Jesu egna Ord om
Korsfästelsen

Profeten Jeremia levde i Jerusalem för ca 2600 år sedan: "Jeremia kallade då till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk ner i en bokrulle allt vad Herren hade talat till honom", Jer 36.4

Påskundret i Jerusalem.

Jesu Uppståndelse

Jungfru Maria
Medjugorje 25 okt 2003

Jag kallar er på nytt att viga er till

Mitt Hjärta och till Min Sons Jesu Heliga Hjärta.

.

.Gud kallar er till sig.
Jungfru Maria den 31 jan 1991

JESU OCH MARIE UPPENBARELSER,
MIRAKLER OCH PROFETIOR I MODERN TID

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt.
Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.
Vi är alla syndare. Omvänd er och be till Kristus. Han är vårt enda hopp
.

Mer sker än vad vi fått veta genom skolböcker och medier.

Christer Brandt 2005

Ett av många himlafenomen i Medjugorje.

... för Mitt heliga Namns skull, visar Jag er Människosonens tecken i skyn, fullt synligt för alla
- är detta himmelska baner inte nog för er?

Jesus den 12 april 1994 i budskapen Sant Liv I Gud och Matt 24:30

Fatima, Garabandal och Medjugorje är 1900-talets stora Maria-uppenbarelser. Från tid till tid har Jungfru Maria kommit till olika platser i världen. Ca 400 profetiska uppenbarelser är kända. Hon kommer som vägvisare. Platser vördas och kyrkor byggs. Medjugorje har pågått sedan 1981. Milljoner har rest hit. Många mirakler har skett och måga har botats från svåra sjukdomar. Samtidigt kommer Jesus Kristi kärleksbudskap till mänskligheten 1985 om True Life in God som är översatt till mer än 40 språk. Flera förutsägelser har nu besannats som kommunismens fall 1989.
Vi lever i en extraodinär tid.

" ... var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;
vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn."


Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995 i budskapen Sant Liv i Gud
feb 2011

Gud vill rädda oss

Den mirakulösa räddningen i San José

Gruvan med de 33 gruvarbetarna i Chile heter San José, vilket betyder helige Josef, Jungfru Marie make. Denna mirakelräddning kunde vi se i direktsändningar på internet-TV, som spreds jorden runt.

De 33 gruvarbetarna i Chile blev räddade efter att ha varit instängda i två månader på 640 meter under jord. Detta blir som ett tecken. Det visar oss födslovåndorna på hur Guds rike är på väg till de troende likt gruvarbetarna som satte sitt hopp till räddningsmanskapet. Vi får se detta som ett under som berättar. Vi må förstå att det finns en plats som är helvetet. Räddningen är tecknet för Guds nåd och barmhärtighet

Denna hemsida skildrar viktiga händelser och förutsägelser om vår tid.

Vår tid är krisartad på många sätt. Vad är sanning och vad är lögn? Både döljs eller förnekas. Men Gud talar verkligen i dessa tider och har alltid gjort det. Inget sker av sig själv.

Han ger tecken som visar att de är från Honom. Uppenbarelser och under sker som en vägledning och varning för hela mänskligheten. Gud sörjer som en Fader för oss sina egna barn. "Jesus" betyder den som räddar.

Både Jesus Kristus och Jungfru Maria vittnar i denna tid. De är de två oljelamporna som Bibeln talar om. Jungfru Marias roll i frälsningshistorien är att Hon föder Guds son Jesus Kristus. Gud blir människa. Hon är såväl Guds som vår moder. (Upp 12:4). Hon är krönt som Himlens drottning. Hon är svaret på 1 Mos 3:15. Allt omskapas med Kristi uppståndelse. Jesus och Maria är den nye Adam och nya Eva. Himlens port öppnas.

I Lukas 1:48-56 prisas hon och Hennes framtide sias. Hon har visat sig på många platser från år 40 till nutid och är prisad av många folk. Hon har väglett dem i samhällskriser och grundat kyrkor, där det en gång funnits hedniska kultplatser. Som en mor kan vi be Henne om hjälp. Jesus ber om allas vår vördnad till Henne. Med Henne och Rosenkransen kan vi medverka till att rädda människors själar. Rosenkransen är ett mäktigt andligt vapen att tillintetgöra ondskan. Ormens huvud kommer att krossar. Det Två Hjärtan skall triumfera.

Jesus säger den 25/3 1996:

"Det var i detta Hjärta som Jag utövade Min kraft Skaparen av himmel och jord, nådens Upphovsman fann Sin himmel i en himmel, Sin nåd i nåd, för att komma i en tjänares gestalt; Jag kom till Ofantlig Ödmjukhet för att tjäna och inte för att bli tjänad; Jag, hela mänsklighetens Återlösare, den utlovade Messias, kom till Mitt Heliga Hjärtas fullkomliga avbild för att dela sorgerna, glädjen, lidandet, martyriet, undren, förräderiet, angesten, gisslandet, fastnaglandet och korsfästelsen; tillsammans försonade Våra Hjärtan;... Budskapen Sant Liv i Gud

Maria är prisad av muslimer

I radions nyhetssändning inför julen 2008 kunde vi höra hur muslimska kvinnor stod i kö utanför en kyrka i Bagdad för att tända ljus till Maria som tacksägelse. Många under hade skett i Irak där människor blev helande från skador och sjukdomar. Muslimska kvinnorna sjunger om Maria ur Koranen, Aal-e-Imran, sura 3:42:

Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor i alla nationen.

Hon upphöjs som den sanna kvinnan. Så är Maria en bro till en gemensam Gud och Skapare. En fredsmäklare. Uppenbarelsenna i Zeitoun i Kairo 1968-1971 och El-Warraq 2009 visar också detta. Koranen skildrar Jesus som den store läkaren med Guds kraft även om muslimer endast erkänner Honom som en stor profet:

"Då kommer Allah och säger: O Jesus, Marias son! ... du helar de som föds blinda och de spetälska genom Min vilja. Se, Du väcker de döda genom Min vilja. Ur Koranen Al-Maeda, sura 5:110

Bakgrund
Gud och världen

Jag är en man med en liten familj och har ett långt yrkesliv bakom mig i en rationell och industriell värld. Under 1982-1992 skedde en kaotisk förändring av Sverige. Många for illa.

Går man djupare in i modern historia finner man att världspolitiken inte innehåller några vällovliga syften utan består av ett manipulativt, korrupt och samhällsfientligt massbedrägeri. En privat bankelit styr världens största makt och därmed den övriga världen.

Politikens olika läror tillhör en och samma källa - materialismen - en 'lära' från orienten från faraonernas, slaveriets och hedendomens Egypten. Här finns kaosteorin. All förändringen sker genom kaos i en materialistisk evolution! Världspolitiken är byggd på 'förändringar genom kaos'. Därav revolutioner, krig och finanskriser. Guds motsats.

Det visar både nya och äldre källor, se Europas och USA:s historia. Det har även blivit känt genom Jungfru Maria upprepade gånger. År 1634 San Francisco de Quito, Ecuador, säger Hon: Satan kommer på 2000-talet att härska huvudsakligen genom frimureri! Jesus talar om dessa hemliga rävlyor i sina budskap och säger att en 'motorväg' kommer dras fram rakt igenom dem! "...och sanningen skall göra er fria.", Joh 8:32

Historien skildra kristendomens utveckling och revolten mot denna. Liberalismen tillhörhör ondskans lära, ett ormgiftet i samhällskroppen som demoraliserar samhället och människor särskilt unga människor. Vi är utsatt tid.

Tidigare visste jag väldigt lite om uppenbarelser. Kom till Lourdes 1994, vilket förde mig till Kyrkan. Varför var vi så ovetande i Sverige? I andra länder var det mer öppet. När jag tog del av Herrens budskap i Sant Liv i Gud 2000 förstodd jag att dessa är absolut sanna. Vi lever i en extraordinär tid.

Det kristna hoppet är detsamma i dag som för 2000 år sedan. I alla tider har Gud talat till mänskligheten. Denna gång är det viktigaste meddelandet Gud ger till hela mänskligheten och alla präster, kyrkor och andliga samfund. Gud ber om enhet. Motsatsen till kaos och splittring.

Enhet är ett av tre Guds mysterium, se Joh 17:21. Kyrkan, samhället, familjen eller naturen vilar på enhet. Människan är en enhet med Gud. Vi är alla ämnade att var Guds boningar att leva ett sant liv i kärlek och fred dvs ett sant liv i Gud. Vi lever i Gud. Hela jorden är ett hus i Gud för hela mänskligheten.

Att uppenbara betyder 'att avslöja''. Uppenbarelser är Guds sätt att kommunicera och därigenom visa sin existens och uppenbara sanningen. Det har gällt i alla tider. Bibeln är den allmängiltiga och sanna uppenbarelsen. Uppenbarelser idag gäller därför en påminnelse om vad Bibeln berättar, som ännu inte har blivit förstått. Om vi inte kan se sanningen, hur ska vi då känna igen det falska?

Budskapen omfattar Guds frälsningsplan för mänskligheten och Kyrkan. Denna bekräftas även i budskapen Sant Liv i Gud, Guds påminnelse om Bibeln. True Life in God är det internationella verket om Guds kärlekbrev till hela mänskligheten och finns på många språk från 1985-2003. Buskapen fortsätter ännu men de offentliggörs i en framtid. De har nått alla världsdelar. Sant Liv i Gud betyder att leva ett sant liv med och i Gud. Det är också en ekumenisk förening som finns världen över. Här möts från alla kristna församlingar i bön och gemenskap och hjälps åt att spridda dessa budskap i Sverige. Du är välkommen. Adress och kontakt finns på: Sant Liv i Gud.

Dessa offentliga budskap har nedtecknats under 20 års tid. Budskapen kommer sedan 1985 genom Vassula Rydén och det sker parallellt med Medjugorje. Hennes apostoliska uppgift gäller Kyrkans och Påskdatumets enhet. Kyrkans enhet är fundamental fråga.

Splittringen är en total orimlighet gentemot en Kristus, ett Kors och en Uppståndelse. Hon har rest världen runt i mer än 20 år och hon har mött kyrkans ledare och ledare för andra andliga traditioner och folk av alla de slag för att tidigare har varit en konstnärinna, elitidrottare, maka och mor. Hennes andliga förvandling och outtröttlighet i resor och möten med allt motstånd och samtidigt vara en kvinna i allt detta, är i sig ett mirakel och en övermänsklig gärning. Allt har skett i Guds nåd och allmakt. Hon saknar tidigare all kristen utbildning.

De som läser dessa Guds budskap kan steg för steg följa denna utveckling och de gäller dig personligen. Gud talar här med dig med enkelt språk och i stor kärlek. De är Guds kärleksbrev till mänskligheten. Allt som här står på denna site är en yttre ram om ständigheter.

Böcker finns på svenska till ett lågt pris utan några avanser. De innehåller ett verkligt samtal med Gud, som en vägledning för oss alla och präster. Budskapen har förutsagt händelser som har gått uppfyllelse. De är en kallelse rakt in vår moderna tid. Gud kallar och visar Guds väg i kärlek till vårt verkliga hem. Vi är i en så viktig tid.

Kyrkans enhet. Kyrkan är instiftad av Jesus Kristus, Guds son. Den är betald av Kristus själv genom Kristi blod, Kors och Uppståndelse. Fornkyrkan var så en. Ämbetet som Kristus gav till Petrus gäller alla tider. Påven är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket. Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss förenade i Kristus såsom det står i Joh. 17.21-23. Ett uppror har pågått i 1000 år. Kyrkan har söndrats i många delar. Gud kallar i denna avgörande tid alla präster till försoning och förnyelse av Kyrkan. Gud är En och Kyrkan är En! Gud är i oss. En andlig enhet med Gud.

Påskens enhet. Öst- och Västkyrkan är kluven genom olika Påskdatum. Denna orimlighet har skett sedan 1582, då väst inför den gregorianska kalenderordningen medan öst bibehåller den julianska. Skillnaden kan vara veckor. Jesus plågas av splittringen och talar om den med ett skakande allvar. Kristus manar till kyrkorna i öst och väst att förenas och kungöra ett gemensamt datum för påskens firande. Det finns ett rätt datum men det väsentliga är att beslutet blir enhälligt mer än att det blir det exakt rätta.

Att genomföra ett beslut om ett enda Påskdatum av präster och ansvariga inom kyrkliga myndigheter, är inte en orimlig begäran som Gud ställer. MEN DET HAR EN ENORM BETYDELSE! Enheten ska då komma lika plötsligt som när Berlinmuren föll 1989. Ett löfte Kristus gett.

Fler försök har gjorts men det har fastnat i matematiska definitioner i Kyrkornas världsråd med ca 300 medlemskyrkor exklusive Katolska kyrkan. Ett förslag av påven Johannes Paulus har gällt att följa den ortodoxa påsken med hänsyn till Ljusundret. En fast tidpunkt har föreslagits 2:ndra söndagen i april. Se påskdatumets historia. Om inte detta sker, då väntas ett stort straff. Krig som skett är Guds straff för det stora avfallet. Se Fatima.

Kristusmiraklet och Kristus som vill rädda själar

12 mij amerikaner har haft Kristuskontakt i himlen och återvänt till jorden. Det finns många fler. En av dem är Hany Mouner i Egypten,12 mij amerikaner har haft Kristuskontakt i himlen och återvänt till jorden. Det finns många fler. En av dem är Hany Mouner i Egypten,

Hany Mouneer
är en ekonomi inom handel och tidigare en diakon som bor i Egypten. Han togs upp i himlen under en svår hjärtsjukdom och fick uppleva ett enastående mirakel. Han leder nu en väckelse om "Jesus for the World" i Egypten och andra länder.

Vi är i mänsklighetens viktigaste tid någonsin!!

Herren sade till Mose: "Säg till Aron att ta sin stav och sträcka ut den över Egyptens vatten, dess floder, kanaler och dammar, alla dess vattensamlingar, så att de förvandlas till blod. 2 Mos 7:19).

Det var den första plågan.

British Petroleum tillhör Rotschild-gruppen som är en genom historen mäktigaste bankdynastier och som har kontrollerat det amerkanska och europeiska bankväldet i sekler och därmed världspolitiken, spekulationen och skuldsättningen av nationer för att uppnå det juridiska herraväldet. Den har även kontrollerat drog- och opiumhandeln. Ja, även revolutioner och krig har finanisierats härifrån. Samhällen har störtats. Diktaturer har rests upp. Mänsklig moral har fördärvats. De offrar även sina egna för sakens skull. Terror, kriser och konflikter är medvetna metoder i världsagendans rävspel. Här finns en utkorad familj, en elit av politiker, affärsmän och bankirer. Det visar en ohygglig, dold och blodig historia här ovan.

Allt blev förvarnat redan 1634 av Jungfru Maria i Quito i Equador. Ur djupen strömmar en röd olja fram som blod mot de amerikanska kusterna i Gulfen.

Vi har gått in i ett nytt årtusende med väldiga samhällskriser och naturkatastrofer. Isar smälter. Skogar brinner. Jordbävningar och orkaner ödelägger samhällen. Tsunamin dränkte land och folk. Jorden läcker ut röd olja i havet som om det vore blod. Regnskogar och fiskebestånd skövlas och ödeläggs. Regnskogar t.o.m. bränns upp av människan.

Att klimatförändringar och att jorden skulle komma rubbas ur sin rytm är förutsagt i La Salette 1846, som även varnade om att Antikrist antågande. Olycksaliga skandaler har skett. Gud kallar och förutsäger framtiden. Han ger tecknen. Det är nu det gäller. Att vända åter.

Vi är i Uppenbarelsebokens tid.

Jungfru Maria hjälper oss att förstå detta. "Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.", Uppb 12:1. Det är på detta vis Hon har visat sig för människor i en strålande kropp av ljus så sent som den 11 december 2009.

a a a
av

Jungfru Maria visar sig i El-Warraq i Kairo den 11 dec 2009!

Många tusen kristna och muslimer samlas, ber och sjunger lovsång tillsammans under kalla nätter. Biskopen i Giza bekräftar tilldragelsen. Arabiska media högbevakar händelsen, men västmedia förblir tysta.

GARABANDAL

Ett av solundren i Medjugorje (se videon). Uppenbarelsen i Medjugorje pågår nu sedan 1981.

  • De 15 löftena om Rosenkransen.
  • De 10 hemligheterna.
SANT LIV I GUD
innehåller samtal med Jesus och budskap från Gud till oss genom Vassula Rydén sedan 1985. Förutsägelser har besannats.
Profetian i Garabandal (1961-1965)

1. Varningen till mänskligheten
2. Det stora Miraklet
3. Det bestående Tecknet
4. Den villkorliga Bestraffningen

afg
a a a

TID I NÅD

Jesus säger den 29 aug 1989 i Sin barmhärtighet:

Om du bara visste hur Jag är redo att förlåta er tidsålders brott för bara en vänlig blick åt på Mig, en stunds ånger, en suck av villrådighet, ett ögonblicks eftertanke; ett leende mot Mitt heliga ansikte och Jag skall förlåta och glömma. Jag skall inte ens se på Mina sår.

Jungfru Maria och Jesus Kristus kallar till omvändelse, försoning och enhet. Kyrkans förnyelse i öst och väst är att de förenas till ett Hus, en Kropp med två lungor som andas tillsammans.

"Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss", Joh 17:21. Enhet är att förena oss med Gud.

ENAT PÅSKDATUM

Detta förutsätter att Påskdatumet först blir Ett, som är det viktigaste beslutet kyrkorna snarast har att fatta. Kyrkan är grundad på Kristi heliga Offer för oss. Om ortodoxa, katoliker och protestanter kungör ett gemensamt datum, finns Guds löfte om enhet som kommer lika plötsligt som när Berlinmuren föll 1989.

Ortodoxa, Katoliker och Protestanter! Alla tillhör ni Mig, Kristus !

Ni skall älska varandra så som Jag har älskat er; ni skall förenas och bli till en flock under en Herde. Jag har, som ni alla vet, utvalt Petrus - gett honom auktoriteten. Jag har, som ni alla vet, gett honom himmelsrikets nycklar. Jag har bett Petrus att föda Mina lamm och får - och se efter dem.

Denna auktoritet blev given av Mig - Jag har inte velat ändra Min önskan. Församla er Mina älskade, och styrk Min Kyrka. Sök hos Mig vad Jag längtar efter; sök Mina intressen och inte era; försök att förhärliga Mig. Förhärliga Mig genom att förena er, skapelse. Återuppliva Min kropp. Jag älskar er alla.
Öppna era öron och hör Mitt rop från Mitt kors Jesus i Sant Liv i Gud den 19 mars 1988

Kommunionen, Rosenkransen och de Tre dagliga bönerna

Gud ber oss att vi ångra och omvänder oss. "Jag är den som älskar er allramest. Jag är den som skapade er." Herren har gett oss de Tre Dagliga Bönerna som Han önskar att vi ber. En bön är att kommunicera med Gud att vi ber i vårt hjärta. Guds närvaro är ständig i oss. Du är aldrig ensam.

Jag vill be er alla att lära er hur man ber, ber från hjärtat.
Jag behöver böner som kommer från hjärtat och inte från era läppar.

Be inte snabbt. Samla er och be långsamt, medan ni ser på Mig, Jag är närvarande. Låt era böner nå Mig. Lär er att vara i ständig bön.

Med detta menar Jag inte att ni skall ligga på knä timmar i sträck, nej, men bara genom att komma ihåg Min närvaro kommer ni att vara i ständig bön.

Era tankar kommer att lyftas till Mig; allt ni säger, gör eller tänker kommer att vara för Mig. Jag behöver hängivenhet och trofasthet. Älska Mig gränslöst och längta efter Mig.

Jag är er Frälsare och Tröstare, så kom till Mig utan att tveka.
Jag skall trösta er alla. Jag skall ge er hopp, så minska inte era böner och offer, öka dem genom att vara i ständig bön.

Jesus den 16 december 1988 i Herrens budskap Sant Liv i Gud.

Jesus önskar att vi blir förtroliga och kallar Honom "Abba" (Pappa). Han vill att vi använder orden ”vi, oss” istället för "jag, mig", så att vi blir ett med Honom och delar med oss vad vi tänker göra: ”Abba, låt oss gå och möta min vän”, eller ”Abba, låt oss göra detta.”

På det sättet lär vi oss att Gud ständigt är närvarande. Att överlämna oss i förtröstan är att jaget (egot) minskar och låter Gud blir större och leda oss i allt.

Egots dominans är det som hindrar vår andliga utveckling. Egot är som gökungen i boet som vill ha all plats. Kristus är så ditt sanna jag. Han är din käraste livsvän. Bjud in Honom i ditt hjärta. Älska honom och Han blir i dig! När Jungfru Maria överlämnade sig, sa Hon: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Lukas 1.37. Jungfru Maria är vår andliga förbild i Hennes ödmjukhet och tro.

Jesus ber oss att ofta komma och ta emot kommunion. Där möter vi och tar emot Kristus. Vi tar emot vår Frälsare i Kristi kropp och blod.

Gud ber oss att vörda Guds moder. Hon är även vår moder. Be Rosenkransen ....för denna lilla kedja är den kedja med vilken Satan skall bindas och besegras! Jag ger dig Min frid - tvivla aldrig! Jesus den 3 juni 1988.

GUDS TECKEN I VÅR TID

Förutsägelsen om kommunismen fall 1989

Rysslands, Polens, Östtysklands Jugoslaviens och Rumäniens befrielse från kommunismen förutsade Herren i jan 1988 och mars 1988. Vi kan här se hur Herren verkar i det som sker från den 5 mars 1988 till 9 nov 1989.

Berlinmurens fall blev en total och fullständig överraskning för en hel värld. Ingen kunde förutse att det skulle hända.

Bakom detta finns en utveckling där Ryssland blir en katalysator för 1900-talets utveckling. Den är ohygglig.

Den ryska revolution nov. 1914 var en iscensatt kupp mot Ryssland, planerad i väst under Första världskriget. Ett världspolitiskt agerande för att förhindra att Ryssland blev en världsmakt med sina naturrikedomar. Lenin var på flykt 1907 men fick via Tyskland västs finansiella hjälp för att återvända 1917 för att starta kaos. En svensk bankman var med som en finansiär. Tyskland ville få stopp på kriget på ostfronten. En revolution i Ryssland skulle ta knäcken på förvarförmågan.

En annan del gäller kyrkans framtid. I den rysk-ortodoxa kyrkan lever en tradition med en djup hängivenhet till Kristus Pantekrator och vördnad till Gudsmodern. Ett sparat skott för framtiden. Ryska folket har fått genomlida oerhörda ting under 1900-talet. Ryssland kristandes på 1000-talet genom Vladimir I Svjatoslavitj eller Vladimir den helige.

Ryssland har en särskild roll i Guds frälsningsplan. Första världsriget kom pga förfallet och avkristnandet i världen. Det fanns i väst ett syfte att krossa kejsardömena Österrike och Tyskland för att bereda plats för ett nytt och sekulärt Europa. Efter den franska revolutionen 1789 så faller i stort sätt den kristna utvecklingen i Europa. Världsplanen läggs.

Påven Benedikt XV har 1917 misslyckats i sina försök att mäkla fred. Han vädjade i ett pastoralbrev den 5 maj 1917 till hela den katolska världen att alla med brinnande böner skulle bedja om fred till Jesu Heliga Hjärta genom Jungfru Marias förbön. Särskilt skulle man be: "Fredens Drottning, bed för oss".

Ett svar kom i Fatima den 13 maj 1917. Fredens drottning kom med en fredsappell. En fred med Gud. Ett villkor var att ena Kyrkan i öst och väst. Ryssland skulle då vigas av påven och alla biskoparna i Katolska kyrkan till Nationernas moder, Jungfru Maria, till Hennes Obefläckade Hjärta samt att människor skulle vörda Guds moder. Då skulle kyrkan förenas och det skulle bli fred. Ryssland skulle bli en kristen ledande nation i världen. Annars skulle motsatsen ske. Fatima hörsammades inte.

Ryssland spred lögnens och ateismens lära i världen till nationers undergång, mångas död och förföljelse. Ett nytt världskrig kom med alla de följder det bar med sig för hela 1900-talet fram till nu

Den 13 maj 1981 genomfördes ett attentatet mot Påven Johannes Paulus II. Det är årsdagen av den första uppenbarelsen i Fatima 1917. Alla bedömningar pekar på att Påven blev räddad av Jungfru Marias egen hand, som styrde undan en dödande kula. Den passerade kroppen utan att skada vitala organ och blodkärl.

Kulan hittades i jeepen i vilken Påven åkt och placerades senare i kronan på Fatima-statyn. Påven blev en centralgestalt i Polens befrielse. Påven kom att infria med biskopar en vigning av Ryssland 1984.

Sensommaren och hösten 1989 flydde flera hundra tusen östtyskar åter sitt land, denna gång vid Ungern, Prag och Warszawa, inte minst för att gränsen mellan Ungern och Österrike hade blivit lättare för östmedborgare att passera.

Demonstrationer för demokrati utbröt i flera östtyska städer, inklusive Östberlin. Den östtyska regimen var pressad och hade svårt att hantera situationen. Stor förvirring rådde. Säkerhetspolis visste inte hur man skulle agera.

Günther Schabowski som var medlem i politbyrån, partiets högsta ledning, höll presskonferens den 9 nov 1989. Att en hög funktionär lät sig utfrågas i direktsändning var i sig en sensation men det han sa var inte särskilt intressant.

Han talade om en ny reselag som såvitt Harald Jäger visste skulle bli så krånglig att den var meningslös. Någon frågade när den skulle börja gälla.

"Omedelbart", sa Schabowski. Han missade i sina papper att lagens exakta innehåll skulle kungöras nästa dag och att Östtysklands medborgare förväntades ansöka om resetillstånd på landets polisstationer. Total förvirring uppstod i säkerhetspolisen ledning. På Bornholmer Strasse väntade 25000 personer att komma till Västberlin. Regimen var slut, ideologiskt bankrutt, ekonomiskt konkursmässigt.

Berlinmuren öppnades på kvällen den 9 nov 1989,.

"... Ja, Jag skall fortsätta. När Ryssland blev beroende av Satan därför att hennes land var ofruktbart, gav han henne den dödliga frukten som han har på lager för dem som älskar Mig. Den dödar i etapper - ju mer man äter av den, desto mer behöver man... Den är dödlig - den dödar sakta. Han livnärde henne med sin frukt och dödade henne. Hon dog medan hon alltjämt kramade frukten i sin hand. Vassula, lita på Mig, Jag skall låta henne uppstå. Dotter, var lugn, oroa dig inte, låt Mig handla fritt och Jag skall på det sättet fullborda Mitt verk."
5 jan 1988 i Sant Liv i Gud

Fatima är här en springande punkt för framtiden. Den fullbordades inte i tid. Allt ska fullbordas. Guds enhet är den stora frågan. Gud är enhet. All vår framtid gäller denna hörnsten. Varför var vigningen så viktig? Detta skrev Syster Lucia, en av visionärerna i Fatima i ett brev den 29 aug 1989 i Coimbra:

Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten - Kristi Mystiska Kropp - vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket. Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss förenade i Kristus såsom det står i Joh. 17.21-23."

Förutsägelsen om New York den 11 sept 2001

Den 11 september 2001 världen blev märkt genom störtandet av det två tornen, vilket kostade många människors liv, bland dem många oskyldiga människor. Fasansfulla apokalyptiska scener visades för världen.

Trots denna skräck som kom över oss, blev världen, istället för att verkligen vända sig till Gud i ånger, sämre än tidigare och förklarade krig. Istället för att förstå att detta hände på grund av våra egna fel, synder, skuld, avfällighet och världens avvisande av Gud, fortsatte vi att lyssna till Satan och gå på hans väg hellre än på den väg Gud visade oss.

Herrens varning kom den 11 sept 1991 på dagen 10 år innan:”Jorden skall skaka och skälva och alla ondskans Torn (liksom Babels torn) skall rasa samman i en hög av grus och begravas under syndens smuts! över er skall Himlarna skaka och jordens grundvalar skall bäva! ... Öarna, havet och kontinenterna skall hemsökas av Mig utan förvarning, med åskdån och med Eld; lyssna noga till Mina sista varningsord, lyssna nu medan det ännu finns tid; läs Våra Budskap, och sluta upp med att vara hånfulla eller döva när Himmelen talar (...)

Snart, mycket snart nu, skall Himlarna öppna sig och Jag skall låta er se Domaren”, Sant Liv i Gud den 11 September 1991

Förutsägelsen om tsunami julen 2008

Tidpunkt: 07:58:53. Lokal tid december 26, 2004. Magnitud 9,0 på Richterskalan; fjärde största de senaste hundra åren.

Ca 300.000 omkomna gör denna tsunami till den med flest döda i historisk tid. Den är de fjärde största katastrofen senaste hundra åren vad gäller omkomna.

Det unika med detta skalv var att det inte var "punktformat", utan det skedde längs en 1200 km lång (i stort N-S riktning) och 15 m vertikal förkastning. Tsunamin rörde sig därför huvudsakligen västerut och österut, medan norr och söder blev "skonat". Centrum för jordbävningen var ca 30 km under havsytan (havet är ca 4 km djupt)

Indienplattan dyker ned (6 cm/år) under Burmaplattan och bygger upp den spänning som förlöstes vid jordbävningen.

Vågen rör sig med en hastighet av ca 5-700 km/h på djupt vatten men bromsas upp i grunt vatten. Vid stranden är hastigheten ca 50 km/h. Vågen är ca ½ m ute på djupet men när hastigheten sänks, fyller tsunamin på med enorma vattenmängder utifrån.15 m beräknas vara de högsta vågorna vid Sumatras kust. Egentligen rörde det sig om två större vågor i detta fall. Tsunami-nyheten chockade och gjorde oss bestörta, men ingen kan säga att Gud inte sände oss varningar. När varningarna sändes genom dem som Han valde som språkrör, var det många som sa:

- "Vi har inget behov av dessa varningar; vi har kyrkofädernas heliga böcker som tröstar oss och den Heliga Skrift är vår. Vi försummar heller aldrig att ge offer och böner, så vad har Kristus mer att säga oss än det Han gett oss?"

Och de stängde sina öron. Vassula Rydén, Guds språkrör i vår nutid, skriver om flera förvarningar. Den första varningen är så tidigt som den 10 dec 1987. Vassula:
- Jag skrev i min anteckningsbok: ”Plötsligt påminde Jesus mig om en dröm som jag hade i natt och som jag hade glömt. Det var visionen som jag såg för någon tid sen, men i drömmen var den värre.” sedan sade Herren:

-”Lyssna, Jag lät dig se visionen medan du sov för att du skulle erfara den, nej, det finns ingen utväg!”
Jag skrev: ”Jag minns att när jag såg det komma som en gigantisk våg, försökte jag springa och gömma mig, fastän jag visste att det var omöjligt.” Sedan frågade jag Herren: ”Men varför gör Du detta, om Du älskar oss? Varför? Han svarade:

-”Jag är känd som Kärlekens Gud men även som Rättvisans Gud.” Jag frågade: ”Vad kan vi göra för att förhindra detta?” Gud svarade: ”Ofantliga gottgörelser behövs nu av er alla ♡ genom att enas och vara ett, genom att älska varandra och tro på Mig, genom att tro på Mina Himmelska Verk, för Jag är alltid med er.”

Katastrofen sker vi jultid. Den 24 december 1991, på kvällen före Kristi födelse kom ett annat budskap från Kristus, som var mycket förolämpad.

”Jag kommer idag och erbjuder hela mänskligheten Min Frid, men mycket få lyssnar. Idag kommer Jag med fredsvillkor och ett Kärlekens Budskap, men den Fred Jag erbjuder blir hädad på jorden och Kärleken Jag ger dem förlöjligas och smädas under denna Afton före Min Födelse; människor firar dessa dagar utan Mitt Heliga Namn. Mitt Heliga Namn har avskaffats och de gör Min Födelses dag till en stor helg då man är ledig för att tillbe avgudar. Satan har stigit in i Mina barns hjärtan och funnit dem svaga och sovande; Jag har varnat världen...” (24 december 1991)

Kristus visar att Han tar mycket illa vid sig när vi firar julen endast som en ledighet, utan Hans Heliga Namn och utan att komma ihåg den verkliga orsaken; Kristi Födelse.

Vid jul uppmanas varje kristen att fira Kristi födelse i jubel genom att gå till kyrkan och fira Vår Frälsares och Återlösares Heliga Namn. I sin avfällighet är det många som istället firar och tillber julgranen, utbyter presenter, äter tills de mår illa, och roar sig med tanklös underhållning.

Förutsägelsen 2009

Den 14 april 2010 sågs en lysande ”stjärna” över horisonten i Mellanvästern i USA. Den var i ögonfallande! Många videofilmer gjordes och man kan se meteoren på You Tube.

Den 14 april 2010 utbröt vulkanen Eyjafjällajökull och producerade som vi alla hört, ett askmoln. Regionen runt vulkanen evakuerades. Vissa personer filmade i närheten och man kunde inte se mer än ett par meter för de moln av aska som fanns i atmosfären. Allt var gråaktigt och täckt av aska. Ekonomin i lufttrafiken blev förödande då många plan fick inställas och miljontals dollar gick förlorade dagligen. Frukt, fisk och andra varor ruttnade i väntan på transport. Resenärer blev strandsatta över hela världen.

Gud gav ett budskap om en bön för oss den 14 dec 2009 som paras med två tecken. De kom fem månader senare. Det är en bön vi alla kan bedja!

Kärleksrike Fader, låt inte Din vrede slå ner på detta släkte, så att de allesammans förgås;
Låt inte Din hjord drabbas av ångest och nöd, ty vattnen kommer att torka ut och naturen vissna; allt kommer att gå under för Din vrede utan att lämna något spår efter sig; Din Andedräkts hetta kommer att antända jorden och förvandla den till en ödemark!

En stjärna kommer att synas vid horisonten;

Natten kommer att läggas öde och aska falla som snö om vintern,
så att Ditt folk täcks som vålnader;

Förbarma Dig över oss, Gud, och döm oss inte hårt; Kom ihåg de hjärtan som har sin glädje i Dig och Du i dem! Kom ihåg Dina trogna och låt inte Din Hand falla över oss med kraft, utan lyft upp oss i Din Barmhärtighet, och lägg Dina stadgar i varje hjärta.

Amen

Förutsägelsen om en andra Pingst

iGud säger "Jag är Eld, Andens eld". Vi känner det från Moses och Elia.

På berget Karmel inför Baalsprofeterna bad profeten Elia om eld från Gud för att tända altaret med matoffret som var dränkt med vatten. Allt tändes och brann. Även vattnet brann, 1 Kon 45:38. Guds eld kan antända och förtära allt men denna Heliga eld kan också vara en eld som upptänder men som inte förtär. Det kan vi se i Påskundret i Jerusalem. En eld av liv. En eld i kärlek

.

När Pingsten efter Kristi Uppståndelse inträdde kom Andens eld och förvandlade Jesu lärljungar till apostlar. En ny Pingst skall komma över jorden. Det finns tre Gudstider :

  • Faderns tid: Då allt skapades genom allmaktens Ord: Ljus, tid och rum i universum, galaxerna, solar, planeter, himmel och jord, allt liv i hav, sjöar, land och luften. Allt synligt och osynligt. Människan är skapad som en skapande varelse som man och kvinna att frambringa familj, liv och samhälle, och att råda över och förvalta jorden. Hon är en avbild av Gud, de Tre gudomliga personerna, som en familj. Familjens och samhällets ursprung. Hela mänskligheten blir så en familj och jorden ett gemensamt hushåll
  • Sonens tid: Barmhärtighetens, nådens och förnyelsens tid genom Jesus Kristus. Han byggde allt nytt och vill att vi förlåter varandra. Det är Guds gåva till alla. Gudslagen är kärlek.
  • Andens tid: Den nya eran för evig tid med Kristi Konungen i kärlek, fred och enhet. Guds rike. Guds rike på jorden är Kyrkan instiftad av Kristus. Kristi vikarie och ämbete på jorden var Petrus. Innan detta sker kommer en ny pingst i eld.

Tvivla inte längre, ni skall snart ta emot Min helige Andes utgjutelse, så att ni återvinner er styrka. Jesus i Sant Liv i Gud den 10 dec 1995

Garabandal förvarnar om kommande tider. Alla kommer att förstå, när det sker. Garabandal och Medjugorje är fortsättningen på Fatima i Portugal 1917. Fatima gäller en återförening av Kyrkan och människans omvändelse. Där finns freden med Gud för fred på jorden.

Gud har ständigt varnat oss och bett oss att återvända till Honom och försona oss med Honom och med varandra. Kristus har vädjat till Sin Kyrka att omvända sig och enas. Han har bett herdarna i över 25 år nu, genom budskapen "Sant Liv i Gud", att omvända sig och bli försonas, och att frambringa enhet genom att förena datumet för påskfirandet. Vassula Rydén, den 24 april 2010, Sant Liv i Gud

En stormvind av eld skall komma för att rena och svepa bort på all orättfärdighet på jorden. Vår Skapare är bedrövad över göra detta som måste ske. Allt kommer att ske plötsligt. En timma ingen känner. Många ska uppstå att bära det nya namnet för Guds son. Ett nytt evigt välde i kärlek, fred och enhet skall upprättas.

Enhet betyder ett liv i samklang med Gud. Så vi är lemmar i en enda kropp, Guds kropp som blir Guds rike.

Men värre saker kommer över jorden om folk fortfarande, likt Farao, ignorerar tidens tecken och till slut kommer det att vara för sent.

(...) Jorden kommer att skaka och likt ett stjärnskott skall hon kastas från sin plats, så att berg och öar skall utplånas från sina platser; hela länder skall tillintetgöras; himlen skall försvinna som när en bokrulle rullas ihop, som du såg i din vision, dotter; en stor ångest skall falla över alla invånare; och ve den otroende! hör Mig: och skulle människor säga till er idag: ”åh, men Den Levande kommer att Förbarma Sig över oss, din profetia är inte från Gud utan från din egen ande;” så säg dem: fastän man säger om er att ni lever, är ni döda; er otro fördömer er, för ni vägrade att tro under Min tid av Barmhärtighet och förbjöd Min Röst att spridas genom Mina språkrör som ville varna och rädda Min skapelse... ”(18 februari 1993)

Påven Johannes Paulus II:s tal den 13 maj 2000 på Fatimas årsdag

Påvens predikan den 13 maj år 2000 förklarar i Fatima i Portugal innebörden av Fatima inför 600.000 människor:

"Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!"

Påven talade om en framtid och om Upp. 12:3 om drakens svans. Han talar till alla – inklusive prästerna. Påven riktar även sitt budskap till alla kyrkor. Han talar som Petrus, Guds ställförträdare på jorden och Kyrkans huvud. Alla kyrkor och präster borde inse tidens tecken. Ett så rikt och stort löfte finns om prästerna gemensamt kungör ett enda Påskdatum för Öst- och Västkyrkan. En handling som borde vara enkel att genomföra i förhållande till den ofantliga betydelse ett beslut har. Guds önskan är liten i allt sönderfall. En bön för enhet finns här .

Trots påvens tal i Fatima har kardinaler sagt efteråt att Fatima tillhör historien. Så har även Garabandal och Medjugorje ännu inte blivit spridd och erkänd. Men detta är fortsättningen. Garabandal och Medjugorje anger Guds frälsningsplan och Guds ingripande som skall komma och ske i vår livstid.

Påven talade till hela världen och bad oss att förstå:

"Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med "draken", vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden. Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. I Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen.

"Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem."

Det kristna hoppet

Det kristna hoppet är detsamma i dag som för 2000 år sedan. I alla tider har Gud talat till mänskligheten. Denna gång är det viktigaste meddelandet Gud ger till hela mänskligheten och alla präster, kyrkor och andliga samfund.

I alla tider har Gud talat till mänskligheten. Denna gång är det viktigaste meddelandet Gud ger till hela mänskligheten och alla präster, kyrkor och andliga samfund. Det är Jesus Kristus som talar direkt till oss att ångra oss och omvända oss i tid. Kärleksbudskapet gäller alla. Med sitt eget Blod har Kristus betalat sin Kyrka. Du behöver inte vara ett helgon! Kom som du är men NU! Älska Honom. Jesus ber om vår kärlek. Tillbe Honom. "Jag älskar Dig". Kristus säger:

"Jag är den som älskar er allra mest. Jag är den som skapade er."

Gud talar till oss NU i denna utsatta tid i en oändlig Kärlek .

kontakt@uppenbar.info