Jesu leende

Denna bild är en av flera fotografier, som togs av en katolsk syster i samband med en reträtt rörande den Gudomliga Viljan, den 23-25 maj 1998. Den hölls i Leon, Guanajuato, Mexiko.

Fotot togs den 25 maj under den avslutande Mässan just under det ögonblick då prästen höjer upp den nyligen konsekrerade hostian (nattvardsbrödet).

När bilden blev framkallad och kopierad, så överraskades man av att se den leende Jesus i stället för att se det systern hade fångat i kameran när hon tog fotot.

När bilden granskas mer noggrant, kan man i nivå med Jesu bröst se ett ljust parti, som visar profilen av en präst, som är klädd i en mässkrud i en ställning då han höjer upp hostian i det Heliga Sakramentet. Han har ryggen vänd åt höger. Hostian finns till vänster intill mantelkanten.

Jesus gav själv en dedikation till systern, som hon kunde höra i sitt inre när hon för första gången såg fotot med den leende Jesus. Den löd:

“ Jag är den Gudomlige Läraren, Läraren om den Gudomliga Viljan. Mina själar som lever i min Vilja är mitt leende.”