Den mirakulösa spiraltrappan i Loretto

De 7 pionjärerna, nunnorna i Loretto, bosatte sig i Sankta Fe i New Mexico 1853 och öppnade sin första akademi för flickor. Detta efter en mycket äventyrlig färd från Kentucky till New Mexiko, där även indianöverfall ingick utan att de blev skadade.

I tjugo år utbildade nunnorna sina elever i en elegant klosterbyggnad och 1873 föreslog ärkebiskopen att ett kapell skulle läggas till. Det skulle bli en liten kopia av "Sainte-Chapelle i Paris.

Det tog nästan fem år innan kapellet av "Vår Fru av Ljuset" var klart. Och först därefter uppmärksammade Abbedissan att ett smärre fel hade begåtts vid utformningen av kapellets körloft. Man hade helt enkelt missat trappan till körloftet!

En trappa byggdes. Flera mysterier omger spiraltrappan i kapellet Loretto.

  • Vem var snickaren?
  • Trappans bärande konstruktion?
  • Hur byggdes trappan?
  • Varifrån kom virket? Det kom inte från trakten.

När Loretto kapellet stod färdigt 1878, fanns det tidigare inget sätt att ta sig upp till körloftet som ligger 6,7 meter upp. Snickare tillkallades för att lösa problemet, men alla som skulle ha tillgång till loftet måste använda stege som en trappa. Detta skulle störa utrymmena inuti det lilla kapellet.

För att finna en lösning på problemet, bad nunnorna i kapellet en Novena till St Josef som skyddshelgon för snickare.

Den okände Snickaren

På den sista dagens Novena kom en grånad man på en åsna med en koffert full av verktyg. Han bad att få tala med Abbedissan. Han erbjöd sig att bygga systrarna en trappa, men krävde en sak i gengäld.

Abbedissan, moder Magdalena, kom och presenterades för mannen. Hon lovade honom att aldrig att lämna ut namnet på hantverkaren. Moder Magdalena befallde sina nunnor att de inte fick tala med denne ädle man, och under inga omständigheter fick de störa honom. Abbedissan höll sitt löfte och även på sin dödsbädd, vägrade att avslöja mannens identitet.

Bygget av trappuppgången var för honom en enkel uppgift, snabbt utfört. Nunnorna som ängsligt tittade på snickaren, berättade att han använde bara en såg, en vinkelhake och en hammare. De såg på avstånd den tysta mannen släppa fram trästycken i stora baljor med hett vatten.

När nunnorna gick in i kapellet för att bedja, gick alltid snickaren bort. Snickaren återvände alltid, när nunnorna sa att de var klara och när kapellet var fritt tillgängligt.

Han arbetat kontinuerligt, och när han var klar med trappan, gick han till moder Magdalena. Han talade om att nu var arbetet slutfört och han visade henne trappan. Trappan var 22 fot (6,7 m) hög och bestod av 33 trappsteg.

Med stor entusiasm kallade hon alla sina nunnor. De samlades i kapellet för att inspektera deras nya underverk. I spänningen försvann snickaren. Han skickade aldrig en räkning.

Källor:

http://www.lorettochapel.com/staircase.html
http://www.nmia.com/~paulos/loretto.html

Trappans hemlighet

I trappan stå 15 nunnor. Det motsvarar en belastning på ca 750 kg. Det visar på styrkan i konstruktionen.
Nunnorna var överlycklig och och hade tänkt att planera en fin middag för att hedra sin Snickare. Men de kunde inte finna honom någonstans, hur den än sökte. Ingen tycktes känna till honom, där han bodde.

Alla brädgårdar runt omkring kontrollerades, men de hade ingen faktura på det virke som använts. De hade inte heller sålt något virke i skogen. Hela trappan döljer en hemlighet.

Ett vittne berättar om sin upplevelse att gå i trappan:

För vart steg man tar så sker det en vertikal fjädrande rörelse. För varje varv man går, blir allt som att stiga upp längs en väldig ringlande fjäder. Denna så elastiska egenskap blir en del av skaparens hemlighet.

De äldre systrarna som upplevt detta strålade av stolthet, när de minns att St. Josef hörsammades deras bön och kom själv och byggde denna juvel.

Det vittnar all dokumentation som finns. Yngre kan säga: "hur kunde de vara så lättlurade?" Men oavsett om man tror att den "mirakulösa trappa" har skapats av en helig snickare, eller helt enkelt en gåva från en generös

hantverkare, har det för alla en rik och varaktig historia. Dess skönhet är tidlöst. Dess styrka, outtröttlig.

Under årens lopp har många sökt sig till Loretto Chapel för att se den mirakulösa Trappan. Trappan har varit föremål för många artiklar, TV-program och filmer.

Undersökningar av trappan

Professionella från hela världen har kommit för att se detta mästerverk och misslyckas aldrig att förundras över trappans styrka och skönhet.

Helixspiralen - till skillnad från, säg pyramider – är inte en stabil konstruktion. Den borde bli svajig och instabil. Den kräver någon form av förstärkning. Därför borde trappan säkras både upptill och nedtill. Spiraltrappor brukar gå runt en central stolpe eller en angränsande vägg. Det finns ett stöd i en pelare. Trappan borde dessutom vara mycket svår att bygga och resa upp ensam. Den är byggd som en själv-bärande konstruktion.

Utan räcke

Sådana problem verkar ha undgåtts vid trappbygget i Loretto. Säkert borde detta ha varit ett svårt problem i början, eftersom trappan ursprungligen saknar räcken som stöd. När trappan var färdigt, var det en ung nunna som var en av de första att stiga upp till loftet. Hon och hennes vänner var så rädda utan tillgång till ett skyddande räcke att de fick krypa ner på händer och knän.

Inte förrän 1887 - nio år efter att trappan blev klar - kom en hantverkare som heter Phillip Augusti Hesch, som har tillverkat och monterat räcket .

Ingen påstår att räcket var ett mirakel, men det beskrivs som "i sig ett konstverk".

..

Varifrån kom virket? Vilket träslag är använt?

Experter har inspekterat trappan och ingen kan säga vilka träslag som har använts, i varje fall inte något lokalt virke från området runt St. Fe. Det rör sig om virke från en speciell typ av gran eller tall, som ger en lätt, stark och elastiskt egenskap. Proverna som finns är så små att det är svårt att fastställa vilken typ av träslag och kvalitet som gällde.

Nya uppgifter

Idag gäller en ny bedömning om trappans konstruktion. Den inre spiralen fungerar som en dold inre stolpe som fjädrar, som kan bära upp trappan. Nya uppgifter gör även gällande att den okände hantverkaren är identifierad.

Rochas-hypotesen - en mörkläggning?

Mary Jean Straw Cook som är författare till The Sisters and Their Santa Fe Chapel, 2002, skriver att den okände hantverkaren heter Francois-Jean "Frenchy" Rochas, en expert på träarbete som emigrerade från Frankrike och kom till Santa Fe runt tiden för när trappan byggdes.

Franskt trähantverk skulle behärskade tekniken att bygga trappan. Cook teoriteserar att trappan t.o.m skulle ha importerats från Frankrike - ja, hela trappan kan ha byggts från start till mål i Frankrike och transporteras intakt till Amerika. Ett enormt transportprojekt över hav och med hästdragna vagnar tvärs över Amerikas kontinent med en trappa utan räcke som var nära 7 meter lång! En märklig hypotes.

Cook lär ha forskat i 11 år om Rochas och trappan. Cook säger utan tvekan att han var en specialist och hon tror att han tillhörde en exklusiv franskt hemligt sällskap av begåvade hantverkare. (Det låter som han då vore en frimurare?). Hans öknamn var "Frenchy of Dog Canyon". Uppe i bergen i Dog Canyon i New Mexiko har man hittat vid en utgrävning 1977 verktyg från en hantverkare som var Rochas.

I enspaltig dödsannons den 6 jan 1896 i "New Mexiko" skulle någon ha sagt: "Han var en fransman och väl känd i Santa Fe som en skicklig trähantverkare." Den sista meningen skulle avslöja att Cook hade löst mysteriet. Den löd: "Han byggde den vackra trappan i Lorreto kapellet."

Han var endast 43 år gammal, när han mötte en våldsam död i december 1894. Oidentifierade angripare hade skjutit honom och lämnat honom att dö ensam i hans lilla stuga. Annonsen finns således mer än 1 år senare efter mordet! Det är märkligt. Se Rochas.

Detta skulle även betyda att Rochas kom år 1878 som en 27-åring man till Sankta Fe och byggde trappan! Byggmästaren som kom var omvittnad som en äldre och gråhårig man. Rochas-teorin låter som en efterkommen mörkläggning.

Uppgifterna blir väldigt motsägelsefulla mot vad som har hänt och vad som finns dokumenterat. Mycket av omständigheterna förblir gåtfulla. Trappan förblir ett mästerverk, en teknisk bedrift och etisk triumf.


Sidostycken innehållett ett spiralformat mönster. Det är också något unikt och tillhör inte dåtidens träsnideri.

Helixspiralen

Helix-spiralen är välkänd från DNA-molekylen. En kod och symbol som rör livet. Var det detta som gestaltades i Loretto som livets trappa upp till Himlen?