Vår Fru av Rosenkransen, Fatima 1917. Fredsapellen när Första Världskriget pågår.

Föregående

1900 talet och framåt

Uppenbarelsen i Fatima 1917

Uppenbarelsen i Fatima i Portugal som började den 13 maj 1917, sker inför de tre herdebarnen Lucia 9 år, Francisco 7 år och Jacinta 6 år varje månad den 13:nde fram till oktober, (sv. text)

.

Fatima var ett vägval med oerhörda dimensioner. Första världskriget pågår. Fatima för oss till Upp 12:1-5, som omgärdar Fatima och budskapen: "Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen... Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd... Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake."

Maria kommer med en fredskallelse i upprorets tider med allt som har hänt i modern tid. Den gällde och gäller fortfarande vår ånger, omvändelse, vördnad och hängivenhet till Marias Obefläckade Hjärta. Fredsappellen gällde återupprättande av Kyrkan. En samhällsrevolution var på väg i Ryssland och skulle nå många länder. Revolutionen har med Antikrist och utvecklingen av ett Antisamhälle att göra. Genom Påven med alla biskopar skulle Rysslands vigas till Hennes Obefläckade Hjärta. Det skulle beskydda Ryssland och leda till att landet blev en kristen nation i världen och att Kyrkan blev förnyad och enad.

En herde

Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Joh 11:16

"Vigningen med alla biskoparna var en kallelse till att ena hela kristenheten - Kristi Mystiska Kropp - vars huvud är Påven, som är den ende och sanne representanten Kristus har på jorden och som har fått nycklarna till Himmelriket. Enheten vilar på tron och kärlekens band till varandra, som gör oss

Detta rör hela vår historia och vårt mål sedan uttåget ur Egypten. Jesus säger detta den 2 nov. 1989, en veckan innan Berlinmuren och kommunismen faller.

Min Vassula, med Min Eld och med kraften från Min Låga, skall Jag inte bara mjuka upp dessa järnstänger (kyrkorna), men med Min Andedräkt skall Jag smälta samman dem och forma dem till en enda stång för all evighet, därefter kommer ni alla att nå den fulla kunskapen om Min Vilja och Mitt Förstånd detta skall bli Min Gåva till er, en himmelsk Kyrka..

Solmiraklet

Inför 70.000 personer den 13 okt 1917 sker Solmiraklet, som skulle besanna barnens vittnesbörd. En månad innan den 13 september var 30.000 personer församlade runt Cova da Ira, trots att pressen hade förlöjligat händelserna och publicerat ateistiska artiklar. Vår Fru meddelade att ett mirakel skulle komma att ske i oktober så alla kunde tro på uppenbarelsen. Detta skulle ske på två olika sätt. Ett för barnen och ett för dem som kom. Så blev Fatima en offentlig uppenbarelse.

Natten mellan den 12-13 oktober föll ett tungt regn över området. Ca 70.000 människor av alla slag anlände från olika håll - troende och icke-troende – för att närvara vid den förutsagda uppenbarelsen.

Regnet upphörde när solen stod i zenit, men mörka moln skymde den. Ett bländande ljussken trängde plötsligt igenom molnen. Det uppfattades som en "sol" av silver som trotsade naturlagarna. Den rörde sig blixtsnabbt över himlen i olika riktningar och mot jorden, som om den skulle bli uppslukad. Marken och kläderna blir torra på ett ögonblick. Människor fruktar att deras sista stund var kommen och föll ned på knä i bön. Skenet på himlen skiftade i alla regnbågens färger.Artikel om Solmiraklet Fatima ur Ilustração Portugueza 1917.

Följderna av Fatima

Budskapet hörsammades inte i tid och det motsatta skedde såsom det var förvarnat. Revolutionen kom i Ryssland och ateismen spred sig till Östeuropa, Kina och länder i Asien, Centralamerika och Afrika. Miljoner och åter miljoner människor har mördats. En uppskattning är 120 miljoner dödade. Det fullbordade den materialistiska ordningen i dessa länder. Endast staten och dess ideologi var sann. Staten var guden. Påven, Kyrkan och kristna förföljdes. Nazismen kom till makten 1933 och hade som mål att konvertera Tyskland tillbaka till hedendomen. Därefter bröt ett nytt världskrig ut, Andra världskriget med allt vad det medförde i öst- och västkonflikten mellan supermakterna och för hela 1900-talet till nu. Atomben utvecklas och andvändes.

Kyrkornas Världsråd bildas 1948 i Amsterdam som den globala och moderna tidens ekuminik. Den har över 340 medlemsorganisationer som finns i över hundra länder och har omkring 560 miljoner medlemmar. Ur krigsindustrin växte den globala industrialismen fram. Så fortgår ännu upproret. Jungfru Maria ger strax innan kommunismens fall detta budskap den 26 januari 1988

Ja, det är Han som är draken, och Han försöker att locka med sig Guds skapelse i fördärvet. Vassula, mitt barn, då Han är fåfängan själv, så klandrar Han den Allsmäktiges verk och försöker bevisa för Gud att Han har svikit Sin skapelse och att våra barn är ämnade att följa Hans onda vägar. Vassula, jag skall säga dig en sak, något som får alla dem som älskar Mig att jubla, detta år skall vigas till Min ära. Nej, du förstår inte riktigt: mitt Obefläckade Hjärta skall vinna seger. Jag skall föra många själar tillbaka till Jesus.

Den tredje hemligheten i Fatima

Den tredje hemligheten innehåller en vision "om biskopen i vitt som blir skjuten". I ett särskilt brev till biskopen av Leiria fanns även en tydning av visionen, som jungfru Maria gav Lucia 1944. Lucia svårt tyngd av hemligheten och orkade inte skriva själv. Brevet kom därefter till Vatikanen 1957 och förvarades oöppnat i ett litet träskåp på Påven Pius XII:s skrivbord en tid. Sedan arkiverades det i det Heliga Kontorets arkiv.

Brevet fick öppnas först 1960 eller efter Syster Lucias död för att rätt kunna förstås. Påven Johannes XXIII var den förste som läste allt 1959 men han beslöt att inte avslöja innehållet.

1961 börjar uppenbarelsen i Garabandal året innan det andra Vatikankonciliet 1962 - 1965, vilket anger denna tidpunkts stora betydelse. Det har också framkommit i Medjugorje. Se nedan. Antikrist är på väg mot sitt zenit.

Lucia skriver följande om visionen:

Jag skriver av lydnad till Dig min Gud, som ålägger mig detta genom Hans Excellens Biskopen av Leiria och genom Din och min Allraheligaste Moder.

Efter de två Hemligheter, som jag redan har berättat om, såg vi vid Vår Frus vänstra sida, lite högre än var hon befann sig, en Ängel med ett svärd av eld i vänstra handen.

Denna bild blev publicerad i Life magazien den 3 jan 1949. Den visar biskopen de Silva i Leiria tillsammans med det brev innehållande Marias tolkning av visionen.

Svärdet utstrålade flammor som såg ut att antända världen. Dessa flammor av eld släcktes dock vid kontakten med den strålglans som utgick från Vår Frus högra hand, som hon höll emot honom: Ängeln pekade mot jorden med sin högra hand och sa med hög röst: ’, Bot, Bot!’

Och vi såg i ett oändligt ljus som är Gud: något som liknar det som när man ser personer i en spegel som passerar framför den, en biskop klädd i vitt och vi kände på oss att det troligen var den Helige Fadern. Vi såg även andra biskopar, präster och ordensfolk som gick uppför ett brant berg. På toppen av berget stod ett stort Kors av grova bjälkar som såg ut som om det var av grovt socker.

Den Helige Fadern, innan han kom fram till, passerade vacklande igenom en stor stad, till hälften ruiner och till hälften bara reducerat till grus. Nedtyngd av sorg och smärta, bad han för de dödas själar, vars kroppar han såg under sin vandring.

När han väl hade kommit upp på toppen av berget, knäböjde han vid det stora Korsets fot och blev dödad av en grupp soldater som sköt mot honom flera skott med gevär och med pilar.

På samma sätt dog också den ene efter den andre av biskoparna, prästerna, ordensfolket och många andra lekmän, kvinnor och män från olika klasser och samhällspositioner.

Under Korsarmarna fanns två änglar med vardera en kristallkanna i handen. I dessa kannor samlade de upp martyrernas blod och med detta blod vattnade de själar som närmade sig Gud.” (www.avemariapublikationer.com)


"Vi är mänsklighetens mest dramatiska ögonblick."

Revolutioner är en splittring som sker inifrån. Historien har visat angreppet i samhället och Kyrkan.

Den 13 maj 1981, Fatimas årsdag, blev påven Johnnes Paulus utsatt för ett mordförsök. Han blev skjuten på nära håll, men han blev mirakulöst räddad. Maria räddade honom. Den tredje hemligheten har officiellt förklarats genom Vatikanens statssekreterare kardinal Sodano, som en historisk händelse, som skulle vara knutet till attentatet mot påven.

Därmed skulle Fatima vara en avslutad händelse. Men påven dog inte. När Påven Johannes Paulus II saligförklarar barnen Francisco och Jacinta på Fatimas årsdagen den 13 maj 2000 inför 600.000 människor i Fatima, talar han inte om det förgångna utan om framtiden. Han varnar om drakens svans i Upp12:3. "Vi är mänsklighetens mest dramatiska ögonblick." Vi är tiden som Uppenbarelseboken beskriver. Det är radikalt annorlunda än det som blev officiellt tillkännagivet. Påven avslutar med att säga:

"Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek.

I Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. "Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem."

Påven Johannes Paulus II predikar på årsdagen den 13 maj 2000 i Fatima inför 600.00 människor och påminner han om Upp 12:3 som tolkats gälla den tredje hemligheten.

"Vi är mänsklighetens mest dramatiska ögonblick."

Don Gobbi och Jungfru Marias förklaring till den tredje hemligheten.

I flera av Jungfru Marias budskap till Don Gobbi talar Hon i The Marian Movement of Priests om Fatimas tredje hemlighet. På årsdagen den 13 maj 1990 säger Hon:

”Min tredje hemlighet, som jag avslöjade här för tre små barn för vilka jag uppenbarade mig och som intill nu inte har blivit avslöjad för er, kommer att uppenbaras för alla genom att själva händelserna äger rum. Kyrkan kommer att uppleva stunden för sitt största avfall. Ondskans man kommer att tränga sig in i dess inre och sitta i själva Guds tempel, medan den lilla återstod som kommer att förbli trogna kommer att utsättas för de största prövningar och förföljelser.”

Tre år senare -13 maj 1993- säger Maria till honom: ”… Satan har lyckats tränga sig in i Kyrkan, det nya Guds Israel. Han har trängt in där med röken från irrläror och synd, med avfall och förlust av tron, med kompromisser med världen och njutningslystnad. Under dessa år har han lyckats vilseleda biskopar och präster, ordensfolk och troende. Frimureriets styrkor har tagit sig in i Kyrkan på ett utstuderat och fördolt sätt och de har upprättat sitt fäste på själva den plats där min Sons Vikarie lever och verkar. … Det som nu sker är det som finns (förutsagt) i tredje delen av mitt budskap, vilket ännu inte har avslöjats för er, men som bevisas genom händelserna själva, vilka ni nu genomlever.”

Avfallet i det 20:nde århundradet.
Påvens förklaring till den tredje hemligheten i Fulda 1980.

Guds moders - Vår Moder av den Goda Framgången - uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, berättar Hon för Moder Marianna om det 20.nde århundradet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

- "I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament. Dessa lagar kommer att göra det lätt för alla att leva i synd och uppmuntra till att man skaffar utomäktenskapliga barn, som föds utan Kyrkans välsignelse.” Vidare varnade Guds Moder: ”Den kristna andan kommer att försvagas, och trons dyrbara ljus kommer att slockna mer och mer, tills det går så långt att det råder ett nästan totalt och allmänt sedligt fördärv. Detta kommer att resultera i brist på präst- och ordenskallelser…”

- "Djävulen kommer att göra allt han kan för att göra livet svårt för prästerna och att försöka på alla sätt få dem tvivla på sin kallelse. Den Onde kommer också att leda många präster till fördärvet genom dåliga vanor som i sin tur ska skandalisera de kristna. De dåliga kristna ska genom Djävulens manöver med många präster bli uppväckta med hat mot hela Kyrkan och hela prästerskapet."

Hon förklarar hennes Obefläckade Hjärtas triumf – "att denna mörka tid i historien ”markerar min timmas ankomst”, och att Gud till slut ”kommer att sätta punkt för denna mörka tid och sända Kyrkan en prelat som ska ge prästerna den rätta andan tillbaka.”

Här en direkt parallell Fatimas andra hemlighet den 13 juli 1917: I slutet kommer jag att triumfera. En påve kommer att viga Ryssland till Mig och hon skall bli omvänd. Det kommer då att bli fred under en tid.


Vår Moder av den Goda Framgången i San Francisco de Quito, Equador, 1634. Marias namn gäller Hennes beskydd för det ofödda barnet, från befruktningen till födseln och för den blivande mamman som bad om Marias hjälp. Så är Quito förenad med Guadalope. Maria visar sig för Marianna, en nunna, och berättar om 20 århundradet:

- "I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet kommer att ge efter för en stor heresi.

Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament.

Påven Johannes Paulus II kom och vigde Ryssland 1984 med nästan alla biskoparna. Det blev fred när kommunismen föll. Det blev en politisk avspänning mellan det kapitalistiska väst och det marxistiska öst. Påven verkade även i en anda för alla präster att ena Kyrkan. Han bar på visionen om enhet att Öst- och Västkyrkan skulle andas tillsammans som två lungor.

"Det kommer då att bli fred under en tid." Detta är den sista delen i den andra hemligheten i Fatima. Sedan kommer visionen om den tredje hemligheten.

Kommer denna fred mellan öst och väst att upphöra? I Fatima har Gud valt Ryssland som sitt redskap för Guds rike.

I november 1980 besökte Påven Johannes Paulus II katedralen i Fulda och talade där till en liten grupp om den tredje hemligheten. Man frågade honom varför hemligheten ännu inte hade avslöjats, och han gav flera svar enligt Fatima Crusader.

Påven sa att den för det första inte avslöjats därför att med kunskap om den följer ansvar, och det finns så många människor som bara av ren nyfikenhet vill veta hemligheten. För att undvika sensationslystnad ville han därför inte avslöja innehållet i den tredje hemligheten.

Men sedan – och här börjar vi se att hemligheten handlar om ännu mer än avfallet i Kyrkan – sa han också: ”Det räcker för er att veta att hela områden av jordens yta kommer att bli översvämmande, att vatten kommer att flyta över stora delar av jorden och att miljoner människor kommer att dö från ett ögonblick till ett annat.”

Ett annat skäl till att han inte ville avslöja den tredje hemligheten var, att han inte ville uppmuntra kommunisterna till handling.

Penablanca 1983 - 1988

Detta innehåll bekräftas genom uppenbarelsen i Penablanca 1983 - 1988. Jungfru Maria säger bl.a.:

- "Väldiga stormar och översvämningar och jordbävningar kommer att skaka jorden"

- "Kina kommer att börja en avgörande strid. Herren vill att Förenta Staterna, Frankrike, England och särskilt Rysslands vigs till Honom."

-" Falska läror kommer att finnas i överflöd. Förändringarna inom Kyrkan kommer att leda till undergång. Det är inte Kyrkans sak att följa moden. Låt Traditionen och vår Herres evangelium förbli bevarade!"

- "Härskarna över Nordens rike borde skydda sina invånare."

- "Denna sanna Kyrkan kommer att gråta därför att hennes Konung inte längre skall vara hos henne. Han kommer att fly till en ny plats i 486 dagar och under den tiden kommer den helige Peters tron att tas i besittning av en ond ande, som bara har bedrägeri och hat. Han kommer att tvinga världen att tillbe honom som den bäste påve mänskligheten har haft."

- "Europa kommer att översvämmas med fasor och skräck, Amerika kommer att bli förvirrat."

- "Men vår Herre skall komma till undsättning. Han kommer inte lämna Kyrkan övergiven."Vår Fru i Penablanca, Chile, 1983 - 1988.

Uppenbarelsen är en fortsättning på Guadalope och Fatima. Mirakelbilden är ett foto från aug 1984. Det som Maria står på är Lucifer, djävulen, den Röde draken - i Upp 12:3. Lucifer blir i den sista tiden Antikrist.

Vår Fru profetia anger de som sagts i La Salette och Fatimas tredje hemlighet.

Zacharias profetia 1850.

Det finns en källa, enligt Fatima Crusader som granskar Fatima, en förutsägelse som inte är auktorativ men som ändå styrker påvens uttalandet i Fulda och uppenbarelsen i Penablanca. En armenisk jude vid namn Zacharias, som senare blev katolskt döpt, har skrivet en bok som heter "Day of Wrath: The Hand of God upon an Empire."

Denna bok, som utgavs i början av 1850-talet, innehåller avslöjanden om Rysslands, Kinas och deras satellitstaters, exakta dimensioner. Den förutsäger att det skulle bli en politisk avspänning; att en överenskommelse skulle träffas mellan det kapitalistiska väst och det kommunistiska öst. Det skedde efter 1989

Sedan, säger denna profetia, kommer öst att besegra väst genom att avfyra sina missiler – de ska avfyra sina missiler – och ordet ”missiler” används på 1850-talet! De ska avfyra sina missiler mot Nordamerikas kuster – i riktning från Ryssland och Kina – och västerlandet ska bli förslavat, varefter ”helvetets förstfödde ska styra världen”.

Gog-profetian

Det finns även en profetia som kallas Gog-profetian. Även den pekar mot Ryssland. I Hesekiel 38-39 skildras Gogs och Magogs angrepp på Israel i den sista tiden. Gog är en härskare i ett land som finns norr om Israel.

Så säger Herren Gud: Jag skall ta itu med dig, Gog, storfurste av Meshek och Tuval, släpa fram dig och tygla dig. Du skall dra ner långt uppifrån norr och rycka fram mot Israels berg. Då skall jag slå bågen ur din vänstra hand och vrida pilarna ur din högra. Du skall stupa på Israels berg, du och alla dina trupper och folken vid din sida. Åt vilda djur och rovfåglar av alla slag ger jag dig som föda. Du blir liggande på bara marken. Jag har talat, säger Herren Gud.
Hes 39:1-5.

Här talar Skriften om pilar. Pilar nämns också i den tredje hemligheten. Zacharias förutsägelser talar om missiler.

Den judiske historikern Josefus identifierar Magog som skyterna, och Gogs rike kan då knappast vara något annat än det nuvarande Ryssland, det som benämns Rosh i Hesekiels profetia. Många menar att ordet "Rosh" är synonymt med Ryssland. Så har vi Mesek och Tubal. Två folkgrupper från de assyriska bergen, den ene blev kallad "mushki" och den andre "tubali". Detta är alltså folkgrupper från Mindre Asien, eller dagens Turkiet. I profetian nämns perser, nubier och puteer. Vilka är då dessa? Perser är ju det moderna Iran, nubier är i enskilda sammanhang översatt med Etiopien, men det är mer troligt att det betyder Sudan och puteer är Libyen.

Profetian säger att när Israel i de sista dagarna, "vid tidens ände", är förda ut från de land dit judarna var utspridda och är samlade i sitt land, då skall en stor koalition göra ett krigståg mot Israel för att ödelägga och plundra det. Men när detta sker kommer Guds ingripande.

Rysslands framtid

I Fatimas fredsapell 1917 var Ryssland Guds fredsinstrument för världen och för Kyrkans enande.Om Fatima hade hörsammats i tid skulle Ryssland ha blivit en kristen nation i världen istället för tvärtom. Det som nu skedde orsakade mycket lidande. Guds budskap innehåller villkorliga budskap.

Det generella budskapet gäller vår omvändelse. Med det förändras förutsättningarna. Omvändelse, bön och fasta skapar i andlig mening verklig förändring. Offret föder enhet. Det förhärligar Kristus. Kyrkan är Kristi kropp.

Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan.. Kol 1:24

Fatima talar om att Ryssland skall bli omvänd. Det finns även en profetia i Sant Liv i Gud om detta:

"Jag säger dig, din syster Ryssland kommer att bli ett överhuvud - andligt sett - för många folk och mot slutet skall hon förhärliga Mig. Lyssna nu noga på och förstå att hennes herdar kommer samlas medan förbund bryts på andra håll och upproret i övriga världen vinner mark och försöker utplåna det eviga Offret, skall Rysslands herdar samlas för att bygga upp Mitt hus på nytt, vörda det eviga Offret, tillbe och vörda Mig." Jesus den 13 dec 1993

Så skall Ryssland också bli den som upprättar Kyrkan. Det eviga Offret är Kyrkans hörnpelare. Enheten lever här. Detta är den centrala frågeställningen. Budskapet talar om en ny framtid. Det som nu träder fram är Kristi återkomst.

.

Uppenbarelsen i Garabandal 1961 - 1965

När Jungfru Maria visar sig för fyra barn i bergsbyn Garabandal i Spanien 1961 - 1965, kommer Hon som Vår Fru av Berget Karmel. Det betyder att Hon talar som profeten Elia på berget Karmel. Han talade då till de falska profeterna. De är det andra odjuret i Upp 13, lammet som talar drakens ord.

De är Antikrists och frimurarnas präster och profeter som har gett den falska läran och vägen till den materiella ordningen. Det är de i kyrkorna, som övergett tron, Evangeliet och Eukaristin (Nattvarden). Avfallet är det värsta som kan hända. Präster som faller drar med sig så många. Maria talar om kardinaler, biskopar och präster.

Påven Johannes XXIII har 1959 tagit del av den tredje hemligheten i Fatima, men han beslöt att inte offentliggöra den. Samtidigt förbereds det andra Vatikankonciliet, som kom att pågå åren 1962 - 1965. Det ledde bl.a. till att det Heliga Kontoret, som tidigare var direkt underställt Påven som monark, omstruktureras och moderniseras. Kyrkans kongregationer (departement) administreras nu under Vatikanstatens statssekreterare.

Efter 1960-talet växer Anti-religionen genom drogkulturen med "Flower Power", de nyandliga sekterna, okultismen, New Age, modernismen, familjeupplösningen och könsstriden genom industrialiseringen och terrorismen som revolutionskrafter. Frimurerit finns i samhällets topp där presidenter har skolats. Liberalteologin tränger in i Kyrkan. 1900-talets uppenbarelser hörsammas inte trots tidigare påminnelser om 20-hundratelets förfall. Satan är på till sitt zenith.

Tre profetior i Garabandal anger Guds frälsningsplan. 1.Varningen. 2. Det stora Miraklet. 3. Den villkorliga Bestraffningen. Vår Frus sista budskap i Garabandal den 18 juni 1965 är:

Många kardinaler, många biskopar och präster går en väg till fördömelse och tar med sig många själar. Mindre och mindre vikt läggs vid Eukaristin.

Ni skall vända Guds vrede från er själva. Om ni ber om förlåtelse med uppriktigt hjärta, kommer Han att förlåta er.

Jag er Moder genom förbön av Ärkeängel Mikael, ber er att bättre era liv. Ni tar nu emot den sista varningen. Jag älskar er mycket och önskar er inte en fällande dom. Be till oss med innerlighet och uppriktighet och vi kommer att stödja dina begäran. Du måste göra större uppoffringar.

Tänk på Jesu lidande.

Budskapen i Sant Liv i Gud återkommer till Fatimas, Garabandals och Medjugorjes gudomliga betydelse för mänskligheten och vikten av att kyrkans företrädare erkänner och helgar dessa uppenbarelser. Jesus säger den 2 dec 1987:


Vår Fru av Berget Karmel visar sig i bergsbyn Garabandal i Spanien, 1961 - 1965, och ger tre profetior om framtida händelser till 4 flickor om Guds frälsningsplan. När barnen tar emot budskapen är de i extas. Många mirakler sker och många omvänder sig. Jesu och Marias budskap i Sant Liv i Gud säger att de är äkta

Garabandals budskap är autentiska och borde spridas och äras. Helga Garabandal. Kan ni inte se och begripa att ni upprepar era misstag? Ni upprepar era misstag från Fatima. O skapelse, när skall du tro på Mig? ’Ie emphanises itan.’

Två undersökningar om Garabandal

Två undersökningar har gjorts om Garabandals trovärdighet. Den första blev aldrig genomförd på ett objektivt och korrekt sätt. En ny undesökning startades 1986 av den nästföljande biskopen i Santander, Juan Antonio del Val Gallo. Undersökningen ledde till att han godkände uppenbarelsen som äkta. I en intervju 1992 meddelade biskopen att undersökningen var avslutad. Resultatet har överlämnats till kardinal Ratzinger, den nuvarande Påven Benedikt XVI, som då var prefekten för Troskongregationen.

Uppenbarelsen väntar på ett slutligt godkännande av den kyrkliga myndigheten. Idag är Garabandal ändå känt i många länder och många pilgrimer reser hit.

MEDJUGORJE SOM FORTSÄTTNINGEN PÅ GARABANDAL OCH FATIMA