Orska och verkan.
DET INRE OCH YTTRE RUMMET

Bakom politik, ekonomi, samhälle och vår verklighet finns något mer för vår existens och ständiga utveckling. Det finns en källa i en inre bemärkelse, ett inre rum som visar sig i den fysiska tillvaron i vår synliga verklighet som en spegel. Detta beskiver förhållande mellan orsak och verkan.

Platon och Aristoteles tar upp dess frågor från två olika utgångspunkter.

Platon skidrar grottliknelsen om idévärld som stålar in världen som liknar en "biograf med en projektor i bakgrunden och film på vita duken.

Aristoteles tar sin utgångspunkt i naturen visar på en naturlig teologi som baseras på människans egen förmåga att få kunskap om det gudomliga.

Ur detta utvecklas metafysiken om den grundläggande existensen dvs orsaken till allt

Orsakens verklighet bär vi inom oss, idär Jag Är. Vårt vara är att ständigt bliva, sa Platon. "Jag är en orsak att skapa". Det är subjekt i livet för andra och mig själv. Människan är och folket är så ett subjekt i samhället. Krafter vill dock sätta kaptitalet som ett nationellt subjekt.

Min frihet besår i att "vara eller inte vara" som Hamlet sa. Ett liv med eller utan Gud. Däri ligger vår val och frihetens begynnelse

Gud är Alltings orsak. Jag är den Jag Är, är svaret till Moses. Gud utgör hela Varat till skillnad till Intet där inget kan existera.

Ett vara som besår i en ständig flod till förändring. Varats flod, där allt verkar. Ett vara i motsatsernas förening. Gud är alla egenskaper genom all sanning, kärlek, fred och kunskaper. Alltings källa. Det eviga flödet.

Den stora Orsaken är Gud som är Alltings skapare och även är hela Varat för existensen. Jag är! Alltså finns jag. Vi är så som människor en Var-else (beeing) i detta Vara och blir en levande orsak som föds in i verkligheten.

Vi föds ur modern. Vi kommer inifrån och ut. Skapandet sker inifrån och ut. När konstnären målar så sker detta. Konstnären är ett subjekt. Ett subjekt med orsak och mål att gå vägen.

Tid och rum är den yttre verkligheten, där allt sker i ett skapande. En bytesprocess mellan motsatser.Verkligheten är där allt verkar och projiceras. Rum av resultat.

Allt är uppbyggt i relationer. Allt från materians innersta, till naturen, cellen, hjärnan, det mänskliga livet, familjen, samhället, ekonomi, solsystem eller galaxer.

Allt vi ser är ett resultat av det högre, ur orsakens inre verklighet.Vårt jag i ett sant liv med eller ett liv utan Gud.

Våra värderingar och moral uttrycker detta i verkligheten, t.ex. politik. Det kan liknas vid strålkastarna från en bil.Vi flyter i något som blir "en skapande flod" till förändring.

"Panta rei". "Allting flyter" är hämtat ur Herakleitos autentiska sats: "Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod. I samma vatten stiger vi och stiger vi icke, det är vi och det är icke vi"Hela vår tillvaror bygger på motsatser, som kompletterar varandra i varats ömsesidiga samspel och i ett växande. Det ena ger det andra. Det utgivande och det mottagande. Det aktiva och det stödjande. Varmt och kallt. Torrt och vått. Man och kvinna. Dag och natt. Allt i vår tillvaro bygger på relationer. Det en för det andra. Det mest vardagliga är samtalet mellan människor.

Vi är till födsel en andlig, social och skapande VARELSE med fri vilja och ett självständigt medvetande att för val. Det andliga tillhör orsakens värld i vår jag. Alla har vi en far och mor. Deras skapande tillsammans föder våra liv i konceptionen och uppväxt.

Hela samhället är som en cell i relationer med alla människor där vi alla är lika värda. Allt vilar på ett gemensamt skapande för alla bästa och tillhörighet. Samhället är mänsklig enhet i det mänskliga huset.

Kyrkan är ett universellt hus med Gud för en förening med Gud. Vårt tillkortakommande känner Gud. Kyrkans centrum där finns det verkliga brödet och drycken. Kristi kropp och blod, i det Heliga offret, för vår räddning.

Tiden är inne. Allt larm och oro i tid och rum anger att den mörka tid kommer att ta slut. En ny epok ska komma i fredens epok. Kärlekens epok. Gudenhetens epok. En rening ska komma. Gud kallar oss på alla sätt världen över. Vänd om och kom till Mig:

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt. Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.

... var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba och Fader och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud; vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig. Ära alltid Mitt Namn."

http://www.slig.se/SantLiv/slig/B7storm.html