DE GRÅTANDE STATYERNA I AUSTRALIEN 2003

MARIASTATYN MED MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA
Mariastatyetten (Lourdes) har gråtit i 2,5 år. Det började i mars 2001 tre dagar innan Vassula kom till Australien för sitt 7:nde evangeliseringsbesök. Statyn gråter än idag. Tårar av olja rinner från hennes båda ögon, den vänstra foten, de båda händerna, området runt magen och ibland från pannan.

JESUSTATYN MED JESU HELIGA HJÄRTA
Statyetten har legat nedpackad i en låda under några års tid. I början av maj 2003 beslöt vi oss för att packa upp statyn och ställa den på altaret tillsammans med den Välsignade Modern. Detta skedde onsdagen den 7 maj 2003.

Två dagar efter vårt sedvanliga bönemöte, fredagen den 9 maj 2003, började det från Jesu vänstra foten sippra fram olja på samma sätt det har gjort från Mariastatyetten i mer än 2 år.

Nästa händelse inträffade under nästkommande bönemöte i Sant Liv i Gud tisdagen den 27 maj . Vi har två per månad. Då började det även rinna från Jesu Heliga Hjärta. Det var som om de tidigare undren inte varit tillräcklig stora för att få den mest hårdhjärtade personen övertygad.

MIRAKLET MED OLJAN SOM FÖRÖKAR SIG SJÄLV

Dessa under räckte ändå inte. Senare på dagen inträffade något mer otroligt. Suzi upptäckte att oljan i den lilla glasbehållaren, som hon ställt intill Jesu-satyn stängd med ett lock, nu hade vuxit till 1/4 av hela flaskans volym.

Från början fanns endast en droppe i storlek ungefär som den som hängde från Jesu hand. Denna droppe täckte knappt flaskans botten. Nu var flaskan fylld till 1/4. Den ökning kunde inte vara orsakad av det som föll från statyetten därför att det fanns inga droppar som kunde falla ned. Oljan sipprade istället sakta fram. Flaskan var dessutom försluten med ett lock. Jesus fyllde flaskan på ett mirakulöst sätt.

I detta skrivande ögonblick får jag reda på att flaskan nu är fylld till 3/4. Vad gör egentligen Jesus??? Jesus besvarar helt enkelt den fråga, som Suzi och jag ställt. Vi frågade om Suzie kunde få ta med sig olja till Armenien. I oktober månad 2003 reser hon nämligen med Vassula Rydén till Armenien för att vittna.

Jesus skänker nu OLJAN TILL ARMENIEN. Det är helt enkelt otrolig. Jag kan knappt tro det själv! Jesus bara gör detta!

I Kristi Kärlek Som Alltid Besvarar våra frågor

Avo Vardanian!

DEN BLODGRÅTANDE JESUSBYSTEN I BOLIVIA 1995

Denna byst av Jesus Kristus grät mänskligt blod under en Den Heliga Veckan, Påsken 1995 i Cochabamba, Bolivia. Platsen är känd som staden under berget, där en jättlik Kristusstaty finns. Miraklet upprepades vid upprepande tillfällen då Rosenkransen bads. Hundratals var vittnen till miraklet. Ett vattenliknade vätska flödade fram och förvandlades sedan en blodliknande substans som stelnade. Det är även videofilmat. Genom en laboratorieundersökning i april 1995 framkom det att vätskan innehöll hemablobin.

Det var förutsagt av den helig Bosco att ett tecken skall ges i Cochabamba, Bolivia. Det är påminnelse om Lukas 19:40: Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”