FÖRUTSÄGELSEN OM NEW YORK

10 ÅR FÖRE DEN 11 SEPTEMBER 2001

Budskapet i Sant liv i Gud den 11 sept. 1991

... Jorden skall skaka och skälva och alla ondskans torn, skall rasa samman i en hög av grus - liksom Babels torn - och begravas under syndens smuts.

Över er skall himlarna skaka och jordens grundvalar skall bäva! Be att Faderns hand inte kommer över er på vintern.

Utan förvarning skall öarna, havet och kontinenterna hemsökas med åskdån och eld. Lyssna till mina sista varningsord, lyssna nu medan det ännu finns tid. Läs våra budskap.


Bilden ovan är ett foto från Associated Press, som publicerats av Philadelphia Daily News

Fotot nedan är ett urklipp ur en videofilm , som visar händelsen ur en annan kamravinkel
.

Upp