TOP SECRET:
DEN OUTKLARADE HEMLIGHETEN I FATIMA

Fatima Challenge i Rom den 3-7 maj 2010

Den 3-7 maj 2010 genomfördes den offentliga konferensen i Rom ”Fatima Challenge”. Ett 100-tal kom till ett hotell i Rom nära Vatikanen

Konferensen gällde den tredje hemligheten i Fatima som inte fick öppnas förrän1960, då tiden skulle vara den rätta.

Den lästes av påven Johannes XIII som hänsköt frågan till sin efterträdare. Närvande vid det tillfället var ärkebiskopen Capovilla. Han lever fortfarande och var då påven Johannes XXIII:s sekreterare. Påven uppmanade honom att notera på kuvertet de namn som läst hemligheten. Påven beslöt därefter att förvalta hemligheten till hans efterträdare. Denna gjorda anteckning avslöjar den äkta versionen.

Historien är att Kardinal Bertone visade i ett TV-program 2007 en försändelsen med tredje hemligheten som skulle var äkta. Men kuvertet innehöll inte någon annan skrift än den syster Lucy angivet att det inte fick öppnas innan år 1960, då tiden var den rätta.

När Kardinal Bertones samarbetspartner och medförfattare, Giuseppe De Carli, tillfrågades om denna anteckning på konferensen i maj 2010, kunde han inte ge något tillfredsställande svar.

Han försökte avvisa problemet genom att säga att Fatima är "inte en fråga om ett kuvert."

Vatikanens egen journalist Andrea Tornielli konstaterar att det måste finns en dold del av den tredje hemligheten. Han tar upp skillnaden i vittnet om "Capovilla-kuvertet" som en indikation och en förbryllande formulering i visionen: "I Portugal kommer dogmen om Tron alltid att bevaras etc."

Journalisten förklarar att Vår Fru aldrig kan ha avslutat sin uppenbarelse till syster Lucy med ett "etc." Han noterar att Vatikanens kungörelse undviker att ta itu med denna fråga.

Den italienska journalisten Antonio Socci, författare till ”Den fjärde hemligheten i Fatima”, har påpekat att påven har engagerat sig djup i arbetet att sanningen kommer fram om den tredje hemligheten.

När påven Johannes Paulus II talade den 13 maj 2000 i Fatima omnämnde han Upp 12:3 om Drakens svans som hotar alla. Det gällde även prästerna. Talet tolkades gälla hemligheten men inte fullständigt innehållet..

Vatikanen publicerar i maj 2000 ”visionen om biskopen i vitt”, som blev skjuten till döds vid korset. Präster och nunnor förföljs och dödas. Halva staden ligger i ruiner.

En tydning av visionen lämnade Jungfru Maria till syster Lucia 1944 och fanns i ett särskilt kuvert som en bilaga. Vatikanens officiella hållning var genom den dåvarande statsekreteraren och kardinalen Sodano att ”biskopen i vitt” gällde attentatet mot påven Johannes Paulus II 1981. Denna hävdar även den nuvarande kardinal statsekreteraren och kardinal Bertone.

Detta stämde inte med vad påven Johannes Paulus II talade om. Han talar om framtiden och mänsklighetens viktigaste tidpunkt. Det kraftfullaste som går att säga.

Efter konferens i juni 2000 tillsammans med Vatikanen och journalister tilltar en växande kritik. ”Fatima Crusader” är en Fatima-rörelse med fr. Nikolaus Gruner i spetsen, som har lett efterforskning om vad som döljer sig bakom mörkläggningen av den tredje hemligheten. Pga de stora kriser i världen och skandalerna inom Katolska kyrkan, genomfördes konfrensen ”Fatima Challange”.

Visionen om biskopen i vitt och en halv stad i ruiner, är inte hela sanningen. Text saknas.

Detta är kärnfrågan i "Fatima Challenge"-konferensen. De hävdar att den tredje hemligheten i Fatima innehåller en profetia så traumatisk och svår att flera påvar har beslutat för att inte göra den känd för de trogna. Texten som offentliggjordes 2000 begränsas till endast innehålla en allegori om kyrkans förkämpar på 1900-talet

Vissa har dragit slutsatsen att hemligheten förutsåg förändringarna i Andra Vatikankonciliet, särskilt om liturgin och ekumeniska dialogen, som en del av den "stora apostasi", som kyrkliga ledare vägrar att erkänna.

(Dessa slutsatser tror jag, Christer, är felaktig då Kyrkans enhet är den fundamentala frågan som ännu inte är på bordet, vilket vilseleder. Däremot har förändring skett i hierarkin som söndrar)

Konferensen ägde rum några dagar innan påven Benedikt XVI: s besök i Fatima. Organisatörer gick ut i avsikt att bjuda in påven och Vatikanen företrädare. Ingen dök upp. Påvens och Vatikanens medhjälpare betrakta dessa “Fatimister” "ligga i utkanten och är element som är bäst ignoreras”.

Kardinal Tarcisio Bertone, Vatikanens statssekreterare, har sagt tidigare ett av skälen till tredje hemligheten offentliggjordes år 2000 var att folk sprider "absurda teser" som handlar om katastrofer eller kätteri i de överst nivåer i kyrkan.

Kardinal Bertone, som var personligen inblandad i publiceringen av den tredje hemligheten, sa att han var förvånad att vissa fortfarande tycker att Vatikanen döljer något. År 2006 skrev den italienske journalisten Antonio Socci i sin bok "Den fjärde hemlighet Fatima" om Vatikanens konspirationsteori, vilket föranledde en ny omgång av publicitet.

År 2007 skrev kardinal Bertone sin egen bok, "Den sista visionären i Fatima", som upprepade den officiella versionen om Fatimas budskap och hemligheter. Det var grundat på, sade han, efter långa samtal med karmelitersystern Lucia dos Santos som var den sista av de tre visionärerna. I TV-framträdanden förnekade kardinalen starkt teorier om en Vatikanen mörkläggning.

Påven Benedikt XVI var också inblandad i publiceringen av den tredje hemligheten, som kardinal Joseph Ratzinger, Vatikanens högsta doktrinära tjänsteman. Han presenterade texten i den tredje hemligheten inför pressen och skrev en lång kommentar om det.

Presskonferens den 26 juni 2000 är fortfarande ihågkommen bland för Vatikanens journalister. Målet var att offentliggöra en text som i årtionden har bedömts vara alltför störande för att avslöjas. Istället började kardinal Ratzinger låta luften totalt gå ut ur alla förväntningar. Han tillkännagav att det inte fanns något apokalyptiskt.

"Inget stort mysterium är uppenbarat. Inte heller finns en framtid avslöjad.”, sade han. Han fortsatte sedan med att ge en teologisk ram runt uppenbarelsen och budskapen i Fatima. Han insisterade på att i kyrkans tradition är "profetian" inte någon "förhandsvisning av en film". Den ger tecken som kan vara användbara för de kristna.

Kardinal Ratzinger talade vidare om hur vi skall kunna tolka visionen om en "biskopen i vitt" som kämpar upp för en backe och som blir dräpt tillsammans med martyrer, och faller sedan ned död efter att ha blivit skjuten av soldater.

Om detta symboliserar påven Johannes Paulus II, som sköts och skadades den 13 maj 1981, eller gäller en "konvergens" av 1900-talets påvar som hjälpte kyrkan att avvärja faror. Detta betyder inte att någon måste dödas, sade kardinalen.

Denna förklaring sticker fortfarande i ögonen bland “Fatimisterna”, som säger att visionens apokalyptiska scenario medvetet har tagits bort och invaggar de troende i en falsk känsla av säkerhet. Vatikanens version tyder på att dessa problem gömmer sig kyrkan och det värsta kan nu inträffa

Fader Nicholas Gruner, en kanadensisk präst som grundade tidskriften "The Fatima Crusader" har länge hävdat att Ryssland inte blev vigd till Maria i enlighet med de anvisningarna från Vår Fru gav i Fatima. (Detta tro jag inte är korrekt. Vigningen skedde den 1984 av påven Johannes Paulus II. Sr Lucia har bekräftat detta senare.)

"Någon omvändelse av Ryssland finns inte i något avseende - inte militärt, inte moraliskt. Ryssland är den största abortnationen i världen .... Det finns inga tecken på en omvändelse i någon mening!", säger Fader Gruner i Rom den 6 maj 2010.

Det är en annan fråga som Vatikanen tröttnat på att hantera. Vatikanens ledare säger att påven Johannes Paulus II 1984 ledde världens biskopar att genomföra vigningen av Ryssland och världen (Vigningen gällde endast Ryssland.). Syster Lucia, en av de tre portugisiska barnen som såg Maria i 1917 och som fått instruktioner om hur invigningen skulle genomföras, har sagt att den vederbörligen har genomförts.

Det finns goda skäl att tro den tredje hemligheten gäller inte bara yttre krafter mot Kyrkan, utan även att Satan arbetar inom kyrkan - på högsta nivå. Detta är inte ett antagande utan är känt långt tidigare.

Frimureri och kommunism

Under Fatima Challange” talade John Salza, en katolsk advokat och en tidigare hög frimurare av 32 graden i Mason.

Han förklarade frimureriets doktriner, historia, ritualer, eder och förbannelser, som visar att frimureriet satanisk organisation och är helt oförenligt med kristendomen och den katolska tron. Förutsägelsen om 2000-talet har funnits i flera hundra år.

Jungfru Marias uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, berättar för moder Marianna om det 2000-talet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

- "I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament. Dessa lagar kommer att göra det lätt för alla att leva i synd och uppmuntra till att man skaffar utomäktenskapliga barn, som föds utan Kyrkans välsignelse.” Vidare varnade Guds Moder: ”Den kristna andan kommer att försvagas, och trons dyrbara ljus kommer att slockna mer och mer, tills det går så långt att det råder ett nästan totalt och allmänt sedligt fördärv. Detta kommer att resultera i brist på präst- och ordenskallelser…”

- Djävulen kommer på 2000-talet att härska huvudsakligen genom frimureri

- "Djävulen kommer att göra allt han kan för att göra livet svårt för prästerna och att försöka på alla sätt få dem att tvivla på sin kallelse. Den Onde kommer också att leda många präster till fördärvet genom dåliga vanor som i sin tur ska skandalisera de kristna. De dåliga kristna ska genom Djävulens manöver med många präster bli uppväckta med hat mot hela Kyrkan och hela prästerskapet."

Hon förklarar hennes Obefläckade Hjärtas triumf – "att denna mörka tid i historien ”markerar min timmas ankomst”, och att Gud till slut ”kommer att sätta punkt för denna mörka tid och sända Kyrkan en prelat som ska ge prästerna den rätta andan tillbaka.”

Här en direkt parallell Fatimas andra hemlighet den 13 juli 1917: I slutet kommer jag att triumfera. En påve kommer att viga Ryssland till Mig och hon skall bli omvänd. Det kommer då att bli fred under en tid.

Deras avsikt är att förstöra Katolska kyrkan och samhället för en enda världsstat med Antikrist som religion. Den har infiltrerat sig och korrumperat Katolska kyrkans hierarkier att följa en partilinje. Frimureri och kommunism har samma källa och mål. Det visar profetia i Ecuador 1634 att detta sker under 2000-talet.

Jungfru Maria avslöjar den 17 juni 1987 följande för en präst fr. Gobbi:

"... De ecklesiastiska Frimurarna får order och makt från olika frimurarloger och verkar för att leda alla i hemlighet att bli en del av dessa hemliga sekter. Det sker genom att stimulera dessa medlemmars ärelystnad att finna en lätt karriärväg. På detta vis tillfredsställs deras längtan efter pengar och överhopa dem med varor. Detta får dem att på ett förrädiskt sätt inta viktig poster och gå förbi de personer, som vägrat att vara delaktiga i detta spel. Ja, detta Odjur liknar ett lamm som utövar all den makt den får från det första Odjuret. I närvaro av detta tvingas jorden och dess invånare att dyrka det första Odjuret."

... Genom Protestantiska reformationen 1517 förnekas källan till de gudomliga uppenbarelserna och endast den heliga Skriften godtas ... Antikrist verkningar under denna tid leder till Kyrkans splittring. Genom många nya och konsekventa kristna bekännelser förloras gradvist den sanna tron på Gud.

Amerikanskt frimureri skiljer sig från den europeiska. Amerika var aldrig en katolsk nation utan var helt grundad på frimureri och respekterade ingen annan religion än frimurarnas lära. Den förnekar således vår Herre och Jesu Kristi rike. Kyrka och stat är skilt från varandra.

Frimurarna därför inte något hot mot Amerika utan den ingick i själva konstitutionen. USA lever enligt religionen för frimureri.

Den verkar i det yttre som en social organisation för bl.a. studenter, företagare, politiker eller jurister för affärskontakter och karriärsutvecklingen. Det var så frimurare tar sig överallt. Presidenter har sedan George Washington har varit frimurare.

Även Högst domstolens domarkår är rekryterad bland frimurarna. Det var så John Salza blev frimurare. Han har utbildat frimurare

Frimurarkandidater får genomgå ritualer.

I första steget måste han lämna bort alla kristna attribut som krucifix, skapular och även sin vigselring.

Han skall inte äga någon form av försvar eller störande attribut mot orden. Han skall vara helt andligt skyddslös. Runt halsen bär han en snara som förbinder honom med den profana världen. Hans ögon förbundna att leva i ett andligt totalt mörker.

När kandidaten är antagen i logen, tas snaran bort. Hans ögon är förbundna så att han lever i ett andligt mörker. Vänstra bröstet genomborras som en påminnelse att medlemmen nu tillhör en hemlig organisation. Inget får avslöjas. Han straffas hårt om det sker.

När kandidaten träder in i logen, knäböjer han i avsikt att han skall tillbe gudomen ”Den store Arkitekten i universum” den som står över alla gudar i all annan religiös tro. En namnlös gud som symboliseras av bokstaven ”G”. En rak motsats till Jesus Kristus alla namns namn

Andra steget är att Kandidaten offrar nu sin religion inför Satan. En självförbannelse. Hans svär på en bibel, om kandidaten är kristen att han låter han sig hellre få halsen avskuren och hjärtat utskuret ur sitt bröst än att han förbryter sig med förbundet. Hade kandidaten varit muslim hade han fått lägga handen på Koranen. Syftet är att ingå i ett djävulskt förbundet med Satan.

Han får nu bära det vita förklätt, som symboliserar det rena livet och rent uppförande i den mission han nu förenat sig med. Han får en hammare som en gång användes för att jämna till murstenarna, livets murstenar, för bygget av huset. Han kan själv bli fullkomlig genom sina naturliga ansträngningar.

Det tredje steget. 3:a graden – Mästargraden gäller kroppens återuppståndelse. Det knutet till Hiram och kung Salomos tempelbygge.

Hiram bar på den hemliga kunskapen om byggandet från Egypten och mördades därför att han inte vill avslöja kunskapen. Hirams kropp lades först i en tillfällig grav och sedan i en grav grävd på krönet av en kulle väster om tempelberget.

En parallell till Kristi i död. Kandidaten representerar Hiram som bär på den hemliga kunskapen inom sig och han mördas symboliskt. För att symbolisera begravningen av Hiram förses frimuraraspiranten med en ögonbindel och han innesluts i en säck och får lägga sig på golvet. Genom detta väntar uppståndelsen. Allt bildar en antites till Kristus, kyrkan, samhället och livet.

Europeisk frimurare angriper såväl Kyrkan som samhällskroppen.

Påven Leo XIII publicerade i sin Encyklika "Humanum Genus." där han instämde med alla tidigare påvarnas fördömande av frimurarnas revolt- och samhällslära.

Det gäller 13 påvar från 1730 - 1922.
Clement XII: In Eminenti – 28 april, 1738
Benedict XIV: Providas -- mars 1751
Clement XIII: A. Quodie -- 14 sept 1758
Clement XIII: Ut Primum -- 3 sept 1759
Clement XIII: Christianae Reipublicae Salus – 25 nov 1766
Pius VI: Inscrutabile -- Dec. 25, 1775
Pius VII: Ecclesiam a Jesu Christo -- 14 sept 1820
Leo XII: Quo Graviora -- 13 mars, 1826
Pius VII: Traditi -- 21 maj1829
Gregory XVI: Mirari Vos -- 15 aug 1832
Pius IX: Qui Pluribus -- 9 nov, 1846
Pius IX: Omnibus Quantisque -- 20 april, 1849
Pius IX: Multiplices Inter -- 25 sept 1865
Leo XIII: Humanum Genus -- 20 april, 1884
Leo XIII: Letter to Italian Episcopate -- 8 dec 1892
Leo XIII: Letter to the Italian People -- 8 dec 1892
Pius X: Vehementer -- 11 febr 1906
Pius X: Letter to France -- 6 jan1907

Pius XI skrev 1924 Encyklikan "Maximam grasissimamque" och kallade frimureri för "Laicism" en irreligiös lära, som är Kyrkans dödliga fiende. Idag sker inte detta.

Genom en masonisk revolution skall kyrkan och samhällets förstöras genom
• Att den skall följa en partilinje
• Att plantera liberala läror och anamma humanitära
• Att på detta sätt förgifta Kyrkan, världen, samhället, familjen, kloster, skolor, barn och skapa kriser för kyrkan.

Familjen är samhällets sociala grund och är dess förlägning. Familjen är Guds avbild av den heliga Treeniggheten. Genom att förstöra familjen förstörs samhällets social gemenskap.. I ny social ordning är ingår alla i ett kollektivt ekonomiskt arbetsliv. Den kommunistiska modell tar bort föräldrarskapets auktoritet och ersätts det med statens. Inga moraliska och sociala band gäller för äktenskapet mer än samhällets ekonomiska band. Kvinnans band till familjen och hemmet upphör. Hon förenas som en jämlike med mannen produktionen och i kollektivet. Denna frigörelse har inte bara skett i Ryssland utan i hela det industriella samhället.

Ur denna revolt ska en ny påve träda fram som sympatiserar med dessa humanitära och liberala läran utan närvaro av sanningen.

När vi tar del av Fatima 1917 så anges varningar om om Rysslands irrläror. Dessa desamma som frimurarnas för att förgifta världen, förstöra Katolska kyrkan och människors själar.

Den förnekar på samma vis:
• Kristus och Kristi heliga Katolska kyrka
• Guds skapande av människan
• Den övernaturliga närvaron och hävdandet av naturalism. Den leder till ateism

Varför uppenbarar sig Vår Fru i Fatima i Portugal?
Lissabonrevolutionen 1910.

Sedan 1800-talet har frimureriet varit engagerad i en kamp för att få fullständig makt över Portugal. I oktober 1910 lyckades de genomföra en frimurstyrd revolution.

På natten den 3 oktober bröt en organiserad grupp frimurare sig in i en av barackerna i infanteriregementen. Revolutionärerna inom de väpnade styrkorna fick hjälp av civila, medan majoriteten av de militära förblev neutrala. Lojalisterna blev avväpnade, och den 5 oktober besegrades Portugals konstitutionella monarkin i Lissabon och frimurarnas republik utropades. En provisorisk regering bestående av alla ledande frimurarna bildades, som hade stöd av regeringarna i Frankrike och England.

Revolutionen riktades genast mot den katolska kyrkan: kyrkor plundrades, kloster blev attackerade och religiösa trakasserades. Knappt hade den provisoriska regeringen installerats, när den började ägna åt en anti-religiös politik, trots att det orsakade en katastrofal ekonomisk situation i landet.

Den 10 oktober - fem dagar efter det att Portugal installerats som republik - hade den nya regeringen beslutat att alla kloster och religiösa ordnar skulle upphöra. Alla religiösa fördrevs och deras egendomar beslagtogs. Jesuiterna tvingades att förlora sina portugisiska medborgarskap. En rad av anti-katolska lagar och förordningar stiftades i en snabb följd.

Det föreföll som om frimurarnas "seger” var klar. Alfonso Costa, författaren till dessa lagar, kände sig säker nog för att förklara just då: "Tack vare denna lag av separation, kan nu två generationers katolicism avskaffas helt hållet i Portugal." Portugals kristna tro skulle därmed upphöra.

Påven Pius X:s bestämda hållning att förkasta alla republikens försök till kompromisser. Kyrkan i Portugal stod fast och enig mot alla attacker. De troende stödde deras biskopar, som tillsammans stod emot regeringen. Detta ledde till exil för majoriteten av landets biskopar och fängslandet av många präster. Men kyrkan i Portugal kunde därför bevara sin tro i giftet från frimurarnas revolution.

Omfattningen av de skador genom outtröttliga förföljelse och förstörelse av Portugal på alla områden var oöverskådliga och frimurarna "grepp om landet och den skada de orsakat verkade oåterkallelig.

År 1917 snart visa sig vara en vändpunkt för Portugal som "Heliga Marias nation". Portugals tro skall bestå. Därför sker Fatima. Ett direkt svar på revolutionen 1910.

Veckan efter Fatima Challenge for påven Benedikt XVI till Portugal för att fira 93:dje årsdagen av 13 maj 1917 Jungfru Marias uppenbarelse. Påven håller med om vad konferensen har sagt: Den tredje hemligheten handlar inte om det förflutna, utan om vad som händer nu och vad som komma skall: "Den som tror den profetiska missionen i Fatima är över är lurad."

Påvens senast uttalanden om att dessa händelser som förutsades i den tredje hemligheten handlar om lidandet i kyrkan på grund av synder genom sina egna medlemmar, lidande som vi nu ser i de materiella sexuellt missbrukets kris.

Påven har sagt att "verkligheten" är förutsagd i den tredje hemligheten. Den breder ut sig" och att den är "skrämmande".

Därmed har påven Benedikt avvisat det falska påståendet som så hårdnackat hävdats av hans egen statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone att Fatima tillhör det förflutna.