{ background-image: url(uppenbar/Bildmapp3/blupat2.jpg); } Uppenbarelsen i Garabandal

JUNGFRU MARIA, VÅR FRU PÅ BERGET KARMEL.
PROFETIAN I GARABANDAL 1961 - 1965

januari 2008
En historisk sammanfattning

Chrrister Brandt

Uppenbarelsen i Garabandal liknar mycket Fatima, år 1917, och sker inför 4 barn som är djupt troende och lever under enkla förhållanden. Profetian omfattar 4 delar.

Garabandal är en fortsättning på Fatima och sker strax efter att Fatima tredje hemlighet får avslöjas 1960. Den sker parallellt med Andra Vatikankonciliet, då en stor organisatorisk förändring sker runt Påven och av Det Heliga Kontoret. Den sker i en tid då präster överger Eukaristin/Nattvarden och när liberalismens drogkultur, New Age- och revoltrörelser sprider sig under det kalla krigets dagar. Vietnam och Afghanistan blir dess slagfält.

Såsom i Fatima och andra tidigare uppenbarelser kommer Maria i ett viktigt skede för Kyrkan och mänskligheten. Hon kommer i Fatima som Vår Fru av Rosenkransen och genom solmiraklet knyts Hon till Upp. 12:1-2: "Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen ...". Hon är Guds moder och vår moder.

I Garabandal kommer Jungfru Maria som Vår Fru av Karmel. Detta förtecken knyter Henne till profeten Elia som den nya Elia. Hon är också den nya Eva.

Fatima innehöll vägen till omvändelse och fredsplanen med Gud, Kyrkan och människorna, när det första världskriget pågick. Maria ber om vår ånger, bön och bot. Rosenkransen är vårt vapen mot det onda. Fredskallelsen gällde vår vördnad till och kyrkans vigningen av Ryssland till Marias Obefläckade Hjärta. Ryssland skulle på detta vis bli en kristen ledande nation i världen och det skulle blir fred. Ryssland är Guds instrument i frälsningsplanen.

Kommunismen spreds sig till Östeuropa, Kina, Afrika, Centralamerika och länder i Asien som Kambodja, Vietnam och Nordkorea. Den medförde en stor förföljelse av Påven, kyrkan och orskade en våldsam förödelse av nationer med misär och svält. Över 100 miljoner människor räknats ha blivit mördade.

Istället för fred bröt ett nytt storkrig ut, som blev det andra världskriget 1939. Detta har påverkat hela världsutvecklingen fram till nu. 1900-talet blev det blodigaste århundrade någonsin. År 2008 skakas av vi kriser som rör jord och samhälle.

Gud söker vår och hela kyrkans förnyelse till enhet. Garabandal innehåller fyra profetior och är Guds frälsningsplan. Garabandal är fortsättningen som fullbordrar Fatima. Även Medjugorje är det.

Christos Annesti! - Alithos Annesti!

Genom Jesu Kristi uppståndelse inleds den åttonde skapelsedagen i den nya eran. Allt skall bli nytt. Jesus visar sig för första gången för Maria Magdala som blev den första som förkunnade Jesu uppståndelse. Jesu och Jungfru Maria kommer som den nya Adam och Eva i den nya skapelsedagen. De återupprättar det som en gång föll.

I Lukas 1:46-55 förutsägs Guds moders betydelse för kommande släkten.

Jungfru Maria träder fram genom seklerna som Profeternas och Kyrkans moder. Hon grundar kyrkor i den nya världen. Hon vill bereda väg för oss alla till hennes Son, vår Frälsare. Det gäller hela kristenheten, nationerna och Kyrkan, i vilken Ryssland har en nyckelroll i Guds frälsningsplan.

Men det som återstå av Kristi lidande gäller Hans kropp som är Kyrkans återuppväckelse. (Allusion Kol 1:24).

Garabandal sker parallellt med Andra Vatikankonciliet

Påven Johannes XXIII har 1959 tagit del av den tredje hemligheten i Fatima, men han beslöt att inte offentliggöra den. Samtidigt förberds det andra Vatikankonciliet, som kom att pågå åren 1962 - 1965. Det ledde bl.a. att kyrkans struktur moderniserades. Brevet med hemligheten fick inte öppnas och offentliggöras förrän 1960 för att förstås rätt. Jungfru Marias uppenbarelser har kommet i viktiga skeden för Kyrkan och samhället.

Vision om "biskopen i vitt som blir skjuten" i den tredje hemligheten har förklarats gälla 1900-talet och attentatet mot påven Johannes Paulus II 1981. Men påven Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, inte om det förgångna inför 600.000 människor utan tar upp framtiden och sa: "Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!" Påven hänvisar till Upp.12.3. Vi är Uppenbarelsebokens tid.

Garabandal och 1960-talet

Efter 1960-talet växer antireligioner fram genom drogulturen som "Flower Power", studentupproren, okultismen genom New Age, modernismens upphävande av tabun och kristen etik, könsstriden blossar upp i industrisamhället, människor binds upp till ett arbetsliv, familjebanden spricker och barn fostras utanför familjen. Baader-Meinhof, terrorism, Vietnamkriget och striden mellan öst och väst. Kuba-krisen kunde blivit ett kärnvapenkrig. Allt detta har varit revoltläransmål. Erövringen av rymden börjar. Budskapen från Gud varnar för att balansen i kosmos rubbas. Allt är mycket känsligt.

'Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss på stridens dag.
Var vårt värn mot djävulens ondska och snaror.
Må Gud kuva honom, ber vi ödmjukt.
Och må Du, den himmelska härskarans furste, med Guds kraft kasta ner i helvetet, Satan och alla onda andar som stryker omkring i världen och söker själarnas undergång.
Amen.

Förkortad version

Påven Leo XIII fick se i en vision om 1960-talet den 13 okt 1884 efter en Mässa i hans privat
kapell. Han var påve 1878 - 1903. Han får visionen på samma dag som solmiraklet i Fatima 1917.
Påven ser att Satan når sitt zenit under 1900-talet och det andliga och moraliska förfall som växer särskilt mycket i slutet 1960-talet utanför och inom Kyrkan. När han kommer ner fån altaret hör han två röster, som kommer från Tabernaklet, ett samtal mellan Satan och Gud. En gutturala röst, skröt tll vår Herre:

- "Jag kan förstöra din kyrka." Den milda rösten var Vår Herre:
- "Du kan? Gå sedan vidare och göra det."

Påven har därför skrivet Mikaelsbönen som skydd, som han ber skall bes överallt när Mässan läses.

Gud är barmhärtig och vill nu att alla återvänder till Honom, som är vår Fader och Skapare ännu en tid men dagarna ilar. Uppenbarelseboken skall gå i uppfyllelse.

Garabandal väntar ännu på sitt slutliga godkännande trots att den är godkänd av den lokale biskopen

Två undersökningar har gjorts om Garabandals trovärdighet. Den första blev aldrig genomförd på ett objektivt och korrekt sätt. En ny undesökning startades 1986 av den nästföljande biskopen i Santander, Juan Antonio del Val Gallo (1969-1991).

Undersökningen ledde till att han godkände uppenbarelsen som äkta. I en intervju 1992 meddelade biskopen att undersökningen var avslutad. Resultatet har överlämnats till kardinal Ratzinger, den nuvarande Påven Benedikt XVI, som då var prefekten för Troskongregationen.

Uppenbarelsen väntar på ett slutligt godkännande av den kyrkliga myndigheten. Idag är Garabandal ändå känd i många länder och många pilgrimer reser hit.

Nedanstånde är en översättning av engelska länkar enligt nedan.

***

1961

Uppenbarelsen i Garabandal sker mellan åren 1961 till 1965 för fyra flickor, som heter Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Mari-Loli), Mazon, Jacinta Gonzalez och Maria Cruz Gonzalez. De bär samma efternamn utan att vara släkt. Maria Cruz var 11 år gammal. De övriga var 12 år och alla kom från fattiga familjer.

Jungfru Maria uppges ha visat sig hundratals gånger under de fyra åren. Tilldragelsen i Garabandal har kunnat följas av barnens familjer, ortsbefolkningen, åskådare från alla samhällsskikt som präster, vetenskapsmän och läkare. Händelserna är väl dokumenterade med vittnesmål, bilder och filmer.

Förutom barnen är det en spansk 38-årig jesuitpräst, fr.Luis Marie Andreu, som blev involverad i dramat i Garabandal och såg Jungfru Maria och det stora Miraklet, men samma natt dog han i en salig glädje och tacksägelse.

Garabandal är en spansk bergsby nära det snötäckta berget Pena Sagra i norra delen av Spanien. Den ligger i en mycket vacker omgivning med ängar och nära en lund av tallar på en bergskulle, där många av händelser ägde rum. Byns fullständiga namn är San Sebastian de Garabandal som ligger ca 6 mil från provinsstaden Santander.

Att nå ända fram kräver att man tar sig fram på branta små vägar. Omkring 300 innevånare bor här. Ingen bofast präst finns, men det kommer en präst från Cosio varje söndag för att fira Mässa i den lilla församlingskyrkan.

Uppenbarelsen i Garabandal

Kvällen den 18 juni 1961 lekte de fyra flickorna i utkanten av Garabandal. Plötsligt hördes ett högt ljud som om det åskade och de såg framför sig en ljusgestalt av Ärkeängeln Mikael. På samma plats och påföljande dagar skedde samma tilldragelse.

Han meddelade dem att de den 2 juli skulle få möta Vår Fru. Detta blev inledning till händelserna i Garabandal.

Vår Fru på Berget Karmel

Nyheten spred sig snabbt till grannskapet runt omkring. Den 2 juli 1961 var en söndag och byn var fylld med människor från alla samhällsskick. Klockan 18 kom barnen till den plats, där Ärkeängeln visat sig. Till allas förvåning kom barnen in i ett tillstånd av extas. Vår Fru visade sig för dem tillsammans med två änglar. En var Ärkeängeln Mikael.

Barnen beskriver visionen av Vår Fru som en mycket skön ung 18-åring med ett långt hängande nötbrunt hår, en liten mun, klädd i vitt med en blå cape med en krona på huvudet som såg ut som gyllene stjärnor och med en röst som ingen annan än Hon förmår att förmedla. Hon bar på sin högra arm ett brunt skapular när Hon inte bar på Jesubarnet. Hon presenterade sig som 'Vår Fru av Karmel'.


Förklaring: Vår Fru på Berget Karmels bruna skapular, lovar att den som dör i tron, bärande detta skapular, ej kommer att lida i den eviga elden.

Kommentar: Berget Karmel rör många texter i GT som 1 Konungaboken 18:18: "Elia svarade: ”Det är inte jag som drar olycka över Israel utan du och din fars ätt när ni överger Herrens bud och följer baalsgudarna. Båda nu upp israeliterna och låt dem samlas hos mig på berget Karmel tillsammans med Baals fyrahundrafemtio profeter och Asheras fyrahundra, alla dessa som får sitt underhåll av Isebel.” Detta rör de falska profeterna i världen. Så förbinds vårt tid med GT och Jungfru Maria till profeten Elia. I La Salette talar Maria om 10 Guds bud såsom Moses gjorde i Sinai.

Hon är den nya Eva i 1 Mos 3:15. Hon är som Guds Moder den nya och levande Förbundsarken, som inneslöt det allraheligaste. Hon är kammaren i vilken Gud tog sin boning, det levande Tabernaklet med Kristi kropp och blod. Hon är så Kyrkans moder och Prästernas drottning. Hon är även Nationernas moder och alla folks förespråkerska och beskyddare. Hon är porten till Himlen. Rosenkransen blir för oss "Jakobs trappa till himlen." 1 Mos 29:12.".


Barnen talar med Henne på det mest naturliga sätt, De berätta för Henne om sina arbetsuppgifter och hur de går ut på ängarna och arbetar på fälten...


Vår Fru ler mot dem och talar om hur de skall vara mot Henne
- "Berätta allt för Mig såsom barn talar till med sin mamma. ... Gläd er åt att se Mig när ni inte sett Mig på ett tag."

Därefter sker många uppenbarelser vid olika tidpunkter på morgonen, dagen, kvällen och natten. Under 1961 - 1962 skedde det flera gånger i veckan. Ibland för var och en för sig. Ibland med alla barnen tillsammans. Detta för att skapa en inställning till självuppoffring och ånger i stunder då Jesus blir så förolämpad av människornas synder. Så får även barnen stiga upp och utföra allt arbeten på fälten utan att bli utmattade och trötta.

Extasen

När visionen kom, föll flickorna ned på knä omedelbart. Med ett högt och skrämmande ljud slog de emot det vassa klipporna. Ändå visade de inga tecken på att ta någon skada. Flickorna blev otroligt vackra, änglalika, och försjunkna i en djup trans. De var fullständigt absorberade och i hänryckning. De kunde stå orörliga i vackra skulpturala ställningar med sina starkt tillbakalutade huvuden utan att förlora balansen. En flicka leviterade.

Ingenting kunde distrahera dem. Alla försök till att ta kontakt misslyckades. Kraftfulla strålar av ljus fångade deras blick. Ändå såg de med vidöppna ögon utan att blinka. När de sedan återvände till sitt naturliga tillstånd, skyddade de genast sina ögon från det bländande ljuset. Se video

Fenomen bland de närvarande

Många bybor och besökare som deltog kom med olika föremål som en bibel, rosenkransar, krucifix, vigselringar etc. för att vår Fru skulle välsigna dem med en kyss. Barnen räckte fram dess föremål till Henne som kysste dem. Vår Fru vägledde sedan flickorna så att de gav tillbaka föremålet till sin rätta ägare. När allt detta skedde, kunde de närvarande känna en doft av rosor. Conchita har berättat att Jesus förmedlade underverk genom dessa föremål. De som bar dessa föremål med förtröstan och tillit skulle få bära skärselden nu på jorden i stället för sedan.

Under tiden som extasen pågick kunde många människor erfara och vittna om ett stort andligt uppvaknande. De kunde gråta helt ohämmat och ta del av den övernaturliga kraft som de såg, hörde och kände inom sig nämligen Guds Moder. Icke troende eller andra som burit en annan trosuppfattning kom till omvändelse. Så kom även de människor som varit religiöst likgiltiga eller syndare till en omvändelse. De väcktes till tro, hopp och kärlek.

Andra fenomen

Så snart vår Fru visade sig begynte den extatiska gången. Flickorna kunde gå genom hela byn – upp och ned för trappor, in och ut genom hemmen, vid alla tidpunkter på dygnet. De undvek alla hinder utan att falla och blev hela tiden vägledda av visionen.

Ofta sprang de med stor hast nedför den branta bergssidan, även baklänges. Det var omöjligt för åskådarna att följa efter dem. Deras kroppar syntes inte vara påverkade av tyngdkraften utan istället vägledas av en andlig kraft. Under deras hastiga förflyttningar kunde de ibland förlora föremålen som människor givit dem. När de sedan kunde se Vår välsignade Moder, kunde Hon berätta för dem var dessa föremål kunde återfinnas.

Miraklet med Hostian – Nattvardsbrödet

Ovanför byn finns en brant bergskulle. På toppen finns en talldunge med 9 träd. Barnen berättade att en dag kom en ängel till dem i talldungen och sade till dem att de skulle ta emot bikten och den heliga Kommunionen. Denna underbara ynnest skedde sedan vid många tillfällen. Det hela kunde även filmas. Varje ögonblick i kommunionen har kunnat följas genom rörelsen från läpparna och tungan. Ängeln berättade vid ett senare tillfälle att Gud skulle utföra ett mirakel så att alla skulle kunna se den heliga Hostian.

Den 18 juli 1962 skedde miraklet. Byn var fylld med människor. Conchita hade stannat hemma hela tiden omgiven av besökare. Vid midnatt föll hon i extas. Hon gick ut på gatan mitt bland människorna och föll ned på knän alldeles utanför hennes hem. Lyktor lyste på henne och hon sträckte ut sin tunga utan att något vilade på det. Alla kunde se. Efter några ögonblick syntes en vit skinande Hostia på hennes tunga som fanns där under några minuter. Allt bevittnades av många människor. Undret är dokumenterat på film. Filmen och ett skriftligt vittnesmål har sänts tilll biskopen i Santander.

Miraklet med Hostian är en sann bekräftelse på att Jungfru Maria verkligen var närvarande i Garabandal. Men ett ännu större mirakel hade blivit utlovat

Fr. Luis Marie Andreu

Det enda person, som fick se Vår Fru i Garabandal förutom flickorna, var Luis Marie Andreu, en 38-åriga jesuitpräst. Den 8 aug. 1961 var fr. Luis Marie Andreu en av de många närvarande i Talldungen, när han plötsligt blev involverad i dramat i Garabandal. Han föll ned på knä, såg och hörde att han skulle säga följande: ”Mirakel! Mirakel!”

Han såg inta bara Vår Fru utan han såg det framtida Stora Miraklet. Barnen hörde i sin extas Vår Fru säga: ”Du kommer att snart vara hos mig.” Trots att han inte bar på någon känd sjukdom, dog han samma natt i en total glädje. Han sista ord var:

”Åh, vilken ljuvlig och älskvärd Moder vi har i himlen … så lycklig jag är … vilken ynnest den Välsignade Jungfrun har förlänat mig. Vilken skatt vi har att äga en sådan Moder i himlen. Det finns inget att frukta av ett övernaturligt liv. Flickorna har visat oss hur vi skall vara med den Välsignade Jungfrun. Jag tvekar inte att säga att de saker som sker runt omkring flickorna är sanna. Varför skulle den Välsignade Jungfrun utvälja oss? Detta är mitt livs lyckligaste dag.”

Med dessa ord böjde han sitt huvud och dog. Vår Fru hade sagt ”att hans kropp dagen EFTER det stora Miraklet skulle befinnas vara helt oförstörd." Men innan Miraklet kommer varningen.

Varningen till mänskligheten

Denna varning kommer att ske före Miraklet och kunna ses på himlen från hela jorden, och direkt därpå kommer den att bliva överförd till det allra innersta i vår själ. Varje människa kommer att se sin egen själ såsom Gud ser den. Ingen kan hindra det. Alla kommer att se den oavsett någons religionstillhörighet eller trosuppfattning. Även de icke-troende kommer att erfara detta.

Det kommer att bli ett astronomiskt fenomen på himlen liknande en sammanstötning av stjärnor, med en mycket stor utstrålning av ljus och med en bedövande larm många gånger värre än ett stort jordskalv.

Den kommer att vara som en eld, men den kommer inte att bränna köttet, fastän den upplevs såväl fysiskt som psykiskt. Varningen är ämnad för att korrigera vårt medvetande. Dess verkningar på jorden kommer att bli mycket stora.

Den kommer att gälla under mycket kort stund, men den kommer att upplevas som om det vore en mycket lång tid. Man behöver inte frukta döden om det inte vore för förtvivlan eller rädslan, och i vissa speciella fall för Guds fördömelse.

Vi kommer att uppleva hur vår själ ser ut i Guds sanna ljus. Alla kommer att veta att GUD finns, och hur HAN varit närvarande vid alla våra misstag. De som lever i synd kommer att bli förskräckta över sitt samvetes tillstånd och känna i sina hjärtan en bedrövelse värre än den djupaste sorg.

Det kommer att vara som en domstol I miniatyr. Gud väntar att vi med denna akt av Hans barmhärtighet förbättrar oss och vänder våra vägar mot Honom. De som redan känner och älskar Gud, kommer att komma Honom ännu närmare. Många kommer att bli omvända. Men många kommer att fortsätta förneka Gud och begå onda handlingar.

Detta är förvarningen innan straffet kommer över världen. Världen kommer genom denna varning att erbjudas en väg till reningen och därigenom vara mottagliga för den enastående nåd som kommer genom det Stora Miraklet.

Jacinta fick veta av Vår välsignade Moder ”att Varningen skall komma när förhållandena är som värst”

Datumet är inte avslöjat för visionärerna, men Mari-Loli vet vilket år Miraklet äger rum och att det sker ett år efter Varningen.

Det stora Miraklet

Conchita hade tydligt klargjort att Jungfru Maria gett löfte om ett ännu större mirakel i Garabandal, så att alla skulle kunna tro på uppenbarelsen och bli lydiga budskapen. Vår Fru sade:

- "Eftersom straffet som vi förtjänar för synderna i världen är så stort, måste också miraklet bli stort för att världen behöver det"

Det kommer att bli "ett mirakel präglat i Guds kärlek, som manifesterar Hans kärlek till oss på ett enastående sätt." Det blir den sista ansträngningen från Guds sida att omvända mänskligheten. Det kommer att bli det största miraklet som Jesus någonsin gjort i världen. Man kommer att se det i byn Garabandal och från de omgivande bergen. Det skall ske på en torsdag kl 20.30 på kvällen i samband en högtidsdag för ett helgon, en kristen martyr, som var hängiven Eukaristin.

Det kommer att bli ett mycket stort underverk, större än Fatimas, lika stort och spektakulärt som jorden behöver det. Det kommer att ske inom ett år efter denna varning.

Conchita känner den exakta tidpunkten och kommer att meddela denna 8 dagar I förväg.

Det kommer att bli synligt I Garabandal och från de omgivande bergen .

Det kommer att ske en torsdag kl. halv nio på kvällen (spansk tid), samtidigt med firandet av ett helgon från den sista nattvarden. Det kommer att sammanfalla med en ovanlig kyrklig händelse som inte har funnits till under Conchitas livstid.

Det kommer att ske under månaderna mars, april och maj, och mellan dagarna 8 och 16 inklusive de båda dagarna, på månaden och året som är bestämda.Det kommer även att sammanfalla med en stor händelse i Kyrkan.

Dess varaktighet kommer att vara mellan 10 och 15 minuter.

Det är inte säkert om profeterna kommer att vara närvarande under denna händelse.

De sjuka som kommer att uppleva det kommer att bli helade och de klentrogna kommer att återfå sin tro. Påven Pius och vår Fader kommer att se varandra var de än är.

Det finns inte minsta tviveln om att händelsen är ett verk av Gud för vår räddnings skull.

Miraklet är så stort, att vi skulle dö av glädje över den speciella ynnesten att få uppleva det. Fader Luis M Andreu fick ynnesten att få se miraklet, och dog bara få timmar senare fylld av en oerhörd lycka.

Det bestående Tecknet

Frukterna av det stora undret kommer att synas som ett permanent tecken på tallarna av Garabandal till jordens ända, som ett bevis för vår Herres och Moders oerhörda kärlek till sina barn.

Conchita berättar att tecknet kommer att kunna fotograferas och videofilmas men det kommer inte att kunna beröras. Människor kommer tveklöst att förstå att det inte är något från denna världen utan från Gud.

Vår Fru kungöra lovat Conchita att hon ska få kungöra datumet 8 dagar i förväg. Den tiden skall räcka för alla runt om i världen att med tillgängliga kommunikationsmedel kunna komma samman i Garabandal

Dagen för Miraklet kan bli den sista möjligheten som Gud ger oss. Den kan också bli den sista ansträngningen Vår Fru gör för att rädda oss från straffet som redan hotar oss

För en tid sedan skrev Conchita. ”Vår välsignade Fru kommer inte låta mig avslöja vilket slag av Mirakel som kommer att äga rum. Jag vet det redan. Jag kan inte heller avslöja datumet, då jag inte kommer att veta det förrän 8 dagar innan det sker.

Innan Miraklet äger rum har Vår Fru sagt att hela mänskligheten kommer att ta emot en varning från himlen.

Den villkorliga Bestraffningen

Conchita berättade för oss ordagrant: “Detta kommande undret kommer att sprida sig före straffet och ifall jorden ändrar sig kommer bestraffningen att utebli.

Det kommer att efterföljas av förstörelsen av två tredjedelar av mänskligheten och de som kunde rädda sig skulle hellre vilja dö än att behöva uppleva detta. Av de överlevande kommer många att omvändas och därmed inleda en tid för mänskligheten under vilken fred och kärlek kommer att regera."

Om mänskligheten fortfarande inte omvänder sig erfter Miraklet, ångrar sig och återvänder till Gud trots den gudomliga nådens alla ansträngningar, skall straffet komma efter Miraklet över världen.

Vid ett tillfälle när flickorna var i extas, kunde de höra böner från oskyldiga barn och föll samtidigt själva i gråt. Alltsedan den dagen de fått veta vad straffet innebar, hade de utvecklat en stor andlig uppoffring. De bad mycket för syndare och präster. De sa ofta att om prästerna inte är vad de borde vara, kommer många själar att gå förlorade.

Conchita har skrivit:

Jag kan inte avslöja vilket slags straff som kommer, men Gud kommer att ingripa direkt vilket kommer att göra straffet ännu mer fruktansvärt än vi kan föreställa oss.

Det kommer inte att ha att göra med krig, revolutioner eller någon form av mänsklig hjärtlös grymhet

Det blir mindre smärtsamt för oskyldiga barn att dö en naturlig död än det blir för de barn som måste dö på grund av Straffet. Alla katoliker borde gå till bikt innan straffet kommer och andra bör ångra sina synder. När jag såg Straffet, kände jag en stor fruktan fastän jag samtidigt såg Vår välsignade Moder.

Vår Fru har senare sagt till fader Gobbi, se nedan, att det kommer att bli det största straffet någonsin i mänsklighetens historia. Det kommer att bli mycket värre än syndafloden. Eld kommer falla ned från himlen och en stor del av mänskligheten kommer att förintas. Det kommer inte att vara ett nytt världskrig eller en atombombsexplosion. Denna term om eld bekräftar Vassula som "den Helige Andes eld".

Vår Frus budskap den 18 okt 1961

Vi måste göra många stora uppoffringar, göra bot och ofta ta emot Eukaristin. Först och främst skall vi vara goda människor. Om vi inte anstränger oss, kommer ett straff falla över oss. Bägaren är redan fylld till bredden. Om vi inte ändrar oss, kommer det hårda straffet över oss.

Vår Frus sista budskap den 18 juni 1965

Den 1 jan 1965 fick Conchita veta av Vår Fru, att hon skulle få ta emot ett nytt budskap den 18 juni, som var den 4:de årsdagen. Detta offentliggjordes 6 månader innan.

Den 18 juni samlades ca två tusen människor i Garabandal från Frankrike, Tyskland, Italien, USA och Polen samt olika grupper från Spanien. Närvarande var även olika nationella TV-team. Conchita lämnade vid middagstid sitt hus och vandrade upp till Talldungen, där hon kom i extas under 16 minuter.

Ärkeängeln Mikael visade sig för henne och lämnade budskapet från Vår Fru, vilket publicerades påföljande morgon. Det lyder:

"Eftersom mitt budskap av den 18 okt 1961 inte blivit utfört och inte blivit känt över världen, meddelar jag er att detta är det sista. Tidigare var bägaren fylld. Nu rinner den över.

Många kardinaler, många biskopar och präster går en väg till fördömelse och tar med sig många själar. Mindre och mindre vikt läggs vid Eukaristin.

Ni skall vända Guds vrede från er själva. Om ni ber om förlåtelse med uppriktigt hjärta, kommer Han att förlåta er.

Jag er Moder genom förbön av Ärkeängel Mikael, ber er att bättre era liv. Ni tar nu emot den sista varningen. Jag älskar er mycket och önskar er inte en fällande dom. Be till oss med innerlighet och uppriktighet och vi kommer att stödja dina begäran. Du måste göra större uppoffringar.

Tänk på Jesu lidande.Andra länkar

  • Fatima 1
  • Fatima 2
  • Upp