Juan Diego

I Marias vänstra ögonvrå syns än idag en spegelbild av en man med skägg.

i bilden döljer sig många kristna motiv som Kristi grav. Runt halsen hänger ett halsband med korset, som indianerna kunde känna igen från biskopen och hos kristna. I bilden finns personer från Gamla Testamentet.

Kompositionen överensstämmer med Upp 12:1-5. Den engelska länken kan berätta mer.

JUNGFRU MARIA, DEN NYA EVA,
VÅR FRU I GUADALOPE 1531

Aztekerna var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt formade en stat med massoffer av människoliv till Ormguden som det absolut högsta. Denna dödskultur bestod tills området erövrades av spanjorerna. 1521 faller huvudstaden.

Engelsk länk och källa: http://www.sancta.org/intro.html

En av de mest omfattande omvändelserna i modern tid

Mindre än 20 år senare har 9 miljoner invånare omvänt sig till kristen tro i detta land, där man i århundraden bedrivit mångguderi och offer av människor. År 1487, offrades omkring 20.000 indianer till ormguden Quetzalcoatl. År 1519 fann spanjorerna 136.000 människokranier längs aztekernas  tempel.

Kristendomen kommer till den nya världen

När Nauati en frostbiten vinterlördag i december 1531, träder in i kyrkohistorien som ett utvalt redskap för Guds handlande, gör han det under sitt kristna namn Juan Diego.

Denna morgon  visar sig "Himlens drottning" för Juan Diego, en 57-årige aztekindian från Tolpetlac, tre mil utanför Mexico City. Han var på väg att bevista morgonmässan hos franciskanerna. Han har lärt sig komma i god tid. Därför sprang han långt före soluppgången.

Ungefär halvvägs mellan de båda byarna ligger en liten kulle på vars topp, där  finns det ännu ruiner kvar efter ett tempel helgat åt aztekernas forna modergudinna. Plötslig hör han fågelsång från många fågelarter. Sedan tystnar det lika plötsligt. En stillhet sprider sig.

Uppenbarelsen

Han hör en röst som kallar på honom. Han vänder sig om ser såg en ung mexikansk flicka i 14-årsåldem stå däruppe. Hon var strålande vacker och omgiven av ljus. Hon avslöjar sig som den Heliga Maria, moder till den sanne Guden som är skaparen och uppehållaren av livet. Herre över himmel och jord.

Hon önskar bygga en kyrka på denna offerplats. Hon ber Juan framför detta till biskopen i Mexico City. Biskopen tvekar och ber om ett tecken. Utan dröjesmål besvaras den begäran.

Vår Fru i Guadalope

Hon sänder sin infödde budbärare upp till kullens topp mitt i december månad för att samla ihop ett fång  rosor. De har visats sig vara katalanska rosor. Han gör detta och lägger dem i en hög framför Henne. Jungfru Maria började sedan ordna dem vackert och lägger dem i tillman som han håller upp. Till slut knöt hon ändarna på tilman, kring hans nacke.

För att ytterligare bekräfta biskopens önskan låter Jungfru Maria inpränta övernaturligt en bild av Henne på Juan Diogos tillma,en sliten cape i vilken han var klädd, vävd av acantustråd. Denna skulle efter 20 var helt förmultnad men är efter 478 år är den helt intakt. Hennes budskap är kärlek och barmhärtighet och ett universellt löfte om hjälp för hela mänskligheten.

Spegelbilden av Diego

I bilden gömmer sig även många detaljer, bilder på personer och kristna tecken som studerats under lång tid. En spegelbild har identifierats av Juan i Marias högre ögonvrå.

Det finns en orsak att Maria visar sig i sin härlighet vid kullens fot intill Tolpetlac och i sin moderliga omsorg arrangerar rosorna fysiskt. Det gör denna uppenbarelsen särskilt speciell. Det är också en påminnelse för oss om vad Bibeln säger om Hennes betydelse både i GT och NT. Idag finns en stor Basilika byggd på denna plats. 18 - 20 miljoner pilgrimer kommer hit.

25 påvar har ärat denna uppenbarelse. Påven Johannes Paulus II besökte Guadalupe vid 4 tillfällen. Festdagen är den 12 december. Denna dag är av Påven tillägnad de oskyldiga barnens liv och då särskilt de ofödda och oönskade barnen.

En otroligt lång lista finns om helande, mirakler och svar på förböner. I bilden finns många övernaturliga ting.

Sankta Maria av Guadalope

Kalla mig och min bild Santa Maria av Guadalupe, hade hon sagt. Namnet är troligen, enligt senare forskare, en sammanblandning av en för spanjorerna känd Maria av Guadalope, funnen på 1200-talet i Estremadura i Portugal.

Det är en bild inför vilken bl.a. Cortez, Mexicos erövrare, hade böjt knä före sin första resa. I aztekiskerna språk Nahuati finns ett ord  som är "coastlaxopeu", vilket uttalas "quatlasupe" betyder "den som har trampat på ormen av sten" liknar uttalet av "Guadalope". Terrorn i världen utrycker samma orsaker som för aztekerna.

För aztekerna betydde det att kvinnan på Tepeyac-kullen hade besegrat den fruktansvärde ormguden Quetzalcoatl.

Den nya Eva

När de såg bilden kunde de tolka den. Kvinnan bar på solens tecken och var klädd med en stjärnsmyckad mantel som en drottning.

Solstrålarna strålade fram bakom Henne och dolde solskivan. Hon var således mäktigare än deras Solgud. En gestalt med vingar, en ängel, bar upp kvinnans släp som fick henne att tillhöra himlen. Det för oss själva till Upp 12:1-2.

Halvmånen som kvinnan stod på var som förkolnad. Den representerade ormguden Quetzalcoatl, som var tillintetgjord. Många detaljer som korset i halssmycket, var samma symbol som spanjorerna visade.

Så erkände invånarna kristendomen som sann. Bilden leder oss själva till 1 Mos 3:15 om den nya Eva, som skulle krossa ormens huvud. Det är också budskapet i Fatima 1917 "I slutet kommer jag att triumfera".

Guadalope sker i reformationens tidevarv

Samtidigt som denna händelse sker, pågår reformationen i Europa efter 1517.

Den tiden leder till en lång rad revolutioner i Europa som splittrar och förnekar. Ryska revolutionen 1917 sker 400 år senare. Blodsoffren har skett även i vår tid på många sätt genom krig, fterror, revolutioner, förintelse och aborter.

Den protestantiska revolutionen leda kyrkan bort ifrån från Maria, bort ifrån att vörda Henne, trots att Hon är Guds moder och så är Hon även Kyrkans moder. På alla platser där Hon visats sig vördas Hon djupt och innerligt. Uppenbarelserna tillhör Traditionen och de ingår så i Kyrkan.

I Sverige kan vi påminnas om Henne. Hon finns i visor som Kristallen den fina, blomsternamnen och den svenska flaggan med det gula korset mot den blå bakgrunden. I medeltida kyrkor som i Västergötland och Gotland finns Hon i kyrkmålningarna.

Det falska lärorna om Maria

Reformation ledde till att Traditionen togs bort eller förnekades efter reformationen. Ett angrepp på Maria är inte är upptagen i Himlen och uppstånden. Rosenkransen är en tillbedjan och dyrkan. Biblen nedvärderar henne eller att Skriften inte talar om henne. Allt detta är nonsens.

Texten i Lukas evangelium kommer genom Jungru Maria till Hennes läkare.

När Jesus tilltalar Maria i bröllopet i Kana: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.", så är detta inte av oartighet till Henne. Jesus talar om vem Hon är. Hon som skulle komma i 1 Mos 3:15 - den nya Eva. Kvinna och Queen har samma släktskap. Hon är en Drottning.

Gud är för det första för de levande och inte de döda. Hon är Guds moder och lever precis som helgonen som Moses och Elia gjorde på berget Tabor, när Kristus förhärligades, se Mark 9:5. Med Kristus är hon just uppstånden.

Det är högst naturligt att be om hjälp. Vi finns för varandra. Bön, förbön och tillbedjan är olika begrepp.

Vi kan be Gud om hjälp. Vi kan be Guds moder om hjälp. Rosenkransen innehåller en bön om hjälp att rädda medmänniskor. Rosenkransen är uppbyggd på evangeliet. Det skildra Jesu liv och gärning i olika mysterium från att Gud blev människa till Kristi uppståndelsen och Himmelsfärd. En evangelisering i sig.

Hur ser Bibeln på Maria? Om du läser Lukas kap 1 och Lukas 1:48 så förutsägs att folk ska prisa henne i framtiden. Detta har skett. Hon är prisad i många länder:

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt ...

Muslimska kvinnorna sjunger om Maria ur Koranen, Aal-e-Imran, kap 3:42 på ett liknande sätt: "Och änglarna sade: Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor i alla nationen." Hon upphöjs som den sanna kvinnan såsom Lukas 1:48 siar om.

Samtidigt talar Koranen om Jesus som den store läkaren och profet med hänvisning till Maria: "Då kommer Allah och säger: O Jesus, Marias son! ... du helar de som föds blinda och de spetälska genom Min vilja. Se, Du väcker de döda genom Min vilja. Ur Koranen Al-Maeda, Kap 5:110

Herrens ängeln tilltalar Maria att hon är full av Nåd (Heliga Ande) och hon blev havande av Heliga Ande. Hon blev Kvinnan som bar Gud under sitt hjärta. Kristi kropp och blod danades i Henne. Hon blir det levande Tabernaklet. Gud är förenad med Henne i kropp, själ och ande. En trefaldigt välsignelse och förening. Gud som skapat allt och tog sin boning henne.

Lägg märke till Elisabeths tilltal när hon möter Maria: Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Heliga Ande närvarar och når barnet

Dessa tilltal av Ängeln och Elisabeth grundlägger Rosenkransen som inleder med: Hell Dig Maria, full av Nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor. Välsignad är Din livsfrukt Jesus.

Om detta är dyrkan, då bryter Skriften mot sig själv?! Detta är ingen dyrkan utan en aktning av och vördnad inför Henne som är Guds moder, som gett mänskligheten sin Frälsare. Skriften talar i termer av att prisa Guds moder.


Juan Diegos tilma är än idag intakt efter 450 år och innehåller ansikten på profeter, Jesu gra, många kristna symboler samt bilder på Juan och hans möte med biskopen.