Akita Japan 1973. Jungfru Maria visar sig för nunnan Agnes Katsuku. Denna uppenbarelser påminner om La Aalette. En Mariabild är i tårar. Guds rike är nära.

JUNGRU MARIA, SMÄRTORNA MODER
La Salette 1846

Fatima föregångare

Revolten mot tio Guds bud

1846 sker en omfattande uppenbarelse i de franska alperna ovanför den lila byn i La Salette. Jungfru Maria visar sig för två herdebarn som Smärtornas moder och De Omvändas Jungfru sittandes gråtande på en sten över upproret i världen och vad som väntas komma. Hon kommer som Moses och påminner om Guds tio budord. Uppenbarelsen offentliggjordes först år 1879 och är godkänd av påvarna Pius IX och Leo XIII. Påven Johannes Paulus II har kallat profetian i La Salette för "Profetiornas hjärta". Uppenbarelsen liknar den i Akita i Japan 1973 - 1975, som godkändes 1988

Frankrike lever i nöd. Stor arbetslöshet och missväxt råder. Socialismen sprider sig tack vare misären och Europa. Konflikten mellan arbetarna och kapitalägare splittrar såväl Kyrkan som nationen. Människor arbetar även på söndagarna. De tio hornen ljuder i det nya industrisamhället mot Guds tio bud. Huvudena är som de sju dödssynderna som rättfärdigas. Maria varnar för en ny revolution i Frankrike (Julirevolutionen 1848) och en stor missväxt i många länder. Den stora svälten kom i Europa 1845 - 1849. 1848 sker kommer en ny revolution i Frankrike.

Maria ger en framtidsprofetia som förgestaltar Fatima och den tredje hemligheten. Hon säger och varnar för bl.a:

 • förfallet bland präster i otrohet, gudlöshet, dåliga liv och stor orenhet korsfäster Kristus på nytt
 • strid mellan världens härskare, splittring och sönderfall i samhället och familjer, som kommer att utstå fysiska och moraliska lidande
 • att påven kommer att få lida mycket, eftersom det kommer för en tid då kyrkan utsätts för stor förföljelse: detta kommer att vara den tid av mörker, kyrkan kommer att få utstå en fruktansvärd kris
 • att civila och kyrkliga befogenheter kommer att avskaffas, all ordning och rättvisa kommer att trampas ned. Man kommer bara få se mord, hat, avundsjuka, lögn och osämja, utan någon kärlek till landet eller för familjen
 • Frankrike, Italien, Spanien och England kommer att vara i krig, blod kommer att flöda på gatorna, fransmannen kommer att slåss med fransman, italienska med italienska.
 • Därefter kommer det att finnas ett allmänt krig som kommer att vara skrämmande. (Detta skedde under Andra världskriget. Italien övergav alliansen med England och ställde sig på Tysklands sida.)
 • en tid av fred ska komma genom Guds nåd i 25 år. Tron på evangeliet ska åter förkunnas och människor skall komma till tro
 • att en föregångare till Antikrist kommer med sina trupper från flera nationer för att kämpa mot den sanna Kristus, den enda världens Frälsare, han kommer att spilla mycket blod, och kommer att vilja förinta dyrkan av Gud för att göra sig ses som en Gud
 • Att Antikrist kommer att rycka fram i kyrkan och mot Rom
 • att förbrytelser kommer att ske mot jorden, som förändrar årstiderna och jordens rytm
 • att Naturen begär att få hämnas män. Hon ryser av skräck i väntan på det som måste komma över jorden som är så förorenad av brott
 • att Satan kommer att inkarneras i en människan, som blir helt besatt
 • att det blir krig ända fram till det sista kriget, som sedan kommer att ledas av de Antikrist och hans tio kungar, som alla är av samma slag. De kommer att vara de enda som styr världen. Innan detta sker, kommer det att finnas en falsk fred i världen, där man enbart tänker på sig själv och ett nöjesliv. De onda kommer att hänge sig alla former av synd
 • Orkaner kommer att skaka städer, jordbävningar kommer som uppslukar länder, röster kommer att höras i skyn, människor kommer dunka sina huvud mot väggarna. De kommer att ropa på döden, men på andra sidan döden väntar tortyr. Blod kommer att flyta på alla sidor. Vem kommer att kunna övervinna detta, om inte Gud förkortar prövningens tid?
 • Men Kyrkans barn, Trons barn, min sanna efterföljare, kommer att växa i kärlek till Gud och i de dygder som är mig kär. Lycklig är de ödmjuka själar som är vägleda av den Helige Ande! Jag komAntikrist kommer att rycka fram i kyrkan och mot Rom Jag vänder mig och vädjar till jorden: Jag uppmanar alla sanna lärjungar till Gud, Han som lever och råder i himlen.
Jungfru Maria säger i La Salette:

"Jag uppmanar alla sanna efterföljare till Kristus, som blivit människa, som är människans enda och sanna frälsare. Jag uppmanar mina barn, min sanna hängivna, de som har givit sig själva till mig så att jag kan leda dem till min gudomliga Son, de som jag bär i mina armar för att de ska tala, de som har levt med min ande.

Jag uppmanar till sist den sista tidens apostlar, Jesu Kristi trogna lärjungar, de som har levt i ett förakt för denna värld och till sig själva, liv i fattigdom och i ödmjukhet, i förakt och i tysthet, i bön och späkning, i kyskhet och i gemenskap med Gud, lidande och de som är okända för världen. Det är dags att de går ut och kommer att upplysa jorden. Gå och visa er som mina kära barn, jag är med dig och i dig, under förutsättning att din tro lever ljuset som upplyser er i dessa mörkrets dagar.

Må din iver gör du gillar svälter för pris och ära av Jesus Kristus. Kämpa, ni ljusets barn, ni den lilla klick som kan se, ty se tiden gång, ändens slut."

I La Salette sker en omvändelse. En basilika byggs på den plats där Jungfrun satt på en sten och grät över människorna.

Befolkningen återvänder till tron och Kyrkan, och missväxten upphör. Men i Europa sprider sig missväxten. Säden blir till stoff och potatisen ruttnar. Irland drabbas särskilt hårt och unionskonflikten med England börjar, då Irland blir utan hjälp från England.

1848 kommer Marxs och Engels kommunistiska manifest.La Salette, Frankrike (1846).

I en profetisk vision får herdebarnen Maximim Giraud och Mélanie Calvat höra på deras lokala dialekt om framtiden bl.a om Adolf Hitler: ” En förlöpare till Antikrist kommer med trupper från flera nationer för att bekämpa den sanne Kristus, världens ende Frälsare, och utgjuta mycket blod. Han vill förinta tillbedjan till Gud för att se sig själv som en Gud.”

De får också veta att Antikrist närmar sig Rom och hur jorden är skadad och hur samhället blir perverterat.

Profetiorna är paralleller till Bibeln om den mörka tidens slut.

Invånarna i La Salette omvänder sig. Missväxten upphör. En basilika byggs på den plats där uppenbarelsen skedde.