JUNGFRU MARIA I LOURDES 1858

Livets och människans ursprung.

Uppenbarelsen i Lourdes sker 1858, 11 febr - 25 mars. Jungfru Maria framträder i grottan Massabielle för Bernadette när hon är ute och letar efter ved. Hon var då 16 år gammal.

Fredagen den 12 febr har vi  tillägnat Vår Fru i Lourdes och världsdagen för de sjuka.


Jungfru Maria framträder i grottan Massabielle för Bernadette, när hon är ute och letar efter ved. Hon var då 14 år gammal. Hon tillhör en mycket fattig familj i Lourdes som ligger i en fransk bergsbygd. Från bergen rinner floden Gave.


Att Gud väljer barn har även skett vid andra tillfällen för att vi ska förstå att det är sant. Ändå möts detta med ett ifrågasättande.

Händelsen i Lourdes sker i en stor brytningstid, då en ny syn utvecklas om människans ursprung.  Kyrkan är hårt trängd. Tilldragelsen i Lourdes sker därför i en mycket viktig tid och som förvarnar eller påverkar 1900-talets utveckling.


Vår Fru i Lourdes: Jag är den Obefläckade Avlelsen.


Ingen tror på den unga Bernadettes berättelse om den vackra damen.
Hon förhörs t.o.m. av polisen och får sitta i fängslat förvar under en polisutredning och hon blir djupt kränkt. Prästen förhör också Bernadette och vill absolut veta vem damen är som Bernadette har sett.

Jungfru Maria avslöjar sedan för Bernadette när hon frågade: Vem är du? "Jag är Den Obefläckade Avlelsen." Maria talar till henne på den franska dialekten som finns i Lourdes. Hon beskriver Henne som en ung flicka i hennes egen ålder. Hennes ansikte strålade med ett himmelskt utseende.

Den nya Eva

Prästen förstår då att det är Jungfru Maria. Han fullständigt häpnar över svaret från Bernadette Namnet kunde inte hon känna till. Inte ens begreppets innbörd kunde hon förstå med hennes ringa kunskap. Detta var en ny dogm i Kyrkan som gällde sedan 1854. Namnet knyter ann till de första människorna Adam och Eva. Hon är den nya Eva, 1 Mos 3:15. Så är Hon Guds unika skapelse utan arvsynd för att bli Guds moder. Grottan för oss också till Betlehem, där Hon föder den nye Adam:
"Och så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv.", 1 Kor 15:45.

En vattenkälla springer fram ur klippan

I grottan öppnar Jungfru Maria en vattenkälla såsom Moses öppnade vattnet ur klippan i Sinai öken, 2 Mos 17. Livet kommer från Gud. I 2 Mos 34:30 kan vi också läsa om hur Moses ansikte strålade. Bernadette beskrev Marie ansikte som skinande. Också Moses frågade: Vem är du?. "Jag är den Jag är", 2 Mos 3:14.
Stora folkskaror kommer till platsen och följer Bernadettes möten med Madonnan. Åskådarna som följer med blev till sist förhindrade att nå ända fram till uppenbarelseplatsen. Detta skedde även i 2 Mos 19:12, där israeliter förbjöds komma nära berget Sinai.


Dessa tecken berättar om en förnyelse av det som sker i Gamla Testamentet. Modern tid blir som ett nytt Exodus. Marie uppenbarelser i modern tid är mer en än en specifik händelse i tiden. Det rör hela vår tidsålder. Den liknar mer och mer det forna Egypten med sin materialistiska religion och tro. Denna lära fanns med dold vid uttåget ur Egypten och människor återföll genom "Guldkalven", 2 Mos 32:8.


Många människor har i Lourdes blivit omvända och botade från svåra och obotliga sjukdomar som en långt framskriden multipel skleros eller med skador från svåra olyckor. Mirakler har fastställts av Katolska kyrkan, när  utredningar har genomförts tillsammans med expertis och fastställt att ett helande har skett på ett sådant sätt att det  ligger bortom alla tvivel om all känd och tillgänglig läkarkunskap om läkemedel eller medicinska metoder.


Vattnet är undersökt och innehåller en rad olika terapeutiska ingredienser och mineraler. 1862 fastställde en katolsk kyrklig kommission att vattnet hade en mirakulös förmåga. Människor hade blivit botade av vattnet med egenskaper som inte går att förklara vetenskapligt


En katedral byggs.


Så framträder Jungfru Maria som en ny Moses och apostel i modern tid. En stor Helgedom kom att byggas till Hennes vördnad och bekräftar Skriftens ord: "Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.", Lukas 1:48.


Bernadette fick lida mycket för sin upplevelse och tog sin tillflykt till klosterskolan i Nevers, där hon blev nunna. Bernadette dog tidigt 33 år gammal. Hon ligger begravd i Nevers i en glaskista. Hennes kropp är mirakulöst bevarad alltsedan hon dog 1879.

Idag är Lourdes en väldig pilgrimsort och 10.000-tals samlas i ljusprocessioner och sjunger hymner till Vår Fru i Lourdes med sjuka människor framför sig. Präster från olika länder ber ifrån katedralen förböner på sina hemspråk. Jag var här 1994 och såg allt.

Källshänvisning: Donal Anthony Foley O.P "Marian Apparitions, the Bible, and the Modern World ", page 153 - 170.


Vittnen om helande se video

Mirkalhelandet av Jean-Pierre Bély 1987 i Lourdes

Detta är en berättelse om ett mirakelöst helande för Jean-Pierre Bély. Detta bekräftades efter 12 års kontroller och undersökningar av flera läkare. Den 11 febr (!) 1999 blev han nr 66 i raden av dem som på ett mirakulöst sätt blivit helade i Lourdes .

Jean-Pierre Bély föddes den 14 augusti 1936. Gift och har två barn. Han arbetade som sjuksköterska på sjukhuset i Angouléme i Frankrike.

1972 fick han neurologiska problem. 1984 fick han diagnosen multipel skleros och blev rullstolsbunden. 1985 behövde ha en vårdare till hjälp för att klara det dagliga livet.

"I början av oktober 1987 reste jag, uppmuntrad av några goda vänner, på en pilgrimsresa till Lourdes, för att där få vår Herres förlåtelse. Jag hade dittills aldrig gått i Mässan utan stor anspänning, men den här gången upplevde Jag ett kärlekens sakrament, vilket gjorde mig fri.

På morgonen den sista dagen i Lourdes fick jag del av de sjukas smörjelse, livets sakrament. När prästen smorde olja på min panna och på händerna, tyckte jag att allt omkring mig rörde sig.

Under ett kort ögonblick förlorade jag känslan för tid och rum. Herren kom och helade mitt hjärta.

Jag var innesluten i en intensiv känsla av frihet och inre frid, en känsla som jag aldrig tidigare upplevt. När jag kommit tillbaka till mitt rum, kände jag hur en allt intensivare kyla spred sig i mitt inre, ända tills det nästan gjorde ont.

Jag tyckte att jag föll i någon sorts dvala... Sedan började den intensiva kylan ge vika för en känsla av mild och mjuk värme, som började nere i tårna.

Värmen ökade på samma sätt, den spred sig i hela kroppen och blev till sist som en eld. Jag kände hur livet slog ut i hela min kropp, som blivit förlamad av sjukdomen! Plötsligt, hur vet jag inte, märkte jag att jag satt på sängkanten med benen på golvet, häpen över att kunna röra mina händer och förbluffad över att åter kunna känna och uppleva hur mjuka ochsmidiga mina fingrar och min hud var.

Klockan tre den natten, när jag sov som allra djupast, vaknade jag. En tanke slog mig som jag inte var beredd på, en tanke som närmast var en uppmaning: 'Res dig upp och gå!' Uppmaningen blev allt ihärdigare.

Efter en stund kom nattsköterskan, som hade hört att jag var orolig, och jag sade till henne att jag ville resa mig upp. Hon trodde inte sina ögon när hon plötsligt såg att jag gick. De första stegen var ostadiga, men snart kände jag mig stadigare på benen, trots att de inte hade burit mig sedan 1984...


Dagen därpå lämnade jag Lourdes. Jag steg själv ombord på tåget, och jag satt upp under hela resan. Ända sedan den dagen har jag levt ett normalt liv, precis som alla , andra, och jag har helt återfått min rörelseförmåga, men... jag är fortfarande förklarad som invalid! Jag kommer att behöva mera än hela mitt liv för att tacka vår Herre."

Källhänvisning: Teol. dr Nils-Christian Hvidt träffade Jean-Pierre och fick hör hans berättelse som beskrivs i Mirakler - Möten mellan himmel och jord, Corida, 2002. Han har tidigare medgivet mig att jag kan återge hans forskning om mirakler. Han är lärare, rådgivare och forskare vid universtitet i Odense i Danmark

Författarens hemsida: www.hvidt.com