VAD ÄR MIRAKLER? MIRAKLER I MODERN TID

maj 2010

Mirakler kommer av ordet mirari som betyder 'att förundra sig'. De har en stor symbolisk och psykologisk betydelse. Det väcker insikten om att verkligheten är större än den rationella. De överträffar förhoppningar och förståndet; och visar Guds mysterium. De visar Guds signum. Innebörden är att de bär med sig en gudomlig anvisning. De kan vara en bekräftelse på en persons bön. Stark tro bakom en bön startar upp en förändring bortom vår fysiska verklighet. Äkta uppenbarelser och mirakler är en påminnelse vad Bibeln berättar. Mirakler har satt stopp för olyckor, katastrofer eller fienders angrepp. Platser där sådana under har skett, där har nya kyrkor grundats eller blivit platser som är djupt vördade och helgade. Än idag kan vi ta del av konkreta händelser, som funnits och omvittnats i 1000 år. Här nedan finns ett par exempel.

Ett mirakel är ett direkt ingripande av Gud. Äkta under är sådana händelse som alstras av Gud när elementen sätts i rörelse genom skapande varelser, enligt Thomas Aquino. Vi kan inte tänka oss Bibeln utan mirakler, som när Gud öppnade väg för Moses genom Röda havet eller när Jesus botar blinda och uppväcker döda. Mirakler är ett övernaturligt ingripande utöver naturens ordning. För att ett mirakler skall kunna bekräftas och erkännas genomför kyrkliga myndigheter en systematisk undersökning. Är det ett medicinskt miraklar sker analysen tillsammans med läkarexpertis och genomgång av sjukjournaler. Har man då kommit fram till att det råder bortom alla tvivel och all vetenskaplig förmåga att bota, då kan fallet klassificeras som ett mirakelhelande.

enom alla tider finns vittnesbörden om Guds gärningar och allmakt. Se här nedan. De väcker sann tro och hopp. Hur vet vi att de är äkta? Orsak och verkan hör ihop. Det finns en upphovsman bakom alla ting. Bakom skulpturen finns en skulptör. Bakom universum finns universums upphovsman. Det falska har sin upphovsman.

Om alla mirakler inte vore äkta utan istället förklaras som falska, då skulle de vara orsakade av motkrafter till Gud. De falska strävar efter att förstöra den kristna grunden. Då uppstår en motsägelse. Det finns de mirakler och uppenbarelser som är parat med Kyrkan, kristen tro och förkunnelse om Guds ära. Dessa blir då äkta. Hur skall då Fördärvarens hus bestå om huset ödeläggs av honom själv?

Om det inte skulle finnas en upphovsman, hur kan då det övernaturliga ske? Det orimliga blir om mirakler skulle ske utan Guds existens och uppstå ur ett intet där inget finns. Hela skapelsen är en manifestation om Guds skaparkraft. Se här.

Sedan avgör vår tro om det sanna är sant. Förnekaren blir en motståndare. Utan det gudomligt övernaturliga återstår naturlism dvs en helt materialiserad tillvaro, vilket också format nutidssamhället. Här utnämner sig människan av vara allhärskare och till Anti-Gudskrafter.

Det finns många tekniska under, som visar människans storhet att överglänsa och visa sig som den främste att lösa alla frågor tekniskt. Falska mirakler och läror är de som sprider förvillelse och lögn. Kyrkan har genom tiderna prövat detta. Största hindren idag att uppmärksamma äkta mirakler blir nog den rationella verklighetsbilden, massmedia och avfallet från tron.

Utan närvaro av Guds signum kan det inte vara Gud som verkat utan bara vara någon oförklarlig händelse. Det finns gudomliga manifestationer, som ännu väntar på sitt godkännande trots att en lokal biskop har godkänt en tilldragelse eller att det finns många vittnen.

MEDJUGORJE, KROATIEN, SOM PÅGÅR SEDAN 1981
DENNA UPPENBARELSE BLIR DEN SISTA VARNINGEN GUD GER.

PARALLELLT MED MEDJUGORJE KOMMER JESU KRISTI BUDSKAP TILL OSS OCH TILL KYRKAN GENOM BUDSKAPEN TRUE LIFE IN GOD SEDAN 1985.

 • Video-site där Vassula Rydén talar om budskapen

GARABANDAL, SPANIEN, 1961 - 1965, DE 4 PROFETIORNA ÄR FORTSÄTTNINGEN PÅ FATIMA - GUDS FRÄLSNINGPLAN. DEN KOMMER I EN TID DÅ AVFALLET BLIR ALLMÄNT. DET SKER PARALLELLT MED ANDRA VATIKANKONCILIET.

JUNGFRU MARIA VISAR SIG FÖR FYRA BARN I EN FATTIG SPANSK BERGSBY OCH KOMMER SOM VÅR FRU AV BERGET KARMEL VILKET PEKAR PÅ ATT HON TRÄDER FRAM SOM PROFETEN ELIA SOM TALADE PÅ BERGET KARMEL INFÖR BAALSPROFETERNA, DE FALSKA PROFETERNA. SÅ ÅTERUPPREPAS GAMLA TESTAMENTET GENOM JUNGFRU MARIA.

AKITA JAPAN 1973. JUNGFRU MARIA VISAR SIG FÖR NUNNAN AGNES KATSUKO. DENNA UPPENBARELSER PÅMINNER OM LA SALETTE. EN MARIABILD ÄR I TÅRAR. GUDS RIKE ÄR NÄRA

FATIMA, PORTUGAL, 1917 - GUDS FREDSPLAN NÄR DET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET PÅGÅR. DET GÄLLDE MÄNNISKORS ÅTERVÄNDO TILL GUD, RYSSLANDS KRISTNANDE, KYRKANS ENHET OCH FRED.

MARIA KOMMER SOM VÅR FRU AV ROSENKRANSEN INFÖR TRE HERDEBARN. UPPENBARELSEN ÄR GODKÄND AV PÅVEN 1930, MEN BLEV ALDRIG HÖRSAMMAD I TID. DEN TREDJE HEMLIGHETEN HAR SAGTS GÄLLA EN FÖRGÅNGEN TID MEDAN PÅVEN JOHANNES PAULUS II ÅR 2000 PEKADE PÅ FRAMTIDEN.

EGYPTEN. UPPENBARELSER HAR SKETT INFÖR 100.000-TALS MÄNNISKOR UNDERT FLERA ÅRS TID OCH PÅ OLIKA PLATSER. DET SKEDDE SOM ETT TACK FÖR ATT EGYPTEN SKYDDADE DEN HELIGA FAMILJEN. TROTS ATT OMKRING 1 MILJ MÄNNISKOR OCH MASSMEDIA HAR SETT OCH FÖLJT ALLT BLEV DET I VÄST FÖRBISETT.

LOURDES, FRANKRIKE, 1858. UPPENBARELSEN SKER I EN VIKTIG TID DÅ FALSKA LÄROR UTVECKLAS SÅSOM DARWINS EVOLUTIONSLÄRA OCH KOMMUNISMENS REVOLUTIONSLÄRA. GUD ÄR ALLT LIVS URSPRUNG. ALLT SKAPAT KOMMER FRÅN HONOM. ALLT LIV ÄR FÖRENAT OCH BILDAR TILLSAMMANS EN ENHET. LOURDES AVSLÖJAR ATT JUNGFRU MARIA ÄR DEN OBEFLÄCKADE AVELSEN OCH ÄR DEN NYA EVA (1 Mos 3:15)

LA SALETTE, FRANKRIKE, 1846. UPPENBARELSEN KOMMER I ETT KRISSKEDE DÅ DEN FRANSKA REVOLUTIONEN ÄR PÅ VÄG 1848. JUNGFRU MARIA TALAR SOM MOSES. DENNA UPPENBARELSE FÖRVARNAR OM FÖRBRYTELSER SOM KOMMER ATT GÖRAS MOT JORDEN SOM SÄTTER KLIMATET UR SPEL OCH OM EN STOR ORÄTTFÄRD SOM KOMMER ATT SPRIDAS I SAMHÄLLET. ROM VARNAS OM ANTIKRIST OCH HANS FÖRLÖPARE (SOM SEDAN KOM TILL RYSSLAND OCH TYSKLAND.) TVÅ PÅVAR HAR GODKÄNT DENNA UPPENBARELSE.

QUITO, EQUADOR, 1634. DENNA UPPENBARELSE FÖRVARNADE OM 1800-, 1900- OCH 2000-TALETS FÖRFALL. SATAN FÅR STOR MAKT. GUDS MODER MENADE ATT FRIMURERIET HADE STOR DEL I DETTA.

NYLIGEN HAR DEN SYDAMERIKANSKA UNIONEN BILDATS SOM LIKNAR EU OCH HAR SITT SÄTE I QUITO. SE FATIMA.

MIRAKLET I SILUVA, LITAUEN 1608. REFORMATIONEN OCH KRISTNADET AV LITAUEN. HÄNDELSEN PÅMINNER OM LOURDES

GUADALOPE, MEXIKO, 1531. JUNGFRU MARIA GRUNDAR DEN FÖRSTA KYRKAN I DEN NYA VÄRLDEN.

PENABLANCA, CHILE 1983 - 1988 CHILE ÄR SVÅRT PLÅGAT AV CHILEKUPPEN 1973. JUNGFRU MARIA GER BUDSKAP SOM FÖRENAR PENABLANCA MED GUADALOPE OCH FATIMA.


ANDRA RAPPORTERADE UPPENBARELSER

FÖRUTSÄGELSEN OM NEW YORK SOM KOM I BUDSKAPET SANT LIV I GUD DEN 11 SEPT 1991, DET VILL SÄGA EXAKT 10 ÅR INNAN .


MIRAKLET DEN 24 APRIL 2007 I GUADALOUPE.
FÖRSVARARE AV LIVET!

Guadaloupe är inte bara Mexikos största pilgrimsort utan världens största. Den 24 april 2007 var det åter tusental pilgrimer i Basilikan närvarande. Under mässan var det förbön om det ofödda barnen, som mist livet genom aborter. Samma dag trädde en ny lag i kraft i Mexiko, som legaliserade aborter av barn fram till vecka 12.

Vid avslutningen av Mässan när många tog bilder på Mariabilden, skedde ett under. Bilden tycktes blekna och ett intensivt och mycket vitt ljus börjar att lysa från Jungfruns kropp där Jungfrun livmoder befinner sig ur vilket konturererna var ett ofött barn kunde skönjas, ett foster. De närvarande var mycket berörda av det som hände. De erkände att denna Maria-bild är samtidigt bilden med att det ofödda Jesusbarnet och var dolt i nio månader inför människors ögon. Men likaväl är Jesus närvande bland oss människorna. Många förstod att det var ett tecken från Gud, som solidariserar sig med de svaga, omyndiga, och troende barnen.

Bilden undersöktes

Bilden blev undersökt ingenjör Luis Giault, som fastslog att negativet var äkta och att det inte fanns några manipulationer eller någon utförd förfalskning. Han försäkrade att det inte fanns reflexer och fotoblixtar som skulle kunna förklarar ljuset. Ljuset strålar direkt från det inre av bilden av den heliga Jungfru av Guadaloupe, varvid detta starka, rena ljus även skapar ett ljussken runt omkring sig . Vid uppförstorning av bilden syns endast lätta skuggor, som antyder Jesusbarnets fysiska egenskaper.

Ett upprop till alla människor

Vi lever i en tid, som kännetecknar kampen mellan livets kultur och dödens kultur, som påven Johannes Paulus formulerade det. Genom hans liv och väg avlade han en vittnesbörd om livet, som uppmärksammades över hela värden. Guds överraskande och starka tecken i den hemlighetsfulla Maria-bilden i Guadaloupe är ett upprop till alla människor att beskydda livet var och en efter egen förmåga - i familjen, vår omgivning eller där vi har ett inflytande i politik eller samhället

Marias budskap 1531 i Guadaloupe Se historisk länk

Detta budskap som Juan Diego Mottog av Jungfru Maria 1531 är än idag giltigt för oss som en uppmuntran och ett löfte:

” Jag är den allstädes närvande heliga Jungfru Maria, mor till den ende sanne helige Guden, moder till alla människors livgivande skapelser . Han är Herren över det nära och i fjärran, himmel och jord. Jag önskar mycket att det här blir rest en helgedom, där jag kan visa, prisa och för alltid ära Honom.

Jag vill ge människorna all min kärlek, mina blickar, min hjälp, min tröst, och min räddning. För jag är verkligen er medlidnades Moder, din mor och alla människors mor , som bor i detta land - liksom alla övriga stammar och människors moder, alla, som älskar, påkallar och bönfaller mig. Jag är er Mor för alla dem som söker mig och har tillit till Mig.

Här vill jag lyssna på deras gråt och klagan. Här vill jag trösta den i deras sorg och lindra deras smärta. Här vill jag hela dem i deras plåga, eländighet och lidande.

Och för att nu utföra det mina medlidande och barmhärtiga ögon ser framför sig, så gå nu till biskopen i Mexiko. Säg till Honom, att jag sänt dig och tala om för honom hur stor Min längtan är att få en hemstad här. På den plana plats skall ni resa en helgedom för mig. Säg till honom och berätta för honom, vad du här har hört, sett och förundrat dig över. Var säker på, att jag vill belöna dig rikt och hålla dig skadefri: Jag vill vidare tacka dig. Ja, jag vill göra dig lycklig och skänka dig mycket "

Artikel är översatt till svenska från danska och tyska. Källa: Diverse pilgrimer, kath.net, kathpedia.co

MIRAKLER OCH GUDS BUDBÄRARE


 • Miraklet i Mexiko 1998 om det heliga Sakramentet. "Jag är den Gudomlige Läraren, Läraren om den Gudomliga Viljan. Mina själar som lever i Min Vilja är Mitt leende.”
 • Den Heliga Svepeduken
  Historien bakom Sindon vilken omsvepte Kristi kropp vid gravläggningen.

 • De gråtande statyerna i Australien.
  På många håll gråter nu statyer av Jesus och Maria med tårar av olja eller blod.


 • Ljusmiraklet i Jerusalem
  I mer än 1000 år har ljusundret skett i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem varje påsk. På den Ortodoxa kyrkans påskafton framträder ur graven ett skimrande ljus som växer i styrka som inte bränner människor men som tänder ljus. Alla väntar utanför i glädje. Ljuset sprids ut till ortodoxa kyrkor runt om i världen. Det är det största undret i öst men okänt för de flesta i väst.


 • Miraklet i Theodoras kapell. 17 väldiga lönnträd växer på taket till det lilla kapellet i Vasta på Peloponnesos men utan att tränga igenom kyrktaket. Detta mirakel tillhör den Ortodoxa kyrkan. Heliga Theodora blev halshuggen och martyr ca år 1000. Innan hon dog sa hon "Herre, må mitt hår bliva träd och mitt blod en flod." Den bönen blev bönhörd.


 • Den mirakulösa trappan i Loretto i Sankta Fe i Mexiko. 1872 byggdes detta lilla kapell. Läktaren för kören saknade en trappa. Det upptäcktes först efteråt! Systrarna bad den helige Josef om hjälp i nio dagar. En dag kom en sjabbig främling som erbjöd sig bygga trappan i det trånga utrymmet med hjälpa av enkla verktyg och het vatten. Ingen fick närvara under bygget. Efter tre månader stod (!) trappan klar. Det hela är olöst och konstruktionen är "omöjlig" att bygga för en person! Trappan blir sin egen pelare.

  Mirakelhelande av Jean Pierre Bely i Lourdes 1987. Han led av multipel skleros och varrullstolsbunden. 1985 behövde ha en vårdare till hjälp för att klara det dagliga livet.

 • Han gjorde 1987 en pilgrimsa till Lourdes. är hande det ingen kunnde trott. 1999 blev hans fall nr 66 klassificerad som ett mirakulöst helande av kyrkan.
 • Vassula Rydén är född 1942 i Egypten. Hon tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan. Hon var inte praktiserande kristen förrän 1985 då hon tog emot budskap från Gud. De finns idag i 12 böcker på 40 språk. De riktar sig till alla människor att återvända till Gud. Jesus kallar alla präster. Att ena Påskens datum är av allra yttersta vikt. Alla kyrkor kallas till enhet som det var i fornkyrkan. Jesus säger:
  "Hela Min Kyrka Jag vill att alla förenas och blir Ett."

 • Fader Gobbi: Marian Movement of Priests

  Fader Gobbi är en präst som mottagit budskap från Jungfru Maria mellan 1972 - 1997. Maria kallar alla sina präster. Budskapen förklarar vilken tid vi står inför. Hon förklarar uppenbarelser hon givit mänskligheten och avslöjar den tredje hemligheten i Fatima. Han avslöjar hur frimureriet i samhället.
 • Padre Pio.

  Kapucinermunken Padre Pio är en av de allra största mystikerna i vår tid. Hans hängivenhet till Eukaristin, det heliga Offret, gjorde honom till Kristi tjänare. Han var stigmatiserad i 50 år.
 • Divine Mercy.

  "O blod och vatten som rann ur Jesu Heliga Hjärta såsom barmhärtighetens källa, vi förtröstar på dig."

  Heliga syster Faustina har genom Jesus Kristus förmedlat Barmhärtighetens Rosenkrans till världen. Jesus visade sig för henne. Från Jesu Heliga Hjärta strålade ett vitt och rött ljus fram. Den vita stålen står för rening. Det röda står för det eviga livet.
 • Påven Johannes Paulus II

  Påven Johannes Paulus II var en av 1900-talet mest respekterade och älskade påvar. Av fr Gobbi har vi fått veta att han blev sänd av Jungfru Maria. Han blev en centralgestalt i frihetsrörelsen som ledde till kommunismens fall 1989. Allt som skedde vara nära förknippat med Fatima 1917. Han sökte även fred mellan kyrkorna och såg att öst- och västkyrkan var som två lungor som andades tillsammans i en och samma kropp.

 • Myrna Nazzour, den syriska mystikern som får bära Kristi sår, stigmata. Det sker när Påskens datum sammanfaller med öst- och västkyrkan Det är Guds tecken till oss. Att Påskens datum blir enat är den mest angelägna beslut som behövs för att möjligöra Kyrkans enade. Olika kalenderar skiljer kyrkan från öst och väst. I en och samma stad kan den ena kyrkan gå in i Kristi Passionen med en annan fira Kristi Uppståndelse.
 • Maria Valtorta

  Maria Valtorta har skrivet "The Man of God". Hon fick i sin sjuksäng uppleva evangeliska visioner, som återberättade Jesu liv, helande gärningar och samtal med lärjungarna, prästerna och folket. Jesus talade även med henne.
 • Anna Katarina Emmerich (1774-1824) mottog redan som ung evangeliska syner och om Jungfru Marias liv. Hon talade även med Jesus och såg själar i Skärselden, som han bad för. Hon blev också stigmatiserad och var bunden till sjuksängen.

  I en vision får Katarina ta emot en syn om den heliga Treenigheten med de tre Gudomliga personerna som var och en är olika, men som är ett och samma väsen som Fadern. Detta visar innebörden av enhet i Joh 17:21.


JESUS OCH DET HJÄLPLÖSA BARNET

Jesus med det hjälplösa lilla barnet i handen - ett litet foster

Bilden Med Jesus och barnet fann en kvinna 2005 i Australien, som ledde till ett nytt mirakel. Hon blev helad från sin cancer. Gud är ande men kan visa sig så här. Också vi är ande.

Många av Guds kärleksbudskap hur Gud ser oss små barn förledda av rationalismen, materialismen och falska läroror. Gud ser vår nöd och vill rädda oss. Gud är så den barmhärtige Guden som ber om vår omvändelse och tillbe Honom och ingen annan. Vår Fader säger den 18 mars 1987:

Lilla barn, Jag är Jahve! Ta emot Min frid lilla barn ... Mina älskade, Jag skall inte förebrå er för era synder, Jag förlåter er nu. Jag skall inte stänga dörren framför ansiktet på er, Jag försäkrar er att Jag kan förlåta miljoner gånger och Jag står här framför er med öppna armar, Jag ber er att komma till Mig och känna denna kärlek som Jag har att ge er, låt Mig tända era hjärtan, kom och lär känna Mig!

Jesus säger den 22 jan. 1990. Frid vare med er. Jag är Kärlekens, Fridens och Försoningens ande. Jag är den som älskar er mest. Jag är er skapare. Jag säger er högtidligt att Jag skall sprida min Helige Ande över era söner och döttrar såsom det aldrig har hänt på många generationer, för att föda er direkt ur Min egen hand och för att lägga hela Min lag i era hjärtan.


Uppenbarelsen dec. 2009 i El-Warraq i Kario.

Såväl kristna som muslimer kunde glädjas åt uppenbarelsen natten till den 11 dec 2009. Ljusflödet kunde ses kilomtervis och stora skaror i tusental samlades, jublade och sjung för Jungfru Marias närvaro bland dem. Så förenar Hon folk till fred. Det är inte första gången dettta har hänt. EL Zeitoun liknade denna och pågick i flera år.

Detta har tolkats som Guds tacksägelse till Egypten som skyddade den Heliga familjen från Herodos. I Egypten lever minnet kvar av den Heliga familjen och under skedde där familjen bodde, där vackra trädgårdar bildades och ny vattenkällor bröt fram i ökenområden.


Medjugorje den 25 sept 2008. Den 25:te i varje månad ger Jungfru Maria ett budskap till oss.

Kära barn, låt ert liv, ert nya liv, bli ett beslut för fred. Var glädjerika fredsbärare. Glöm inte att ni lever i nådens tid, som Gud ger genom Min närvaro. Stäng inte in dig, lilla barn, utan ta till vara på denna tid och sök fredens och kärlekens gåva i ditt liv, så att du kan bli ett vittne inför andra. Jag välsignar dig i Min moderliga kärlek. Tack för att du svarar på min kallelse."