Noblessen i Strumpebandsorden.
Den är kärntruppen i Kommittén 300 (världsregeringen)

Främre raden ; från vänster till höger : The Duke of Grafton, The King of Spain, The Queen of Denmark, The Duke of Gloucester, The Princess Royal, The Duke of Edinburgh, The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Kent, Grand Duke Jean of Luxembourg, The Queen of the Netherlands, The King of Norway.

Andra raden ; Page of Honour The Honourable John Bowes-Lyon, Black Rod Sir Michael Willcocks, Sir Edward Heath, The Duke of Devonshire, Lord Sainsbury of Preston Candover, The Duke of Wellington, The Chancellor Lord Carrington, Lord Richardson of Duntisbourne, Lord Kingsdown, Lady Thatcher, Garter Peter Gwynn-Jones, Page of Honour Lord Carnegie.

Tredje radem ; Lord Indg, The Duke of Abercorn, Lord Ashburton, The Register The Dean of Windsor, Sir Edmund Hillary, The prelate The Bishop of Winchester, Sir Timothy Coleman, The Secretary Hubert Chessyre, Sir William Gladstone and Sir Anthony Acland.

Noblessen och riddarna i Strumpebandsorden är en av de äldsta Ordnar som finns i hela världen. Den vilar på begreppet likasinnade broderskap (!) dedikerad till tjänst och ridderlighet. Dessa grundläggande principer har gällt i 650 år. Nära tusen utnämningar av kungligheter, statsmän soldater m. fl. har skett sedan 1348.

Det var under 1100- och 1200 talet bland krigarklassen som idén om den medeltida föreställningen om en ridderlighet och begreppet riddare först utvecklades. Korstågen i Mellanöstern hade frigjort dessa män från sina tidigare begränsningar pga. feodalismen. De kunde nu uttrycka sina nyfunna identitet genom skapandet av religiösa och militära ordnar i ridderlighet.

Strumpebandsorden är den överordnade organisationen över alla frimurloger i hela världen. När en man blir den 33 gradens Mason, svär han trohet till denna organisation och därmed till prins Charles.

Strumpebandsorden är kärnan i Kommittén 300 (aka Olympier). Drottning Elizabeth II är ledaren för denna organisation. Hon är "Seendet", eller det allseende ögat i toppen på pyramiden. Drottning Elizabeth II har bl.a gett en riddartitel till Alan Greenspan pga på det sätt han lett den amerikanska Federal Reserve som gynnat UK. Han kan nu lägga till bokstäverna KBE till sitt namn, vilket gör honom till en ridderlig "Knight Commander" inom det Brittiska imperiet

År 1994 blev Robert Mugabe, Zimbabwes president, hedersdoktor inom Knight Commander i Order of the Bath genom drottning Elizabeth II. Detta betyder att han kan sätta bokstäverna KCB bakom sitt namn. Sedan dess har Robert Mugabe gått från att vara ledare för en befrielserörelse till diktator och tyrannisk ledare för ett av de mest brutala och dödliga regimerna i världen.

Hertigen av Kent, prins Edward, är stormästare i United Grand Lodge of England, som det styrande organet för frimureriet i England och Wales. Prins Edward har innehaft den berörda posten sedan 1967.

Till vänster går drottning Elisabeth II . I miten syns prins Charles och till höger går f.d primiärminstern sir Edvard Heath (1970 -1974). Han verkade för att Storbritannien skulle ansluta sig till EEC, vilket skedde.

.
:
:
:

:


Kommittén 300 bildades 1729 för att reglera brittisk och sedan holländsk opiumhandel

De började med att beskatta opium i Indien. Enorma mängder opium sändes från Indien genom "China Tea Clippers" som motsvarade ungefär 13 % av Indiens intäkter Under kronans överinseende såldes bengaliskt opium i Kina. Visst, hovet ville inte att någon skugga skulle falla över dem.
 
Därför är brittiska underrättelsetjänsten, den brittiska militära underrättelsetjänsten (MI6) och Secret Intelligence Service (SIS) inblandad i detta. MI6 går tillbaka till tiden för drottning Elisabeth I under vilken Sir Francis Walsingham var kassör för "Dirty Tricks"-avdelningen på MI6.

På grund av deras flera århundraden gamla erfarenheter inom MI6, räknas de bland de bästa underrättelsetjänsterna i världen.

BEIC var marknadsledaren i opiumhandeln tills den kinesiska regeringen förbjöd rökningen av opium i 1729. Från 1791 till 1894 växte antalet licensierade opiumodlingar under kronan från 87 till 663. Detta resulterade slutligen i opiumkriget 1839-1842 i Kina.

År 1729 grundades "KOMMITTÉN 300" för att förenkla hanteringen av bank- och kommersiella transaktioner genom den gren i BEIC som är Svarta Riddarhuset. Idag är "Kommittén 300" en av de viktigaste hemliga organisationer och arbetar också för en "One World Government".

Detta är den så kallade eliten. Senare i "Kommittén 300" utvecklades taktiken att övervinna den kinesiska anti-narkotikalagstiftningen.

Lord Inchcape etablerade "P & O Shipping Company" och var den faktiska grundaren av "Hong Kong & Shanghai Bank" som hjälpte till att täcka upp opiumhandeln.

Andra brittiska banker som deltog i droghandeln var den brittiska banken i Mellanöstern, Midland Bank, The National Westminster Bank, Barclays Bank, Royal Bank of Canada och Baring Brothers Bank. Alla dessa banker är kopplade till Rothschilds banker i "Kommittén 300". Brittiska och holländska kungahuset äger stora tillgångar i oljebolag.

Världens 20 i topp ledande bolag