Den nye Ryskortodoxe patriarken - hoppet från öster

Profetian över Ryssland

Det finns en profetia om att Ryssland kommer att förhärliga Kristus. Det gäller då kyrkans förnyelse i de allra sista dagarna.
Jesu budskap i Sant Liv i Gud den 13 dec 1993

Ny Patriark I Ryssland

De ryska biskoparna valde den 27 jan 2009 med stor majoritet den 62 årige Metropoliten Kirill av Smolensk och Kaliningrad till sin nye Patriark för den Ryskortodoxa kyrkan.

Han är känd som en kraftfull och viljestark biskop med en djup övertygelse om att endast den kristna tron och "återvändandet till de sanna värdena" kan rädda Ryssland och Europa ur den djupa andliga och ekonomiska krisen.

Vatikanen

Benedikt XVI har uttryckt sin uppskattning och andliga närhet med den nya Ryskortodoxa patriarken med anledning av hans installation på söndag, den 1 februari.

Detta meddelade Vatikanradion den 3 febr.

Den Ryska Ortodoxa kyrkan vigde sin ny patriark i Kristus Frälsarens katedral i Moskva. Vid hans installation lovade den nya 62-årige patriarken att hålla sin kyrka enad, rekrytera de unga och föra dialog med "systerkyrkorna".

Påven uttryckte sin förhoppning om att de båda kyrkorna kommer att fortsätta samarbetet med att främja och stärka gemenskapen mellan Kristi efterföljare.

Påven och Patriarken

I sitt budskap hedrade påven Kirills föregångare Aleksij II, som dog i början av december efter nästan två decennier som patriark för ortodoxins största kyrka.

Han berömde i synnerhet den avlidne patriarkens öppenhet och vilja till samarbete med andra kristna, särskilt den katolska kyrkan, och för hans försvar av kristna värderingar i Europa och i världen.

"Det är min uppriktiga förhoppning att vi kommer att fortsätta samarbeta för att främja och stärka gemenskapen i Kristi kropp, i trohet till vår Frälsares bön om att alla skall bli ett, så att världen skall tro," skrev påven.

Patriarken får en stor betydelse för den Ryskortodoxa kyrkan och det ryska folket

Patriarken av Moskva har större inflytande än någon annan i Ryssland utanför landets politiska elit. Han har således stor inflytelse på ryssarnas förhållande till bland annat religionsfrågor, pengar, Kreml, ekumeniska frågor och västländerna. Det väntas att Kirill kommer att föra kyrkan i en mera öppen riktning.

Han drev 2000 igenom en kyrklig deklaration om att kyrkan tar sig rätten att låta bli att lyda den världsliga makten om tvisten gäller trosfrågor.

Kirill har även oroat Kreml genom att kräva en utredning av de oklara ägarförhållandena kring ryska kyrkor och kloster.

Valet av den självständiga och karismatiska Kirill kan ses som en dålig nyhet för makthavarna i Kreml. Kirill är populär bland folket, som metropolit hade han sedan 1994 haft sitt eget lördagsprogram, "En herde har ordet", i den statliga tv-kanalen Pervyj Kanal. I programmet har han diskuterat både världsliga och andliga frågor med tittarna. I programmet svarar han på tittarnas frågor och diskuterar allt från finanskrisen till familjefrågor.

Han är den enda bland de ryska kyrkoledarna som är en verklig politiker. "Om jag var president skulle jag vara rädd för en man som han", uttalade forskaren Sergej Filatov från Rysslands Vetenskapsakademi efter det att Kirill hade valts.

Kreml stödde Kirills utmanare, Kliment, som sannolikt skulle ha fortsatt på sin föregångares statsvänliga linje. Aleksij II representerade gärna Ryssland bredvid presidenten och premiärministern under helgdagar och kritiserade sällan brister i staten eller till exempel kriget i Tjetjenien.

Kirill har bland annat träffat påve Benedikt XVI i Vatikanen 2007. Kirill har sagt att han kunde tänka sig tillåta ett påvebesök i Ryssland, vilket är en stor förändring. Tidigare har detta varit omöjligt.

Öst och väst

Att öst och väst återförenas efter nära 1000 år års slitningar, är av fundamental betydelse för Kristen enhet. Påven Johannes Paulus II talade om dem som två lungar som andas i en och samma kropp.

En katolsk-ortodox dialog har pågått sedan 2005 att försvara de kristna värdena i en söndrad tid och att enas och bygga Kristi kyrka. Öst- och västkyrkan kan ses som två pelar i ett enda Hus med en gemensam biskop, som Kristi ställförträdare.

Jesus förutsade att om Kyrkans framtid i Joh 11:16 att fler kommer att ingå: " Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde."

I Indien har detta skett att hundratusentals människor kommer till kristna möten. Inte bara kristna utan även från andra andliga traditioner. Ja än större skaror har samlats Kristi namn.

Ryssland, Kyrkan och Fatima

Ryssland och Kyrkans enhet är starkt förbundna med varandra genom fredsapellen i Fatima 1917. Denna hörsammades inte i tid vilket fick våldsamma följder. Den ryska revolutionen bröt ut 1917. Istället för fred i världen kom ett nytt världskrig 1939.

Ryssland ämnades bli en kristen ledande nation i världen men blev det omvända. Ryssland kom att sprida ateismens ideologi till många nationer. Det ledde Ryssland och systernationer till ett sönderfall, stort lidande och martyrskap för miljoner och åter miljoner människor. Man dödade sin egna. Endast staten och dess ideologi var sann. Påven, kyrkan och kristna förföljdes.

Allt detta varnade Jungfru Maria om i Fatima. Denna uppenbarelse för oss till Upp 12:1-4 om Kvinnan och Draken.

Ryssland blev först 1984 vigt till Marias Obefläckade Hjärta av Påven Johannes Paulus II tillsammans med biskoparna utanför trappan till Peterskyrkan enligt Fatimas intentioner. Hon är inte bara vår Moder och Kyrkans moder. Hon är även Nationernas moder och beskyddare.

Detta skedde framför Fatimastatyn, som var speciellt hämtad för ceremonin. Påven blev sedan en centralgestalt i Polens berfrielse.

Det som många trodde skulle ta lång tid skedde plöstligt. Den 9 nov 1989 föll Berlinmuren och sedan rasade kommunismen samman i Ryssland och systerländerna.

Ikonmiraklet med Gudsmodern - Uppmjukaren av Hårda Hjärtan.

Vid vigningen av den nye patriarken Kirill fanns en för tillfället ditförd ikon: Gudsmodern - Uppmjukaren av Hårda Hjärtan. "Softening of Evil Hearts."

Att Gudsmodern var närvande råder det inga tvivel om. Reportrar på den ryska TV-kanalen VESTI och andra närvarande vittnade att de sett myrra rinna från ikonen.

Myrra är en helig olja som användes när Aron och hans söner smörjdes och vigdes till präster åt Gud: "Och till israeliterna skall du säga: Detta skall vara min heliga smörjelseolja genom alla släktled.", 2 Mos 30:31. Oljan har helande egenskaper.

Ikonen härkomst är oviss. Ingen beskrivning finns om när och hur den tillkommit. Den tros komma från södra Ryssland. Den är förknippad med den stunden då Jesubarnets bärs fram av Maria och Josef i Templet.

Då träder Symeon fram och välsignar dem och säger "Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid - ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd för att mångas innersta tankar skall komma i dagen."

Det finns tre svärd på vardera sidan och ett kommer underifrån. De sju svärden representerar all sorg, en fullkomlig gränslös sorg och pina med Kristus men också pinan av de hjärtan som är sjuka och förhärdade.

Hon är Gudsmodern men också vår Moder. Smärtornas moder. Vi kan läsa i Upp 12:3: "Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det."

De sju smärtorna som Jungfru Maria får erfara i sitt liv på jorden är:

 1.       Symeons profetia i Templet.
 2.       Flykten till Egypten
 3.       Maria och Josef leter efter Jesus i tre dagar på Jerusalems gator
 4.       Jesu Korsvandring
 5.       Korsfästelsen
 6.       Jesu döda kropp nedtages från Korset
 7.       Jesu gravläggning

På samma sätt som Jesus Kristus genomborras och naglads fast på Korset, blir Jungfru Maria själ och hjärta genomstungen. Hon är i alla avseende helt förenad med sin Son. Hon bar Gud i sitt Obefläckade hjärta, i sitt sinne, i sin själ och kropp. Hon födde Honom. Jesu kropp och blod har blivit till genom Henne. Hon är ETT med Honom. Hon är så Kyrkans moder. Hennes sår blir också Kyrkans splittring.

Ikonen innehåller ett helande. Ikonen uppfattas som en profetisk förkunnelse om den tid då rättvisan, kärlekens barmhärtighet och frid som kommer att genomtränga jorden i en ny era av fred och enhet med Kristus.

Många ryska ortodoxa troende tvekar inte, när nu undret med myrran skedde under vigningsakten. Detta är Guds bekräftelse på valet av Metropolitan Kirill. Det skänker hopp om tiden av fred och kärlek inte bara för Ryssland utan också för hela världen.

Det finns två andra ikoner som är av största betydelse för den Ryska ortodoxa kyrkan och som rör de plågor och det lidande det ryska folket erfor under 1900-talet. Dessa gäller Gudsmodern i Kazan.

Den ena ikonen är en kopia av Gudsmodern i Kazan som kom att bevaras i Fatima under 1970- och 1980-talet. Därefter fanns den i Vatikanen hos Påven Johannes Paulus II fram till år 2004, då den återbördades till Patriarken Alexij II i den Rysk-ortodoxa kyrkan.

Allt beskriver en märklig historia, som rör nu- och framtiden. Jungfru Maria får de två kyrkorna att sammanföras.

Rysslands beskyddarinna
Gudsmodern i Kazan

Gudsmodern i Kazan är en ikon av högsta rang i den Rysk-ortodoxa kyrkan. Vördnaden till Gudsmodern är mycket djup och gammal.

Den tillskrivs att ha beskyddat Ryssland under århundranden. Inför flera avgörande fältslag under Rysslands historia bad Tzaren att ikonen skulle hållas upp framför trupperna under bön, och Ryssland segrade.

Ikonen skyddade Ryssland under den polska invasionen 1612, från den svenska invasionen 1709 och under Napoleonkriget 1812. På så sätt kom ikonen att bli känd som ett beskydd för Ryssland. Kazan-madonnan kallas därför Rysslands beskyddarinna

Orginalet fanns bevarad i ett av klostren i Kazan. Kopior framställdes som spreds till katedraler i St. Petersburg och Moskva.

Kazan

Kazan är en stad vid floden Volga 100 mil öster om Moskva. Staden erövrades av Ivan den Förskräcklige i mitten av 1500-talet och staden förstördes.

Kazan är huvudstaden i Tatarstan, en av de autonoma republikerna i ryska federationen. Lenin gick på universitetet här. Stadens befolkning är till 50% muslimer och till 50% ortodoxa, men det finns också små judiska och katolska minoriteter.

År 1579 skedde en uppenbarelse av Jungfru Maria för en ung flicka som avslöjade var ikonen med Maria med Jesus-barnet kunde återfinnas bland ruinerna i en nedbränt hus.

Då ikonen hölls upp framför en blind man återfick denne sin syn, och ryktet spreds snabbt om heligheten och den undergörande kraften hos Kazan-madonnan. Så småningom såg tsaren till att ikonen fördes till Moskva, och en kopia framställdes som bevarades i Kazan.

Många avskrifter framställdes och blev föremål för vördnad. En avskrift finns i Stockholms katolska domkyrka.

Ikonstölden 1904

Ikonen som förvarades i Kazan stals den 21 juni 1904. Guldmanteln med de dyrbara juvelerna, som fanns runt ikonen, kunde återfinnas tillsammans med tjuvarna genom den ryska polisens arbete. Men tjuvarna hade skurit sönder ikonen och bränt den.

Detta var en oerhörda tragedi för såväl kyrkan och folket. Det tolkades som om Ryssland hade förlora sin beskyddarinna. Detta plågade det ryska folket. 1904 pågår det rysk-japanska kriget. Ryska folket levde nu i svält och misär. Det var inte det enda. En lång tid av plågor kommer. Ett nationellt Kristuslidande.

De ryska revolutionerna

Allt skedde i en tid då upprorets krafter växte i Europa. Det stegras nu än mer. Ryska revolutionen är inte en enda utan är tre. Den första ryska revolutionen att störta tzaren 1825 hade misslyckades. 1905 sker den andra ryska revolutionen. Också den misslyckas. Revolutionerna spreds genom utvecklingen i Europa.

Den första franska revolutionen bröt ut 1789. Sedan kom nya revolutioner 1830, 1848 och 1871. Nationalismen i Europa ledde fram till världskriget 1914 och senare till ett nytt världskrig 1939. Kristenheten, kyrkan och samhällen förstörs. Folk stred mot varandra i klasskampen eller i raskampen.

Rysslands tvingades in i kriget, som förvärrade nöden än mer efter den rysk-japanska kriget. Ryssland förlorade kriget. När Första världskriget pågick 1917, var läget helt fastlåst både på öst- och västfronten. Tzaren hade redan i mars 1917 avgått och en provisorisk regering bildades. Då befann sig Lenin i exil i Schweiz, när han kallades och erbjöds medel. Den ryska revolutionen var inte en revolt av folket utan genom en planerad och finansierad kupp utifrån. Tyskland orkade inte med ett tvåfrontskrig.

Ett frambringat kaos i Ryssland skulle få nationen på fall och Tyskland skulle bli fri från kriget på östfronten. Detta var även i linje med västvärldens intressen. Ryssland med sina väldiga resurser kunde bli en ny stormakt.

Kuppen började den 7 nov 1917 och tog 10 dagar. Den bestod i att de bolsjevikkontrollerade arbetare- och soldatsovjeterna avsatte den provisoriska regeringen vars siste regeringschef var Kerenskij. Det var snarare ett överlämnade av makten. Att det skulle ske ett maktövertagande var känt i Europa och USA månader innan det skedde. Den stora grupp som var bönder deltog inte. Den sista uppenbarelsen i Fatima skedde den 13 oktober 1917.

Sedan begynte sovjetväldet, som i själva verket blev skapat genom västmakter!

Fatima 1917 gällde Kyrkan och det uppror som spritts i världen mot Gud. 1900-talet blev mänsklighetens blodigaste århundrade. Ryssland var Guds intrument i allt detta.

Ikonerkopiorna som förvarades i Moskva och S:t Petersburg kom båda bort under kommunist-revolutionen 1917-18.

Kazan-katedralen vid Röda torget i Moskva förstördes av Stalin men byggdes upp på nytt under 1990-talet av patriarken Alexij II.

Hur ikonen kom till Rom

Enligt forskning under 90-talet bedriven av Dmitry Khafirov från Kazan, blev en av de tidigaste avskrifterna av Kazan-madonnan förd från Ryssland till en handlare i Polen, sedan till en brittisk adelsmans slott där ikonen hängde. Där sågs den av en ortodox ärkebiskop omkring år 1950 som trodde att det var orginalet han funnit.

Ryskortodoxa kyrkan beslöt att försöka köpa tillbaka ikonen, men detta kunde inte genomföras på grund av olika hinder.

Vår Fru av Fatimas Blå Armé köpte därefter ikonen från den engelske adelsmannen och byggde ett litet kapell i Fatima där den sattes upp. Där befann sig ikonen under 1970- och 1980-talet.

Påven Johannes Paulus II vigde 1984 Ryssland till Marias Obefläckade Hjärta enligt fredsapellen i Fatima, som aldrig fullbordades i tid. Påven blev sedan centralgestalten för Polens befrielse och kommunismens fall. 

På juldagen 1991 signerade Mikhail Gorbachov ett dekret om upplösningen av Sovjetunionen.

Under 1992, på grund av de förändrade omständigheterna, bedömdes det som klart att ikonen under säkra förhållanden kunde återbördas till Ryssland.

I mars 1993 fördes ikonen från Fatima till påven Johannes Paulus II i Rom. Sedan fanns ikonen där till 2004.

Ikonens återkomst till Ryssland.

Under åren 1993 -2004 pågick förhandlingar om att skapa förutsättningar för ikonens återvändande till Ryssland.

Man försökte få till stånd ett möte mellan patriarken Alexij II och påven Johannes Paulus II. En tanke var att ordna ett möte i Ungern, Turin eller Wien, så att påven personligen kunde lämna över ikonen som en gåva. Moskva var inte möjligt.

Från rysk-ortodoxt håll har man sagt att aktuella problem i relationen mellan katolska och ortodoxa kyrkan behöver lösas innan ett möte kan hållas. Katolska kyrkan å andra sidan hävdad att ett sådant möte borde vara ett inledande steg till att lösa problemen.

Den 28 augusti 2004 kunde ikonen slutligen överlämnas genom en delegation som sändes av påven till Moskva ledd av kardinalerna Walter Kasper och Theodore Edgar McCarrick. Påvens bön återges här nedan.

Detta blev inledningen till den katolsk-ortodoxa dialogen efter påvens död 2005.

Guds plan fortsätter.

Fatimas fullbordan återstår.

Det finns all anledning att tro att vi får höra patriarken Kirills namn igen.

I de Två Hjärtans välsignelse

Christer Brandt

Påskdatumets historia och Kristen enhet

Källor:

 • Denna artikel bygger på en rad olika engelska och svenska källor.
 • En av dem är en utredning om ikonen Gudsmodern i Kazan av Bengt Malmberg 2004.
 • En artikel kommer om Fatima.

 

Påvens bön den 25 aug 2004; Zenith - ZE04082502 - 2004-08-25

John Paul II's Prayer Before the Icon of Kazan

"Along the Road That Takes You Back to Holy Russia"

Glorious Mother of Jesus, who "go before the people of God on the paths of faith, love and union with Christ" (see "Lumen Gentium," 63), blessed be you! All generations call you blessed, "for he who is mighty has done great things in you, and holy is his name" (see Luke 1:48-49).

Be blessed and honored, O Mother, in your icon of Kazan, in which for centuries you have been surrounded by the veneration and love of the Orthodox faithful, having become the protectress and witness of the particular works of God in the history of the Russian people, very dear to us all.

Divine Providence, which has the strength to overcome evil and to draw good even from the evil works of men, has made your holy icon, disappeared in distant times, reappear in the Shrine of Fatima, in Portugal. Subsequently, by the will of persons devoted to you, it was kept in the house of the Successor of Peter.

Mother of the Orthodox people, the presence in Rome of your holy image of Kazan, speaks to us of a profound unity between East and West, which endures in time despite the historical divisions and the errors of men. We now raise our prayer to you with special intensity, O Virgin, while we take leave of this moving image. We will accompany you with our hearts along the road that takes you back to holy Russia.

Receive the praise and honor rendered to you by the people of God in Rome.

O blessed among all women, venerating your icon in this city marked by the blood of the Apostles Peter and Paul, the Bishop of Rome unites himself spiritually to his brother in the episcopal ministry, who presides as patriarch over the Russian Orthodox Church. And he asks you, Holy Mother, to intercede so as to hasten the time of full unity between the East and West, of full communion among all Christians.

O glorious Virgin, Our Lady, Advocate, and Consoler, reconcile us with your Son, commend us to your Son, present us to your Son! Amen.

 

PS:

Den ryska revolutionen 1917. Den var en kupp mot Ryssland och det ryska folket.


Fatima Challenge. Under 2000-talet kommer stora kriser och Kyrkan genomlider stora skandaler. Fatima ger åter ett fokus på vad som är förutsagt.


Källor

 • www.ewtn.com/fatima/apparitions
 • http://www.avemariapublikationer.com/
 • Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, Katolska kyrkan i Jönköping
 • Fatima Crusader leds av fr, Cramer och har gjort undersökningar runt händelsen Fatima och om den tredje hemligheten. En intervju finns på ovanstående site avemariapublikationer på svenska.
 • "Kongregrationerna som sköter Kyrkans inre liv", Katolskt Magasin nr 12, 2007, sidan 22

Uppenbarelsen i Garabandal 1961 - 1965

Upp