Jungfru Maria, Vår Fru på Pelaren.
Uppenbarelsen i Saragossa år 40 eKr.

Jungfru Maria visar sig för aposteln Jakob år 40 e.Kr. Detta får en stor betydelse får Spanien och Europas kristnande. Detta är den första kända uppenbarelsen av Jungfru Maria.

Namnet "Aposteln Jakob" betyder "Sant Iago" på spanska. Han blev Spaniens skyddshelgon. Det skulle leda att Spanien blev befriat från morerna och kristandes. Europas stater är grundat på kristendomens utveckling. Jakob får en liten staty av Jaspis, som kallas för Vår Fru på Pelaren.

Varför? Vad döljer sig bakom den? Boscos vision ger en förklaring.

Evangelsering av det blivande Europa

Aposteln Jakob var en av Jesu närmaste lärjungar med Petrus och Johannes. Kanske var han en kusin eller styvbror till Jesus. Han började sin evangelisation först i Israel och därefter fortsatte han sin resa genom Romarriket. Efter en tid kom han till den Iberiska halvön, det som senare skulle bli Spanien. Nio personer följde med honom på hans resa.

Kartan visar pilgrimsvägar till Santiago de Compostella. De är som "ljusstrålar"över Europa. Santigo de Compestela ligger vid Spaniens västligaste kust och var som världens ände. Längre kunde aposteln Jakob inte komma.

Den första kända uppenbarelsen av Jungfru Maria

År 40 år sker den första kända uppenbarelsen av jungfru Maria i byn i Saragossa i nordöstra Spanien. Hon lever vid denna tidpunkt i Efesos i Turkiet. Huset finns kvar än idag kvar.

Landet som aposteln Jakob valt för sin mission, tog inte emot honom med någon större entusiasm, när han förklarade evangeliets glada budskap. Detta bemötande gjorde honom mycket sorgsen och han visste inte vad han skulle ta sig till. En dag medan han var i bön kom jungfrun till honom i en vision som en hjälp i nöden.

En pelar av jaspis

Hon stod ovan en pelare av jaspis buren av änglarna. Maria höll en liten träskulptur av sig själv med Jesusbarnet i famnen. Hon gav pelaren och statyn till aposteln Jakob och bad honom om att bygga en kapell på samma plats till hennes ära.

Så har det också skett vid andra uppenbarelser att en kyrka byggs på den plats Hon visat sig. Den lilla figruren som Jakob fick finns kvar än idag, (höger bild).

De föremål hon gav honom skulle han använda på altaret. Han byggde ett litet kapell för henne, som senare ersattes med basilikan på samma plats. Detta lilla kapell är det allra första vördnad för Guds moder. Lokalbefolkningen började snart strömma till denna plats. Så började kristendomen sprida sig.

Den dag till ära är den 12 oktober varje år.

Aposteln Jakob led martyrdöden och begravdes i Spanien

I visionen påminde hon också Jakob att åtevända till Jerusalem. När kapellet var färdigbyggt, for han till Jerusalem, där han av Herodes dömdes till döden och led martyrdöden 44 e. Kr.

Han nekades efter sin död en begravning i Jersualem. Hans lärjungar förde hans kvarlevor till den plats i Spanien, som kom att heta Compostella. Här fann man en lämplig begravningsplats för honom.

Det moriska väldet 711 - 1492

711 erövrade morerna Iberiska halvön som fick namnet Al-Andalus. Ingen tänkte längre på att den heliga aposteln Jakob fanns begravd här.

Anfallet mot det blivande Europa kom via Nordafrika, som erövrades 640. Sedan tog man Sicilien år 666. Morerna var till en början överlägsna folken i Europa med sina hästkavallerier. Europa kunde ha gått förlorat och tillhört Euroasien; och förstört en kristen civilisation. Så allvarligt var detta.

Maria kommer även senare som Hjälpare och beskyddare av Europa. Andra märkestider förutom år 666 är 1332 och 1998. Dessa visar trefaldiga intervall av och epoker under "666" för en falsk och motsatt väg, tro och Kristus.

Därefter fortsatte morerna norrut, men stoppades av den frankiske kungen Karl Martell vid slaget vid Poitiers 732. Alla som hade hästar samlades och detta gav segern.

Campus stellae - den lysande platsen

Det var inte förrän under 800-talet som ett rykte sprids sig att apostelns grav fanns i norra Spanien. År 813 hände detta att en herde, Pelayo från Galicien, hörde musik komma från en skog och såg sedan ett ljus. Han drogs till ljuset och kom till en plats med ett ljus som lyste som en stjärna.

Denna lysande platsen heter på latin, "Campus stellae", som sedan har blivit Compostela. Man fann här graven efter aposteln Jakob. Stjärnljuset såg ut som en snäcka

Karl den store 742 - 814

Det var Karl den store som kom att erövra graven från morernas välde. År 778, mitt under kriget med Sachsen, marscherade Karl över Pyrenéerna och in i det moriska emiratet Córdoba med alla soldater han kunde avvara. Alla städer och befästningar han anföll besegrade han.

Han blev sedan kejsare år 800 över Tysk-Romerska riket, då han kröntes av Påven i Rom. Karl den store blev med sina erövringar grundaren av det som skulle bli det kristna Europa. Han krävde sedan stora pilgrimsfärder till Compostela.

Ett kapell byggdes över aposteln Jakobs grav. Detta kapell blev snart för litet och en ny och större kyrka byggdes. Denna kyrka invigdes 889 och fanns kvar i nästan ett sekel, då morerna bände ner detta år 997.

Spaniens skyddspatron. Spanien bildas 1479.

Aposteln Jakob blev Spaniens skyddspatron. Det enade de tidigare små och många kristna kungarikena i befrielsen från det muslimska väldet.

1031 kollapsade kalifatet och de muslimska områdena på Iberiska halvön. De föll sönder och delades upp mellan flera mer eller mindre självständiga förläningar, de så kallade taifa-kungadömena. Dessa var en självständig stadsstat med omkringliggande landsbygd för en självständig försörjning av samhället. De kristna staterna i norr och väster kunde därefter steg för steg utöka sin ställning över Spanien.

Galicien, Asturien och León, tillsammans med Baskien, Navarra, Katalonien blev kristnas baser. Under de kommande seklerna växte makten för de kristna i Aragonien och Kastilien. Ett genombrott skedde när Kastilien 1085 erövrade den historiska huvudstaden Toledo. Saragossa erövrades 1118 och Sevilla 1248.

När Granada återtogs 1492 av den kristna armén som förenats under Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av Aragonien upphörde al-Andalus att existera efter nära 800 års moriskt välde. 1479 kunde Ferdinand tillträda tronen och det året räknas som början för det moderna Spanien. Så blev Europas stater grundade på kristendom. Begreppet Europa kom till.

Namnet Europa är ett samlande begrepp som tillkommer efter Konstantinopels fall 1453, då det bysantinska riket faller. Namnet användas av kyrkliga ämbetsmän som ett samlande begrepp för att bilda en kristen och kulturell gemenskap.

Kristna kungadömen

Det kan här nämnas att i de kristna kungadömena, som bildades runt 1000-talet, levde olika folk tillsammans. Det hade en gemensam ledare, krönt till en kristen konung genom kyrkan av Gud. Kristna kungadömet har sitt urprung från kung David för israels fok som blev smord av Gud.

Olof Skötkonung blev krönt till en kristen kung över svear och göter år 995.

Olof Skötkonungs och hustrun Estrids dotter hette  Ingegärd Olofsdotter. Hon skulle komma att bli vida mer känd än sin far. Hon blev den heliga Anna av Novgorod. Kristendom spreds så även till Ryssland.

Erik den helige, Erik Jedvardsson, Erik IX, S:t Erik, blev Svea, Götes och Vendes konung av Sverige i slutet av 1150-talet. Han blev kung av sitt folk. Kungadömets hade sin sociala mening och kungen skulle vara sitt folks välgörare och vägledare.

De kristna kungarna företrädde Kristi Konungen och var korskonungar att sprida kristendomen. Förebilden var kung David som besegrade Goliat i tilliten på Gud genom små medel. De skulle kristna folk och erbjuda dem att leva i fred, tro och frihet. De som sa ja blev hans undersåtar och medborgare i hans rike. För dem gällde barmhärtighetens banér. För dem som sa nej gällde rättvisans banér. Det skulle inte ske med övermakt, som kunde förleda, utan i tillit till Gud.

Kungadömet lägger grundet till samhällets trefaldiga utveckling:

  • kungen som representerar lagen och rätten dvs rättslivet
  • folket som skapar samhället genom arbete och den kristna kulturen
  • naturhushållningen som bildar näringslivet och handeln

Refomationen 1517

Reformation 1517 kom att splittra kristendomen i Europa. Kungar kom att följa antingen den katolska eller den protestantiska tron. Valet tvingade också folket att följa efter sin kung. Avvikelsen bestraffades. Nationella kyrkor bildas.

Reformationen har sin upprinnelse i renässansen som återväcker Antikens ideal och tänkande. Falska läror sprids och angriper Guds ord.

Revolutionernas tid 1517 - 1917

Efter reformationen 1517 kom det 30-åriga kriget och sedan en lång rad omvälvningar som den industirella revolutionen och den franska socialpolitiska revolutionen 1789 och den ryska revolutionen 1917. De moderna politiska och ekonomiska systemen utvecklas. Dessa motpoler alstrar samhällskonflikter. Kyrkan och påven förföljs. Kristna förföjjs och mördas i revolutioner.

Vår Fru på Pelaren och St Boscos vision


Vad betyder pelaren i Saragossa? Varför visade sig Jungfru Maria just på detta sättet inför aposteln Jakob?

Det finns en vision som kom långt senare år 1862, som kan ge förklaringen. I en vision visade Herren St John Bosco (1815 - 1888) hotet mot kyrkan, som ett skepp, Petruskeppet, omgiven av fiender, som vill förstöra kyrkan från alla sidor.

Plötsligt stiger två pelare upp ur havets djup. En var krönt med det Heliga sakarmentet, Monstranten. Den andra är en pelare med Maria Immaculate - "Hjälpen till de kristna." Pelarna skildrar tillsammans Himmelsporten.

Boscos vision 1862 om de två pelarna

Kvällen den 30 maj 1862 samtalade Don Bosco med unga präster som han utbildade. Han berättar om en dröm han hade drömt några nätter tidigare. Han beskrev det som en liknelse eller allegori om en allmän historia med en djupare mening. Han beskrev vad sett sin dröm.

Don Bosco frågade sedan en av närvarande prästerna om hans bedömning. Han svarade att han trodde att flaggskeppet symboliserade kyrkan som leds av påven. Skeppen omkring utgör människan och havet som en bild av världen.

De skepp som försvarade flaggskeppet likställd han med lekmännen.

Angriparna var de som försökte att förstöra kyrkan, medan de två kolumnerna representerade hängivenhet till Maria och Eukaristin. Marias uppenenbarelser efter Kristi uppståndelse återknyter till händelser från Gamla Testamentet in i modern tid. Prästen fortsatte tolkningen:

"Mycket allvarliga prövningar väntar kyrkan. Vad vi hittills har lidit, är nästan ingenting jämfört med vad som kommer att hända. Fienderna symboliserade av de fartyg som strävar sitt yttersta för att sänka flaggskeppet som ä Kyrkan.

Endast två saker kan rädda oss på ett sådant allvarligt timme: hängivenhet till Maria och ofta ta kommunionen. Låt oss göra vårt bästa för att använda dessa två sätt och har andra använder dem överallt."

En annan del i visionen bedömde prästerna tillhöra en profetia för en framtida händelse:

"Fienders kanoner exploderar och fartyg faller i bitar och sjunker till botten. I blint raseri tar fienden att slåss man man mot man. De bekämpar, förbannar och hädar. Plötsligt faller påven och han är allvarligt sårad. Han får genast hjälp upp, men han fälls en andra gång och dör. Ett segerrop på hörs från fienden och vilda jubel sveper fram bland skeppen. Men det gäller inte att den före påven som är död utan att en annan påve som tar hans plats. Kaptenerna på hjälpfartygen väljer en nya påven så snabbt att nyheten om påvens död sammanfaller med valet av påvens efterträdare val. Fiendens självsäkerhet avtar.

Genom allt motstånd, styr den nye Påven sitt skepp säkert mellan de två pelarna; först till den som bär Hostian och sedan till den andra med statyn av den Heliga Jungfrun. Då händer det plötsligt något oväntat. Fienden grips av panik och skingras.

Fiendeskeppen kolliderar med varandra i förvirring och skräck. Några hjälpskepp, som seglat upp bredvid det stora skeppet var de första som fäste skeppet vid de två pelarna. Många andra, som hade stått på långt håll av rädsla för fienden, styrde nu äntligen framåt mot de två pelarna. En stor frid rådde sedan på havet."

Påven och hans trogna försvarar kyrkan i Boscos vision och hittade sin säkerhet när den är förankrad mellan de två pelarna. Vindarna avtog och havet blev stilla. Segern blev fullständig.

Allt detta påminner även om en annan vision om "biskopen i vitt", den tredje hemligheten, i uppenbarelsen i Fatima 1917, som gäller framtiden. Den rör kyrkans enhet.

St John Bosco försäkrar oss att när kyrkan är misshandlade av fiender inifrån eller utifrån, kan frälsningen endast komma från:

JESUS i Eukaristin, MARIA IMMACULATE, Hjälpen till de kristna och Påven som är KRISTI STÄLLFÖRETRÄDARE PÅ JORDEN.

Bassilikan Santiago de Compostela

Bassilikan Santiago de Compostela byggde under 1000-talet till 1200-talet. Ett mästerverk i byggnadskonst.

En väldig hantverskicklighet utvecklades som kom samhällsutvecklingen till godo. Påven Calixtus II grundade ett ärkebiskopssäte där 1120, och ärkebiskopen har sin cathedra i katedralen.

Sedan ungefär 1100, har Santiago de Compostela varit den mest besökta vallfartsorten efter Rom och Jerusalem. 1884 godkände påven Leo XIII att relikerna av Aposteln Jakob i Santiago de Compostela är äkta. Här finns st Jakobs grav.