UPPENBARELSER OCH MIRAKLER GENOM JUNGFRU MARIA

Fatima, Garabandal och Medjugorje är 1900-talet stora Mariauppenbarelser. Medjugorje pågår sedan 1981. Miljontals människor valfärdar hit. Mirakler och helande sker. Tecknen på himlen är t.o.m. läsbara.

Jungfru Maria skänker oss i Medjugorje 15 löften genom Rosenkransen och förvarnar nu om tio hemligheter till mänskligheten. Medjugorje är Hennes sista uppenbarelse på jorden. Därför är den så långvarig.

.


Gospa, Fredens drottning, Medjugorje.
St. Boscos vision om de två pelarna, Himlens port, 1862. På den ena pelaren finns Hostian och på den andra står Jungfru Maria. Skeppet är Kyrkan som angrip
s


Karl den Store. Romersk kejsare 800 - 814. Han kom att skydda kristendomen och Europas framtid. Hans kungarike omfattade nuvarande Frankrik
e, västra Tyskland och norra Italien.

Erik den Helige, kung i Västergötland 1158 - 1160 och led martyrdöden.

Danmark, Norge och Sverige fick sina första kristna kungar omkring år 1000.

.

.

MARIAS UPPENBARELSER, MIRAKLER, PROFETIOR
OCH DEN MODERNA HISTORIEN I EUROPA

En historisk översikt
april 2008

”Hon är himmelens drottning.
Hon är Min moder och din moder -
den skönaste bland kvinnor,
vacker som himlen,
strålande som Min härlighet,
Min själs glädje.

Immanuels sång. 11 nov 1991

Bibeln är den gudomligt uppenbarade sanningen genom profeterna, apostlarna och genom Jesu Kristi vittnesbörd, gärningar, död och uppståndelse. Den Heliga Skriften kallas även för den offentliga uppenbarelsen. Genom århundradena har Vår Moder visat sig i en djup omsorg om de trofasta, som Hon har blivit anförtrodd genom Hennes korsfäste Son Jesus Kristus på Golgata. Från tid till tid har Hon visat sig på olika platser i världen för att ingjuta hopp, frälsning och vägledning för en vilsen eller plågad mänsklighet. Dessa uppenbarelser är bevarade i Traditionen och är på dessa platser vördade och bevarade. Så tillhör även Traditionen Kyrkan och är tillsammans med Bibeln en gudomlig källa om Guds ord, kärlek och barmhärtighet.

Uppenbarelserna har varit Guds sätt att nå oss i alla tider. Han är den levande Guden. Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet. Guds moder är vår port för att kunna nå hem. Hon är så förenad med sin Son Jesus Kristus vår Frälsare.

Den moderna historien har blivit en konfrontation mellan det som är gudomligt sant och den rationalismen, som nu växt till ett Gudsuppror och en global samhällsomstörtning. Den protestantiska reformationen kom efter 1517 att överge Traditionens källa som en del av Kyrkan. Men Lukasevangeliet ger vittnesbörd av Herrens ängel att Jungfru Maria är full av nåd. Bröllopet i Kana vittnar om hur Jesus hörsammar sin Moder, när Han förvandlar vatten till vin. I historien stiger Hon fram som en Moder för oss alla.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, Lukas 1:48-49

Omkring 400 Mariauppenbarelser är kända mellan år 40 - 2000, utöver de rent personliga händelserna, och särskilt har de gällt i det senaste seklet. Jungfru Maria uppenbarar kristendomen i nya länder och kommer som beskyddare och vägvisare i kritiska skeden för Kyrkan och samhället. Hon talar nu på samma vis i Medjugorje, som Gospa, Fredens drottning till alla folk. Hon har skyddat Europa. Hon bär på många tecken, som förenar Henne med det Gamla Testamentet och profeter som Moses och Elia, men även med det Nya Testamentet. Hon blir som Gudaföderskan Helgedomen och grundar nya kyrkor. Hon är Kyrkans moder. Hon bar på Kristi kropp och blod och blir Tabernaklet i det nya Förbundet. Genom Henne uppenbaras Kyrkan som en Kyrka, Guds nya Israel. Hon är Guds unika skapelse. Uppenbarelserna manifesterar allt detta i det som har blivit verklighet. Parallellt sker vår historiska utveckling.

Nyligen har vi firat Påsken. Jesus offrade sig för oss för att rädda oss ur vår tids träldom. Till grund för Påsken ligger uttåget ur Egypten. Vår tidsålder är på många vis en upprepning i vad som har skett efter Israels uttåg ur Egypten. Folket i Israel ville ha en kung och fick kung Saul (1 Sam 8:8). Så har det också blivit för Europa. Monarkierna i Europa var ursprungligen ett förbund mellan Gud och nationerna. Under denna tid kristnades Europa.

Marias första uppenbarelse och ingripande för Europa

Den första uppenbarelsen sker i Saragossa år 40 i nuvarande Spanien. Maria kommer Aposteln Jakob. Hans missionsarbete stöter på svårigheter och Maria kommer med tröst och stöd. Som Vår Fru på Pelaren och ger hon honom en lite träfigur på en pelare gjord av jaspis. Hon är den ena Pelaren i Himmelsporten. Den andra pelaren är det heliga Offret - Hostian. Se Boscos vision 1862. Det första kapellet i världen som tillägnats Maria byggs i Saragossa. Det leder till kristnadet av Spanien. Aposteln Jakob blir Spaniens skyddshelgon. Under medeltiden sprider missionärer kristendomen över norra och östra Europa, så att hela Europa blev kristet.

Detta foto med ljuspelaren togs i dec 2007 av svensk-danska pilgrimmer, då de skulle ta en bild på altaret med Korset.

De stod intill en Mariastaty i kyrkan i Siroki Brijeg (Fader Jozos Kyrka) nära Medjugorje. Inget annat ljus fanns närvarande. Pelarna visar vägen fram till altaret. Ljuspelaren blir en påminnelse om Saragossa.

.


Vår Fru på Pelaren. Porten till Himlen består av två pelare. Eukaristin (Nattvarden) och Maria. Den första kända uppenbarelsen av Maria efter Kristus skedde år 40, då Jungfru Maria forfarande levde i Efoses. Det skedde i Saragossa en liten by i nuvarande Spanien för aposteln Jakob där han evangeliserade. Han var bedrövad över sin missions-gärning. Han blev styrkt och fick av Jungfru Maria en träfigur på en pelare gjord av jaspis. Den skulle sedan ingå som en del av ett altare i ett kapell som var tillägnat Henne. Det blev det första kapellet tillägnat Maria i världen. Människor började komma till kapellet och fira Mässa. Det ledde till kristnadet av Spanien. Aposteln Jakob återvände till Jerusalem och led martyrdöden 44 som Kristi offergärning. Hans kvalevor fördes till Spanien. Graven hittades 813. Runt om graven fanns ett stjärnformat mönster. Här byggdes katedralen Santiago de Compostela (stjärnform) och är nu en stor vallfärdsort.

Aposteln Jakob blev Spaniens skyddspatron, som enade de små och många kristna kungarikena i befrielsen från det muslimska väldet. Saragossa erövrades 1118.

1479 kunde Ferdinand tillträda tronen och det året räknas som början för det moderna Spanien.

Det andra ingripande av Maria för Europa

Det andra ingripande av Maria för Europa sker på 700-talet. Det kristna samhället kunde då ha blivit totalt ödelagt. Det moriska riket börjar med en islamsk invasion av Sicilien år 666 för att erövra södra och norra Europa. Påvens förbön till Jungfru Maria hörsammades.

Den islamska armén besegras till sist av frankerna 732 i Poitiers i nuvarande Frankrike. Medan Karl den Store stred mot den muslimska hären i Spanien 778 gjorde Sachsen uppror. Karlsburg och alla kyrkor, kloster och kristna byar ända fram till Rhen brändes, och detta sachsiska fälttåg stoppades först vid Fulda av frankiska styrkor. År 782 var det tioåriga kriget mot Sachsen över. Karl den store kröntes till romersk kejsare år 800 som tack för sina insatser för kristendomen. Iberiska halvön var ännu länge ett moriskt välde fram till 1248. Många små kristna riken enades och erövrade Saragossa 1118 och Sevilla 1248.

Spanien blev ett kristet konungarike först 1479. Sverige, Danmark och Norge fick sina kristna kungar på 1000-talet. Så blev nationerna i Europa kristnadet

Mysteriet med talet 666

Påvens förbön för Europas räddning har bekräftats i en annan Mariauppenbarelse den 17 juni 1989 för fr Gobbi i The Marian Movement of Priests. Jungfrun ger en mysteriet med talet 666.

Guds egenskaper uttrycker trefalden 333.

  • För det första uttrycker det mysteriet med enheten i Gud. Kyrkan är enhet. Samhället är enhet. Alla livsformer är en väv i ett ömsesidig växelspel. Enhet är det minst förstådda av allt. Familjen är enhet.
  • För det andre gäller mysteriet med de Tre Gudomliga Personligheterna som en familj
  • För det andra att Guds två naturer - Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.

Den som sätter sig över Gud uttrycker trefalden i 666 och är Antikrist. Övermodets tal. Talet är också 3 epoker i världshistorien.

År 666 är ingen tillfällighet. Det är då Antikrists styrkor som rycker fram. År 666 är erövras Sicilien av islamska morer. Morernas 600-årig välde kunde erövrat Europa att tillhöra Euroasien och förstört en kristen civilisation. Den tanke är inte glömd och lever nog än idag.

År 1332 således 666 år senare utvecklas en stor heresi, en falsk lära i Europa. Den kom via södra Italien och Sicilien. Detta skildrar en ny kulturepok i Europa, som är Renässansen. Antikens ideal uppväcks tillhörande hedndomen. Den indivulatiska människan kommer. Machiavelli utvecklade en systematisk lära om härskandet och statskonsten. Fursterådgivaren Machiavelli tillhöll sin furste att verka from och religiös så att han den vägen skulle kunna få igenom sin vilja, men nyttja våld om han ändå inte fick som han ville. Frimuriet bryter fram som en samhällsomstörtare och vill förstöra det kristna samhället, familjen och Kyrka. Förändring genom kaos - Ordo av Chaos - är den Scottish Rite:s motto. Ur detta kommer revolutionerna. I renässans spår kommer Digerdöden.

1998 sprids en falsk kristus i kyrkor. Liberalteologin kommer där Guds ord omtolkas. Humanismens värdesyn vinner gehör. Ecco Homo-utställningen gestaltar synen. Den liberala moralen och lagarna tränger in i samhället. Kyrkan ingrips inifrån lgenom iberalister och skandaler. Falskt blir sant . Sant blir falskt. Svart blir vitt.

Tidiga uppenbarelser

Andra tidiga uppenbarelser sker år 47 i Le Puy Frankrike, år 240 i Neocaesarea, Turkiet och år 352 Rom. År 1208 visar sig Jungfru Maria, som Vår Fru av Rosekransen, inför spanjoren Dominic (de Guzman) och ger honom Rosenkransen och ber honom att sprida den i en tid då falska läror och uppror kommer. Han grundar Dominikanorden 1251.

År 1061 i Walsingham, England, strax innan normandernas invasion 1066, kommer Jungfru Mari och ber en ung änka Richeldis de Faverches att bygga en kopia av den Heliga familjens hus i Nasaret. ” Åh alla som kommer hit i oro och nöd skall finna sin glädje och lycka. Detta lilla hus i Walsingham blir en påminnelse om den stor glädje, då ärkeängeln Gabriel hälsade mig och talade om att jag skulle igenom ödmjukheten bli modern till Guds son.” Walsingham blev under medeltiden den mest besökta vallfärdsorten i hela Europa, men denna helgedom blev förstörd genom reformationen. Idag 400 år senare är den återuppbyggd.


Efter 400 år är restaureringen av Shrine Church klar i Walshingham

Varifrån kommer namnet Europa?

Namnet Europa är ett samlande begrepp som tillkommer efter Konstantinopels fall 1453, då det bysantiska riket faller. Namnet används inom den kristna kyrkan och av kyrkliga ämbetsmän som ett samlande begrepp för en framtida kristen och kulturell gemenskap.

Detta är ursprunget till det som sedan förändrades till att bli ett sekulärt EU och en materiell enhetsstatUtan kristna utveckling genom kejsar Konstantin och Karl den store har Europa tillhört Asien.

Europa var en gång benämningen på det grekiska fastlandet. Ursprungligen tillhör namnet en prinssesa från Fenicien i den grekiska mytologin, som blev drottningen av Kreta. Europa betyder vidsynt och kommer av grekiskan bred (eur-) och öga (op).

En annan förklaring är ett semitiskt ord erebu från det forna Assyrien, som då betyder "solnedgång". I Mellenanöstern var Europa landet i väster, där solen gick ned.

EU-flaggan står för Europas enhet, fred och identitet. Förebilden är jungfru Maria ur Uppenbaresleboken 12:1.

Den blå färgen och de tolv stjärnorna är symbolerna för Jungfru Maria. Men stjärnorna är 5-uddiga och företrädder det motsatta till de äkta 6-kantiga. Hur kom den till?

Enligt en notis i tidningen Dagen 981006 så var det enligt dagstidningen "Die Welt" en belgier med judisk bakgrund som konverterade till katolicismen, Paul Levi, som kom med idén. 1949 blev han ledare för kulturavdelningen i Europarådet. Sex år senare diskuterade man en gemensam flagga. En del förslag förkastades. Men så en dag kom Paul Levi att passera en Maria-staty med en stjärnkrans. De gyllene stjärnorna strålade i solen mot den blå himlen. Då föreslog Levi den dåvarande Graf Benvenuti att flaggan skulle ha en krans med tolv stjärnor på en blå bakgrund. Den idén antogs.

Även vår egen svenska flagga är förenad med Maria med dess blåa färg och det gula korset syftar på Kristus. Gamla folkvisor förknippas med Maria såsom "Kristallen den fina".

Den nya tidens utveckling kom att ta en annan vändning genom en händelse som föds på 1000-talet.

Juan Diego

I Marias vänstra ögonvrå syns än idag en spegelbild av en man med skägg

Vår Fru i Guadalope 1531

Azteker var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt formade en stat med massoffer av människoliv till Ormguden som det absolut högsta. Denna döskulturbestod tills området erövrades av spanjorerna. 1521 faller huvudstaden.

En av de mest omfattande omvändelserna i modern tid
Mindre än 20 år senare har 9 miljoner invånare omvänt sig till kristen tro i detta land, där man i århundraden bedrivit mångguderi och offer av människor.

År 1487, offrades omkring 20.000 indianer till ormguden Quetzalcoatl. År 1519 fann spanjorerna 136.000 människokranier längs aztekernas  tempel.

Kristendomen kommer till den nya världen

När Nauati en frostbiten vinterlördag i december 1531, träder in i kyrkohistorien som ett utvalt  redskap för Guds handlande, gör han det under sitt kristna namn Juan Diego.

Denna morgon  visar sig "Himlens drottning" för Juan Diego, en 57-årige aztekindian från Tolpetlac, tre mil utanför Mexico City. Han var på väg att bevista morgonmässan hos franciskanerna. Han har lärt sig komma i god tid. Därför sprang han långt före soluppgången.

Ungefär halvvägs mellan de båda byarna ligger en liten kulle på vars topp, där  finns det ännu ruiner kvar efter ett tempel helgat åt aztekernas forna modergudinna. Plötslig hör han fågelsång från många fågelarter. Sedan tystnar det lika plötsligt. En stillhet sprider sig.

Uppenbarelsen

Han hör en röst som kallar på honom. Han vänder sig om ser såg en ung mexikansk flicka i 14-årsåldem stå däruppe. Hon var strålande vacker och omgiven av ljus. Hon avslöjar sig som den Heliga Maria, moder till den sanne Guden som är skaparen och uppehållaren av livet. Herre över himmel och jord.


Hon önskar bygga en kyrka på denna offerplats. Hon ber Juan framför detta till biskopen i Mexico City. Biskopen tvekar och ber om ett tecken. Utan dröjesmål besvaras den begäran.

Vår Fru i Guadalope

Hon sänder sin infödde budbärare upp till kullens topp mitt i december månad för att samla ihop ett fång  rosor. De har visats sig vara katalanska rosor. Han gör detta och lägger dem i en hög framför Henne. Jungfru Maria började sedan ordna dem vackert och lägger dem i tillman som han håller upp. Till slut knöt hon ändarna på tilman, kring hans nacke.

För att ytterligare bekräfta biskopens önskan låter Jungfru Maria inpränta övernaturligt en bild av Henne på Juan Diogos tillma,en sliten cape i vilken han var klädd, vävd av acantustråd. Denna skulle efter 20 var helt förmultnad men är efter 478 år är den helt intakt.
Hennes budskap är kärlek och barmhärtighet och ett universellt löfte om hjälp för hela mänskligheten.

Spegelbild av Diego

I bilden gömmer sig även många detaljer, bilder på personer och kristna tecken som studerats under lång tid. En spegelbild har identifierats av Juan i Marias högre ögonvrå.

Det finns en orsak att Maria visar sig i sin härlighet vid kullens fot intill Tolpetlac och i sin moderliga omsorg arrangerar rosorna fysiskt. Det gör denna uppenbarelsen särskilt speciell. Det är också en påminnelse för oss om vad Bibeln säger om Hennes betydelse både i GT och NT. Idag finns en stor Basilika byggd på denna plats. 18 - 20 miljoner pilgrimer kommer hit.

25 påvar har ärat denna uppenbarelse. Påven Johannes Paulus II besökte Guadalupe vid 4 tillfällen. Festdagen är den 12 december. Denna dag är av Påven tillägnat de oskyldiga barnens liv och då särskilt de ofödda barnen, de oönskade.
En otroligt lång lista finns om helande, mirakler och svar på förböner.

Guadalope sker i reformationens tidevarv

Samtidigt som denna händelse sker, pågår reformationen i Europa efter 1517.

Den tiden leder till en lång rad revolutioner i Europa som splittrar och förnekar. Ryska revolutionen 1917 sker 400 år senare. Blodsoffren har skett långt ini vår egen tid genom krig, revolution, förintelsen och aborter

Den protestantiska revolutionen leda kyrkan bort ifrån från Maria, bort ifrån att vörda Henne, trots att Hon är Guds moder och så Kyrkans moder. På alla platser där Hon visats sig vördas Hon djupt och innerligt. Uppenbarelserna tillhör Traditionen och ingår så i Kyrkan.

I Sverige kan vi påminnas om Henne. Hon finns i visor som Kristallen den fina, blomsternamnen och den svenska flaggan med det gula korset mot den blå bakgrunden. I medeltida kyrkor som i Västergötland och Gotland finns Hon i kyrkmålningar.

Sankta Maria av Guadalope

Kalla mig och min bild Santa Maria av Guadalupe, hade hon sagt. Namnet är troligen, enligt senare forskare, en sammanblandning av en för spanjorerna känd Maria av Guadalope, funnen på 1200-talet i Estremadura i Portugal.

Det är en bild inför vilken bl.a. Cortez, Mexicos erövrare, hade böjt knä före sin första resa. I aztekiskerna språk Nahuati finns ett ord  som är "coastlaxopeu", vilket uttalas "quatlasupe" betyder "den som har trampat på ormen av sten" liknar uttalet av "Guadalope". Terrorn i världen utrycker samma orsaker som för aztekerna.

För aztekerna betydde det att kvinnan på Tepeyac-kullen hade besegrat den fruktansvärde ormguden Quetzalcoatl.

Den nya Eva

När de såg bilden kunde de tolka den. Kvinnan bar på solens tecken och var klädd med en stjärnsmyckad mantel som en drottning.

Solstrålarna strålade fram bakom Henne och dolde solskivan. Hon var således mäktigare än deras Solgud. En gestalt med vingar, en ängel, bar upp kvinnans släp som fick henne att tillhöra himlen. Det för oss själva till Upp 12:1-2.

Halvmånen som kvinnan stod på var som förkolnad. Den representerade ormguden Quetzalcoatl, som var tillintetgjord. Många detaljer som korset i halssmycket, var samma symbol som spanjorerna visade.

Så erkände invånarna kristendomen som sann. Bilden leder oss själva till 1 Mos 3:15 om den nya Eva, som skulle krossa ormens huvud. Det är också budskapet i Fatima 1917 "I slutet kommer jag att triumfera".

Det falska lärorna om Maria

Reformation ledde till att Traditionen togs bort eller förnekades efter reformationen. Ett angrepp på Maria är inte är upptagen i Himlen och uppstånden. Rosenkransen är en tillbedjan och dyrkan. Biblen nedvärderar henne eller att Skriften inte talar om henne. Allt detta är nonsens.

Texten i Lukas evangelium kommer genom Jungru Maria till Hennes läkare.

När Jesus tilltalar Maria i bröllopet i Kana: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.", så är detta inte av oartighet till Henne. Jesus talar om vem Hon är. Hon som skulle komma i 1 Mos 3:15 - den nya Eva. Kvinna och Queen har samma släktskap. Hon är en Drottning.

Gud är för det första för de levande och inte de döda. Hon är Guds moder och lever precis som helgonen som Moses och Elia gjorde på berget Tabor, när Kristus förhärligades, se Mark 9:5. Med Kristus är hon just uppstånden.

Det är högst naturligt att be om hjälp. Vi finns för varandra. Bön, förbön och tillbedjan är olika begrepp.

Vi kan be Gud om hjälp. Vi kan be Guds moder om hjälp. Rosenkransen innehåller en bön om hjälp att rädda medmänniskor. Rosenkransen är uppbyggd på evangeliet. Det skildra Jesu liv och gärning i olika mysterium från att Gud blev människa till Kristi uppståndelsen och Himmelsfärd. En evangelisering i sig.

Hur ser Bibeln på Maria? Om du läser Lukas kap 1 och Lukas 1:48 så förutsägs att folk ska prisa henne i framtiden. Detta har skett. Hon är prisad i många länder:

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt ...

Muslimska kvinnorna sjunger om Maria ur Koranen, Aal-e-Imran, kap 3:42 på ett liknande sätt: "Och änglarna sade: Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor i alla nationen." Hon upphöjs som den sanna kvinnan såsom Lukas 1:48 siar om.

Samtidigt talar Koranen om Jesus som den store läkaren och profet med hänvisning till Maria: "Då kommer Allah och säger: O Jesus, Marias son! ... du helar de som föds blinda och de spetälska genom Min vilja. Se, Du väcker de döda genom Min vilja. Ur Koranen Al-Maeda, Kap 5:110

Herrens ängeln tilltalar Maria att hon är full av Nåd (Heliga Ande) och hon blev havande av Heliga Ande. Hon blev Kvinnan som bar Gud under sitt hjärta. Kristi kropp och blod danades i Henne. Hon blir det levande Tabernaklet. Gud är förenad med Henne i kropp, själ och ande. En trefaldigt välsignelse och förening. Gud som skapat allt och tog sin boning henne.

Lägg märke till Elisabeths tilltal när hon möter Maria: Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Heliga Ande närvarar och når barnet

Dessa tilltal av Ängeln och Elisabeth grundlägger Rosenkransen som inleder med: Hell Dig Maria, full av Nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor. Välsignad är Din livsfrukt Jesus.

Om detta är dyrkan, då bryter Skriften mot sig själv?! Detta är ingen dyrkan utan en aktning av och vördnad inför Henne som är Guds moder, som gett mänskligheten sin Frälsare. Skriften talar i termer av att prisa Guds moder.


Juan Diegos tilma är än idag intakt efter 450 år och innehåller ansikten på profeter, Jesu gra, många kristna symboler samt bilder på Juan och hans möte med biskopen.

Uppenbarelsen i San Francisco de Quito1634.
Förutsägelsen om 2000-talet

Jungfru Maria uppenbarelse i San Francisco de Quito, Equador, 1634, berättar för moder Marianna om det 20.nde århundradet och talar om den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

- "I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament. Dessa lagar kommer att göra det lätt för alla att leva i synd och uppmuntra till att man skaffar utomäktenskapliga barn, som föds utan Kyrkans välsignelse.” Vidare varnade Guds Moder: ”Den kristna andan kommer att försvagas, och trons dyrbara ljus kommer att slockna mer och mer, tills det går så långt att det råder ett nästan totalt och allmänt sedligt fördärv. Detta kommer att resultera i brist på präst- och ordenskallelser…”

- "Djävulen kommer att göra allt han kan för att göra livet svårt för prästerna och att försöka på alla sätt få dem att tvivla på sin kallelse. Den Onde kommer också att leda många präster till fördärvet genom dåliga vanor som i sin tur ska skandalisera de kristna. De dåliga kristna ska genom Djävulens manöver med många präster bli uppväckta med hat mot hela Kyrkan och hela prästerskapet."

Hon förklarar hennes Obefläckade Hjärtas triumf – "att denna mörka tid i historien ”markerar min timmas ankomst”, och att Gud till slut ”kommer att sätta punkt för denna mörka tid och sända Kyrkan en prelat som ska ge prästerna den rätta andan tillbaka.”

Här en direkt parallell Fatimas andra hemlighet den 13 juli 1917: I slutet kommer jag att triumfera. En påve kommer att viga Ryssland till Mig och hon skall bli omvänd. Det kommer då att bli fred under en tid.

man

Vår Fru i Siluva visade sig för några barn 1608 då Litauen erfor sin mörkaste stund, när reformationen nådde Lituaen 1532 och då kalvinisterna tog över.

Den Kyrka som byggts 1451 konfiskerades. Den katolska tron var nära att dö ut.

Då visade sig Vår Fru först för barnen och sedan inför alla byborna tillsammans med kalvinistpastorn.

Kyrkan återupplivades. Litauen kom tillbaka i tro.

Målning med Modannan och Jesusbarnet och Kyrkans skatter som gömts i kista i nära 80 år. Den var nedgrävd i ett fält, där också tilldrageslen skedde, En man som var med när allt gömdes var nu blind och var över 100 år gammal. Invånarna hjälpte honom till fältet där skatt var gömd. När de kom fick mannen synen tillbaka och pekade ut platsen.

Händelsen med de fattiga barnen i Siluva påminner om de omständigheter som skedde för Bernadette i Lourdes.

Därför kallas Siluva även för Litauens Lourdes.

Litauens kristnande, reformationen och Miraklet i Siluva.

Från tid till tid har Jungfru Maria kommit till olika platser i världen för att ingjuta hopp och frälsning för en plågad mänsklighet. Så skedde det också i Litauen i den lilla byn Siluva, där omkring 2.000 invånare bodde, där de flesta av dem mycket fattiga bönder.

Litauen var en europeisk stormakt under medeltiden och blev det sista landet i Europa som kristnades, då deras förste storfurste Mindaugas blev döpt i katolsk tro år 1251. Han räknas som Litauens förste och ende krönte kung. Litauen blev därmed i Europa den yngsta dottern i den Katolska kyrkan.

Genom de ständiga attackerna från riddarhären som tillhörd den Tyska Orden, kunde den kristna tron inte spridas vidare. Riddarna i den Tyska Ordern, som en gång hade varit korsriddare, hade erövrat ett territorium och byggt upp en ordenstat i Västra Preussen. De anföll Litauen då de ansåg att Litauen tillhörde ett hedniskt folk. Inte förrän efter slaget vid Tannenberg, som var ett av den europeiska medeltidens största slag, begynte kristendomen i Litauen. Slaget ägde rum den 15 juli 1410 vid Tannenberg, då samväldet Polen-Litauen med tjeckiska, vitryska, ukrainska, tatariska och moldaviska vasaller och allierade besegrade riddarhären.

Historien om Vår Fru i Siluva börjar 1451 när Peter Giedgaudas, en diplomat för Vytautas den Store, bygger den första kyrkan i området som sedan skänks till den Katolska kyrkan. Vid ett av hans många besök i Rom erhåll han en utomordentlig vacker målning med Jungfru Maria och Jesusbarnet. Den placerades i den nya kyrkan i Siluva.

När reformationen nådde Siluva 1532 blev den lokale befälhavaren en hängiven kalvinist och kom att förtryckta katolikernas tro. Folket stod hjälplösa inför de mäktiga markägarna i Litauen. Egendomarna som tillhörde Kyrkan blev konfiskerad och överlämnades till kalvinsterna.

När fr John Holubka som var församlingsprästen i Siluva hörde talas om detta, gömde han i en järnbeklädd kista den dyrbara målningen tillsammans med mässdräkterna, kalkarna av guld och de dokument som bevisade att Vytautas den Store hade skänkt marken i Siluva till Katolska kyrkan. Efter han hade förseglat kistan, grävde han ned den djupt ned i marken intill en stor sten. Handling var inspirerad i anden. Kort därefter kom makthavarna och la beslag på kyrkan. Det syntes som detta var slutet på den brinnande tro som en gång levde i Siluva.

Nära åttio år senare var skaran av katoliker på väg att försvinna i brist på en präst som kunde leda och nära dem. Endast några få hade ett svagt minne kvar att det en gång hade funnits en katolsk kyrka i Siluva. Barnen var uppfödda på den kalvinistisk läran, där Bibeln är en lagbok. Plötsligt visade sig Jungfru Maria, Guds mirakulösa ingripande. Händelsen är erkänd av Pius VI år 1775. De mest märklig ting kom att ske i denna icke-katolska miljö.

Sommaren 1608 lekte några barn i utkanten av Siluva. De lekte nära en stor sten intill ett skogsområde glatt skrikande till varandra i en sorglös glädje. I tystanden kunde de höra ett högt snyftande. Barnen såg en vacker ung kvinna stå på den stora stenen med ett spädbarn i sin famn. Hon grät bittert. Hennes överväldigande sorg var mycket stor. Hon talade inte men Hon såg på dem med en sorgsen blick. Hon grät som Hennes hjärta skulle brista. Tårarna flödade från Hennes kind och droppade ned på stenen. Hon var klädd i en blå och vit klädnad helt olikt något annat som barnen kände till. Hennes långa och ljus hår föll mjukt ned över Hennes skuldror. Ett främmande ljus omslöt Kvinnan med Barnet.

Så häpna var barnen att det bara stod där stirrade. Förvåningen övergick till fruktan när kvinnan med barnet försvann på samma mystiska vis såsom Hon kom. En pojke sprang till den kalvinistiske pastorn. Han blev tillsagd att sluta upp med sin fantasihistoria och återvända till fältet.

När barnen kom hem på kvällen berättade de allt sett för föräldrarna om den gråtande kvinnan. Nyheten spred sig snabbt genom byn. Nästa morgon var huvudparten av byborna församlade vid stenen. Några hånskrattade högt. Andra tog ett djup intryck av barnens tårfyllda övertygelse att de talade sanning. Detta bevisades av att barnens berättelser var identiskt lika varandra in i den minsta detalj.

Den kalvinistiske pastorn, som hade blivit medveten om att en folkmassan hade samlat sig, kom och var orolig över hur lättlurad hans folk var i tron över "den romerska vidskepligheten", som han kallade det hela. Han var övertygad om att det var ett verk av Satan och ville leda bort församlingsborna. När pastorn gjorde en paus för att hämta andan, hördes en hjärtskärande snyftning. Allas ögon vändes mot stenen och där mitt ibland dem stod en gråtande kvinna med ett barn i famnen precis såsom barnen hade berättat.

Folket stod häpna. Likaså pastorn. Han kunde inget göra mer än att se. Kvinnans ansikte var höljd i ett moln av sorg. Hennes kinder badade i tårar. Till slut återvann pastorn sin kyla och frågade: " Varför gråter du?" Med en röst djupt fylld av sorg svarade Hon: "Det fanns en tid då Mitt folk tillbad Min älskade Son just på denna plats. Men nu har denna heliga jord överlämnats till dem som plöjer och sår och till djuren som betar" Utan att säga något mer försvann Hon.

I tron att det var Guds moder som hade visat sig för dem och bannat dem för att deras försummelse, växte nu den katolska tron snabbt fram bland folket. De flesta beaktade Hennes budskap och återvände till den sanna Kyrka som Hennes gudomliga Son Jesus Kristus hade grundat. Så fullständig var denna återkomst att vid firandet av Jungfru Marias födelse - den 8 september. Ett årtionde senare mottog mer 11.000 människor den heliga Kommunionen vid en mässa som hölls på den plats där uppenbarelsen hade skett.

I en närliggande by levde en man som var över 100 år gammal och var blind. Berättelsen om uppenbarelsen nådde honom. Han kom ihåg en natt för nära åttio år sedan, då han tillsammans fr Holubka grävde ned bredvid en stor sten den järnbeklädda kistan, som innehöll Kyrkans klenoder och skatter. Byborna ledde honom till fältet, där uppenbarelsen hade skett för att se om han kunde lokalisera platsen, där skatten låg. Han hade knappt nått fram till platsen då han på ett mirakulöst sätt återfick synen. Jublande av glädje föll han ned på knän i tacksägelse och han pekade ut exakt platsen där kistan fanns. Den järnbeklädda kistan grävdes fram. När den öppnades befann sig allt i perfekt skick. Där fanns den stora målningen med Madonnan med Jesusbarnet, kalkarna av guld, mässkrudarna och dokumenten.

Målningen bevaras nu permanent i Basilikan till Födelsen av den Välsignade Jungfrun Maria. Den är vördad fram till denna dag såsom den Mirakulösa Bilden av Siluva.

Sedan denna tilldragelse har världen sett många förändringar. Vi finner oss omringade av moraliskt förfall och många har förlorat sin väg. Idag är Vår Fru av Siluva vår mest kraftfulla förbedjerska till vår Allsmäktige Gud. Hon som ledde Litauen tillbaka till den enda sanna Kyrkan, så låt oss alla bedja detta:

... rörd av Dina tårar, låt oss som våra förfäder gjorde återuppliva kärleken i våra hjärtan i tillbedjan till Din Son. Styrk Kyrkan den vacklande byggnaden som är familjen, led dina vandrande barn tillbaka. Förlåt vår nations synder.
Vår Fru i Siluva, bed för din vandrande barn.. för dem hem till Jesus. Amen

Rue du Bac, Frankrike 1830

Jakobs stege. (1Mos 28:12) Jungfru Maria uppenbarar sig 1830 i Rue de Bac i Paris som Himlens drottning och Förmedlerska för att vägleda Frankrike i en viktig tid. Den franska revolutionen bryter ut i Paris samma år. Folk strider mot varandra. Revolutionen skiljer befolkningen från Kyrkan. Detta är en parallell till Fatima 1917, som gäller Ryssland

Maria är porten till Himlen Genom Hennes förböner välsignas hela mänskligheten. Genom vår förböner deltar vi och räddar vi andra människor. Rosenkransen leder oss hem.

Upplysningstiden. Religionskrigen, rationalismen och samhällsrevolutionerna

Det 30-åriga kriget, 1618 - 1648, splittrar Kyrkan och förstör mycket av den kristna tron och kulturen. Gustav II Adolf hade planer på ett kejsardöme. Den sanna friheten i Kristus förloras och kärleken förvrängs.

Genom den protestantiska reformationen 1517 urholkas den gudomliga uppenbarelsen genom att Traditionen förnekas i de protestantiska länderna. En omfattande förslust av Guds ord begynner. Endast Bibeln är accepterad som den sanna uppenbarelse Jungfru Marias uppenbarelser negligeras. Uppenbarelserna som senare kommer som vägledera i den moderna tidens kriser att skildras som privatuppenbarelser som inte tillför något eller att det vidskepelse såsom i Litauen..

Ur 1600-talets Upplysningstid kommer naturvetenskaperna. Detta blir samtidigt förmörkelsens och förvillelsens tid. Genom Frimurarna börjar ett nytt och upproriskt tänkande, som blir vägen till en materiell frihet men som förkväver själens frälsning. Rationalismen blir revolten mot religionen och vägen till ateismen. Liberalismen är människans väg med sig själv utan Gud. En väg som skulle leda till friheten men som kom att leda tillbka till träldomens Egypten.

"och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.”, 1 Mos 3:4

Genombrottet kommer med den intellektuella, naturvetenskapliga och industriella revolutionen. All kraft kommer från människan ger den rationella människosynen. Deismen och anglikanismen föder den nya och mekanistiska världsbilden. Den uppstod i 1600-talets England och utgår från antagandet om en "naturlig religion", dvs att kunskap om Gud inte kan utvinnas ur religiösa läror. Efter skapelsen fungerar världen uteslutande i enlighet med rationella lagar som finns nedlagda i den. Förgrundsgestalter är Herbert av Cherbury (1583 - 1648), Decartes (1596 - 1650) och Locke (1632 - 1704). Copernicus och Kepler utvecklar den astronomiska världsbilden.

Med ett rationellt förstånd kan människan råda över sig själv och över naturen. För människan är målet att råda över allt och förnuftet gäller. Sanningen finns i människans intelligens. Det är upproret mot tron, Gud och det första kärleksbudskapet: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.", Mat 23:37.

Gud skiljs från skapelsen, människornas liv och nationerna. Materialisternas ledare anger framåtskridandet till den materialistiska samhällsordningen och föder de socialpolitiska samhällsomstörtningarna. Genom att skapa kaos bryts samhällstrukturer sönder. Detta har idag blivit ett sätt för moderna stater att kuva folk Vägen leder till att människorna uppslukar och krossar varandra och skiljs från kärlekens tjänande och Kristus, den sanna Friheten. Det andra kärleksbudskapet överges. Vetenskapen och kunskapen förmår inte lösa världens problem. Industrialismen slukar jorden. Krigsmaskiner kan utplåna allt. Missbruk och förfall sprider sig. Enda hoppet står till Jesus Kristus, vår Frälsare och Jungfru Maria som vår Moder. Genom Henne finns porten till Guds frälsning. Hon visar vägen i Rue du Bac.

Genom 1700- och 1800-talet kommer samhällsrevolutionerna och krigen. Franska hovet och Ludvig XVI lever enligt barocken i överflöd i slottet i Versailles och bönderna lever i ekonomiskt förtryck. Då han besteg tronen 1774 var det nödvändigt med stora samhällsreformer på grund av den växande oron i landet. Samtidigt var det missväxt, och människornas klagan förtrycktes av kungen med våld. Samtidigt spreds upplysningsidéerna bland akademikerna inom borgarståndet..

Den franska revolutionen bryter ut 1789. Fullständigt kaos uppstår. Jakobinerna, vilkas ledande grupp i konventet vill försvara och utveckla revolutionen med kraftfullare medel. Där finns också opinionen som kräver kungens död. Inbördeskrig bryter ut i landet och regeringen blir tvungen att ta till allt hårdare metoder mot upproren. De ledande revolutionsmännen sätter nu officiellt "Skräcken på dagordningen" 1792. Robespierre väljs in i välfärdsutskottet, i praktiken Frankrikes regering. Försvar mot inre och yttre kontrarevolution är Skräckväldets motivering. Under det år Skräckmännen sitter vid makten avrättas i Paris 30.000 - 40.000 människor med giljotin.

Detta leder senare till Napoleon. Revolutionen sprider sig till Belgien, Polen och Irland. Frihet, jämlikhet och broderskap är humanismens och frimureriets socialpolitiska koncept. Socialismen är en moral utan religion. Den spred i klaskampen förtryck, politisk brutalitet och massaker av människor.

Voltaire, Diderot, Montequieu, och andra anti religiösa tänkare som beredde vägen till revolutionen, alla var Frimurare. Frimurarna var mycket nära vänner med Jacobins som var ledarna av den franska revolutionen. Detta har lett till att vissa historiker har svårt att diskutera deras åsikter om förbindelsen mellan Jacobinism och Frimurarna i Frankrike under denna period.Den Mirakalösa Medaljen, Rue du Bac 1830, Frankrike

O Maria avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till Dig!

Rue du Bac i Paris, 1830.
Revolutionerna, nationernas och folkets splittring

Det råder stor fattigdom i Frankrike. Jungfru Maria uppenbarar sig i ett kapell i Rue du Bac i Paris, 1830. Hon visar sig för nunnan Catherine Labouré och hon får som uppgift att prägla Den Mirakulösa Medaljen och sprida bönen "O Maria avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillfykt till Dig."

Marias tecken är desamma som i Guadalope. Den som bär medaljen och ber bönen står under Marias särskilda beskydd. Baksidan av medaljen förbinder Marie Hjärta med Jesu Heliga Hjärta. De två hjärtanen är förenade och skall segra. Maria är så Guds medfrälserska. Maria är porten till Himlen. Genom Hennes förböner välsignas hela mänskligheten. Genom våra förböner deltar vi och räddar andra människor. Rosenkransen leder oss hem och är Jakobs stege.

Jungfru Maria varnar för en ny revolution som blir Parisrevolutionen 1830. Revolutionen skiljer befolkningen från Kyrkan. Den skapade kaos, misär, svält och smittosamma sjukdomer. En koleraepidemi bryter ut 1832. Elva koleraepidemier har kommit genom tiderna. Koleran och TBC sprider sig överallt genom det alltmer tätbefolkade industrisamhället. Olyckorna och missväxten kommer genom upproret mot Gud. Samtidig som Antikrist skapar strid, så strider den mot sig själv.


Akita Japan 1973. Jungfru Maria visar sig för nunnan Agnes Katsuku. Denna uppenbarelser påminner om La Aalette. En Mariabild är i tårar. Guds rike är nära.

La Salette 1846
Revolten mot tio Guds bud

1846 sker en omfattande uppenbarelse i de franska alperna ovanför den lila byn i La Salette. Jungfru Maria visar sig för två herdebarn som Smärtornas moder och De Omvändas Jungfru sittandes gråtande på en sten över upproret i världen och vad som väntas komma. Hon kommer som Moses och påminner om Guds tio budord. Uppenbarelsen offentliggjordes först år 1879 och är godkänd av påvarna Pius IX och Leo XIII. Påven Johannes Paulus II har kallat profetian i La Salette för "Profetiornas hjärta". Uppenbarelsen liknar den i Akita i Japan 1973 - 1975, som godkändes 1988

Frankrike lever i nöd. Stor arbetslöshet och missväxt råder. Socialismen sprider sig tack vare misären och Europa. Konflikten mellan arbetarna och kapitalägare splittrar såväl Kyrkan som nationen. Människor arbetar även på söndagarna. De tio hornen ljuder i det nya industrisamhället mot Guds tio bud. Huvudena är som de sju dödssynderna som rättfärdigas. Maria varnar för en ny revolution i Frankrike (Julirevolutionen 1848) och en stor missväxt i många länder. Den stora svälten kom i Europa 1845 - 1849.

Maria ger en framtidsprofetia som förgestaltar Fatima och den tredje hemligheten. Hon varnar för förfallet i samhället och strider i världen, de civila härskarnas antågande, förbrytelserna som kommer att göras mot jorden, som förändrar årstiderna och jordens rytm. Rom varnas för Antikrists närmande och intågande. Idag uppdagas präster som pedofiler.

I La Salette sker en omvändelse. En basilika byggs på den plats där Jungfrun satt på en sten och grät över människorna.

Befolkningen återvänder till tron och Kyrkan, och missväxten upphör. Men i Europa sprider sig missväxten. Säden blir till stoff och potatisen ruttnar. Irland drabbas särskilt hårt och unionskonflikten med England börjar, då Irland blir utan hjälp från England.

1848 kommer Marxs och Engels kommunistiska manifest.La Salette, Frankrike (1846).

I en profetisk vision får herdebarnen Maximim Giraud och Mélanie Calvat höra på deras lokala dialekt om framtiden bl.a om Adolf Hitler: ” En förlöpare till Antikrist kommer med trupper från flera nationer för att bekämpa den sanne Kristus, världens ende Frälsare, och utgjuta mycket blod. Han vill förinta tillbedjan till Gud för att se sig själv som en Gud.”

De får också veta att Antikrist närmar sig Rom och hur jorden är skadad och hur samhället blir perverterat.

Profetiorna är paralleller till Bibeln om den mörka tidens slut.

Invånarna i La Salette omvänder sig. Missväxten upphör. En basilika byggs på den plats där uppenbarelsen skedde.

Vår Fru i Lourdes 1858, Den Obefläckade Avlelsen

Lourdes 1858.
Livets och människans ursprung.
Vägen till den totala materialiseringen och Första världskriget.

Uppenbarelsen i Lourdes sker 1858, 11 febr - 25 mars. Jungfru Maria framträder i grottan Massabielle för Bernadette när hon är ute och letar efter ved. Hon var då 16 år gammal.

Livets och människans ursprung

Fredagen den 12 febr har vi  tillägnat Vår Fru i Lourdes och världsdagen för de sjuka.


Jungfru Maria framträder i grottan Massabielle för Bernadette, när hon är ute och letar efter ved. Hon var då 14 år gammal. Hon tillhör en mycket fattig familj i Lourdes som ligger i en fransk bergsbygd. Från bergen rinner floden Gave.


Att Gud väljer barn har även skett vid andra tillfällen för att vi ska förstå att det är sant. Ändå möts detta med ett ifrågasättande.

Händelsen i Lourdes sker i en stor brytningstid, då en ny syn utvecklas om människans ursprung.  Kyrkan är hårt trängd. Tilldragelsen i Lourdes sker därför i en mycket viktig tid och som förvarnar eller påverkar 1900-talets utveckling.


Vår Fru i Lourdes: Jag är den Obefläckade Avlelsen.


Ingen tror på den unga Bernadettes berättelse om den vackra damen.
Hon förhörs t.o.m. av polisen och får sitta i fängslat förvar under en polisutredning och hon blir djupt kränkt. Prästen förhör också Bernadette och vill absolut veta vem damen är som Bernadette har sett.

Jungfru Maria avslöjar sedan för Bernadette när hon frågade: Vem är du? "Jag är Den Obefläckade Avlelsen." Maria talar till henne på den franska dialekten som finns i Lourdes. Hon beskriver Henne som en ung flicka i hennes egen ålder. Hennes ansikte strålade med ett himmelskt utseende.


Den nya Eva

Prästen förstår då att det är Jungfru Maria. Han fullständigt häpnar över svaret från Bernadette Namnet kunde inte hon känna till. Inte ens begreppets innbörd kunde hon förstå med hennes ringa kunskap. Detta var en ny dogm i Kyrkan som gällde sedan 1854. Namnet knyter ann till de första människorna Adam och Eva. Hon är den nya Eva, 1 Mos 3:15. Så är Hon Guds unika skapelse utan arvsynd för att bli Guds moder. Grottan för oss också till Betlehem, där Hon föder den nye Adam:
"Och så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv.", 1 Kor 15:45.

En vattenkälla springer fram ur klippan

I grottan öppnar Jungfru Maria en vattenkälla såsom Moses öppnade vattnet ur klippan i Sinai öken, 2 Mos 17. Livet kommer från Gud. I 2 Mos 34:30 kan vi också läsa om hur Moses ansikte strålade. Bernadette beskrev Marie ansikte som skinande. Också Moses frågade: Vem är du?. "Jag är den Jag är", 2 Mos 3:14.
Stora folkskaror kommer till platsen och följer Bernadettes möten med Madonnan. Åskådarna som följer med blev till sist förhindrade att nå ända fram till uppenbarelseplatsen. Detta skedde även i 2 Mos 19:12, där israeliter förbjöds komma nära berget Sinai.


Dessa tecken berättar om en förnyelse av det som sker i Gamla Testamentet. Modern tid blir som ett nytt Exodus. Marie uppenbarelser i modern tid är mer en än en specifik händelse i tiden. Det rör hela vår tidsålder. Den liknar mer och mer det forna Egypten med sin materialistiska religion och tro. Denna lära fanns med dold vid uttåget ur Egypten och människor återföll genom "Guldkalven", 2 Mos 32:8.


Många människor har i Lourdes blivit omvända och botade från svåra och obotliga sjukdomar som en långt framskriden multipel skleros eller med skador från svåra olyckor. Mirakler har fastställts av Katolska kyrkan, när  utredningar har genomförts tillsammans med expertis och fastställt att ett helande har skett på ett sådant sätt att det  ligger bortom alla tvivel om all känd och tillgänglig läkarkunskap om läkemedel eller medicinska metoder.


Vattnet är undersökt och innehåller en rad olika terapeutiska ingredienser och mineraler. 1862 fastställde en katolsk kyrklig kommission att vattnet hade en mirakulös förmåga. Människor hade blivit botade av vattnet med egenskaper som inte går att förklara vetenskapligt


En katedral byggs.


Så framträder Jungfru Maria som en ny Moses och apostel i modern tid. En stor Helgedom kom att byggas till Hennes vördnad och bekräftar Skriftens ord: "Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.", Lukas 1:48.


Bernadette fick lida mycket för sin upplevelse och tog sin tillflykt till klosterskolan i Nevers, där hon blev nunna.
Bernadette dog tidigt 33 år gammal. Hon ligger begravd i Nevers i en glaskista. Hennes kropp är mirakulöst bevarad alltsedan hon dog 1879.

Idag är Lourdes en väldig pilgrimsort och 10.000-tals samlas i ljusprocessioner och sjunger hymner till Vår Fru i Lourdes med sjuka människor framför sig. Präster från olika länder ber ifrån katedralen förböner på sina hemspråk. Jag var här 1994 och såg allt.

Källshänvisning: Donal Anthony Foley O.P "Marian Apparitions, the Bible, and the Modern World ", page 153 - 170.

Evolutionsläran, nationalismen och modernismen

Darwins evolutionslära kommer 1859, där arternas uppkomst kommer ur en materiel evolution, där människan är ett resultat av evolutionen. Detta är detsamma som frimurarnas fornegyptiska och materialistiska evolutionslära. Materian är evig. Livet tillkommer av en slump. År 1875 kommer teosofin som för samman alla religioner. Allt härstammar från en uråldrig lära. Ur det växer okulta och esoteriska läror fram om en kosmisk evolution och människans reinkarnation, som leder till New Age.

Europas imperium växer genom kolonialismen av Amerika, Afrika och Asien. Länder plundras genom koloniala företag och underordnas kolonialmakterna. Frankrike och Storbritannien är ständiga rivaler sedan 1700-talet om inflytandet i världen. Detta sker istället för Europas kristna mission.

Nationalismen ökar med den militära maktbalansen i Europa och skapar splittring mellan nationerna. Preussen inleder genom Bismarck och nationalliberalerna kulturkampen mot Kyrkan och startar krig för att skapa det Tyska riket. Det fransk-tyska kriget pågår 1870 - 1871. Frankrike förlorar och den fjärde franska revolutionen kommer 1871. Tyskland kastas in i ett ekonomiskt kaos. Den Italienska Unionen bildas 1870 efter en revolution ledd av Garabaldi. Detta leder till fascismen på 1920-talet. Socialdarwinismen om de överlägsna och de underlägsna banar vägen till Första världskriget, rasläran och nationalsocialismen.

Modernismen gror på 1800-talet som blir till en humanistisk strävan på 1900-talet att söka efter det nya och eliminera Gud från det sociala livet. Familjelivet förstörs. Den förkastar tidigare traditioner och överskrider tabun. Så följer sedan det moderna samhällets lagstiftning humanismens moral. Liberalteologin når in i kyrkan bland biskopar och präster. Splittringen sker nu inifrån.

Rationalismen har lett världen vilse och har skadat jorden genom den globala materialismens utveckling. Förbrytelserna mot jorden är förutsagd i La Salette. Anti-religionen har fött krig, splittring och förödelse. Olyckorna i världen beror på upproret mot Gud. Efter 400 år kommer den stora revolutionen. Ryssland lät sig förföras.

FORTSÄTTNINGING AV UPPENBARELSER IN I 1900-TALET

EUROPAS POLITISKA UTVECKLING OCH REVOLUTIONER