UPPENBARELSERNA VID EL-ZEITOUN
I KARIO 1968 -1971

Den Koptiska Ortodoxa Kyrkan i Kairo heter El-Zeitoun, vilket betyder "oliv" och är en symbol för freden. Ordet "kopter" kommer från grekiska och betyder egypter. Kyrkan El-Zeitoun är tillägnad Jungfru Maria och byggdes år 1924

Jungfru Maria är bland kopterna högt älskad. Genom kyrkan lever den stora hängivenheten till Jungfru Marias Obefläckade Hjärta. Kyrkan har stått emot många politiska angrepp och materialistiska läror.

Uppenbarelserna har skett på många platser i Egypten från 1968 - 2001.

Platserna skildrar vägen den Heliga familjen med Jesusbarnet tog undan Herodes. Platserna har blivit helig mark.

Uppenbarelserna visar Guds tacksägelse till Egyptens folk, som erbjöd sitt beskydd till den Heliga familjen. Det blir en motsats till Israels uttåg från det forna Egypten. En stor vördnad för Jungfru Maria lever kvar på alla de platser, där familjen tog sin tillflykt.

Många mirakler inträffade där de blev välkomnade. Öken började blomstra, vattenkällor bröt

ram och avgudardyrkor rasade samman. Kyrkor och kloster har byggts såväl koptiskt ortodoxa som katolska kyrkor på sådana heliga platser.

Assuit är en sådan plats. Det är en stad, där många flyktingar bor och där många kristna har förföljts. Här har en absolut förändring inträffat som skapat en fred mellan kristna och muslimer efter att Maria har visat sig där 2000-2001 inför 1000-tals människor. Inledning blev det som skedde i El-Zeitoun i Kairo.

Det började på kvällen den 2 april 1968 och fortsatte under flera år till 1971. De skedde på olika sätt från gång till gång ovan kyrkan vid domerna. De kunde pågå från några minuter till ett par timmar. 10.000-tals människor kom, väntade och såg tillsammans.

Kristna bad Rosenkransen. Muslimer sjöng samtidigt ur Koranen.

"Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor."

Det är i sig ett stort mirakel som sammanfattar allt. Maria bringar fred och enheten mellan människor och över religionsgränserna.

Egyptens president Abdul Nasser, som var marxist, kom personligen och såg uppenbarelsen från sin bil.

De har karaktäriserats som fullständigt klara och tydliga och är officiellt erkända av kyrkorna. De fick i Egypten en mycket stor uppmärksamhet i media och miljontals kunde följa händelserna på nära håll från 1968 till 1971.

I de första uppenbarelserna framträdde Jungfru Maria i en naturlig upplyst kroppsstorlek. Hon bar en lång skrud som sträckte sig ut över Hennes fötter. Med sina händer utsträckta och böjde Hon sitt huvud välsignade människoskaran,som stod framför kyrkan.

Det finns en stor mängd foton tagna av åskådare som bevittnade uppenbarelserna under denna tid. Många fenom hände. Den högra bilden är från en video.

 • Platsen kunde bada i ljus och svepa in hela området i en doft av rökelse.
 • Ibland tog Hennes som en ljusgestalt. Hennes anletsdrag kunde ändå synas mycket tydligt.
 • Jungfru Maria brukade vandra över kyrkans tak och särskilt vid den mittersta domen, där Hon finns avbildad i en väldig målning under domens tak. Hon vandrade fram till Korset, som lyste med ett klart sken, och inför Korset böjde Hon sitt Huvud.
 • Ibland var Hon omgiven av ljusa stjärnor. Runt Hennes huvud lyste vid olika tillfällen en vit glittrande gloria.
 • Duvor flög i formationer runt Henne och runt domerna.
  • Ett märkligt fenomen som iakttogs var när månskivan gled in bakom och ovan kyrkan. Den blev förstorad och på månen framträdde en skugga av Jungfru Maria!
  • Vid vissa tillfällen bar Jungfru Maria Jesusbarnet i Sin famn.
   • Under dessa ögonblick vid Jungfru Marias närvaro blev ett stort antal människor botade från svåra sjukdomar som cancer.
   • En man hade en tid innan råkat ut för en svår bilolycka. När bilen voltade klämdes hans vänstra armbåge så svårt att armen var obrukbar pga. alla nerv- och vävnadsskadorna. Han hade två misslyckade operationer bakom sig och en amputering av armen var aktuell. Denne man, Wagih Rizk, hade bestämt sig för att komma och ta en bild på en uppenbarelse. När han efter lång väntan kunde ta bilden, upptäckte han att han hade använt både sin vänstra och högra hand för att ta bilden. Den vänstra armen var fullständigt helad,


   • Händelserna fick en mycket stor uppmärksamhet i i TV och press i Egypten. Här är en rubrik från den 5 maj 1968.

   • Efter Zeitoun har många fler skett inför stora skaror av människor tillhörande olika religioner och samhällsställningar: Edfu 1982; Shoubra, 1986 - 1991; Shentana El Hagar, 1997; Assuit, 2000 - 2001; och Gabal Dranka 2001. Det har medfört att kyrkorna i öst och väst utvecklat ett närmande. Påven och patriarken har möts med biskoparna. Ett möte skedde i Assuit när ett stort ljusmirakel inträffade.
   • Trots denna långa tid av offentliga uppenbarelser då miljontals av människor har varit vittnen tog världen i övrigt ingen notis om vad som inträffat.

   Jungfru Maria som Guds Moder är vår Moder och Beskyddare

    Aldrig tidigare i kyrkans historia har det förekommit så många uppenbarelser av Jungfru Maria på så många platser i världen och så ofta som i vår tid. Fatima, Garabandal och Medjugorje rör alla Guds frälsningsplan. Den sistnämnda pågår alltsedan 1981. Mark1:15 säger: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”.

    Den 11 dec 2009 har en uppenbaresle skett i El-Warraq Kario, som liknar El-Zeitoun