Centralbankernas krig mot mänskligheten, samhällets välstånd och frihet.

Den amerikanska bankväsendets historia, manipulering och
spekulationens finanskriser. En makt som består av ett antal familjer.

Världen styrs inte som vi tror. Vi befinner oss i bankernas krig mot en nationell överhöghet och suveränitet. Tusentals miljarder går nu åt till att rädda de banker som orsakade krisen. När vi ser kriserna i dag i skenet av centralbankernas historia, då är det inga tillfälligheter. Börskraschen på Wall Street 1929 innehåller ett spel som skiljer sig helt från den officiella förklaringen med avsiktliga handlingar till spekulation och skuldsättning av det amerikanska folket. Det uppbyggliga ersattes med det motsatta och antitesen. Etiken är profiten till vilket pris som helst! Business as usual. Välståndspolitiken kallar de trångsynthet. Varningen finns i historien.

Nu gäller det hela världen. Profitörerna kan skapa en konjunkturuppgång om de vill och i nästa ögonblick kan de sätta igång en depression. En manipulerad världsekonomi råder, där marknadsekonomin är ett falsarium om en oändlig tillväxt. Krig och skulder blir en stulen rikedom, mångas flykt och död; och en makt över nationer tillhörande en privat elits välbefinnande. Det är så uppseendeväckande bedrägligt att det är ofattbart. Men de kommer att få efara den yttersta makten.

Det är sannerligen en gåta hur dessa kallsinniga mördare och svindlare kunde få ett demokratiskt tillträde att t.o.m. kontrollera en superstat och sedan råda över världens gång. De överträder lagar och mördar kritiker men hålls inte som skyldiga. De är t.o.m uppbackade av länders regeringar. En konspiration? Nej, inget bedrägligt pågår, säger man! Historien motsäger och innehåller en "mörkad" historia. Hur kunde t.ex. Hitler rusta för krig 1933 med en enorm krigsksuld från 1919? Oförståligt är också att finansens ministrar inte upptäckt systemfelet i finansvärlden som ändå har funnits i minst 100 år.

"Om orgier i en ohämmad spekulation är tillåtet att spridas, gäller det ultimata sammanbrottet inte bara vissa spekulanter. Det får även till stånd en allmän depression att omfatta hela landet."(Paul Warburg, mars 1929)

Paul
nov 2010

Dollarns historia

USA-dollarn härstammar ifrån de spanska silvermynten i valören 8 reales som var vanliga i Nordamerika innan Förenta staterna bildades. Det användes i Mexiko och Peru kallades här pesos och funnits där i cirkulation sedan 1500-talet och användes lagligt som ett betalningsmedel i Nordamerka fram till 1857. Mynten kunde delas i 8 delar. Kanterna var präglade så att inte oärliga handlare kunde skava bort silver från myntet obemärkt.

På amerikanska dollarna skrevs siffran åtta som bokstaven S med ett eller två lodräta streck, vilket lär komma från det spanska statsvapnet, som de två Herkulesstoderna med mottot Non plus ultra skrivet som ett S. Detta blev dollartecknet $.

Ordet dollar härstammar från det tyska ordet thaler och motsvaras av det svenska ordet daler.

Koloniala papperspengar 1690 

Massachusetts Bay Colony, en av de tretton kolonierna Original, meddelade de första papperspengar kom att täcka kostnaderna för militära expeditioner. Bruket att utfärda papperssedlar sprida sig till de andra kolonierna. 

Franklins unika förfalskningsskydd 1739 

Benjamin Franklins tryckeri i Philadelphia tryckte koloniala sedlar med ett naturtryck med mönster från verkliga löv. Denna process har lagt till en innovativ och effektiv metod att avskräcka förfalskning av sedlar. Detta blev inte helt klarlagt förrän århundraden senare. 

Brittiska förbudet  1764 

Efter år av restriktioner för koloniala sedlar, lagstiftade Storbritannien slutligen ett fullständigt förbud mot utgivning av papperspengar i kolonierna.

Kontinentala valutan 1775 

Den kontinentala kongressen utfärdade pappersvaluta för att finansiera frihetskriget 1775-1785. Den kontinentala valutan grundades på den spanska präglade silverdollarn. Utan ett fast stöd och lätt att förfalska förlorade sedeln snabbt sitt värde, vilket ger upphov till uttrycket "inte värt en Continental." 

Bank of North America 1781-1785

Det första försöket att inrätta en centralbank liknande de europeiska var bildandet av Bank of North America av Robert Morris som använde guld lånat från Frankrike som en bankreserv. 

Banksystemet byggde upp på brådelreserver dvs. banken lånade ut 10 gånger mer än vad som fanns i bankreservern. Lån gavs till ivriga amerikanska politiska ledare som saknade tillgång på kontanter genom krigsskulden genom frihetskriget. En skuld främst gällde till Rothschild.

Den stora efterfrågan på sedlar från Bank of North American ledde till en snabb nedgång av värdet och banken kollapsade år 1785.

First Bank of United States 1791-1811

År 1791 och efter en tung gällande krigsskuld att betala, inrättade Hamilton en ny centralbank, chartrad av Rothschildsgruppen och andra utlänningar.

Detta skedde således sex år efter kollapsen av Bank of North America med bankirer från Europa (med bl.a. Rothschild) som en privat centralbank, kallad First Bank of United States, ett förslag av finansministern Alexander Hamilton i den första kongressen 1790. Namnet ’First Bank of United States’ valdes för att lura befolkningen att det var Amerikas och nationens egen bank.

Hamiltons hade tidigare varit en medhjälpare till Robert Morris, chef för Bank of North America som kollapsade 1785. Namnet ’First Bank of United States’ valdes för att lura befolkningen att det var Amerikas och nationens bank. Statssekreterare Thomas Jefferson kritiserade den privata banken och att dess inflytande försvagade för konstitutionen. 

"Jag tror att banker är mer farliga för vår frihet än stående arméer ... Om det amerikanska folket någonsin tillåter privata banker att kontrollera utfärdandet av dess valuta, först genom inflation, därefter av genom deflation, bankerna. Företag kommer att växa upp omkring [bankerna] som berövar människor i alla egendom tills deras barn vaknar upp hemlösa på kontinenten deras fäder erövrat. Den utfärdande makt bör tas från bankerna och återställas till folket, till vilken det ordentligt tillhör. " (Thomas Jefferson, 1743-1826) 

Hamilton menade att även om konstitutionen säger att ingen statsregering kan skapa papperspengar, finns det ingen formulering som hindrar hindra att den federala regeringen kan göra

Slutligen undertecknade George Washington lagen för en ny banksedden 25 april 1791 i ett 20-årigt kontrakt. Under de första fem åren lånade den amerikanska regeringen ut $ 8.2 miljoner och priserna steg med 72 %. 

"Jag önskar att det vore möjligt att få till ett enda ändringsförslag till vår konstitution -. Ta från den federala regeringens makt att låna" (Thomas Jefferson, 1798) 

Tjugo år senare, röstade demokratisk-republikanska majoriteten i kongressen mot att förnya den federalisttänkta institutionen och privatkontraktet för First Bank of United States och dess dörrar stängde den 3 mars 1811. 

Nathan Mayer Rothschild påstås av vissa historiker ha varnat:
" Antingen godkänds en förnyelse av kontraktet, eller så kommer de Förenta Staterna befinna sig i ett synnerligen ödesdigert krig.”

Rothschild tillfrågade det brittiska parlamentet att förklara krig för att återinstallera banken. Men premiärministern, Spencer Perceval, avvisade förslaget och han blev mördad av en ”ensam revolverman” den 11 maj, 1812.

Parlamentet förklarade krig den 18 juni 1812, och kriget var finansierade av Rothschild. Kriget utarmade USA som till sist sökte nytt finansiellt stöd av Rothschild.

1812 års krig resulterade i den första viktiga frågan om finansdepartementet sedlar från Förenta staterna. Dessa sedlar skilde sig från banksedlar eftersom de inte kunde bytas ut mot räntebärande statsobligationer. 

Den amerikanska konstitutionen definierar en skillnad mellan statsskuldsväxlar och banksedlar. Statsskuldsväxlar kunde inte cirkulera som en valuta och kunde bara utfärdas till personer som "kunde välja" att godta dem. 

Resolution år 1814 som gjorde även statsobligationer till "lagliga betalningsmedel i alla skulder" röstades ned från 95 till 42. Omkring 50 år senare, skulle kongressen inte demonstrera en sådan visdom igen. Med brittiska var upptagna att slåss med Napoleon, kriget 1812 slutade slaget mellan kongressen och privatbankerna blev oavgjort 1814. 

Second Bank of the United States 1816-1836

På grund av kostnaderna för Napoleonkriget hade många banker tryckt sedlar i övermåttan för att kunna ge lån till regeringen. För att skydda banksektorn löste kongressen tillfälligt in papperspengar i guld eller silver. Istället för att bara hålla bankerna solvent, tillät denna åtgärd dem att fortsätta att låna ut pengar. Snart befann sig hela USA banksystemet i kaos. 

Banksystemet skulle i slutändan vara skyldigt till att fullgöra sina skyldigheter. Detta skulle resultera i omfattande konkurser, eftersom lånen skulle behöva kallas in och täcka insättarnas besparingar. Den politiskt mest hållbara alternativet för att förhindra detta var att upprätta en centralbank att fungera som bankernas sista utpost.

Second Bank of the United States chartrades i 1816 under en förvaltning av USA:s president James Madison. Den grundades med ett mandat som liknar den tidigare Första Banken i USA, vars stadgar hade löpt ut fem år innan. Dessa uppdrag var att ge ut valuta, köpa upp regeringens statsskulder och fungera som det officiella bankvalvet för statskassan. 

Bankens reserver skulle höjas med 7 miljoner dollar men fick aldrig fått mer än $ 2,5 miljoner. År 1818 hade banken $ 2 360 000 i reserver och $ 21,8 milj. i sedlar. Med de registrerade tillgångarna fanns en bråkdelsreserv på 11 %. Inom ett och ett halvt år hade det tillkommit ytterligare $ 19,2 miljoner till nationens penningvolym. Det slog gnistor ur en pågående högkonjunktur. 

Som ett resultat av stigande priser från centralbankens devalvering, ökade riskerna att inte kunna säkra inlösen med sina små reserver. För att förhindra en sådan katastrof minskade banken penningmängden från $ 21,9 miljoner $ 11 5 miljoner Denna reduktion på 47 % av penningmängden är ett exempel ur läroboken på en deflationistisk konsekvens som ett resultat av en manipulation av penningmängden. 

Andrew Jackson. Ingen centralbank.
Eran av det fria nationella banksystemet 1837-1862


President Jackson var en förespråkare för en sund penningpolitik som beskrivs i den amerikanska konstitutionen. Han motsatte sig centralbankssystem för utfärdande av valuta mot en skuldsättning.

Jackson hade gjort en undersökning på ”Second Bank of the United States”. Han sa:
"Det råder inga tvivel om att denna stora och mäktiga institution aktivt varit involverat i att försöka påverka valet av de offentliga tjänstemännen med hjälp av sina pengar."

År 1832 var Andrew Jacksons omval slogan "Jackson och ingen bank!" Den 10 juli lade han in sitt veto 1832 mot kongressens beslut att förnya unionens stadga om ”Second Bank of the United States”
.

"Det är inte bara våra egna medborgare som att ta emot belöningen från vår regering. Mer än åtta miljoner av denna banks tillgångar tillhör utlänningar ... är det då ingen fara för vår frihet och självständighet med en bank som till sin natur är så ringa binden till vårt land? ... Den styr vår valuta, som får våra offentliga medel, och innehavet hos tusentals av våra medborgare att fastna i beroende ... dessa blir ofantligt mer farligt än en militär makt som fiende. "
 (President Andrew Jackson - 10 jul 1832)

År 1833 gav president Andrew Jackson hans sekreterare finansdepartementet att upphöra med att sätta in pengar till banken. Två vägrade att lyda, så han sköt dem, en efter en, tills han fick en som gjorde detta:
Roger B. Taney, hans tidigare justitieminister och framtiden domare för Högsta Domstolen.

År 1835 betalade Jackson av den sista delen på statsskulden.
Han var den första och enda president som någonsin uppnå detta.

Några veckor senare försökte Richard Lawrence skjuta Jackson. Men misslyckades med båda sina revolvrar. Han greps men han befann sig icke skyldig på grund av sinnessjukdom. Påstått är att han berättat till flera vänner att det fanns rika människor i Europa som hade uppmanat honom att begå dådet och lovat honom att bli frisläppt om han blev fångad.

Abraham Lincoln. Räntefria dollar. De nationala bankerna 1862-1913

För att finansiera Nordstaterna armé i inbördeskriget, närmade sig Lincoln de europeiska bankerna som kontrolleras av Rothschilds 1861.De var intresserade av ett inbördeskrig som skulle splittra. Ett enat USA skulle frånta dem en ekonomis kontroll över USA. Krig skuldsätter.

De krävde 24 - 36% ränta. Lincoln vägrade och istället gått kom en ny lag om betalningsmedel, Legal Tender Act of 1862. Enligt denna nya lagstiftning, utfärdade $ 449.338.902 i räntefria sedlar, som kallades ”greenbacks” med dess gröna baksida med ett grönt bläck i tryckningen. Det fungerade som lagligt betalningsmedel för alla skulder, för all offentlig och privat verksamhet och för att finansiera inbördeskriget.

"Regeringen bör skapa, ge ut och cirkulera all den valuta som behövs för lån och att uppfylla köpkraften hos regeringen och köpkraften för konsumenterna ... Privilegiet att skapa och utfärda pengar är inte bara ett högsta privilegium för regeringen. Det är även regeringens största kreativa möjligheter. Genom antagandet av dessa principer, på lång sikt vill ha ett enhetligt verkande medium som tillgodoser oss. Skattebetalarna spara enorma summor genom att räntan tas bort ... " (Abraham Lincoln) 

I en ledare i London Times avslöjar känslorna bland europeiska banker, 

"Om denna bedrägliga finanspolitik, som har sitt ursprung från Nordamerika, skall bli inrättade som en modell, gör att regeringen ger ut sina egna pengar utan kostnad. Den kommer då att betala av skulder och bli utan skuld. Det kommer att få alla pengar som är nödvändigt för att bedriva sin egen handel. Det kommer att bli välmående utan motstycke i världshistorien. Världens hjärnor och välståndet i alla länder kommer att gå till Nordamerika. Detta land måste förstöras annars kommer det att förstöra varje monarki på jorden. "(London Times, 1865) 

Vid utgången av år 1863 hade kongressen godkänt tryckning av 850 miljoner USD i greenbacks. Privata banker använt dessa greenbacks som bankreserver, mot vilka de utfärdade sina egna sedlar och den begärda deponeringen. Under det amerikanska inbördeskriget gick penningmängden upp från $ 45 miljoner $ 1 770 miljoner. Priserna sköt i höjden därefter. 

År 1863 antog kongressen National Bank Act där alla pengar i USA som var i omlopp bestod av skuldfripengar från banker genom att de köpte amerikanska statsobligationer i utbyte mot sedlar. Efter 1865 hade de nationella bankerna 83 procent av alla sina banktillgångar i USA.

Den ryske tsaren Allexander II hade en nära kontakt med Abraham Lincoln och sökte också en frigörelse från ett utländskt och privat bankinflytande. För att förhindra att England och Frankrike skulle sände trupper för att stödja Sydstaterna, sände tsaren en flottstyrka till både New York och San Fransico den 23 september 1863.

Lincoln mördades av John Wilkes Booth den 14 april 1865, bara fem dagar efter Lee kapitulerade till Grant. 

Den 12 april 1866 antog kongressen Contraction Act att dra tillbaka Lincolns alla greenbacks ur cirkulationen så fort de kom in i statskassan som betalning av skatterna. John Wilkes Booth tillhörde en terrororganisation kallad Röda Handen och tillhörde frimurarna.

Tsaren blev också han utsatt för flera mordförsök 1866, 1879, 1880 och dödades slutligen genom ett bombattentat 1881.

Attentatsmannen hette Aleksandr Ulyanov, som var broder till Vladimir Ilyich Ulyanov, dvs broder till Lenin, och som tillhörde en socialistisk terroristgrupp, Narodnaya Volya, Folkets vilja. Trotsky bodde i New York 1916-1917 skulle få finansiellt stöd från Jacob Schiff, Rockefeller mfl. På Rockefellers ägor tränande Trotskys revolutionärer gerillakrig. Dessa socialister var hämtade från New York. Lenin hämtades i Scweiz av Max Warburg, bankir och chef för tyska underättelsetjänsten samt broder till Paul Warburg, våren 1917 på uppdrag av kejsaren i Tyskland för att skapa kaos och revolution i Ryssland. Tyskland vill stänga östfronten i Första världskriget och få fred med Ryssland. Denna del av historien är mångt och mycket bortglömd.

Vårt historiska arv bär med sig svar på det som sker nu. En röd tråd träder fram i historien. Världspolitiken har handlat mycket om den slutliga makten över pengarna.

Parallellen mellan president Abraham Lincoln och John F Kennedy är här mycket stor. Båda blev presidenter 1860 resp. 1960. Båda ville förändra det ekonomiska systemet. Båda blev skjutna av troligtvis samma skäl och på ett liknande sätt.

President Kennedy ville att staten själv skulle ha kontrollen över valutasystemet utan att staten skuldsattes. Han införde en ny bas för pengar, som blev ”United States Notes". Genom Executive Order 11110 godkände presidenten Finansdepartementets utgivning av $4 292 893 815 med ett nytt silvercertfikat. Detta innebar att statsskulden skulle minska genom att staten inte behövde betala någon ränta till Federal Reserve Banks ägare. Detta skulle ha knäckt Federal Reserve-systemet.

Kennydys dollar togs omedelbart ur cirkulationen efter mordet den 22 nov 1962. Detta kan förklara kan varför Warren- kommissionen lät John J. McCloy finnas med i panelen, en man utan erfarenhet av brott, brottsbekämpning och nationell säkerhet, men som hade varit VD för Chase Manhattan Bank (tillhörande J P Morgan).

Även Ronald Reagan motsatte sig en privat nationalbank och han utsattes för ett mordförsök 1981.

Mordet på president Garfield 1881

President James A. Garfield installerades 1881 och var den andra amerikanska presidenten som mördats. Han blev skjuten av Charles J. Guiteau den 2 juli, 1881, som dog av medicinska komplikationer den 19 september. Två veckor före mordet på president Garfield sa ha:

"Den som kontrollerar volymen av pengar i vårt land är de absoluta mästarna för all industri och handel ... och när man inser att hela systemet är så väldigt lätt att kontrollera på ett eller annat sätt genom ett fåtal mäktiga män på toppen Ni kommer inte att få veta hur perioder av inflation och depression har sitt ursprung. " (President James A. Garfield, 1881) 

Bankpaniken 1907 

Tre misslyckade försök gällde etablereringen av en privat centralbank. Ett för Förenta Staterna. Ett fjärde försök kom. I början av 20-talet var de mest inflytelserika affärsmän och bankirer John D Rockefeller, JP Morgan, Paul Warburg och familjen Rothschild. De smed planer.

Jordbävningen i San Francisco 1906 orsakade stora utbetalningar från försäkringsbolagen, som skapade oro och en dominoeffekt i hela finansvärlden.

Bankpaniken 1907 bröt ut till följd av ett offentligt tillkännagivande av JP Morgan att en betydande banker i New York var insolventa pga av bankernas system med bråkdelsreserver. Om alla tog sina medel, då föll banken. De visste bankirerna.

Resultatet blev utbredd massa av uttag från banksystemet. Detta tvingade bankerna att ringa in sina lån. Konkurser, repressions och finansiell turbulens uppstod. 

Kongressen skapade den nationella monetära kommissionen att utarbeta en plan för banksektorns reformering.

Nelson Aldrich leder kommissionens undersökning som består av två delar - en för att studera europeiska centralbankssystemet och en annan för att studera det amerikanska monetära systemet. 

En centraliserad bank möttes av ett starkt motstånd från den amerikanska allmänheten, som var misstänksamma mot för en centralbank pga. Aldrichs partiskhet med sina nära band till de rika bankirerna som JP Morgan och genom hans dotters äktenskap med John D. Rockefeller, Jr.

1907 sade Jacob Schiff inför New Yorks handelskammare:

"Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella panik i sin historia."

Efter krisen 1907 tillsatte Arsène Pujo, styrelseledamot i House Committee on Banking & Currency, en utredning för att undersöka de stora kapitalägarna.

Utredningen visade att representanter för J.P. Morgan satt i styrelsen för 112 bolag med marknadsandelar som utgjorde 22 miljarder! Det totala värdet på New Yorkbörsen uppskattades då till 26 miljarder. Slutrapporten slog fast:

"Kommittén är tillfreds med de bevis som tillhandahållits, även fast data från bankerna saknas, att det existerar en väldefinierad identitet av gemensamma intressen mellan några få ledare inom finansvärlden, vilket resulterat i en stor och växande koncentration av kontrollen över pengar och krediter i händerna på dessa få män."

Inrättande av Federal Reserve Banks.
Kuppen den 22 dec 1913.  

I utbyte mot ett ekonomiskt stöd för Woodrow Wilson presidentvalskampanj fanns en överenskommelse att om han valdes, skulle han skriva ett lagförslag som skulle leda till bildandet av en privat centralbank för USA. 

1910 hölls ett hemligt möte rum på Morgan egendom Jekyll Island, Georgia. Aldrich träffade representanter för framstående bankföretag. 

Där ingick Henry Davison (senior partner i JP Morgan Company), Frank Vandelip (ordförande för National Bank of New York i samband med Rockefellers), Charles D. Norton (ordförande för Morgan-dominerade av First National Bank of New York) , Benjamin Strong (som företräder JP Morgan), och den primära arkitekt i laget, Paul Warburg (som företräder Kuhn, Loeb & Co) 

Under en period på tio dagar utarbetade de Federal Reserve Act som det röstades om i kongressen på måndagen 22 december 1913 mellan klockan 01:30 till 04:30 när många av kongressen sov eller vara hemma med sina familjer för julhelgen. 

Det antogs av senaten följande morgon och Woodrow Wilson undertecknade propositionen till lagen senare samma dag kl 06:02. 

Denna lag överförde kontrollen över penningmängden inom USA från kongressen enligt definitionen i den amerikanska konstitutionen till den privata bankelit. Frank Vanderlip medgav senare:

"Även om Aldrichs Federal Reserve Plan besegrades när den bar namnet Aldrich, var alla dess väsentliga punkter med i den plan som slutligen antogs".

Judiska bankirer trycker nu dollar i den av USA tungt beväpnade och bevakade Federal Reserve Bank. Dessa bankirer i Federal Reserve Banks kan nu låna ut pengarna till den amerikanska regeringen med ränta!!! Men enligt artikel I §8 i USA:s konstitution, har endast kongressen rätten till att ge ut pengar och reglera dollarns värde.

Det är alltså olagligt för privata intressenter att utfärda amerikanska pengar. Men eftersom inflytelserika personer som Paul Warburg och Jacob Schiff kunde manipulera Wilson med kampanjbidrag antogs the Federal Reserve Act 1913. Aktieägarna i Federal Reserve Banks skulle hållas hemligt. Först nyligen har det judiska aktieägandet i Federal Reserve Banks framkommit. Styrelsen består 2010 av

 1. Ben Shalom Bernanke: Ordförande i styrelsen för Federal Reserve. Terminens slut är 2020
 2. Donald L. Kohn: Vice ordförande i styrelsen för Federal Reserve. Terminens slut är slut 2016.
 3. Randall S. Kroszner: Ledamot i styrelsen för Federal Reserve
 4. Frederic S. Mishkin: Ledamot i styrelsen för Federal Reserve. Terminen är slut 2014
 5. Alan Greenspan: rådgivare till styrelsen för Federal Reserve. Tidigare ordförande.

Ellen Brown skrev i sin bok "Bankerna och skuldnätet" att Federal Reserve Act var en betydelsefull kupp för de internationella bankirerna:

"Federal Reserve gav fullmakt åt en privat centralbank att skapa pengar ur tomma intet, låna ut dem till staten mot ränta samt kontrollera statens penningmängd och expandera eller minska den efter behag"

 Den bedrägliga terminologin av namnet har valts med omsorg eftersom den amerikanska allmänheten inte ville ha en centralbank som liknar dem i Europa. Federal Reserve Banks är inte en federal statlig myndighet och inte heller en statlig skattkammare som ett stöd för  sin valuta. Federal Reserve Banks är en legaliserad kartell för hela  penningvolymen som ägs av privata nationella banker, som verkar till förmån för de få under sken av att de skyddar och främjar allmänna intressen. 

Mötet på Jekyll Island förblev okända för allmänheten förrän Forbes grundare Bertie Charles Forbes skrev en artikel om det i 1916, tre år efter att Federal Reserve Act antogs.  

Wilson skrev i sin bok, den nya friheten, 

"En stor industriell nation styrs av deras kreditsystem. Vårt kreditsystem är privat koncentrerad. Tillväxten av nationen och all vår verksamhet ligger i händerna på ett fåtal män ... vi har kommit att vara styrda en av de värsta, en av de mest helt kontrollerade och dominerade regeringarna i den civiliserade världen - inte längre en regering i fri mening, inte längre en regering i övertygelser och omröstningar i majoritet, men av en regering i yttrande och tvång av små grupper av dominerande män. " (Woodrow Wilson, The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People)) 

Nu kom ett centralt banksystem där varje skapad dollar består skuld som framtvingar insamling av stora summor pengar från folket och med räntan.  Inte bara USA utan även andra nationer står i skuld till privata banker. Räntesummorna blir gigantiska och kunde utgått om stater rått över sina riksbanker. Endast staten äger rätten över samhällets betalningsmedel.

Primära aktieägare i Federal Reserve Banks ingår alla i en grupp som alla är besläktade med varandra finansiellt eller genom familjeband. En världsmakt fördelad på att ett antal händer men ingår i Rothschilds finansdiktatur och Illuminati-sektens brödraskap. Federal Reserve Banks står under en kontroll av en sionistisk rörelse och judiska banker. Det framgår med all tydlighet. Detta urskiljande tillhör en uråldrig raskamp. Det utvalda ser sig överlägsna det förstörda gojerna. Modern tid skildrar en kulturell massförstörelse av människor med droger, vilseledande läror och våld.

Federal Reserve Banks aktieägare.
Komplext ägarskap där man äger varandras banker och verksamheter genom affärsallianser, familjerelationer eller arv

De ekonomiska patriarkerna i Federal Reserve Banks består av
Rotschild, J P Morgan och Rockefeller.

1. Rothschild's of London and Berlin

Bank of England

Lord Montagu Norman

Brown Brothers Harriman

National City Bank NY

Chase National Bank

Bankdynastin Rothschild är det mäktigaste och den mest korrupta bankverksamhet som världen skådat. Den började växa i slutet på 1700-talet. Det gällde då inte bara kontrollen över pengar utan även att omordna samhället och förstöra kristenheten. USA 1776 blev en bas för en ny världsutveckling. City och London är en stat i staten som är motsvarigheten till Vatikanstaten som kontrollerar ett finansiellt världsimperium. Rothschilds enorma förmögenhet kunde finansiera krig i Europa och den amerikanska revolutionen 1775-1783 mot britterna. Skuldsättningen genom krig är en metod att erövra nationer och centralbanker. Utan Rothschilds nätverk hade Hitler aldrig kunnat rusta för krig. Inte heller andra krig och revolutioner i modern tid.

2. Lazard Brohers

Lazard Brohers N Y

Lazard Freres & Co of Paris

Schoder Bank

Hamburg Berlin

Lazard Group LLC, en global och en av världens största investmentbanker med ca 2,300 anställd i 39 städer runt 24 länder i Europa, Nordamerika, Asien, Australien, Central-och Sydamerika.

Tidigare känd som Lazard Freres & Co. Företagets historia går tillbaka till 1848. De ger företag råd om fusioner och förvärv, omstruktureringar och kapitalanskaffningar samt en kapitalförvaltning åt företag, handelsbolag, institutioner, regeringar eller individer.

De fanns med när Round Table Group bildades 1891 med Cecil Rohdes och lord Rothschild för att förnya ett brittiskt imperium. Det kom att utvecklas till en anglo-amerikansk dominas som drivs genom ett politiskt affärsnätverk inom Council of Foreign Relations.

Förre Volvo-chefen Pehr G Gyllenhammar har tillhört Lazards rådgivande styrelse. Han är även vice ordförande i Rothschild Europe.

1982 fick han updraget att leda Europan Round Table for Industrialist, som formade EU:s inre marknad

3. Israel Moses Seif of Italy
Här råder oklarheter. Band leder till Hanover Trust of NY, ett dotterbolag till tillverkaren och efterföljaren till J.P. Morgan Chase & Co. Dolda band leder till arabvärldens banker och oljeländer. International Round Table gäller bla. området runt Mellersta Östern.

Fd. primärministern Tony Blair har ett lukrativt kontrakt till JP Morgan, som betalar honom £ 2 miljoner om året. En del av hans jobb är för dem att utvecklas bankmöjligheter i Libyen. Det är underförstått brittiska företag och därmed Rotschilds. Blair är kopplat till upphandlingsförfarandet för att utnyttja Libyens väldiga naturresurser och hjälpa till att återuppbygga landets föråldrade infrastruktur. Han fungerar som rådgivare till diktartons son, överste och efterträdare Seif al-Islam Khadaffi. Mycket tyder på att Seif al-Islam värvas att ingår Rothschilds krets med hjälp av Tony Blair.

Källa 1 Källa 2

En månad före Blairs avgång 2007 som premiärminister besökte han överste Khadaffi i Tripoli återigen samtidigt som BP undertecknat ett $ 900 miljonerskontrakt med de libyska National Oil Company. Seif säger: "Libyen har ett speciellt förhållande med Storbritannien."

J.P. Morgan var son till en bankir som började sälja aktier för järnvägarna med bra provision. Under inbördeskriget köpte han 5000 gevär för 3,50 dollar styck från en arméarsenal och sålde dem i fält för 22 dollar styck. De var även defekta och orsakade skador på en del av dem som använde dem. Ett kongressutskott noterade detta i en dunkel rapport, men en federal domare godkände överenskommelsen som uppfyllelse av ett giltigt och lagligt kontrakt.

J. P. Morgan satte alltså soldaternas som försvarade landet under ett inbördeskrig, liv på spel för att tjäna pengar. J. P. Morgan hade även sluppit undan militärtjänst genom att betala 300 dollar till en ersättare som var fattig. Köpte sig från militärtjänst gjorde även John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Phillip Armour, Jay Gould och James Mellon. 1901 var han en världens rikaste män. J P Morgan är nu ett finansimperium. Men vid hans död så visade det sig att endast 17% av hans tillgångar tillhörde honom. Resten fanns i Rotschilds rike.

David Hensley, chefekonom för J P Morgan talar om finanskrisen och tycker inte att det går att peka ut någon enskild skyldig till den nuvarande krisen, utan anser att det finns många skyldiga, som kontrollmyndigheter, kreditvärderingsinstitut, finansiella institut, men också allmänheten!

4. Kuhn, Loeb & Co

Abrham Kuhn
Solomon Loeb

Jacob Schiff

Paul Warburg

Aktieägare National Bank of
Commerce NY

Kuhn, Loeb & Co är en investmentbank som grundades 1867 av Abraham Kuhn  och Solomon Loeb.

VD för Kuhn, Loeb & Company var Jakob H. Schiff, född i Frankfurt och uppväxt i samma hus som Rotschild då det ägts av fadern och Rotschild Sr.

Schiff var ingift i familjen Loeb liksom Paul Warburg som tillsammans med brodern Felix invandrat till USA. Kvar i Tyskland fanns brodern Max, bankir och chef för tyska underättelsetjänsten. Han var med att rekrytera Lenin inför den ryska revolutionen 1917.

Under ledning av Rotschilds bundsförvant Jacob H. Schiff blev banken en av de mest inflytelserika investmentbankerna i slutet av 1900- och början på 2000-talet. Schiff var med att finanisera Trotsky och hans revolutionärer från New York i den ryska revolutionen 1917. De utbildades i gerilla på Rockefellers ägo och fick miljontals dollar med sig från Wall Street. Kommunismen är antitesen till kapitalism och ingår i en konfliktplanering enligt Hegels lära om syntesen. Förändringen kommer genom kaos och kris. Det är själva modellen i världspolitiken. Därför kom världskrigen.

Banken investerade i Amerikas växande järnvägar och företag som Western Union och Westinghouse och blev konkurrenten till JP Morgan & Co. Efter Schiffs död 1920 var leds företaget av Otto Kahn och Felix Warburg.

5. Warburg & Company

Kuhn Loeb Co

Warburg & Co är en stor tysk privat investeringsbank i Hamburg, Tyskland. Det grundades 1798 av bröderna Moses Marcus och Gerson Warburg. Idag är företagets kärnverksamhet inom privat bankverksamhet, kapitalförvaltning, och investment. I över 200 år har företaget varit i privata händer.

Schiffs "viktiga finansiella relationer i Europa" baserades på Rothschilds och kontakten med det tyska företaget Warburg Company i Hamburg och Amsterdam. Inom en tjugo års period hade detta lagt grunden till Rockefellers växande imperium med Standar Oil.

I början på 1900-talet Rothschild inte nöjd med framstegen i den amerikanska förändringen. Han kallade därför Paul Moritz Warburg över till New York för att låta honom ta ett direkt ansvar för angreppen mot den enda sanna mästare av individuell frihet och välstånd nämligen USA.

Paul Warburg var född i Hamburg till en aristokratisk judisk familj av rabbiner och köpmän som hade ägnat sig åt bankverksamhet och handel i Europa i nästan 300 år

6. Lehman Brothers

Kuhn Loeb Co

Lehman Stern New Orleans

Rothschild Barclays PLC Bank i London kommer att överta stora delar av Lehman Brothers verksamhet inom investment och kapitalmarknad i Nordamerika. Rothschild kommer att betala 1,75 miljarder dollar för verksamheten som värderas till 72 miljarder dollar.

Banken drabbades av en finansiell kris i september 2008, och natten till 15 september 2008 ansökte den om konkursskydd. Ett internationellt konsortium, bestående de globala bankerna Bank of America, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley och UBS, har samlats för att förhindra att andra finansinstitut dras med av Lehman-krisen.

Dessa banker ingår Rothscilds nätverk. Investmentbanken redovisade 639 miljarder dollar i tillgångar och 613 miljarder dollar i skulder när den lämnade in sin konkursansökan till en federal domstol i New York.

7. Goldman Sachs
Goldman Sachs grundades 1869 av den tysk-judiske invandraren Marcus Goldman. Marcus svärson Jonathan Sachs började på firman år 1882, vilket förelåg namnändringen till Goldman Sachs. Företaget erbjöds att noteras på New York Stock Exchange år 1896. Under det tidiga 1900-talet deltog firman i marknaden för börsnoteringar. 1928 startades Goldman Sachs Trading Corp., en fond som misslyckades pga börskraschen 1929. Firmans rykte skadades svårt av detta.

The Goldman Sachs Group, Inc., är nu en ledande internationell investmentbank. Banken grundades år 1869 och dess huvudkontor är beläget på Manhattan i New York i USA. Banken fungerar som finansiell rådgivare till många storföretag, regeringar och förmögna privatpersoner. Goldman Sachs har kontor i ett fleral finansiella centra över hela världen. Goldman Sachs har 35 000 anställda, men bara 375 är partners.

- Den som lyckas bli partner i Goldman Sachs anses ha bäddat för sig för resten av livet. Att då bli av med sitt partnerskap är förödande för den enskilde. Det finns inget annat ord för det, säger en före detta direktör på kraschade Bear Stearns till New York Times.

Studeras aktörerna i Irakkriget eller finanskraschen 2008 som finner vi samma aktörer. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Rockefeller, Kuhn Loeb, Bank of America, BIS-banken och Credit Suisse och alla är Rothschild-bolag.

Mitt under den pågående oljekatastrofen i den Mexikanska golfen framkommer graverande uppgifter om British Petroleums största ägare - banken Goldman Sachs. Under det första kvartal som föregick oljekatastrofen såldes hela 44 procent av aktieinnehavet i BP.

När president Obams borgenspaket kom, så var det Golden Sachs och J P Morgan som kom att ta emot miljarderna i dollar. De kom att bli de stora vinnarna i finanskrisen 2008. Wall Street är med och startar krisen, inhämtar vinsten och ger råden att lösa framtida kriser!!

8. Rockefeller Brothers

John D. Rockefeller (1839-1937) ("Senior") och hans bror William Rockefeller (1841-1922) är jättar och tillhör en amerikansk industri-, bank- och politisk familj med ett tysk / brittiskt ursprung. De innehar en av världens största privata förmögenheterna genom Standard Oil Company.

Baron Edmond de Rothschild arbetade bakom kulisserna och såg till att oljan i Kaukasus från Azerbajian, Armenien och Georgien fanns sin väg västerut till Rockefellers Standard Oil i slutet på 1800-talet. Familjen är också känd för ett långt samarbete med ekonomiska intressen i Chase Manhattan Bank, nu JP Morgan Chase.

Trilaterala kommissionen grundades i juli 1973 på initiativ av David Rockefeller, som var ordförande i Council on Foreign Relations. Den verkar för att upprätta en total affärsmakt över hela världen.

Penningmaskinen

Räntans konsekvenser

1% ränta alstrar enorma summor. 138 biljoner USD. Räntorna slukar det som skulle gagnat samhället men som nu göder finanseliten och skuldsätter nationerna. Det var detta president Lincoln insåg och sökte förändra. Här finns de välfyllda bonusarna. Bankens intresse söker en stor utlåning för att få höga ränteintäkter och provisioner genom ständig skuldsättning. Utan nationell räntepolitik och egen finansiell reglering fråntas slutligen den nationella och demokratiska friheten. Samhället och privatbanker står i konflikt med varandra. Bankerna tar till slut över jordens tillgångar.

Synen på räntan i historien

Under medeltidens Europa var ränta = ocker och belagt med dödsstraff om ockret företogs mellan kristna.

Första kyrkokonciliet i Nicaea år 325 förbjöd präster att bedriva ocker (Kanon 17). På den tiden var ränta av varje slag ett ocker och Kanon förbjöd präster att låna pengar med ränta överstigande 1 procent per månad. Påven Clemens V beslöt 1311 att tron på rätten till att driva ocker var ett kätteri. Medeltidens tillväxt av Lombardbankirer och pantbanker, som flyttade från stad till stad längs pilgrimssträckor, var viktigt för utvecklingen av handel och kommers. På 1600-talet, sjönk korta räntorna kraftigt från omkring 20-30% per år till cirka 9-10% per år, vilket stärkte handelns utveckling

Men 5 Mos 23:19-20 säger: Du får inte ta ränta av din broder, vare sig det gäller pengar, livsmedel eller något annat som kan lånas ut mot ränta". Av en utlänning får du ta ränta, men av din broder får du inte ta ränta, om Herren, din Gud, skall välsigna dig i allt du företar dig i det land du kommer till och tar i besittning.

Därför fick judeminoriteten en viktig funktion som lånegivare till den kristna majoriteten under denna tid vilket är anledningen till deras ökända rykte som ”rika och snikna”. De i övrigt så diskriminerade judarna fick via sin bankverksamhet en naturlig plats i samhället och fann försörjning när andra försörjningssätt kanske var svåra att finna. Här uppstår en svår fråga om räntans etik.

Hes 18:8: Han lånar inte ut pengar mot ränta, han ockrar inte. Han undviker det som är orätt, han fäller rättvisa domar mellan människor.

Med en omfattande ränta och skuld kommer samhällsutecklingen att förkvävas. Naturliga räntor förutstätter tillväxt på alla områden och även då växtlighen. Ett äppelträd borde då öka sin avkastning. Utan det blir ränta på ränta att allt kapital till sist förvandlas till ränta.

Matt 25:27 säger dock: Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom.

I Apg 4:32 beskrivs en församling ordnad med en radikal kristen och social egendomsgemskap: "Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt."

Inom Islam är räntan fortfarande inte accepterad och i den muslimska världen agerar bankerna på så vis att de köper det som låntagaren behöver och sedan säljer objektet med vinst på avbetalning tillbaka till denne över ett antal år.

Första Världskriget.
Krig som en lönsam affär

År 1914, när kriget bröt ut i Europa, ville inte den amerikanska allmänheten bli inblandad. Medan president Woodrow Wilson offentligt förklarat att USA skulle förbli neutralt, gjordes ansträngningar bakom kulisserna för att se till Amerikas kom med i kriget. 

Krig är extremt lönsamma för centralbankerna eftersom det tvingar regeringar att ytterligare låna förutom pengar mot ränta. Statssekreterare William Jennings Bryan skrev:

"den stora bankens intressen var djupt intresserade av världskrig på grund av de stora möjligheter till stora vinster." 

Vid ett möte mellan president Wilsons rådgivare överste House och Storbritanniens utrikesminister lord Grey diskuterades hur man skulle få med USA i världskriget. Grey frågade:

- ”Vad skulle Amerika göra om tyskarna sänkte ett amerikanskt passagerarfartyg?”

House svarade:
-”Då tror jag att det skulle flamma upp en ilska som skulle svepa över hela nationen. Det skulle räcka för att ta oss in i kriget.”

För att få folket att ändra sig sänds den 7 maj 1915 passagerskeppet Lusitania att transporterar amerikanska passagerare avsiktligen till tyska kontrollerade vatten.

Den tyska kejserliga ambassaden betalade för att förvarna en annons i femtio tidningar på östkusten bl.a. då  i New York, att vem som helst som går ombord på Lusitania skulle få göra detta på egen risk. 

Som väntat torpederades av en tysk ubåt den Lusitania. Tyska uppgifter visar att en stor sekundär explosion följde efter torpedträffen kanske pga ett förråd med ammunition ombord. Som ett resultat förlorade 1198 personer av 1959 ombord sina liv. USA gick inom kort tid med i kriget. Det skulle även leda till Wall Streets rekrytering av revolutionärer för den ryska revolutionen 1917. Lusitania blir i historien en parallell till 11 sept 2001 som motiverade kriget i Irak.

Liknande sker inför Andra världskriget. Tvärtemot de råd Roosevelt fick av sina amiraler Richardson och Stark, valde han att flytta en stor flottstyrka från västkusten till Pearl Harbour som var en mycket mer oskyddad plats. Man hade knäckt japanernas kod och visste vad som var på gång 7 dec 1941, men för att motivera USA:s intåg i andra världskriget offrade man en stor del av sin flotta och tusentals oskyldiga.

Federal Reserve Banks första schackdrag att skuldsätta världen.
Långkonjunkturen 1920

Allmänheten fick veta att skapandet av Federal Reserve skulle stabilisera ekonomin. Från 1914-1919 fördubblades penningmängden.

Detta resulterade i omfattande lån till små företag och allmänheten. Lån kallas in 1920 med vittomfattande konkurser och bankfall som följd i den första lågkonjunkturen 1929. Över 5400 oberoende och konkurrenskraftig privata banker utanför Federal Reserve Systemet kollapsade därmed befästes makten hos centralbankerna. 

President Harding ingrep inte trots politiska påtryckningar att göra det. Harding inställning till problemet var,
"bankerna harförsatt sig i denna röra, så låt dem ta sig ur den." Sedan Hardings tid har förvaltning den offentliga styrningen av ekonomin vuxit fram som en primär verksamhet för regeringen. 

President Harding var den sjätte presidenten som dog under sin mandatperiod. Det skedde under hans "Voyage of Understanding", när han var på väg tillbaka från Alaska. Den officiella dödsorsaken som anges i New York Times var "en i slaganfall".

Den stor börskraschen 1929

Från 1921 till 1929 har Federal Reserve Banska ökade penningmängden med 62% vilket underblåser den period som kallas det glada tjugotalet.

Ytterligare bränsle som ökar börsindexet var en ny typ av lån,så kallad marginallån, där en investerare skulle bara behöva lägga ut 10% av aktievärdet med resterande 90% kunde lånas av mäklaren. En medveten spekulationsfälla skapades.

Dessa lån kan kallas in när som helst och måste betalas inom 24 timmar, känt som ”marginalsamtalet”. Detta är typiskt sätt att styra genom att sälja bestånd som köpts med lån. 

Dessa två faktorer, lös penningpolitik och enkla lån, resulterade i en femfaldig ökning av Dow Jones Industrial Average under den senare hälften av 1920-talet. 

Inkallandet av marginallånen av New York-bank ledde till förödande börskrascher i oktober 1929. "Svart torsdagen", den första kraschen, inträffade den 24 oktober. Kraschen som orsakade allmän panik fem dagar senare den 29 oktober var känd som "Svarta tisdagen". 

Istället för att utöka penningmängden minskade Federal Reserve den, vilket skapar den period som kallas den stora depressionen. Kongressledamoten Wright Patman skriver i
” A Primer On Money”, att penningmängden minskade med åtta miljarder dollar från 1929 till 1933, vilket orsakar 11 630 banker av totalt 26 401 i USA gick i konkurs. Detta gjorde att centralbanker köpte upp konkurrerande banker och hela företag med en stor rabatt. 

Det är intressant att notera att biografier av JP Morgan, Joe F. Kennedy, J D Rockefeller och Bernard Baruch tyder på att de alla lyckats överföra sina tillgångar från aktiemarknaden och till guld strax före kraschen 1929. 

Legenden säger att Joseph P. Kennedy beslutade att sälja sina stora aktieinnehav som hört ett investeringstips från en skoputsare. Joe Kennedy gick från att äga 4 miljoner dollar i 1929 till över 100 miljoner dollar 1935. 

Man måste undra om att "skoputsaren" var Paul Warburg, en av grundarna i Federal Reserve, som varnade om en kommande kollaps och depression i en årlig rapport till aktieägarna av hans International Acceptance Bank

 

Den 10 juni 1932 höll kongressledamoten Louis McFadden en lång tal till motståndarna  till Federal Reserve, ett  25-minuters tal inför representanthuset, där han anklagade Federal Reserve avsiktligt skapade den stora depressionen. 

År 1933 infördes McFadden House Resolution nr 158, artiklar om anklagelser mot finansminister, som Finansdepartements huvudansvarig av valutan och styrelsen för Federal Reserve som ansvarig för deras mångfald av kriminella handlingar, inklusive men inte begränsat till konspiration, bedrägeri, olaga konvertering och förräderi. 


Louis McFadden dog i den 3 oktober 1936 under ett besök i New York City. Den officiella anledningen av död var "hjärtfel och plötslig död" genom "maginfluensa." 

Det fanns tidigare två påstådda angrepp på McFaddens liv. Den första kom i form av två revolverskott, när han var i en taxi utanför ett av Capitol hotell. Båda skotten missade. Den andra gången var när han blev häftigt sjuk efter en politisk bankett i Washington. Han räddades från en läkare vän på samma bankett som hade tillgång till en magpump och som gav McFadden första hjälpen 

Beslagtagandet av privatägt guld 1933

Under sken av att hjälpa till att avsluta den stora depressionen kom ett beslut 1933, där Roosevelt-administrationen förbjöd privat ägande av guld. Under hot om fängelse i 10 år, $ 10,000 i böter eller båda, måste alla i Amerika lämna in alla sina guldtackor till det amerikanska finansdepartementet. 

Skälet till beslagtaget var att skulle minska priserna i den stora depressionen. Denna bristande motiveringen resulterade i skapandet av en katastrofalpolitik såsom
The National Industrial Recovery Act och The Agricultural Adjustment Act. Affärskarteller konstruerade medvetet höga priser som beställde massdestruktion av boskap och grödor för att minska utbudet och driva upp matpriserna. 

Det sker i en tid, när arbetslösheten är på rekordnivåer och där människor lider av ekonomiska svårigheter med en politik som är det rakt motsatta till av vad som krävs. 

Som en sista komponent till Roosevelt-administrationens försök att höja priserna var att devalvera dollarn. För att göra detta krävs att dollarn frikopplades från guldet. Så länge dollarn var knuten till en guldmyntfot, skulle mängden pengar i omlopp som inte dramatiskt öka eftersom allmänheten skulle konvertera papper till guld när de fick kännedom om överemission i pappersvaluta.

Bank for International Settlemenst. Banking with Hitler

BIS, grundades 1930 i Basel i Schweiz för att få ekonomin i Tyskland att expandera efter börskraschen 1929.

BIS fick 1930 en internationell immunitet i 55 länder och bildades för kunna ge lån vid internationella kriser. Det kom att gälla skapandet av Andra världskriget för ett nytt Europa och globaliseringen.

BIS blev samägt av världens största centralbanker. Där finns Morgan's First National Bank of New York, Federal Reserve i New York, Bank of England, Reichsbank och den centrala centralbankerna i Belgien Italien, Frankrike och Japan.

BIS:s verksamhet är nära nog osynlig. Trots att organisationen har en enorm makt, är den inte redovisningsskyldig till någon demokratisk församling. Den kom att bistå Hitlers krigsindustri. 371 schweiziska banker har anklagats för samarbete med nazisterna under andra världskriget.

Detta var misstänkta redan då av amerikanska finansministern Henry Morgenthau, som började undersöka detta samarbete.

Hans arkiv visar att både brittiska och amerikanska bankirer fortsatte  att göra affärer med Hitler, som trots invaderingen av Europa och bombningar av London.

Viktiga medlemmar i Bank of England tillsammans med tyska sina motparter etablerade BIS, Bank for International Settlements, det tvättade plundrat guld i Europa. På nyckelpositioner fanns nazister som Walther Funk och Hjalamar Schact. Ordförande BIS var en amerikan, Thomas McKittrick, som villigt umgicks med ledande nazister.

Redan 1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:


”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien.

Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

Dodd, som tidigare arbetat som professor i historia, berättade också att när den amerikanske tidningskungen William Hearst kom till Bad Nauheim i september 1934, skickade Hitler dit två av sina propagandister, Hanfstangel och Rosenberg, för att få råd om hur de bäst kunde saluföra nazismen i USA.

Inte bara BIS, allierade banker arbetat hand i hand med nazisterna. En av de största bevarade amerikanska banker att öppna filial i ockuperade Paris och med full kännedom hos chefer i USA. De frös räkenskaperna för franska judar, som berövad dem möjligheten att fly från Frankrike. Många hamnade i förintelselägren.

När president Roosevelt dog i april 1945 han förlorade han skyddet av sitt korståg mot bankerna. Det försvagas ytterligare när han anklagades för att tillhöra kommunisterna under McCarthy-eran.

2010 ingår 165 centralbanker under BIS, som beskriver huset Rothschilds bankvälde. Därtill tillkommer andra bankgrupper. Även Kinas, Indiens och Irans centralbank ingår. IMF är den tredje organet i en världsomfattande skuldsättning.

Tippelbankerna i världens skuldsättning

Världsarenans och elitens aktörer

1) Lord Jacob Rothschild. 2) Hans son Nathaniel. 3) Sir John de Rothschild. 4) Sir Evelyn de Rothschild 5) David Rockefeller 6) Nathan Warburg. Hans familj var inte bara avgörande för att skapa Federal Reserve utan de fanns även bakom att resa upp Adolf Hitler 7) Henry Kissinger globalisten 8) George Soros tillhör Rothschilds Europa-avdelning som bl.a. spekulerade sönder svenska kronan 1992. 9) Paul Volcker ekonomisk rådgivare till Obama. 10) Larry Summer ekonomisk rådgivare till Obama. 11) Lloyd Blankfein, vd för Goldman Sachs. 12) Ben Shalom Bernanke ordf för Federal Reserve

USA:s statsskuld

2010 har USA:s statsskulde stigit från ofattbara $ 13 800 biljoner. 1% bankränta innebär $ 138, 8 biljoner. Ökningen är nu $ 50 000 i sekunden. Se länk. Delstater är i svåra krislägen.

Alla har inte, även om de än är industrialister, sökt den oförblindade och totalt hänsynslösa makten, som gör människan till Odjurets avbild.

PS. Det goda eller onda samhällets ordning?

Vad är det det goda? Är allt materiellt eller att allt skapat och ordnat med syften och ändamål?

En skapelse bygger på en skapelseplan enligt en gudomlig ordning och där alla ting bär på sitt ändamål. Allt vi seravslöjar sammanhang. Ursprungligen kallades allt och hela skapelsen för Oikonomia som gett ekonomi. Oiko betyder hus och nomia gäller lagarna. Lagen är allmängiltig. Thomas Thomas från Aquino (ca 1225—1274) talar om 4 typer:

 1. den eviga lagen
 2. den gudomliga lagen dvs Gamla och Nya testamentets böcker
 3. den naturliga lagen
 4. den mänskliga lagen

Människan är sig en skapande varelse. Att inordna oss i skapelseplanen gör att vi förnuftsmässigt verkar i överensstämmelse med Guds skapelseplan, den eviga och gudomliga lagen.

Den naturliga lagen kan härledas ur den eviga lagen. När en sten faller till marken så sker det enligt naturlagen. När ett frö gror och kommer till blommning följer det den eviga lagen. Döda kroppar, växter och djur kan inte bryta mot den eviga lagen och inte heller mot sitt ändamål att t.ex vara ett äppelträd. Människan som social och skapande varelse med sin fri vilja bär en inneboende efterstävan att söka meningen, gemenskapen och det högsta goda, Gud själv, allts ursprung och målet för oss.

Det politiska och sociala samhällslivet tillhör den naturliga samvaron att råda i harmoni, fred, utveckling, försörjning och enhet med skapelsen.

Näringslivet genom det ekonomiska skapandet tillhör naturlagen. Det ekonomiska livet är således inte frånskilt det sociala livet utan det ingår i samhället liksom blodomloppet ingår i och tillhör den fysiska och biologiska kroppen. Samhällets natur återspeglar människans natur.

Naturlagen bjuder alltså människorna att underordna sina världsliga angelägenheter under det högsta goda. När det världsliga och materiella tar överhanden i ära och makt, då blir dessa ting onda. Den naturliga ordningen rubbas.

Thomas skiljer mellan två grupper av mänskliga lagar:

 1. den som formuleras i folkrätten, den mänskliga rätten och värdigheten
 2. den som formuleras i privat- eller civilrätten (i den romerska juridiska traditionen)

Idén om det ekonomiska framåtskridnadet växte fram under den industriella revolutionen på 1700-talet och genom de socialpolitiska revolutionerna, då ekonomin började frikopplas från samhällskroppen med de fria marknadskrafterna som blir marknadsekonomin. En social misär spreds sig på 1700- och 1800-talet och många svåra epidemier spred sig i industrisamhällets städer pga brist på hygien och goda bostädr.

I EU-länderna råder nu den högsta principen varornas fria flöde. Den materiella ordningen är huvudsaken för framåtkskridandet och tillväxten. Utvecklingen söker materiella mål. Det mänskliga livet och därmed samhället underordnas en världslig ordning.

Under medeltiden utvecklas det feodala systemet. Det feodala systemet innebär på en fast social och politisk hierarki där den över- och underordnade har vissa bestämda plikter och skyldigheter mot varandra. I hierarkins botten finns de livegna. I den ekonomiska internationalismen och elitskap utmejslas denna feodala ordning som en världsordning.

Grundvalar för samhälle, frihet och demokrati

Möjliga friheter för samhällets bildning och ekonomi.

Friheter
Samhällets sanna ursprung och gemenskap
Staten som
en statsideologi
Från folkhem till
en totalitär regim

Utplånad sanning
Allt bygger på lögn
 • Den mänskliga friheten och den fria viljan

Demokratiska samhället
Solidaritetssamhället
Egendomsgemenskap
Socialdemokrati
Offentlga & privata
föreningen
Socialliberalism -
Exenstiell extremism
 • Den ekonomiska friheten och näringslivets frihet

Affärsstaten
Kapitalism/Eurokrati
Fria företag och flöden
Mänskliga medel
Kina 1989
Kapitalism & kommunism
Kina 1989
Kapitalism &kommunism
 • Ingen frihet existerar
Slaveri

Planhushållning
Kommunism
Kollektivism
Nya världsordningen
Samhället upphör