.

De övermodigas planer.

Mänsklighetens, kristenhetens och frihetens fiende nr 1.

..
..

ILLUMINATERNAS MÅL. NY VÄRLDSORDNING (NVO) & KOMMITTÉN 300 - VÄRLDSREGERING-

Paul
nov. 2010

.

Dr. John Coleman som tidigare har varit en brittisk agent i M16 avslöjar en dold historia och agenda. Romklubben gav Cyrus Vance, Jimmy Carter statssekreterare, uppdrag att skriva The Global rapport från 2000. Denna djävulsk plan kom till för att minska världens befolkning med hjälp av krig, svält, sjukdomar och farsoter. HIV-virus och aids-epidemin blev en del av denna plan.

Det som nu avslöjas i Irak återspeglar en plan i historiens politik. Världen och framtiden styrs genom konflikter och inte för att lösa dem. De ger eliten rikedom och makt. Kommunismen är antitesen till kapitalismen i den materialistiska världsåskådningen. Både Europa och USA blev förstört av 1700-talets politiska revoltsekter. Här finns den anglo-amerikanska rörelsen med den sionistiska som ingår i Iluminati, som bildades 1776 samma år som USA grundades. Terrorismen idag är frampiskad för att motivera världens polisära kontroll. Målen är polisiära och socialt reaktionära mot generell välfärd och för elitens välfärd.

Kommittén 300 fungerar som en Världsregering och bildades 1729 för att förenkla bank- och kommersiella transaktionerna i samband med opiumhandeln i Kina i vilken det engelska kungahuset deltog. Sambanden med Kina och drogmissbruket i väst kom genom detta. USA använde drogberoende kineser att bygga den amerikanska järnvägen från kust till kust. Drogmissbruket i USA blev en ny marknad.

Kommittén 300 är knuten till världens råvaruhandel och det Svarta Riddarhuset. Alla kungahusen tillhör Guelf-grenen och kallades ursprungligen för Neri eller den svarta adeln. De har aldrig övergett tanken: Rule England rule ... De tillhör jordens laglösa köpmän. De har utkorat sig själva att var gudar i en ny tid. En väldig ekonomisk makt ingår som ett bankvälde. Mottot är att splittra, härska och erövra. De företräder allt det som är motsatsen till den verkliga och sanna kristna utvecklingen av frihet, fred, enhet och kärlek. Men det är sagt:

Och jordens kungar, som har levt med henne i otukt och lyx, skall gråta över henne och klaga ... ’Ve, ve, du stora stad, Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig.’ Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster. Upp 18:9-11.

Detta är en översättning av målen och texter som han avslöjat 2001-2006. Detta skildrar en annan världshistoria.
http://www.apfn.org/apfn/300.htm

Om hur Round Table Group, Världskrigen och Romklubben
kom till och hur detta format NVO-målen. En gammal härskartanke råder, se
här

Illuminaternas mål och agenda för befolkningsreduktionen.
Lögnens världsherravälde som
ska förslava och gälla som sanningen för världen.

1. Att etablera en Världsregering (New World Order) med en enhetlig kyrka och ett monetärt system under Illuminatis ledning. Världsregeringen började inrätta sin ”kyrka” under 1920 - 1930-talet när de insåg behovet av en religiös tro måste finns ingjuten i mänskligheten. Därför inrättades "kyrkans” kropp för att skapa den nya riktning som de önskade.

2. Att åstadkomma en total förstörelse av alla nationell identitet och nationell stolthet. Detta låg i det främsta rummet att bli bearbetat av Världsregeringen.

3. Att konstruera och åstadkomma ett förgörande av all religion, och framför allt, den kristna religionen med ett undantag av deras egen skapelse, som nämnts ovan.

4. Att etablera förmågan att kontrollera varje person genom medel för tankekontroll, som Zbignew Brzezinski har kallat för ”techonotronics”, vilket skall skapa människoliknande robotar och ett terrorsystem som skulle få Felix Dzerzinhskis röda terror ser ut som en barnlek.

5. För att få ett slut på alla industrialisering och produktion av kärnkraftsdriven elkraft i vad de kallar för "den post-industriella nolltillväxten av samhället". Undantagna är dator- och servicesektorn. Amerikansk industri som återstår kommer att exporteras till länder som Mexiko, där riklig med slavarbetarefinns tillgängligt. Som vi såg under 1993 har detta blivit ett faktum genom det nordamerikanska frihandelsavtalet, som kallas NAFTA. Arbetsoförmögna i USA, i spåren efter den industriella förstörelse, kommer de antingen att bli opium-heroin- eller kokainmissbrukare, eller bli till en statistik i avskaffandet av den överflödiga befolkningen" i den process vi idag känner som ”Global 2000”.

6. Att uppmuntra och så småningom legalisera användning av narkotika och göra pornografi till en "konstform", som kommer att bli allmänt accepterat och vanligt förekommande.

7. Att åstadkomma en avfolkning i stora städerna enligt provförsöken som utförts av Pol Pot-regimen i Kambodja. Det intressanta är att notera att Pol Pots folkmord planerades och utarbetades i USA i en av Romklubbens forskningsstiftelser, som övervakades av Thomas Enders, en högt uppsatt UD tjänsteman. Det är också intressant att utskottet försöker återinföra Pol Pots slaktare i Kambodja.

8. För att undertrycka all vetenskaplig utvecklingen utom de som anses vara gynnsamma av Illuminati. Särskilt gäller det är kärnkraftsenergi för fredliga ändamål. Särskilt hatade är fusionsexperimenten som hånas och förlöjligas av Illuminati i media. Utvecklingen av fusionskraften skulle kunna blåsa bort uppfattningen om "de begränsade naturresurserna" rätt ut genom fönstret. En fusionskraft, om den används på rätt sätt, kan skapa obegränsade och ännu outnyttjade naturresurser, även från de mest vanliga ämnena. Fusionskraftens användningsområden skulle tjäna mänskligheten på ett sätt som än så länge inte är ens i närheten kan förstås av allmänheten.

9. Att orsaka med hjälp av begränsade krig bland de utvecklade länderna och genom svält och sjukdomar i tredje världen. Detta skall döda 3 miljarder människor till år 2050.  De är människor som Illuminati kallar för "onödiga". Romklubben har gett Cyrus Vance uppdrag att skriva en rapport om detta ämne, om hur få till stånd sådana här folkmord med hjälp av krig, svält, sjukdomar och farsoter. HIV-virus och aids-epidemin blev en del av denna plan. Rapportens skrev under titeln "Global 2000 Report". Den var accepterad och blev godkänd att verkställas av den tidigare presidenten James Earl Carter och Edwin Muskie, sedermera Secretary of States, på uppdrag av den amerikanska regeringen. Enligt förutsättningarna i Global 2000 Report, ska befolkningen i USA reduceras med 100 miljoner till år 2050.

10. För att försvaga moralen i nationen och att demoralisera arbetstagarna i arbetarklassen ska detta ske genom massarbetslöshet. Antal jobb krymper pga. den postindustriella nolltillväxtens politik som introducerades i Romklubben. Rapporten planerar att demoralisera arbetstagarna att de ska bruka alkohol och droger. Ungdomarna i landet kommer att uppmuntras genom rockmusik och droger för att göra uppror mot status quo, vilket undergräver och förstör familjen. Med detta syfte beställde kommittén för Tavistock Institute en plan för hur detta kan uppnås. Tavistock vände sig då till Stanford Research för att planlägga detta arbete under ledning av professor Willis Harmon. Detta arbete blev känt som "Konspirationen i Vattumannens tecken".

11. För att hålla människor överallt i schack att kunna fatta beslut om sina egna öden, kommer den ena krisen efter den andra att inträffa. Detta kommer att förvirra och demoralisera befolkningen till den milda grad när den får konfronteras med så många val. Det skapar en apati i en stor skala. När det gäller USA finns ett organ för krishantering redan på plats. Det kallas Federal Emergency Management Agency (FEMA), vars existens jag först avslöjade 1980.

12. Införandet av nya kulter kommer att fortsätta att öka.  De fungerar redan som rockmusikens gangster såsom Rolling Stones (en gangstergrupp som är mycket gynnad av det europeiska Svarta Riddarhuset (de kungliga familjerna, se nedan), och alla de av Tavistock skapade rockgrupper som började med Beatles.

13. Att fortsätta att bygga upp kulten om den kristna fundamentalismen, som började med det brittiska Ostindiska kompaniets tjänare Darby.( Se fotnot). Kulten kommer att missbrukas och tjäna den sionistiska staten Israel genom att den identifierar judarna med myten om "Guds utvalda folk" Genom att donera stora mängder pengar till vad de tror felaktigt kulten bär ett religiöst syfte som skulle främja kristendomen

14. Att verka för spridning av religiösa kulter såsom muslimska brödraskap, muslimska fundamentalism, sikher och att utföra experiment tankekontroll enligt Jim Jones och "Son of Sam".  Det är värt att notera att Khomeini var en skapelse av brittiska militära underrättelsetjänsten Div. 6, MI6. Denna detaljerade arbetsplan genomfördes steg-för-steg av den amerikanska regeringen som satte Khomeini vid makten.

15. För att exportera "den religiösa frigörelsens" idéer, sprids dessa runt om i världen för att undergräva alla befintliga religioner, men framför allt den kristna religionen. Detta började med "jesuitiska befrielseteologin", som gjorde ett slut på Somoza familjens välde i Nicaragua, som idag har förstört El Salvador med 25 års "inbördeskrig". Costa Rica och Honduras också är inblandade i dessa revolutionära aktiviteter, som initierats av jesuiterna. En mycket aktiv enhet som driver denna så kallade befrielseteologi tillhör den kommunistiska orienterade Mary Knoll Missionen. Detta förklarar det omfattande medieintresset för morden på de fyra av Mary Knolls så kallade nunnor i El Salvador för några år sedan. Dessa fyra nunnorna var kommunistiska subversiva agenter och deras verksamheter är väldokumenterat av regeringen i El Salvador. Den amerikanska pressen och de nya medierna vägrade att ge något utrymme för denna mängd av dokumentation som fanns från den salvadoranska regeringen och som avslöjade vad Mary Knoll Missionens nunnor gjorde i landet. Mary Knoll finns verksam i många länder och hade en ledande roll för kommunismens utbredning. i Rhodesia, Moçambique, Angola och Sydafrika.

16. Att orsaka en total kollaps av världens ekonomier och ge upphov till totalt politiskt kaos.

17. Ta kontroll över all utrikes- och inrikespolitik i USA.

18. För att ge fullt stöd till överstatliga institutioner som FN, Internationella valutafonden (IMF), Bank of International Settlements, Världsdomstolen och så långt det är möjligt göra lokala institutioner mindre effektiva, genom att gradvis avveckla dem eller få dem under FN:s kontroll.

19. Att tränga in och underminera alla regeringar och arbeta inifrån dem själva för att förstöra den suveräna integriteten bland nationerna.

20. Att organisera en världsomfattande terroristverksamhet och att förhandla med terrorister, när terroristverksamheter äger rum. Vi får påminna oss om att det var Bettino Craxi, som övertalade den italienska och den amerikanska regeringen att förhandla med Röda Brigadernas kidnappning av premiärministern Moro och general Dozier. Inom parentes, Dozier fick strikta order om att inte tala om vad som hänt honom. Skulle han någonsin bryta denna tystnad, skulle han utan tvekan vara galen "ett hemskt exempel på", hur Henry Kissinger behandlade Aldo Moro, Ali Bhutto och general Zia ul Haq. Se fotnot.

21. Att ta kontroll över utbildningen i Amerika med syftet med helt och fullständigt förstöra den. Efter 1993 gäller full kraft på denna politik och blir allt tydligare och än mer destruktiv i grund- och gymnasieskolan för att undervisa enligt en "resultatorienterad utbildning", "Outcome Based Education" (OBE).


THE ILLUMINATI AND THE COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS

FOTNOT: FÖRKLARING TILL DE ANGIVNA ILLUMINATI-HÄNDELSERNA

Imagine

John Lennon
Beatles som kultförvandlare

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religon too
Imagine all the people
Living life in peace...
Imagine no possesions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
In a brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say i'm a dreamer
But i'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one


John Nelson Darby (1800 - 1882) var en engelsk-irländska evangelist, och en inflytelserik figur bland den ursprungliga Plymouthbröderna. Han anses vara fadern av modern dispensationalism.

Eftersom det inte fanns någon kristen undervisning i ett "hänryckning" innan Darby började predika om det på 1830-talet är han ibland krediteras med ursprung i "hemliga uppryckandet" teori där Kristus kommer plötsligt bort hans brud, från kyrkan, från denna världen innan domen av vedermödor. Dispensationalistens föreställningar om judarnas öde och återupprättandet av Konungariket Israel var för dispensationalister att sätta i förgrunden den kristna sionismen, eftersom "Gud kan ympa dem alla igen". De tror att i Hans nåd kommer Han att göra det enligt deras förståelse av Gamla testamentet profetia. De tror att Guds vägar kan förändras. Hans syfte att välsigna Israel kommer Han aldrig att glömma, precis som Han har gett en oförtjänt nåd för kyrkan. Han kommer att uppfylla alla löften för en kvarleva av Israel som gavs genetiska i Abrahams säd.

Den amerikanska katolska systrarnas Missionsrörelse Mary Knoll

Mary Knoll Systrarna har åtagit sig att korsa gränser, både kulturella, sociala, religiösa, geografiska eller ekonomiska för att förkunna det glada budskapet om Guds rike.


Kvinnor som ansluta sig till gemenskapen är utbildade i en mängd olika yrken, tjänstgör som sjuksköterskor, läkare, lärare, socialarbetare, kateketer, teologer, agronomer, konstnärer, journalister och gemenskap specialister utveckling. Vi försöker vara lyhörda för lokala behov, leta upp med lokalbefolkningen vad som behöver göras och anpassa oss till olika kulturer.

Zulfikar Ali Bhutto (1928 -1979) var en pakistansk politiker som tjänstgjorde som den fjärde Pakistans president från 1971 till 1973 och som den nionde premiärminister i Pakistan 1973 till 1977. Han var grundare av Pakistans folkparti (PPP), det största och mest inflytelserika politiska parti i Pakistan. Hans dotter Benazir Bhutto var också dubbelt så premiärminister. Hon mördades den 27 december, 2007.

Den 3 september armén arresterades Bhutto igen anklagelser om bemyndigande för mordet på en politisk motståndare i mars 1974. En 35-årig politiker Ahmed Raza Kasuri försökte kanditatera som ett PPP-kandidat i valet, trots att han tidigare hade lämnade partiet. Pakistans folkparti avvärjde detta.

Den 18 mars 1978 var Bhutto, som inte har förklarats skyldig till mord, men dömdes trots detta till döden. Bhutto har inte framställt något överklagande. Medan han fördes till en cell i Rawalpindi centrala fängelse, hans familj överklagade för hans räkning. En utfrågning inför Högsta domstolen inleddes i maj. Bhutto gavs en vecka att förbereda sig. Bhutto utfärdat en grundlig förklaring mot anklagelserna, även om Zia blockerade att dess blev offentliggjorda. Riksåklagerna S. Anwarul Haq ajournerade domstolen fram till slutet av juli 1978, förmodligen eftersom fem av de nio hovrätten domare var villiga att åsidosätta Lahore dom. En av de pro-Bhutto domarna väntade på att gå i pension i juli.
Bhutto advokater lyckats säkra Bhutto rätten att sköta sitt eget försvar inför Högsta domstolen. Den 18 december 1978 gjorde Bhutto sitt framträdande i offentliga inför en fullsatt rättssal i Rawalpindi. Vid denna tid hade han tillbringat tiden dödscellen i 9 månader och hade gått utan färskvatten i 25 dagar. Han vände sig till domstol och talade i fyra dagar utan anteckningar.


RÖD BRIGARDERNA

Bildades 1970. Röda Brigaderna försökte att skapa en revolutionär stat genom väpnad kamp och att extrahera Italien från NATO. Deras djärvaste drag ägde rum 1978, när den andra gruppen i BR, ledd av Mario Moretti, kidnappades den tidigare kristdemokratiske premiärminister Aldo Moro och dödade fem män i hans följe och därefter mördat honom efter 54 dagar. BR överlevde knappt slutet på det kalla kriget efter en splittring 1984 och gripandet eller flykten av majoritet av dess medlemmar.

Aldo Moro, född 23 september 1916 i Maglie, Puglia (Apulien), Italien, död 9 maj 1978 i Rom, Italien, var en italiensk politiker; kristdemokrat. Aldo Moro var professor i juridik och Italiens premiärminister 1963–1968 och 1974–1976.
Moro var en av de mest betydelsefulla ledarna för Democrazia Cristiana och var känd som en mycket tålmodig politisk medlare. Moro kidnappades av Röda Brigaderna den 16 mars 1978 och mördades efter 54 dagars fångenskap i ”folkets fängelse” (italienska prigione del popolo).

Bettino Caxi (1934 - 2000) var en italiensk politiker, chefen för den italienska socialistiska partiet 1976-1993. Det italienska socialistiska partiet (Partito Socialista Italiano, PSI) var ett socialistiskt part och senare socialdemokratisk politiskt parti i Italien grundades i Genua 1892.
Det lades ner 1994 som en följd av Tangentopoli-skandalern. Begreppet myntades att beskriva genomträngande korruption och mutor i det italienska politiska systemet vid utredningar 1992-1996, samt den resulterande i skandal som ledde till kollapsen av den hittills dominerande kristdemokratin .


l

Genera Muhammad Zia-ul-Haq (1924 - 1988) var den sjätte Pakistans president från juli 1977 till sin död i augusti 1988. Kännetecknas av sin roll i Svarta september i Jordanien militära operation i 1970 utsågs han till överbefälhavare 1976.

Efter omfattande civil oordning, störtade han i en oblodig statskupp förhandsavgörande premiärminister Zulfikar Ali Bhutto den 5 juli 1977 och blev statens tredje herren att införa undantagstillstånd. Han regerade först som ansvar chef över krigslagarna, men installerade sig själv senare som president i Pakistan i september 1978.

Zia dog i en flygolycka den 17 augusti 1988. Efter att ha bevittnat en amerikansk M1 Abrams tanksdemonstration i Bahawalpur hade Zia lämnat liten stad i Punjab i ett C-130 Hercules flygplan. Kort efter en smidig start, förlorade tornet kontakten med flygplanet. Vittnen som såg planet i luften påståendet efteråt att det var flygande oberäkneligt, sedan nosedived och exploderade vid nedslaget. Förutom Zia, dog 31 andra i flygkrasch, bland annat ordförande Akhtar Abdur Rehman, nära lierad med general Zia, brigadgeneral Siddique Salik, den amerikanska ambassadören i Pakistan Arnold Raphel och General Herbert M. Wassom, chefen av den amerikanska militära bistånd till Pakistan. Ghulam Ishaq Khan, meddelade senatens ordförande Zias död i radio och TV. Det sätt på vilket hans död har gett upphov till många konspirationsteorier. Det finns spekulationer om att USA, Indien, Sovjetunionen (som en hämnd för USA-pakistanska stödet av attacker i Afghanistan) eller en sammanslutning av dem och interna grupper låg bakom attacken.


En styrelse med utredning tillsattes för att utreda olyckan. Den konstaterade den mest sannolika orsaken till kraschen var en kriminell handling av sabotage begåtts i flygplanet. Den föreslog också att giftiga gaser släpptes som invalidiserade för passagerare och besättning, vilket skulle förklara varför ingen Mayday signalen gavs.

Kommittén 300 - världens skuggregering.
Kärnan är Strumpebandsordern

DEN SVARTA ADELN OCH DE 300:S KOMMITTÉ

Källa http://www.illuminati-news.com/black-nobility.htm


DEN SVARTA ADELN är de romerska aristokratiska familjerna, som som fanns vid sidan av påvedömet under påven Pius IX. Viktor Emanuel II av Savojen ledde Italiens kungliga armé och erörvrade Rom den 20 september 1870. De störtade påven och Kyrkostaten.

De tog över den apostoliska palatset. För de kommande 59 åren, fanns påven i Vatikanstaten och såg sig som en fånge i Vatikanen för att undvika att acceptera tillkomsten av en ny italiensk regering i en ny stat. Aristokraterna som hade blivit adlade av påven och var tidigare ämnen för den Heliga stolen och även för att bli högt uppsatta medlemmar i det påvliga hovet.

De höll dörrarna till sina palats i Rom slutna för att sörja över påvens förlossning, vilket ledde till att de kom att kallas för den "Svarta adeln". Kyrkostatens tillvaro skulle inte återupprättas förrän Vatikanstaten erkändes 1929 med Lateranfördraget.

Men det finns än äldre förklaring till den Svarta adeln som leder till kortstågen och nya kungasläktens uppkomst.

Savojen ligger i västra Alperna mellan Genèvesjön, Rhône samt Mont-Cenis och har sitt ursprung i historien från mitten av 300-talet e.Kr. Området bar då namnet Sapaudia senare kallat Saboia. Dess gränser blev ej fastslagna förrän på 800-talet då Karl den Store blev kejsare i det Tysk-romerska riket. Villigt uppgick området in i det Tysk-romerska riket på 1030-talet. Här fanns då germaner, goter, franker, lombardier och romare. De romerska aristoarkin stod högst över dem alla. Bankverksamheten utvecklade lombardierna.

När korsriddarna tog kontroll över den romerska aristokratin i Venedig 1172, då uppstår den "svarta adeln" Se mer här nedan.

Den Svarta adeln tillhör "De 300:s kommitté" som styr FN. Prins Bernhard av Nederländerna skulle då även äga makten att inlägga veto mot Vatikanens val av någon påven den väljer. Sådana absurda upphöjelser finns.Detta kan förklara den förtida slutet på påven Johannes Paulus I: s 33-dagars pontifikat.

Prinsen skulle ha vetorätt, eftersom hans familj, Habsburgarna, härstammar direkt från den senaste romersk kejsaren. Den habsburgska Fredrik III var den siste kejsaren att bli krönt i Rom, hans sonsons son Karl V var den sista att bli krönt av en påve. Detta är den civila motsvarigheten till påvens påstådda "apostolisk succession" från aposten Petrus.

Prins Bernhard är ledaren för de svarta familjerna och han hävdar också sin härkomst från kung Davids hus genom den merovingiska dynastin, ett påstående som har ansetts vara giltig genom den karolingiska ätten som ersatt dem med andra monarker och av den romerska kyrkan på den tiden.

Prins Bernhard, kunnhahuset Orange, hade sitt ursprung i Frankrike. Habsburgarna är relaterade genom äktenskap med merovingerna, som sägs härstamma från Benjamins stam som gick i landsflykt efter krig med de andra elva stammarna - se Domarboken kapitel 21. Exile tog dem till Arcadia i den centrala Peloponnesos, Grekland. Här överensstämde de med Arcadians kungliga linjen och till framväxten av den kristna eran. De lyttade upp till Donau och Rhen, genom äktenskap leder det fram till de Sicambrian Franks - omedelbara förfäder av merovingerna, som i slutänden av ett semitiskt ursprung och blir då ättlingar till kung Saul.

Den Prieure de Sion är namnet på den hemliga ordning som skapade Knight Templar (Tempelriddarna) som dess militära och administrativa arm. (Man bör komma ihåg att riddaren Tempelherrarna var föregångare till frimureriet). Den Prieure de Sion fortsätter att fungera genom århundradena, i skuggorna, och har iscensatt vissa kritiska händelser i västra historia.

Den finns idag och är fortfarande verksam. Dess uttalade mål är att återställa den merovingiska dynastin och släktled - till tronen, inte bara i Frankrike, men i andra europeiska länder också - ett återställande som är sanktionerade och motiverade både juridiskt och moraliskt.

Det finns starka belägg för att denna ordning var författaren av frimureriet, och "Protokollen av den vises Sion", liksom Rosenkorsarna. Det finns rikliga bevis som tyder på att Nostradamus var en av deras hemliga agenter, och det är ingen tvekan om att många quatrains som hänvisar till tillkomsten av "le Grand Monarch" tyder på att denna suveräna slutändan kommer ur den merovingiska dynastin. Vilket innebär en dubbel hegemoni påvedömet och riket, från Vatikanen och habsburgarna. Han hänvisade ofta ganska uttryckligen till tempelriddarna och till huset Lorraine som nu är synonymt med habsburgarna.

Även avsatta i det åttonde århundradet gjorde merovingiska blodslinjen inte bli utrotad. Tvärtom förevigades i en direkt linje från Dagobert II och hans son Sigisbert IV. I kraft av dynastiska allianser och giftermål mellan kom denna linje att omfatta Godfroi de Bouillon, som erövrade Jerusalem år 1099, och flera andra adliga och kungliga familjer, tidigare och nuvarande - Blanchefort, Gisors, Saint-Clair (Sinclair i England), Montesquieu , Montpezat, Poher, Luisignan, Plantard och Habsburg-Lothringen. För närvarande åtnjuter den merovingiska blodslinjen ett berättigat anspråk på sitt arv.

Prieure de Sion gör anspråk på att hålla den försvunna skatten av templet i Jerusalem plundras av Titus år 70 som skulle lämnas tillbaka till Israel "när tiden var rätt".

Organisationen har karakteriserats som det mest inflytelserika hemliga sällskapet i västerlandets historia men har ansets sig vara ett rent falsarium av Pierre Plantard (1920-2000), i ett försök att utmåla sig själv som rättmätig arvtagare till Frankrikes tron. De bevis som finns för att Prieuré de Sion skulle ha funnits i tusen år är inte belagd. Mot allt som har hänt, så har det påverkat historieutgången - sant eller inbillat.

Prins Bernhard skall då var relaterad till khatarerna, och därför en hedning. Uppenbarelseboken 2:9: "Jag känner dina gärningar och bedrövelse och din fattigdom, (men du är rik) och jag vet att hädelse av dem som säga sig vara judar, och inte, utan är en Satans synagoga."

Assisterad av CIA har prins Bernhard väckt dolda beslutande organ inom Illuminati för allmänhetens kunskaper som De Bilderberg-gruppen. (Grundades 1954 och är dess högkvarter finns i Smidswater, Den Haag, Nederlands). I hjärtat av Bilderberggruppen finns 39 medlemmar i Illuminati som väljs från tre utskott komna från medlemmarna i alla de hemliga grupper som finns på Illuminati: frimurarna, Vatikanen och Svarta Riddarhuset (Svarta adeln). Denna kommitté arbetar året runt på ett kontor i Schweiz.

De 300:s Kommittén nu kallar sig nu vara Världsregeringen, World Goverment Founders för NVO. En hänvisning ingen tvekan att deras ärftliga anspråk på "kungars gudomliga rätt". Det är absolut nödvändigt att vi privat inser, Svarta Riddarhuset vägrar att någonsin erkänna någon annan regering än den egna ärvda och den gudomliga rätten att härska.

De tror att USA fortfarande tillhör England. De arbetar flitigt bakom kulisserna för syftet att de kan återfå sina kronor. Varje kungliga familj och så kallade den ädla dynastins historia och nutid Europa har platser i De 300:s kommitté. Det finns alldeles för många av dessa "kungliga" familjer att kunna representanter De 300s kommitté. Företräde bestäms av rang: första kungliga familjemedlemmar, då hertigar, jarlar, markiser och lorder, och slutligen "ofrälse", som brukar få titeln "Sir". (Conspirator hierarki: Utskottet för 300 ", Dr John Coleman).

De hemliga sällskapen, den svarta adeln, kungahusen och deras makt på 1900-talet.

Källa http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century04.htm#CHAPTER 16

Dogen av VenedigNär de första av tre korståg, från 1063 till 1123 genomförde korsriddare en omvälvning, när den etablerades makten över den venetianska aristokratin hade förstelnat i sin kraft i den rika härskande klassen. En av dem var familjen De'Medici. Den Svarta Adelns aristokrati fick nu en fullständig kontroll över Venedig 1171, då utnämningen av Dogen överfördes till det så kallade Stora rådet, som bestod av medlemmarna av i den kommersiella aristokratin. En komplett triumf för dem. I Venedig valdes dogen ursprungligen på livstid och hade en närmast absolut makt.

Dogen av Vendig valdes av folket, men kandidaterna till dogeämbetet kom från Venedigs mäktigaste familjer. Med tiden urholkades dogens makt och från 1172 delade han på makten med sex rådgivare, vilka tillsammans utgjorde stadens signoria.

Niccolò Machiavelli, född 1469 i Florens, Italien, död 1527 i Florens, var en florentinsk författare, statsvetare, filosof, historiker och politiker som fick stort inflytande bl.a genom den cyniska och moderna statsmanaskapet i "Fursten", som realiserats i modern politik. Poliken blir en skenbar yttring om demokrati.

Valet av doge kom att tas över av ett utskott i det Stora rådet och för att minska de mäktiga aristokratiska familjernas makt blev dogevalet från 1268 en mycket komplicerad process. Dogeämbetet reducerades alltmer till en närmast ceremoniell post.

Venedig har stannat kvar i deras händer ända sedan dess, men makten och inflytandet av det venetianska Svart Adeln sträcker sig långt utanför dessa gränser, och idag, år 2010, finns de i varje hörn av världen.

År 1204 styckade den oligarkiska familjen upp feodala enklaver för sina medlemmar, och från denna epoks datum till den stora uppbyggnaden av makt och påtryckningar i regeringar bana väg för att bilda ett slutet bolag att ledas av Den Svarta Adelns familjer. Europa blev splittrat i många små kunga- och hertigdömen och föranledda många krig och nu mot suveräniteten. Kartan gäller Europa på 1300-talet. Det tyska riket är än mer splittrat än vad som syns på kartan.

Den Svarta Adeln säger sig förtjänt av sin titel genom smutsiga tricks, så när befolkningen gjorde uppror i regeringens monopol, blev dess upprorsmakare snabbt gripna och brutalt hängda. De använder hemliga mord, metoder att ruinera folk och att motsätta sig medborgares företagande. Så, vilka är dessa familjer?

De viktigaste är:

Översättning från engelska till svenska

 1. Huset Guelph (Storbritannien)
 2. Huset Wettin (Belgien)
 3. Huset Bernadotte (Sverige)
 4. Huset Liechtenstein (Liechtenstein)
 5. Huset Oldenburg (Danmark)
 6. Huset Hohenzollern (Tyskland)
 7. Huset Hannover (Tyskland)
 8. Huset Bourbon (Frankrike)
 9. Huset Orange (Nederländerna)
 10. Huset Grimaldi (Monaco)
 11. Huset Wittelsbach (Tyskland)
 12. Huset Braganza (Portugal)
 13. Huset Nassau (Luxemburg)
 14. Huset Habsburg (Österrike)
 15. Huset Savojen (Italien)
 16. Huset Karadjordjevic (Jugoslavien)
 17. Hus Württemberg (Tyskland)
 18. Huset Zogu (Albanien)

Alla de uppräknade familjer är anslutna med Huset Guelph, en av de ursprungliga till Svarta Adelns familjer i Venedig som Huset Windsor och därmed den nuvarande drottningen av England, Elisabeth II.Runt 1

På 1200-talet smälter europeiska maktcentra samman i två läger: de Ghibel-linjen, som stödde kejsaren Hohenstaufens familjen, och Guelfer från Welf, den tyska prinsen som konkurrerade med Fredrik för kontroll av det Heliga Romerska Riket. Skillnanden mellan två "Guelph"- och "Ghibelline"-partierna blev definieras under Fredrik Barbarossa: s regeringstid.

Ghibellines var det kejserliga partiet ofta med ett vit kors mot ren röd bakgrund i heralden. Den kejserliga örnen är en annan symbol. Den finns ju även i USA:s statsvapen.

Guelferna stödde påven. I heralden finns ett rött kors mot en vit bakgrund och lejonets tecken. Även en blå bakgrund med den franska liljan används. avI stort sett tenderade Guelfer komma från välbärgade familjer merkantila, medan Ghibellines var främst de vars förmögenhet grundades på jordbruksprodukter egendomar.

I Guelf-städer var kejsaren ett mer ett hot mot lokala intressen än påven. Ghibelline-städer fanns i områden där utvidgningen av Kyrkostaten var mer ett omedelbara hot. Mindre städer tenderade att vara Ghibelline om den större staden i närheten var Guelf, som Guelf Florens och Siena

Pisa hade en pålitlig Ghibelline hållning i en motsatsställning till hennes hårdaste konkurrenter, Guelph Genua och Florens. Adhesion till ett eller annat parti skulle kunna därför motiveras av lokala eller regionala politiska skäl. En stad kunde lätt kunna byta parti efter inre oroligheter. Dessutom fanns allierade med påvedömet bland traditionella Ghibelline-städer, medan Guelph-städer kunde bestraffas med påvliga interdict.

Det bör noteras termerna Guelph och Ghibellines används till omkring 1250, och då endast i Toscana (där de har sitt ursprung). Istället används namnen "kyrkans parti" och "kejserliga partiet".

De skulle senare överföra verksamheter norr ut till Hamburg, sedan till Amsterdam och slutligen till London.

Guelferna skulle börja med slavhandeln från kolonierna. Guelferna sökte kontroll av finans och politik och skulle föreviga gnostiska sekter som så småningom utvecklades till rosenkreutzarna, unitarier, Fabian Society och Kyrkornas världsråd.

Påven kom att alliera sig med Guelfer. All moderna historia handlar om kampen mellan dessa två makter. Guelferna kallades också Neri, de svarta Guelferna eller Svart-adelen. De stödde William av Orange i hans erövring av Englands tron, vilket så småningom resulterade i bildandet av Bank of England och Ostindiska kompaniet, som skulle styra världen från 1700-talet.

Makten bland Guelfer skulle utvidga sig genom det italienska finanscentrumet i norra Frankrike i Lombardiet (alla italienska bankirer var kallad langobarderna). Lombard på tyska betyder "insättning bank", och langobarderna var bankirer till hela medeltida världen.
 
Guelferna är så sammanflätade med den tyska aristokratin genom Huset Hannover. Det skulle ta flera sidor att nämna alla anslutningar. Som ni kan se i detta släktträd härstammar nästan alla europeiska kungahus från Huset Hannover och därmed från Huset Guelph - Svarta Riddarhuset. Den han engelske kungen George I av Hannover kom från hertigdömet Lunenberg, en del av norra Tyskland, som hade styrts av Guelph-familj sedan 1200-talet.

Först världskriget blev den slutliga striden mellan dessa vägar. Storbritanninen bär det röda korset i sin flagga. Schweiz det vita korset.
 
Idag regerar Guelfer genom att dominera råvarumarknaden. De har i åratal fastställt priset på guld, en råvara som de varken gör, producerar eller äger själva. Huset Windsor styr priset på koppar, zink, bly och tenn. Det är ingen tillfällighet att principen att råvarubörserna finns i London. Företag som drivs av Svarta Adelns familjer är British Petroleum, Oppenheimer, Lonrho, Philbro och andra.

Andra i Svarta Adelns familj är Grosvenors i England. I århundraden bodde denna familj - som de flesta av de europeiska kungliga familjerna – på en arrenderad tomträtt. Idag äger familjen minst 300 hektar mark i centrala London. Marken säljs aldrig, men hyrs ut 39-åriga arrendeavtalet - tomträttsavgiften från medeltiden.
 
Grosvenor Square, där den amerikanska ambassaden ligger, hör till Grosvenor familjen, och är Eaton Square. I Eaton Square hyrs lägenheter ut till ett pris 25 000 Pounds per månad och då är inte underhållskostnaderna inkluderade. Detta kan ge dig en uppfattning om de enorma rikedomar Svarta adelns familjer vinner genom markhyrorna.

Varför är familjer som Windsor inte alls intresserade av industriell utveckling tillsammans med den övriga befolkningen? Detta är den enda anledningen att dessa "ädla" familjer ligger bakom de flesta, om inte alla, av de miljörörelserna i världen som i slutändan och i hemlighet syftar till att bromsa befolkningstillväxten.
 
Prins Philip och prins Charles är de mest synliga symbolerna för dessa rörelser. Båda har ofta talat med största känslokyla om behovet av att befria världen av oönskade personer. (Black Adel Unmasked Worldwide, Dr John Coleman). Så varför nämner jag Svarta Riddarhuset?

Eftersom de är grundarna av till hemliga sällskapen i våra dagar som alla andra är anslutna till Illuminati och kommer från - "de 300:s kommitté".

Romklubben, CFR, den RIIA, Bilderbergarna, FN, Round Table Group ... härstammar alla från "De 300:s Kommittén" och därmed från EU: s svarta Riddarhusets familjer. Åtminstone sedan den 17: e århundradet har alla europeiska kungahusen har blivit infiltrerade av judar. Husen Hannover och Habsburgverkar vara tyska, men det är judisk.

(Källor: "Semi Goter" av Phillip Stauff)

Round Table Group, se länk1 och länk2, bildades 1891 av frimuraren, rasisten, imperalisten och gruvdirektören Cecil Rhodes (1853-1902), journalisten William Stead 1854-1925) och lord Escher. De viktigaste medlemmarna var dock bankiren lord Rotschild och politikern lord Milner. Round Table Group är även känd som Milnergruppen och fick snart förgreningar i flera länder. Tanken var att via skapandet av scenarios, som ekonomiska kriser, depressioner och krig, tvinga fram en politik som innebar att man kunde bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i världen. David Rockefeller var styrelseordförande 1970-1985.

Professor Quigley avslöjade i boken "Tragedy & Hope" att Rhodes hemliga sällskap och dess amerikanska gren utövade mycket av sin makt genom fem amerikanska nyhetstidningar; New York Times, New York Herald Tribune, Christian Science Monitor, The Boston Evening och Washington Post samt att redaktören för Christian Science Monitor var huvudkorrespondent för Round Table. Det sistnämnda syftar på Rhodes Runda Bords-grupper, det vill säga de yttre organisationer som arbetade för att den inre cirkelns planer skulle verkställas. Vidare skrev professor Quigley:

Det växte under 1900-talet upp en maktstruktur mellan London och New York som penetrerade djupt in i universiteten, pressen och utrikespolitiken. I England var Round Table Group dess centrum medan det i USA var J.P. Morgan & Company".

I boken "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" (1988) av Edward S. Herman och Noam Chomsky, beskrev de hur massmedierna egentligen går företagens och politikernas ärenden:

"Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine, och andra stora tidningar, vars styrelseledamöter har närvarat vid våra möten och som har hållt sina löften om diskretion i nästan fyrtio år.

Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade stått i publicitetens stålkastarljus under dessa år. Men världen är nu mer sofistikerad och förbered på att vandra mot en ny världsregering som aldrig kommer igen veta kriget men endast fred och välstånd för hela myndigheten. "

- David Rockefeller, CFR / Bilderberg / TC, 5 juni 1991.

I samarbetet med EU: s svarta adeln ingår amerikanska familjer som

 • familjen Harriman
 • familjen McGeorge Bundy
 • familjen Onassis.
 • familjen Rothschild
 • familjen Morgan
 • familjen Bush
 • familjen Li

ILLUMINATIS NÄTVERK OCH ORGANISATIONER
BILDERBERG-GRUPPEN bildades 1954 och är en av de hemliga sällskap som bildades av den Svarta Adeln och huset Orange för Europas och Amerikas imperium.

Den är ledd av prins Bernhard. Gruppen är en synnerligen kraftfull grupp med medlemmar som består av:

 • huvuden i regeringar
 • huvuden för bankerna
 • den militära ledningen
 • ledningen för säkerhetspolisen
 • ledningen för media & press
 • industriledningen

Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället. Här läggs grunden till en superstaten som blir EU.

Den första kallelsen till Bilderber-gruppen kom den 28-30 maj 1954, genom Joseph Retinger tillsammans med Paul Rijkens, ordförande för Unilever. Namnet härrör från prins Bernhards hotell Bilderberg

I små steg sker övergång till ett nytt Europa: ”Europas nationer ska ledas mot superstaten utan att deras folk förstår vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje steg är maskerad som att det vore ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till federation.” Jean Monnets plan i ett brev den 30 april 1952. Se här

THE COUNCIL OF FOREIGN AFFAIRS grundades 1921 och var en frontportal för J P Morgan och Rotschilds banker och gäller Amerikas imperium.

Den är knuten till Round Table Group sedan1925 och består av mycket välbeställda personer och verkar i ett broderskap runt internationella finansiella aktiviteter i Round Table Group genom att:

 • CFR kontrollera regeringar
 • CFR är maktmäklare
 • CFR kontrollear amerikansk ekonomi, politik, lagar, utbildningen mm
 • CFR är en förlängning av det gamla brittiska oligarkiska imperiet

Dr James Wardners bok:
" Den plannerade förstörelsen av Amerika"

Illuminati skapade

ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS (RIIA) år 1919 för Storbrittaniens imperium:

 • Waldorf Astor-familjen var en av stora finansiärernatil RIIA.s bildande
 • kallas även Chatham Hous
 • MI6:s frontportal och tankesmedja
 • Chatham House/RIIA var föregångare till CFR. Fram till 1921 hade Chatham House/RIIA kontor i både London och USA.
 • RIIA-kontoret i Amerika stängdes och CFR föddes för att skapa maximal press på USA
 • massivt inflytande på brittiska och amerikanska inrikespolitiken
 • CFR grupp är också en angloamerikansk utrikespolitik i slutändan
Trilaterala kommissionen grundades i juli 1973 på initiativ av David Rockefeller, som var ordförande i Council on Foreign Relations vid det tillfället för att främja närmare samarbete mellan USA, Europa och Japan. Trilaterala kommissionens arbetsgrupp och rapport presenterades vid mötet 1975 i Kyoto (!), Japan. Rapporten kallades för en disposition att omarbeta världshandeln och ekonomin. Den säger: "Ett nära trepartssamarbete är att hålla fred i hanteringen av världsekonomin".
Club of Rome. En global regering för globala problem som klimatkrisen, pandimer och befolkningstillväxten. Alexander King, en av grundarna av "Club of Rome" skriver: "I sökandet efter en ny fiende att förena oss, kom vi på idén att föroreningar, hotet om den globala uppvärmninge, vattenbristen hungersnöden och liknande ting passar våra motiv." Den verkliga fienden är mänskligheten själv. The New World Order är inrättandet av den kommunistiska 6-punktsprogrammet från den 1 maj 1776 (se nedan under historia) enligt Adam Weishaupt till Mayer Amschel Rothschild tillsammans med en organisation - Illuminati. Den gamla världsordningen skall här avskaffas. UNESCO är en nära partner till Rockefellers General Board of Education och ska leda omskolningen. Propaganda och hjärntvätt på alla nivåer sägs vara nödvändiga: "Läroanstalter måste anpassa sina kursplaner och metoder därför att generera värderingar, attityder, öppenhet och kompetens i den moderna världen." De gör detta för att dölja sanningen och göra lögner till sanning. FN finns som en framtid världsregering. Dessa är samhällets, mänsklighetens och kyrkans dödsfiende.

Illuminati bildas 1776 i Bayern av Adam Weishaupt på uppdrag av Mayer Amschel Rothschild.

Mayer var son till Amschel Moses Bauer som drev en mynt- och guldsmedsbutik i Frankfurt, Tyskland. Han hängde ovanför sin dörr en skylt föreställande en romersk dubbelörnen på en röd sköld. Dubbelörnen var i Bysantinska (Östromerska) riket en symbol för kejsarmakten, där de två huvudena ansågs representera Romarrikets båda kejsartroner. Exakt samma sköld gäller som Rysslands statsvapen!

Butiken blev känd som ”Röda skölden”. Det tyska ordet för "röd sköld" är Rothschild. Mayer kom senare att byta sitt familjenamn till Rothschild.

Hans far tillbringade mycket av sin tid att lära honom allt han kunde om utlåningen av pengar verksamheten och i den grundläggande dynamikens finansiering. Några år efter faderns död år 1755, började Mayer att arbeta i Hannover som kontorist i en bank, som ägs av Oppenheimers.

Genom sina erfarenheter av Oppenheimers lärde Meyer Rothschild att låna ut pengar till regeringar och kungar var mycket mer lönsamma än att låna ut till privatpersoner. Inte bara var lånen större, men de var säkrare genom nationens skatter. Han lånade ut pengar till olika furstar och diskonterade deras växlar. Till hans viktigaste kontakter hörde även familjen Thurn und Taxis (från vilka ordet taxi kommer) som ägde en ärftlig fullmakt att bedriva posttrafiken sedan 1500-talet. Rotschild spenderade stora summor på mutor, kurirer, diligenser och båtar för att föra information och varor över gränserna.

Mayer fortsatte att köpa och sälja ädelmetaller och sällsynta mynt. Han blev hovets agent för prins William IX av Hessen-Kassel, som var sonson till Georg II av England, en kusin till George III, en brorson till kungen av Danmark, och en svåger till kungen av Sverige. Snart blev huset Rothschild en länk till de stora Frankfurt-bankirerna som Bethmann Brothers och Rueppell & Harnier.

Riddarna av Illuminati spreds sig till i de rhenska provinserna, Schwaben, Franken, Westfalen, Övre och Nedre Sachsen, och utanför Tyskland till Österrike och Schweiz.

Snart var de över 300 medlemmar från alla samhällsskikten, däribland studenter, köpmän, läkare, advokater, domare, professorer, civila tjänstemän, bankirer, och ministrar.

Några av deras mer anmärkningsvärda medlemmar var: hertigen av Orléans, hertig Ernst August av Sachsen-Weimar-Coburg-Gotha, prins Karl av Hessen-Kassel, Johann Gottfried von Herder (filosof), greve Klemens von Metternich, Katarina II av Ryssland, greve Gabriel de Mirabeau, markisen av Constanza ("Diomedes"), hertig Ferdinand av Braunschweig ("Aaron"), hertig Karl August av Sachsen-Weimar, Johann Wolfgang von Goethe (poet), Joseph II av Ryssland, Christian VII Danmark, Gustav III av Sverige och Poniatowski kung av Polen.

1770 hade Mayer gift sig med dottern till en hovbankir vilket innebar ovärderliga kontakter inom den högre finansvärlden. Paret fick tio barn, varav sönerna Amschel, Salomon, Nathan, Carl och James skolades väl av fadern inom affärsbranschen. Dessa skulle komma att leda ett finasiellt världsimperium.

År 1783 fanns det över 600 medlemmar och 1784 fanns det nästan 3000. 1786 hade de ett stort antal loger etablerats i de olika tyska provinserna, Österrike, Ungern, England, Skottland, Polen, Frankrike, Belgien, Schweiz, Italien, Holland, Spanien, Sverige, Ryssland, Irland, Afrika och Amerika.

Vid tidpunkten för den 3: e frimurarkongressen i Frankfurt 1786, kontrollerade Illuminati nästan alla frimurarloger

De fanns de som var missnöjda över Weishaupt tyranni. Tre medlemmar trädde fram inför en domstol i Bayern där de lämnade värdefull information, som medlemslistor och avslöjade deras syfte och mål, som de konsolideras i följande sex punkter:

 1. Avskaffandet av monarkin och alla valda regeringar.
 2. Avskaffandet av privat egendom.
 3. Avskaffandet av arv.
 4. Avskaffande av patriotism.
 5. Avskaffande av familjen, genom avskaffandet av äktenskapet, all moral, och skolor i den kommunala utbildning av barn.
 6. Avskaffande av all religion

Tillämpningen av dessa sex punkter var att dela upp människor politiskt, socialt och ekonomiskt för att försvaga länder och skapa en enda världsregering. De vittnade om att "all religion, alla fosterlandskärlek och lojalitet mot stater, skulle förintas ...". Punkter skulle bli omsatta i den Franska revolutionen 1789

Regeringen beslöt att stänga Orden 1785. Alla som inte frivilligt lämnade Odern blev avsatta från sina poster. Weisenhaupt kom att tvingas att fly till Gotha, där han funnit en fristad med en annan Illuminati medlem, hertigen av Sachsen-Gotha.

För att försäkra att verksamheten i förordningen skulle förbli en hemlighet, fanns en varning för konsekvenserna av att förråda Orden. Det ingick i ceremonin följande hämnd: "Om du är en förrädare och menedare, lära dig att alla våra bröder uppmanas att beväpna sig mot dig. Hoppas inte att du kan slippa undan eller hitta en säker plats. Där du finns, kommer skam, ånger och ilska från våra bröder förfölja dig och plåga dig till det innersta skrymslen av dina inälvor. "

Elever som var medlemmar kom från rika familjer med internationellt inflytande och råddes en särskild utbildning i internationalism. De utvalda Illuminati-anhängarna fick stipendier för att delta specialskolor. Weishaupt skrev: "Jag föreslår akademier i riktninge mot Orden, de kommer att säkra oss anslutning av de litteräla, vetenskapen skall här vara lockbete..."

Han skrev också: "Vi måste skapa akademier i riktningen mot Orden, i kyrkan, för professorers ledarskap inom vetenskapen och skolan." Det betyder utveckling av falska läror och filosofier. Under 1800-talet kom en rad nya ismer. Socialdarwinismen väckte rasimen. Hegels dialektet har grundlagt USA:s världspolitiska ordning och konfliktplan, som ledde till världskrigen.

Idag finns det många sådana skolor som vYale. På bilden syns f.d presidenten Bush d.ä. på Yale Univesity i det hemliga sällskapet Skull & Bones, som grundades 1832.

Som högt betrodd ledamot av Frimurareorden i Göteborg var William Chalmers nära vän med en av ordens högste, Pehr Dubb, amiralitetsmedikus och därtill styresman för det nya Sahlgrenska sjukhuset. En tilltagande ohälsa på våren 1811 ledde Chalmers att tala med sin ordensbroder om ett testamente. Ett sådant var att bilda en industriskola, eller "slöjdskola", i Göteborg. Influensen är omfattande.

Detta blev Chalmers Tekniska Högskola och studentföreningen är beskriven som ett sällskap. I Chalmerslogon finns passaren och vinkelhaken. Bilden t.h. gäller en tidiga presentation på hemsidan, men symbolen finns ännu kvar i webbens adressfält.

Prins Philip, make till drottning Elizabeth, är utbildad vid en Illuminati-skola i Gordonstown i Skottland. Detta efter påtryckningar från lord Louis Mountbatten (vars farbror är en Rothschild-släkting och som blev en amiral efter slutet på andra världskriget). Dessa utbildade placeras bakom kulisserna som experter och rådgivare för Illuminatis mål.

Kommittén 300 tillkom redan 1729 (se nedan) för att underlätta affärerna med Storbrittaniens opiumhandel i Kina och då långt före Rotschilds Illuminati-order 1776 och hans väldiga finansvälde i världen. Lombarderna under medeltiden var ett bankfolk och la grunden till "banking" och det som skulle bli "Bank of England".

Kyrkans lära innefattar två förhållanden. Teologica och Oikonomia. De är som Gamla och Nya Testamentet som bekräftar varandra. Oikonomia omfattar hela skapelsen, hushållningen och samhällsbygget, se tidigare beskrivningar. Det är märkligt att detta har försvunnit. Katolska socialläran kom men den gled bort: Påvar har lyft fram detta i 100 år. Var fanns motståndet???

Cecil Rhodes (länk) måste ha varit iakttagen. Varför finns inte insikten om Bilderberg, RIIA och CFR? Alla dess politiska operationer som gällt i modern tid med mord, militärkupper, kidnappningar, krig och finanskriser?

De politiska och samhällsfientliga sekterna i Europa fanns på ett tidigt 1700-tal. Så ytliga analyser har kommit i tal om etik i största allmänhet. Vatikanen om någon känner den kristna historien, Europas historia och de varnande uppenbarelser som har kommit. 1738 kom den första fördömelsen mot sekterna genom påven Clement XII: In Eminenti – den 28 april 1738. Därefter finns 12 nya fördömelser ända fram till 1922.

Premier Grand Lodge of England grundades den 24 juni 1717 som Storlogen i London och Westminster. Dessa existerade fram till 1813 då den förenades med gamla Grand Lodge of England att skapa den Förenade Storlogen i England. Det var den första frimurarnas Grand Lodge som skapades. Scottish rite "eller "Scotch Master" bildas 1733. En lodge vid Temple Bar i London är det tidigaste kända. Scottis rites symbol är dubbelhövdade vita örnen. Den vita örnen finns i USA:s statsvapen. Grand Orient de France grundas också 1733.

De grundläggande principerna för Grand Lodge of England och andra sekter har inspirerats av upplysningenstidens nya ideal, världsuppfattning, som gett den vetenskapliga, industriella och politiska revolutionen under 1700-talet. Rötterna leder Tempelorden på 1100-talet.

Bank of England bildas 1695 som en privatreglerad centralbank och får kungligt tillstånd att trycka pundsedeln. Banken lånar ut pengar baserat på brådelsreserver. Endast en bråkdel av utlånade pengar finns i guldreserven. Världens listigaste svindel. England kan föra krig med pengar som skuldsätter folk och kolonier. Det leder till skuldsättningens historia och finanskriser. I mitten av 1700-talet uppgick den brittiska regeringens skulder till ofattbara 140 miljoner pund till den privata centralbanken Bank of England.

Britterna inför därför en lag som förbjöd kolonierna trycka egna pengar och tvingar dem att betala skatter i guld och silver. Benjamin Franklin skrev senare att detta var den ursprungliga och verkliga orsaken till den Amerikanska Revolutionen. De amerikanska kolonierna började trycka egna pengar i proportion till behov från handel och industri så att produkterna enklast möjligt kunde gå från producenter till konsumenter. Genom skapandet av egna papperspengar kontrollerades också dess köpkraft och ingen ränta betalades till någon.

Arbetslösheten sköt i höjden med den nya lagen om förbudet om fri rätt att trycka sina egna pengar, fattigdomen ökade och misären spred sig men amerikanerna bjöd motstånd och lyckades via bojkotter av brittiska varor få alla skatter och tullar upphävda utom på te, vilket resulterade i det s.k "Boston Tea Party" 1773 då 60 kolonister smög ombord på tre lastfartyg och vräkte ut 342 lådor te i vattnet.

Det engelska kungahuset, det svarta Riddarhuset, The City, opiumhandeln och tillkomsten av De 300:s Kommitté

Drottningen är huvudet för den kungliga familjen, med det brittiska kolonialväldet - med London som huvudstad – som styrs av premiärministern och regeringen.

Men precis som Vatikanen är i Rom finns , det en separat, självständig stat inom London, staden. The City kallas vara den rikaste kvadratkilometer i världen. Den upptar ett området i hjärtat av London på 2,7 kvadratkilometer. Det sägs att The City ha cirka 4 600 invånare och ungefär en miljon arbetstillfällen.
 
Regeringen i City är Kronan och består av tretton ledamöter och leds av King of the City, borgmästaren. Här finns de rikaste och mäktigaste ekonomiska institutionerna i England, som "Bank of England" som kontrolleras av Rothschilds, Lloyd's of London, London Stock Exchange, kontor för ett flertal internationella handelssjöfarten företag och Fleet Street, centrum för tidningar och förlag .

The City hör inte till England. Det är varken föremål för monark eller regeringen i brittiska parlamentet. Staden är den sanna regeringen i England. Både drottningen och statsministern är underordnade borgmästaren och lyssnar på honom. Genom fasaden av en premiärminister och en regering ges det intrycket att dessa avgöra vad som händer, men som bara marionetter i staden.

Om drottningen besöker staden, så möter borgmästaren i "Temple Bar" en symbolisk port till staden. Hon bugar sig och ber om tillstånd att få resa in i hans privata och suveräna stat. Han visar sitt godkännande genom att överräcka henne statssvärdet. Vid statsbesök som detta bär borgmästare i sin mantel och kedja upphöjer hans värdighet över drottningen och hennes följe i sina vardagskläder. Han fortsätter att leda drottningen som går två steg bakom honom in i staden.

Som jag har nämnt tidigare, grundandes "Bank of England” av William Paterson som var en stadsledamot. Enligt Des Griffin är staden styrd av Rothschilds imperium.

Således, för att annullera feltolkningar, måste vi inse att det i Storbritannien finns två separat agerande imperier - det koloniala imperiet under den kungliga familjen och the Empire of the Crown.

Alla kolonier med en vit befolkning (Australien, Nya Zeeland, Kanada och Sydafrika) är under ledning av den engelska regeringen.

Alla andra kolonier (Indien, Egypten, Bermuda, Malta, Singapore, Hongkong, Gibraltar och Centralafrikanska kolonier) var privata egendomar för kungahuset, så kallade kronkolonier.
 
Naturligtvis fanns det samarbete, eftersom Windsor familjen är en del av och staden tillhör han Svarta Riddarhuset. Under byggandet av väldet det Brittiska Ostindiska Kompaniet (BEIC) som gjorde enorma förmögenheter med opiumhandeln.

BEIC etablerade "China Inland Mission", vars främsta uppgift var att få kinesiska billiga arbetare är bli beroende av opium för att skapa en marknad för sina varor. Medlemmarna av den brittiska kungafamiljen var så imponerad av de enorma vinsterna att de började samarbeta med BEIC.

De började med att beskatta opium i Indien. Enorma mängder opium sändes från Indien genom "China Tea Clippers" som motsvarade ungefär 13 % av Indiens intäkter Under kronans överinseende såldes bengaliskt opium i Kina. Visst, hovet ville inte att någon skugga skulle falla över dem.
 
Därför är brittiska underrättelsetjänsten, den brittiska militära underrättelsetjänsten (MI6) och Secret Intelligence Service (SIS) inblandad i detta. MI6 går tillbaka till tiden för drottning Elisabeth I under vilken Sir Francis Walsingham var kassör för "Dirty Tricks"-avdelningen på MI6.

På grund av deras flera århundraden gamla erfarenheter inom MI6, räknas de bland de bästa underrättelsetjänsterna i världen.

BEIC var marknadsledaren i opiumhandeln tills den kinesiska regeringen förbjöd rökningen av opium i 1729. Från 1791 till 1894 växte antalet licensierade opiumodlingar under kronan från 87 till 663. Detta resulterade slutligen i opiumkriget 1839-1842 i Kina.

År 1729 grundades "KOMMITTÉN 300" för att förenkla hanteringen av bank- och kommersiella transaktioner genom den gren i BEIC som är Svarta Riddarhuset. Idag är "Kommittén 300" en av de viktigaste hemliga organisationer och arbetar också för en "One World Government".

Detta är den så kallade eliten. Senare i "Kommittén 300" utvecklades taktiken att övervinna den kinesiska anti-narkotikalagstiftningen.

Lord Inchcape etablerade "P & O Shipping Company" och var den faktiska grundaren av "Hong Kong & Shanghai Bank" som hjälpte till att täcka upp opiumhandeln.

Andra brittiska banker som deltog i droghandeln var den brittiska banken i Mellanöstern, Midland Bank, The National Westminster Bank, Barclays Bank, Royal Bank of Canada och Baring Brothers Bank. Alla dessa banker är kopplade till Rothschilds banker i "Kommittén 300".

När Edward Harriman byggde järnvägen för att länka Kalifornien med östra delen av USA, fanns tusentals kinesiska billiga arbetare för att arbeta på spåren. Många var redan beroende av opium och detta utvidgade marknaden till att omfatta USA. Det finns goda skäl att dra den slutsatsen att de kinesiska opiumberoende arbetarna uppsåtligen använts för att utöka opiummarknaden till USA.

Harriman grundade sitt järnvägsimperium genom finansiering från "NM Rothschild & Sons Bank " i London. De stora kapitalen för krig och industriell infrastrukturutveckling finns här. Bankerna styr företagen och företagen generar vinsterna. Det är den inställning som råder. Nationella hänsyn blir hinder i superkapitalismen.

Här kan även nämnas W. A. Harriman Company är en bank grundad av sonen William Averell Harriman, som var invigd i Illuminati-orden Skull & Bones 1913. Harriman blev tidigt den viktigaste anhängaren till Sovjetunionen och Stalin. USA gav ett hemligt militärt och finansiellt stöd till kommunisterna från 1921-1984. USA skapar så först en motståndare för att sedan bekämpa denne. Harriman blev ambassadör i Moskva. Han hade ytterligare inflytande genom den första sovjetiska kommersiella banken, RUSKOMBANK. Max Maj, vice ordförande i Guaranty Trust, också han medlem i Skull & Bones, var den första vice ordföranden i Ruskombank.

Kommentarer om dagens situation:

Neue Solidarität skrev en artikel med titeln "Drottningen och narkotika" i sitt nummer den 8 sept 1993:

"Det är ovanligt, faktiskt en trevlig överraskning, att det i brittisk press ger nyheter om hur hovet har kommit närmare sanningen. I förra veckan fanns en sådan rubriker på första sidan i London Times den 27 augusti 1993 med rubriken: "Kungafamiljen" var hög "i högländerna".

I artikeln, som bygger på en noggrant undersökt rapport i den skotska tidningen Leopard, avslöjade att droger och narkotika används som en självklarhet. Genom originaldokument har Leopard bevisat att drottning Viktoria och hennes följe, ofta med Churchill och Rothschild-familjerna, hade en stående order på stora mängder kokain, heroin och andra droger från en highland-apotek.

The Times bedyrade detsamma och sade:
"Drottning Victoria, monarken med den allvarliga minen, väl känd för attityden "Vi är inte roade " tycks ha beställt tillräckligt med kokain och heroin till egendomen i Balmoral i Skottland för att kunna hålla en hel dal ”hög” i högländerna.

Apotekens dokument på beställningar "visar att de kungliga och deras gäster regelbundet försågs med stora mängder kokain- och heroinlösningar."
 

Världens 20 i topp ledande bolag

Bekräftelse om målen:

Statliga federala koncentrationsläger och  kremeringskistor hittas över hela Amerika. Federal Emergency Management Agency

Amerika har många nya myndigheter för katastrofhantering genom militär och polisiär assistans. Homeland security, Fema (Federal Emergency Management Agency), northcom (U.S. Northern Command). Joint Task Force Civil Support. Fema har även en institution för barn. Civilian Inmate Labor Program usaservice.org. Bush skrev under "Military Commissions Act"

Världen är på väg att förvandlas till ett globalt monetärt system med alla länder sammanslagna och styrda av FN. Människor kommer att chippas med RFID-chips.

Allt detta kommer att vara mycket lättare att genomföra när oppositionen är reducerad. Frispråkiga samhällsledare och sanna patrioter, människor som försvarar demokrati och medborgerliga rättigheter eller som protesterar mot sjuka och vansinne i den nya världsordningen.

De kommer att anklagas som en "unlawful enemy combatant".

I Sovjet var de som var emot kommunismen folkets fiende.

Myndigheter byggs upp som räddnings- och katastroforganisationer. FEMA anges vara en myndighet för Förenta Staterna (US) under Departementet för inrikes säkerhet som sätts in vid större katastrofer och/eller krig. Den tar har hand om bland annat upprensningen av strålningsdödade kroppar vid kärnvapenkrig, och infrastruktur under och efter katastrofer. Säkerställa vatten, el, kommunikation och vägar under/efter krig och katastrofer. US har så rustats för att motstå naturkatastrofer, inbördeskrig och världskrig.

Som en följd av elfte september har många nya lagar som rör terrorism skapats för att ta hand om uppretade folkmassor eller arga människor som talar mot regeringen. Samhället som är folket blir i ny världsording (NVO) samhällets potentiella fiende.

En polis talar på videon om undantagstillstånd. Folk kartläggs. Postlåder markeras med blå eller röda märken. Ett rött märken betyder att vederbörande skjuts på fläcken av utländska FN-trupper. Detta för att förhindra att civila krafter tar över och gör motstånd.

Det finns redan 1 milj FN-soldater. De röda är aktiva fiender tilll NVO. De blå är ockå fiende till NVO med följer inte de röda. Det finns även ett gult märke för dem som inte vet eller vill veta något om NVO. Beslut togs om detta den 13 mars 2008 i representanthuset. http://www.youtube.com/watch?v=8K9dgqKmJ50&NR=1

En utrensning på 90% av befolkningen. Endast de "gula" får finnas kvar. All religion och kunskap om det förflutna skall utrederas i NVO. Det gäller hela jorden. De gula skall märks med rfid-chisp.

Alla kompetens utplånas genom detta .
Om det genomföres kommer hela det ekonomiska systemet och samhällets grundvalar att gå under och bli slutet. Ett globalt självmord. En planering och beslut till döds!!!

Hur kan ni världens makthavare, folkvalda politiker, intelligensia och medier bli så totalt förblindade av NVO??? Varför har privata bankirer fått tillträde att röva nationers banker ??? Fundamentala kunskaper har ni övergivit!!!! Kompentens talar ni om! Ni har blivit dårar trots alla den begåvning och utbildning ni har fått!!

Miljontals plastkistor har tillverkats. Det stora antalet kistor tyder på en massdöd. Det kan då gälla biologiska stridsmedel mot rebellerna. FN-trupper skyddas med vaccin. Detta är förberett. Krematorier byggs för en snabb kreming. Anläggningar finns med en kapacitet på 3000 döda per dag. Flottor av Fema-lastfordon finns för transporter.

Fema-tåg rullar idag och består av flera våningar och används idag för biltransporter. De kan nyttjas för sjukvårdstransporter av ett stort antal människor eller en förflyttning av stora befolkningsgrupper.

.Vagnarna är märkta i gult, blått eller rött. Debatten rullar i USA. Är det samma system som för postlådarna? En evakuring av dem som är följsamma, de som skall till koncentrationsläger eller de som ska elimeras som i Nazityskland. Allt synes förberett och organiserat. Världskrigen har varit kunskapskällor.

USA har studerat nazimetoderna genom tyskar som deltog. Tortyr har utvecklats vetenskapligt sedan 50-talet och tillämpats i Irak.. Det beskriver Naomi Klein i boken 'Chockdoktrinen'. Det som inte fick ske, sker igen!!

De finns läger för minst 50 milj amerikaner byggda av Holibirton, som ägs av George Bush. Allt är systematiskt förberätt enligt nazitysk modell. Läger finns över hela USA

US en blivande totalitär polisstat

EXECUTIVE ORDER 10990
gör det möjligt för regeringen att ta över alla transporter och kontroll av vägar och hamnar.
EXECUTIVE ORDER 10995
gör det möjligt för regeringen att gripa och kontrollera medier.
EXECUTIVE ORDER 10997
gör det möjligt för regeringen att ta över all elektrisk ström, gas, olja, bränslen och mineraler.
EXECUTIVE ORDER 10998
gör det möjligt för regeringen att beslagta alla transportmedel, inklusive bilar, lastbilar eller fordon av något slag och total kontroll över alla motorvägar, hamnar och vattenvägar.
EXECUTIVE ORDER 10999
gör det möjligt för regeringen att ta över alla livsmedel och jordbruk.
EXECUTIVE ORDER 11000
gör det möjligt för regeringen att mobilisera civila i arbete brigader under statlig tillsyn.
EXECUTIVE ORDER 11001
gör det möjligt för regeringen att ta över all hälsoinrättningar, utbildning och välfärds funktioner.
EXECUTIVE ORDER 11002
anger Postmaster General att genomdriva en nationell registrering av alla personer.
EXECUTIVE ORDER 11003
gör det möjligt för regeringen att ta över alla flygplatser och flygplan, inklusive kommersiella flygplan.
EXECUTIVE ORDER 11004
ger Housing and Finance Authority rätt att flytta samhällen, bygga nya bostäder med offentliga medel, utse områden som skall överges, och skapa nya platser för olika populationer.
EXECUTIVE ORDER 11005
gör det möjligt för regeringen att ta över järnvägar, inre vattenvägar och offentliga anläggningar.
EXECUTIVE ORDER 11051
anger ansvar för byrån för beredskapsplanering och ger tillstånd att sätta alla förordningar i kraft i tider av ökade internationella spänningar och ekonomiska eller finansiella krisen.
EXECUTIVE ORDER 11310
bidrag myndigheten till justitiedepartementet för att genomföra de planer som anges i Executive Orders, att inleda industriellt stöd, att skapa lagar och samverkan, för att kontrollera alla utlänningar, att driva straffrättsliga och (eng) "Correctional" institutioner, och att råda och bistå ordföranden.
EXECUTIVE ORDER 11049
tilldelar beredskaps funktion till federala myndigheter och organ, konsolidera 21 avgörande Executive Orders utfärdats över en femton år.(ej korrekt översättning)
EXECUTIVE ORDER 11921
ger Federal Emergency Preparedness Agency rätt att utarbeta planer att etablera kontroll över mekanismerna för produktion och distribution av energi, löner, kredit- och flödet av pengar i USA finansiella institutionen i vilken som helst odefinierad nationell kris. Det föreskrivs också att när ett undantagstillstånd förklaras av presidenten, kan inte kongressen granska åtgärderna i sex månader. Federal Emergency Management Agency har långtgående befogenheter i varje aspekt av nationen. General Frank Salzedo, chefen för FEMA:s civila säkerhets Division sa på en konferens 1983 att han såg FEMA som en viktig del i skyddet av enskilda och statliga ledare från mord och skyddandet av civila och militära anläggningar mot sabotage och angrepp, och förebyggande av oliktänkande grupper från att få tillgång till USA, eller en global publik i tider av kris.

http://www.disastercenter.com/laworder/laworder.htm
http://www.sodahead.com/blog/40179/have-you-seen-these-executive-orders

Bilden visar Femas koncentrationsläger runt om i USA.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/fema_executive_orders.htm

HAARP en krigsföring med vädret som vapen
 - High Frequency Active Auroral Research Program


HAARP är en superstark anläggning för radiovågor som kan skjuta 3,6 miljarder watt rakt upp i atmosfären. Detta lyfter regioner i jonosfären högre upp i rymden och hettar upp dem.

Elektromagnetiska vågor studsar sedan tillbaka till jorden och bombarderar allt som de träffar. Den största anläggningen finns i Alaska. Den kan orsaka allt från orkaner till jordbävningar och megatsunamis. Just sådana enorma naturkatastrofer är sånt som inom några år kommer drabba Nordamerika. Orkanen Katrina var bara början. Detta ska tydligen användas mot andra länder.


http://www.globalresearch.ca/articles/GIL401A.html
http://www.viewzone.com/haarp00.html
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/echelon/echelon01.htm

Laserkanonen - ett nytt supervapen

Under ett test nyligen lyckades en laserkanon monterad på ett befintligtluftvärnssystem skjuta ner fyra obemannade flygplan.

Vapnet börjar nu närma sig ett stadium där det kan monteras på krigsfartyg som en del i deras försvar mot missiler och flygattacker. Obemanade flygplan har skjuts ned och likaså attireliprojektiler. Ingen skydd finns mot detta.

Tanken på att använda laser – alltså ljusstrålar – som vapen har funnits ända sedan lasern uppfanns 1960.Strålen är osynlig tills den träffar sitt mål, vilket hettas upp blixtsnabbt. I princip finns inget skydd mot detta.


Övervakningssamhället - elektroniska
 RFID-chips inuti människor

Attacken mot World trade Center används som förklaring för att skapa en överdriven polisstat. Ett övervakningssamhälle. Nu vill de införa en ny världsordning och operera in electroniska chip i oss för att skydda samhället och kunna hålla koll på eventuella terrorister. Kriget mot terrorismen är ett krig mot det fria samhället.

Förutsägelser

Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse. Detta skede på 1000-talet när allt uppror växte.

Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. Upp 20:7

Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666. Upp 13:18

Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått sina riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret. De har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt odjuret. Upp 17:2

Dessa tecken ser vi nu och än fler sker. Det som gällde Fatima och den Ryska revolutonen 1917 står i Upp 12:1-4. I denna vision är eldröda draken kommunismen. Jungru Maria visade sig solens klädnad i Fatima. Hon är i barnsnöd. Det gäller oss för att vi inte ska bli slukade. Vi är i Uppenbarelsebokens tider. Huvudfrågan i Fatima gäller Kyrkans enhet. Genom denna frånvaro av enhet har splittringen, krig och olyckor kommit för bättring och att återvända till Gud.

Talet 666 står för det utlima högmodet. Den som är större än Gud själv. Upprorets och Lögnes fader som är Jordens furste.

Bakom talet döljer sig Gudshemlighet om Gud som den Helliga Treenigheten, Gud som Guds son som Sann Gud och Sann Människa och Gud som Guds enhet, hushåll och familj. Gudstalet blir 333. Inget kan var mer än Gud.

Globalisering

Kristna Hoppet

Det kristna hoppet är detsamma i dag som för 2000 år sedan - att de urgamla profetiorna ska gå i uppfyllelse. Till dess är det de troendes uppgift att följa Jesu avslutande uppmaning till sina efterföljare - att göra alla folk till Hans lärjungar.

I alla tider har Gud talat till mänskligheten. Det är viktigt att förstå! Men detta har negligerats. Motkrafterna har varit ivriga att förneka dem och kallat uppenbarelserna för nonsens. Sanningen är uppenbarad av Gud. Vårt verkliga hem är himlen. Jorden är en förberedelsplats.

I vår nutid talar Jungru Maria i Medjugorje sedan 1981 och Jesus Kristus sedan 1985 genom Guds egna kärleksverk "True Life in God" som finns över hela världen. Gud talar här om sin kärlek till oss som en Pappa. Han sörjer över vad Han ser hur fördärvat all blev. Han vill rädda oss om vi vill återvända. Denna mörka tidsålder kommer att rullas ihop som en bokrulle och avslutas. En ny evig era ska komma i kärlek, fred och enhet.

Kristendomen innebär är att Gud kom till jorden och blev människa. Uppenbarade sanningen. Botade många. Lät sig dödas på Korset för vår skull. Han uppstod kroppsligen och i oss andligen som den nya människan. Detta erfar vi i Mässan genom Kristi kropp och blod. Han är vår Frälsare och uppsteg till Gud Fadern i Himlen för att råda över allt från evighet till evighet.

Denna gång är det viktigaste meddelandet Gud ger till hela mänskligheten. Gud Fader Allsmäktige, Jesus Kristus Guds son och Jungru Maria talar här direkt till oss. De ber oss om vår omvändelse. Mot detta som skildrats här är ovändelsen 180o.

" ... var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud; vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.

"

Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995 i budskapen Sant Liv i Gud (svensk hemsida)

Du behöver inte vara ett helgon!
Kom som du är men NU! Älska Honom. Jesus ber om vår kärlek. Tillbe Honom. "Jag älskar Dig".

Kristus säger:

"Jag är den som älskar er allra mest. Jag är den som skapade er."

Gud talar till oss NUTID i denna utsatta tid i en oändlig Kärlek .

Låt oss hjälpa åt att förmedla hoppet och kärleken som lever. I Evangeliet finner vi detta.

Webb:kontakt@uppenbar.info