Den globala agendan, bankväldet och Bilderberg.
Den dolda världsmaktens korrupta historia och politik.

Världshistorien är helt skild från vad vi läser i skolböckerna! Bakom finns politiska sekter i sekler som bildar en dold samhälls- och affärselit mot demokratin, fred och en generell välfärd. Krig är här lönsamt. Konflikter styr framtiden och finns inte för att lösas.

Ickedemokratiska organ har bildats av eliten. Kapitalismen innehåller en hemlig allians med kommunismen. De har samma mål. USA gav stöd till Stalin och Mao. Men även högerns Hitler fick stöd från väst. En konfliktplanering styr därför världspolitiken. Finansaktörerna har finaniserat krig och revolutioner i 300 år. Krig kostar och folken får betala i blod och pengar. Världen är fylld med vapen. Vad gäller Nato? Politiker talar med dubbla budskap som när EU bildades. Är Nato en blivande världspolis i en kommande internationell polisstat?

Europa och USA blev fördärvat av frimurarsekter och politiska revolutioner på 1700- till 1900-talet. Revolutioner, krig och militärregimer skapade kaos och skuldsättning för nyordningen. Burma är nu aktuellt. Västföretag styrda av Wall Street samarbetar med militärjuntan att kväsa opinionen och övervaka all elektronisk kommunikation. Man kunde förvänta sig att världssamfundet skulle stoppa detta. Istället gäller 'business as usual'. De företag som deltar i Burma-projektet har inga åsikter om regimen. Här deltar i den hemliga affären: Actel, BNP Paribas, Chevron, DBS och Total of France. Bakom dessa verkar trojkan med Rothschild, Rockefeller och J P Morgan.

Finanskriser duggar. Tre stora bankverksamheter är integrerade med varandra som grundlägger en global plundring. Irland är ett aktuellt land med en förlorad egen räntepolitik. Trillingarna banar väg för lån till döds:

 • upphovet till spekulation, skuldsättning och nedskuren välfärd - Wall Street och Fed
 • nationella krislån tvingar fram  nedskärning av nationell välfärd och ett internationellt ekonomiskt inflytande - IMF & EU
 • erövring av "krigsbyten", centralbanker och nationella naturrikedomar och tillgångar - BIS

Även en bankrevolution kom med den industriella och politiska revolutionen. Den kom att privatisera nationella centralbanker för att vinna kontroll över nationernas ekonomier. Centralbanker tryckte sedlar baserad på bråkdelsreserver utan täckning i guld. Genom detta kunde en utlåning av pengar ske ur ett intet med ränta! Världens listigaste svindel! Bankväldet har förändrat världen i lönndom och till djup skuldsättning.

En oligarki av värlsbyggare styr världen bort från demokratin och samhällets sociala ursprung och kristna mening. Även familjens traditionella band och människans moral, rättigheter och frihet ska upphöra och uppgå i en gällande statsreligion. Sovjet och Kina blev detta. Kapitalism och kommunism är syskon. Denna omstörtning är en pågående världsrevolution framodlad genom kaos och konflikter i världsbyggarnas rävlyor. Både sanning och lögn döljs. Politik blir en dold sanning och ett sken av frihet, som vilselder. Monnétplanen för vägen till EU skildrar bedrägeriet av våra folkvalda. Ett politiskt rävspel! Sanningen gäller hela vår livsexistens.

En mäktig banbrytare blev revoltären och finansmannen i en och samma person Meyer Rothschild (Röd skjöld), grundaren av Bavarian Club (1776), Illuminatiorden, en satanisk sekt vars infllytande växte sig så stor att den styr USA:s utveckling och 1900-talets världsagenda. Anglo-amerikanska, sionistiska och kommunistiska krafter har samma rötter i Illuminatiorden.

Skuldfria pengar blev skuldsedlar. Amerikas första centralbank, First Bank of United States, kontrollerades av Rotschild. Detta gällde även Bank of England. Krig och revolutioner blev politiskt och ekonomiskt ytterst lönsamma affärer för bankeliten tillsammans med oljan och opiumhandeln. Finansvälden är uppbygga på det mest korrupta världen skådat. Skuld skapade kontroll över nationer. Skuldsättning är här i en metaekonomi en metod att erövra länder. Multinationella företag synes bli NVO:s organ i en framtid.

USA:s andra centralbank, Federal Reserve Banks med dollarn som världsvaluta, är under privat kontroll sedan 1913 och är styrd av privata intressen. Den styr USA. Världens framtid har formats av en affärspolitisk elit. Wall Street sörjde för den ryska revolutionen 1917. Kommunismen vs kapitalismen ingår i den politiska konfliktplanen för NVO.

BIS-banken i möjliggjorde Hitlers krigsförberedelse. Profit über alles! Andra världskriget gjorde om Europa och startade globaliseringen. Statins Sovjet hade ett militärt och ekonomisk stöd från USA i dubbelspelet via Chase National Bank (som domineras av Rockefeller sedan 1930) och Brown Brothers Harriman & Co. (genom Averell Harriman och familjen Bush). USA medverkade även till Maos makttillträde genom verksamheten ’Yale Divinity School’ som är ett antal skolor och sjukhus över hela Kina som kollektivt kallas för "Yale i Kina" dvs via sekten "Skull & Bones" som är knuten till Yale, som skolat ledare och presidenter..

Finanskriserna är som de båda världskrigen alstrade för att skapa nödvändiga omställningar av Europa och förvandla samhällen från dess sociala grundordning till en global monetär affärsstat och bankvälde. Bilderberg-gruppen är en ekonomisk och politisk kartell sedan 1954 utanför den demokratiska ordningen för att avveckla nationell suveränitet för en framtida världsregering. Monnétplanen förde Europas folk bakom ljuset att anta EU - ett liberalt affärsprojekt. Skuldsättning är en metod att brytar ner och skapa en internationell bankkontroll av samhällen enligt en global "Monnétplan". Allt blir tvärtom i en antiutveckling. Världen är stadd i revolution.

Paul
nov 2010

Innehåll - Den dolda lögnen i historien
1. Wall Street - finanskrisernas moder 2. Finanskrisen 2008 kostade USA $70 bilj. 3. Bilderberggruppen och finanskrisen
4. Världspolitikens korrupta dubbelspel 5. Banking with Hitler 6. Liberlister & folkvald, vi alla är lurade!
7. Den dolda världsagendan 8. Världspolitiken 1900-1973 9. Världspolitiken 1973-2010
10. Terrorattacken 911. Ett skäl till Irakkriget 11. Katstrofens politik och kapitalism 12. Världspolitikens konfliktutveckling för NVO
13. Det privata bankväldet 14. Ivar Kreuger och finanskriget 15. Finanspiraterna och Basel III
16. EU - den första affärspolitiska superstaten 17. Utveckling av European Round Table 18. Vad menas med liberalism?
19. Liberalismens ekonomi och friheter 20. Den liberala dödskulturen 21. Den kristna människosynen
22. Socialism, liberalism, rasism och rasbiologi 23. Triumviratet och det dolda imperiet
.
Den dolda sanningen i historien - om några av Guds många uppenbarelser
Guds moders 1:sta uppenbarelse i Saragossa år 40. Inledde kristnandet av Spanein och Europa Den nya Eva. Guds moders uppenbarelse i Guadolope i Mexiko 1531. Världes största omvändelse - 9 milj. aztekindianer Guds moders uppenbarelse i Lourdes 1858. Livet kommer från Gud. Antiläran kommer som darwinsim och den vetenskapliga människosynen.
Guds moder i Fatima 1917 inför den ryska revolutionen. Budskapet till Kyrkan och hela kristenheten. Vägen till fred och enhet med Gud. Guds moder i Grarabandal 1961 i Spanien. Guds frälsningplan. De 3 profetierna. Fortsättningen på Fatima. Jesu Kristi kärleks- och fredsverk och budskap till mänskligheten och Kyrkan i TRUE LIFE IN GOD genom Hans budbärare Vassula Rydén. Svenska: SANT LIV I GUD

Bakgrund och sammanfattning

Skapelsen och skulden skildrar historiens två motpoler. Tiden sträcker sig från ett ursprung, som gällde ett samhälle och en jord för alla, fram till vår tid med skuldsatta samhällen, där en liten skara skor sig och flertalet får leva i fattigdom. Världsrevolutionen begynner på 1100-talet. Det finns en tid på 1700-talet när man går från skuldfria pengar till skuldsedlar. Det är historiens listigaste svindleri och manöver att plundra. Kriminella finanskarteller har bildats, som här beskrivs. Stater ombildas att ingå i unioner i affärsstatsunioner i steget till federationen av de "Globalt Förenta Affärsstaterna".

Människans kunskapssfär och rationalitet är ett litet brottstycke av en verklighet som är ett oändligt livsmysterium. Vi må förstå att Gud är ett ogreppbart mysterium för människan! Annars går det inte att förstå någonting. Kristi Uppståndelse inleder en ny skapelsedag i Guds frälsningsplan. Genom Kyrkan finns ett nytt universellt förbund. Jesus är den nye Adam och Maria är den nya Eva, våra och mänsklighetens nya föräldrar. Mot detta har upproret skett.

Denna beskrivning består av en väv av många trådar och pusselbitar genom historien över teologiska, politiska och ekonomiska områden. Det har satt spår i historiska källor men mycket är fördolt. Delar är kända ute på nätet. Hemliga politiska dokument har kommit i dager. Vissa ting har jag själv erfarit från 80-talet. I den kristna historien har påvar varnat för en fientlig samhällsutveckling från 1730-1922. Efter det tystnar Vatikanen. Övergripande gäller en söndring. Motsatsen är enhet.

När Första världskriget startade, verkar läran från de politiska sekterna på ett internationellt plan och blir då än mer dolt och oåtkomligt. I den kristna historien finns även visionära tilldragelser som förutsäger och bekräftar. Nutid går att känna igen och står i Uppenenbarelseboken. Vi är i den tiden. Visionen i Upp 12:1-5 är också visionen i Fatima 1917. Den gällde Ryssland, Kyrkans återförening och vår tid.

Den gyllene eran
Chockkdoktrinen, Naome Klein, 2002

Efterkrigstiden utvecklingsekonomier. På 1950-talet kunde utvecklingsekonomerna, liksom keynesianerna och socialdemokraterna i de rika länderna, ståta med en rad imponerande framgångar. Utvecklingsekonomernas mest avancerade laboratorium var den södra spetsen av Latinamerika, som ibland kallas den ”södra konen”: Chile, Argentina, Uruguay och delar av Brasilien. Denna utveckling kom också i Sverige, som blev världens främste välfärdsnation.

Offentliga medel plöjdes ner i offentliga infrastruktursatsningar som motorvägar och stålverk, lokala industrier fick generösa understöd för att bygga nya fabriker, man spottade ur sig bilar och tvättmaskiner och länderna förhindrade utländsk import genom tullar som var så höga att de verkade avskräckande. Keynesianismen byggde på en balans mellan den privata och statliga verksamheten. Så kunde konjunkturnedgångar balanseras.

Under denna tid av svindlande expansion började södra Latinamerika likna Europa och Nordamerika snarare än övriga Latinamerika eller andra delar av tredje världen. Arbetarna i de nya fabrikerna bildade starka fackföreningar som förhandlade upp medelklassens löner och deras barn studerade vid de nybyggda offentliga universiteten.

På 1950-talet var Argentinas medelklass den största på kontinenten. I grannlandet Uruguay var läs- och skrivkunnigheten uppe i 95 procent och landet erbjöd sina medborgare fri sjukvård. Utvecklingsekonomin var under en tid så förbluffande framgångsrik att södra Latinamerika blev en kraftfull symbol för fattiga länder i hela världen: här fanns beviset för att man med smart, praktisk politik som genomfördes på ett offensivt sätt faktiskt kunde överbrygga avståndet mellan den första och den tredje världen.

Kriget mot uvecklingsekonomierna
Chockkdoktrinen, Naome Klein, 2002

Kriget mot uvecklingsekonomierna inleddes redan 1953. En omskolningsplan utformades för en nyliberal ekonomi. Chilienska student skulle omskolas. Initiativet kom genom chefen för biståndsorganet International Cooperation Administration i Chile, Albion Patterson, som senare skulle bli USAID och rektorn för den ekonomiska institutionen vid Chicagouniversitetet, där prof. Milton Friedman fanns, som blev Pinochets rådgivare.

Genom att skicka chilenska elever till Chicagouniversitetet – ett universitet där professorernas ensidigt agiterade för en i det närmaste fullständig avveckling av staten - trappade det amerikanska utrikesdepartementet upp kriget mot utvecklingsekonomin och inskärpt hos chilenarna att den amerikanska regeringen hade bestämt vilka teorier som deras studenter borde lära ; och vilka de inte borde lära sig.

Programmet, som fick sin officiella start 1956, utexaminerade mellan åren 1957 och 1970 hundra chilenska doktorer från Chicagouniversitetet. År 1965 växte programmet och elever från hela Latinamerika, med särskild tyngdpunkt på Argentina, Brasilien och Mexiko, bjöds in. Salvador Allendes Unidad Populär-regering vann det chilenska valet 1970 efter att ha lovat att förstatliga stora delar av ekonomin, som styrdes av utländska och lokala företag. Allende var ett nytt slags latinamerikansk revolutionär: Liksom Che Guevara var han läkare.

När Nixon hörde att Allende hade valts till president beordrade han chefen för CIA, Richard Helms: ”se till så att ekonomin bryter ihop’. Miltärkuppen inleddes 1973. Allt följer en förändring genom terror och kaos.

I början av 1970-talet tog ”den gyllene eran” slut: tillväxten stagnerade och inflationen ökade i många industriländer, samtidigt som arbetslösheten växte. Nixon meddelar 1971 att världsvalutan som var dollarn lämnar guldet som bas. Valutaormen införs 1973 men faller 1977. Keynesianismen är satt ur spel. Spekulation ökar både arbetslöshet och inflation. En valutaspekulation begynner som förändrar världsekonomins förutsättningar och nationernas självständighet. Finanskriserna kommer och med dem stålbadet. Globalisering begynner på allvar. Oljekrisen 4-dubblar oljeprisern 1973 för att kompensera valutaspekulationen. Arbetslösheten börja växa.

Jordens länder börjar nu bli skuldsatta och finanskriserna kommer att framkalla än en större skuldsättning. Ett bankvälde omsluter världen och äger mer och mer jordens alla tillgångar. Skuldsättningen är ett vapen att erövra nationers tillgångar och dess självständighet.

Det ekonomiska kriget som den liberala världsrevolutionen

Finanskrisen i Sverige 1982-1992 försatte 500.000 svenskar i arbetslöshet, som ekar än idag. En hel ungdomsgeneration slogs ut, som gav grogrund till främlingsfientliga partier och högerextrem rasism, vilket kommit i utryck i valet 2010. Detta tillhör en europisering och närvarar inom EU-ländernas parlament. Det onormala blir nu normalt. Danska politiker välkomna Sverige in i denna församling.

Studerar vi denna finanskris tillsammans med Asienkrisen 1997 och den globala finanskrisen 2008 och krisen i Grekland så är påföljden omfattande omstruktureringar och nedskärningar av den sociala sektorn i världen och en globalisering av nationella tillgångar. Allt sker enligt nyliberal politik och ekonomi.

Är då kriserna framkallade för att åstadkomma detta? Går vi tillbaka i historien, så finner vi en dold korrupt politisk agenda bakom kulisserna. Detta visas här nedan.

Ska Sverige äga Sverige eller ska Sverige bli ägt? Ja, denna frågan tog Stellan Skarsgård upp i valdebatten 2010. Frågan är verkligen relevant och den gäller inte bara Sverige utan gäller alla länder på jorden rörande deras nationel suveränitet, demokrati, yttrandefrihet och de mänskliga rättigheter. Bakom denna avveckling finns ett avkristnande dvs sanningen blir totalt okänd. De universella lagarna sätts ur spel och ersätts av mänskliga och falska lagar och läror.

Ekonomin rör både ett andligt och jordiskt förhållande. Livsordningen bygger på enhet och ett samspel mellan alla livsformer såsom alla celler och livets processer ingår i vår egen biologiska kropp. Ett totalitärt monetärt system kan aldrig ersätta detta. Jordens herrar söker detta. Allt som sker är varningssignaler om rubbade grundvalar.

Vi är mänsklighetens viktigaste tid. På alla sätt och vis gäller det en omvändelse.

Penningmakarnas världsvälde

Ättlingen till Illuminatiordens grundare Mayer Rothschild (1835-1905) förklarade den högsta makten och friheten med en frikoppling från allt ansvar med orden: "Tillåt mig att utfärda och kontrollera pengar för en nation, och jag bryr mig inte vem som gör dess lagar."

Federal Reserve, USA:s centralbank, ingår i Wall Street:s domän och är en mäktig privatreglerad centralbank som trycker dollarsedlar utan äkta värden, styr penningflöden, räntorna och kan därmed påverka hela världsekonomin som skapar inflation eller deflation, lågkonjunktur eller högkonjunktur, och skicka börsen upp eller ned genom deras beslut. Dollarns värde är baserat på statsobligationer och lånas dessutom många gånger mer än verklig täckning. Dollar är efter 1971 en pappersvaluta.

Detta privata bankvälde i historien har kostat miljoner och åter miljoner människor livet i krig, mord och förföljelse. Nationer har gått under av förtryck. En liten grupp har åstadkommit all denna ofantlig ondska som detta har inneburit. Enorma lidanden. Det har gett världskrigen. Det har fött kommunismens ohyggliga förtryck i Ryssland och världen.

Illuminaterna kopplade ihop krisens ekonomi med en medveten samhällsförstörelse genom politiska revolutioner. 13 påvar har fördömt denna fientliga samhällslära från 1730-1922. Under 1900-talet verkar den på ett internationellt plan. Världens folk är förda bakom ljuset genom en politik som inte är sann. En uttalas. En är dold.

Verklig historia är också dold men spåren avslöjar. Också det har hänt i den kristna historien att det är förvarnat som i Fatima 1917 inför den ryska revolutionen och vid andra tillfällen, som tragiskt nog blivit en förnekad historia, men det finns delvist beskrivet under hem, se ovan.

Bakom dettta finns ett djup som är så vittomfattade som går tillbaka till urbegynnelsen. Skapelsen skildrar två skapelseprinciper i det manliga och det kvinnliga. På hebreiska används ordet "barah" om som betyder "ursprung" och som innebär att skapa ur ett intet. Detta beskriver det faderliga och moderliga ursprunget. Ett allsmäktigt skapande och det som föder liv. Jungfru Maria är Guds livmoder. Hon är skapad men Hon är inte en Gud men Hon föder Gud på jorden. Vad betyder detta? Det betyder att vi ingår i en familj. Guds moder är också vår moder liksom Gud är vår fader. Det som är på ordnat på jorden är en bild av himlen.

Samhällets urbetydelse är familjen. Detta utgör samhällets grundval. Samhället är fortsättningen på familjen i det den inte själv förmår att göra.

I Europa blev den kristna tron grunden till samhällets sammmanhållning och utveckling.

Skapelsen kallades av forntida kristna greker för Oikonomi som är ursprunget till ekonomi. Innebörden är två. En del gäller hushållning av resurser. Den andra det gäller samhällsbygget för det gemensamma. Oiko betyder hus och nomia lagarna i huset. Genom att betrakta Skapelsen, kan vi erfara manifestationen av Skaparen dvs Gud. Detta kalalde grekerna för Theologia, en studie om Gud.

Att bryta och göra om denna livsordning blir en revolution.Ekonomi är inte längre ekonomi utan har blivit ett monetärt system, som utgör jordens högsta och makt. Hushållningen och fördelningen av jordens tillgångar som en gemenskap gynnar så fåtalet. I en familjen råder det förhållandet att fördelningen är till goda för alla familjens medlemmar.

Konspirationsbegreppet används ofta om världspolitikens agerande, som snabbt förkastar detta som något overkligt och gäller som en fiction. Allt göms i nutidens propaganda och politik.

Det som sker nu i vår tid i kriser är i själva verket en värld i en långvarig revolution. Det är en skilsmässa med skapelsen, som har gällt i sekler i ett uppror mot religionen, kyrkan, tänkandet, samhället, den fria människan, hennes arbete, hälsa och familj.

Organisationer har hierarkiserats och centralstyr verksamheter och samhällen. Strävan till makten driver fram individualismen och makten korrumperar. Samhällets och ekonomins mening och grundvalar undergrävs. Folkets ledare var ämnade att vara dess välgörare i ett tjänande ledarskap. Solidariteten har trängts undan. Inkomstklyftor ökar.

Världens klyftor och orättvisor mellan dem som har och inte har föder våldet och konflikterna. Förtryck katastrofer och fattigdom i hemländerna leder till flykten. Det mångkulturella samhället ska möta de nya olika traditionerna. Invandrande befolkningsgrupper tenderas att åtskiljas i dåligt skötta bostadsområden. Främlingsfientlighet föder splittring. Moderna länders politik att reformutveckla har fått genomgå stålbladet. Pga finanskrisen tvingas de att följa den liberala vägen till en social nedrutsning som följd. Andra länder radikaliserar sin politik och uppträder totalitärt mot folk och omvärlden. USA syns vara på väg ned, medan Kina och Indien stiger upp. En scenförändring har skett. Kina är den första nationen som har förenat kommunism med kapitalism. Motpolerna blev ett år 1989 i massakern på Himmelska Fridens torg. Där blev syntesen. Den nya liberala revolutionen skedde inför TV-kamreros ögon.

Modernismens kultur har kommit och trängt in i det moderna samhällets kropp och upphävt sociala tabun som demoraliserat. Nya ideal formar en dödskultur. Revolutionen beskrivs som en utveckling. Teknik och mekanisering är både en revolution och utveckling. Världshistorien beskriver i mångt och mycket revolutionens historia.

Ursprungligen gällde utvecklingen människans moraliska utveckling att skapa och leva tillsammans i fred och enhet. Materialismen som ideologi innehåller inget annat än individualism, materialiserade former och mål. Den finns för att vi skall kunna bygga hus, broar och samhället men den tillhör den jordiska sfären. Som en andlig ideologi blir den till ett tomt skal. Jorden var ämnad att vara en åker för vår andliga tillväxt. Andligen är vi barn i Guds mening. Jorden är pilgrimsorten och en förberedelse till det verkliga hemmet i himlen.

Förhärskar materialismen jordens samhällen då är risken att den blir till ett skruvstäd, som utesluter all annan möjlighet till väg, sanning och liv. Då tvingas samhällen och tillvaron till att bli omskapade och inpassade i världsbyggarnas systemteoriska jord. Nya lagar stiftas som skall ersätta forna. Ursprunget uppfattas som förlegat. Det leder till en ny Korsfästelse på "Golgata" som betyder just "huvudskalle", intellektets och kunskapens säte.

Paradoxalt nog har materialismen skapat såväl nytta som den har förblindat och vilselett dvs på gott och ont. Genom att människan skapar ting i hjälpmedel, varor och byggnader, så har den främjat och hjälpt människan. Som ideologi förvränger den sanningen. Sanningen finns inte i människan utan den är uppenbarad och verkar i tron. Detta är den verkliga upplysningen. Många läror och filosofer har kommit som förblindar och stänger in oss i en "inveckling"!

En av dem är Friedrich Hegel (1770-1831) som inspirerat till världspolitikens konfliktplan. Hegels teoretiska filosofi innebär att människan och vår verklighet frånskiljs från sitt gudomliga sammanhang. Teorin säger att människans inneboende kraft kan åstadkomma förändring genom tanken till full verklighet genom den dialektiska metoden. Tes och antites bildrar verklighetens motsatspar som ger syntesen.

Extrem höger och vänster är motpolerna i världspolitiken och blir motorn i revolutionens förändring. Klyftan mellan de rika och fattiga bland nationer och människor är på samma vis en del av kaosets förändring. Det gäller motsättning mellan liberalism och radikalism, motsättningen i arbetslivet mellan könen för jämställdhet, mellan arbete och familj, mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan organisation och hälsa, mellan det offentliga och privata, mellan enskildas förtjänst och det gemensamma, mellan föräldrar och barn och än mer. Arbetslivet ska gälla som den nya familjen som ersätter den ursprungliga familjen.

Det visar socialiberalismens kärna. Det framgår i svensk valdebatt 2010. Politiken kan inte längre urskilja grundvalar för samhällets bestånd. Den klyvs i värdegrunder som inte längre kan binda ihop samhället. Liberalidéerna gör det falska till sanning. Ont blir gott och viceversa.

Ur kaos skapas den nya ordning. Det är frimurarnas hemliga samhällsvetenskap. Trots vanvettet kan vi förstå hur vanvettet rått i historien och förändrat världen. Stalinsmen blev ett sådant samhälle. Gud ersätts här av staten, en totalitär stat, som stiftar nya livslagar och utgör sig vara "sanninges" källa dvs blir lögnes brunn.

Avslöjanden har kommit som visar dubbelspelet. Genom att skapa en fiende, kan fienden bekämpas och motivera destruktiva aktioner till en världsförändring. Ett samspel har funnits mellan USA, Sovjet, Kina, Nazi-Tyskland och Israel. Även Sverige har deltagit i korrupta aktioner. Vi har även blivit utsatta för det för EU-anslutningen. Det är beskrivet tidigare för åren 1982-1992.

Anfadern Meyer Rothschild (röd sköld) låg bakom bildandet av Illuminatiorden 1776 i Bayern. Familjen byggde upp ett världsvitt finansimperium genom att ta kontroll över centralbanker som Bank of England, Bank of America, Ferderal Reserve (USA:s nya centralbank 1913) och bildandet av BIS-banken (1930) en superbank i Basel utan insyn som hjälpte Hitler till världskrig. BIS kontrollerar idag 165 centralbanker i världen. Nordea är uppslukade i den sk Inter-Alpha-gruppen, som tillhör Rothschild.

På 1900-talet blev denna affärs- och finanselit en världsmakt ovan nationalstater genom en överstatlig ekonomisk manipulation. Finanskriserna uttrycker detta.

Genom dem finansierades revolutioner och krig. En lukrativ handel växte genom opiumhandel, vapenindustrin, utvecklingen av järnväg och sedan oljan. Industrialismen och individualismen blev plattformen för den nya tidsåldern efter Upplysningstiden. En rationalism växte fram som fördunklade världsbilden och tron som sagts.

Illuminater blev både revolutionärer och bankirer, som de falska penningmakarna. Tillsammans erövrade de penningmakten över jordens stater. De skapade världspolitiken. Revolutioner och krig skuldsatte länder. Krig var för dem lönsamt. Skuldsättningen erövrade världen. Globaliseringen är en fortsättningen på kolonialismen. Vanvettet är att dessa rövare rånar det hus, där de själva bor i, då skapelsen bygger på enhet.

Dessa radikala och revolutionära finansmän ställer sig över alla nationer och gör sig till ägare av jordens tillgångar. De är världsbyggarna, konflikt- och krigsmästarna i Antikrists samhällsbygge. Allt blir här tvärtom i en antiutveckling med krig, splittring och elitens självutkorelse i sitt eget avguderi. När liberalerna följer läran, då degraderas människan och samhället i ett framåtskridande till en kollektiv grupp av ekonomiska varelser att tjäna ett kommande totalitärt privatkaptal.

Varning för världsomställningen

Därför sker en avveckling av välfärden i världen. Sedan gäller upproret den nationell suveräniteteten, demokratin och friheten. Allt planeras att uppgå i det nya i en global stat med den nya statens moral, rätt och lagar. Fokus ligger på ledarskapet för Euroasien runt Kaspiska havet med jordens rikaste oljetillgångar.

Därför säger liberalerna att samhällets ursprung och sociala mening tillhör ett föråldrat och bakåtsträvande tänkande. Detta leder till elitens samhälle med en liberalism i slaveri. Vanställda lagar har redan instiftats som förstör samhällets sociala mening och äktenskapets grund. Arbetslivet blir den nya familjen och föreningen.

Frimurarnas dominans i vår tid är förutsagd i San Francisco de Quito, Equador, 1563-1565. Den berättar om 2000-talet och förutsäger den djupa kris som ska prägla både Kyrkan och samhället:

- "I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar i syfte att avskaffa detta sakrament...

Wall Street - finanskrisernas moder

Om det finns en skuld, då finns det en fordringsägare. Länder står i skuld och fordringsägarna finns på Wall Street och City of London. De finns med i konkurserna och bland de extremt framgångsrika. Ett dubbelspel och en ohyggligt listig gillrad fälla. De är fordringsägarna och vinnarna. De kontrollerar penningflödena. Skuldsättningen är metoden att erövra.

Det liberalekonomiska stålbadet enligt Milton Friedmans omställng når ut över världen för att 1) decimera den sociala välfärden 2) decimera den nationella suveräniteten och 3) utfordra de nationella tillgångarna till de multinationella företagen i "profit über alles!" för ett bankstyrt och privatägt elitsamhälle. Stålbadet är ledet att bryta ner samhällets sociala strukturer och cvilsamhället Det har skett i Sydamerika, Sydafrika, Asien och Kina, Ja även Sverige fick smaka på medicinen 1982-1992. Dollarns förlorade värde kan orsaka depression över världen.

I Bilderbergs möte i Grekland i maj 2009 behandlades frågan som ett led i en världsomställning. En ny världsvaluta och central världsbank finns i planen likasom det var för EU:s utveckling. Nästa bubbla kan gälla nationer som har större skulder än BNP. De är flera

I dubbelspelet ingår finansgiganter, banker, familjer och nätverk som tillhör Rothschild, Rockefeller, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Warburg, Kuhn, Loeb & Company m.fl. Konkursboet Lehman Brothers kommer att förvaltas av Rothschild Barclays PLC Bank i London. Dessa bildar en an glo-amerikansk allians med ett sionistiskt ursprung.

Lehman Brothers gick i konkurs i september 2008 och var en bank som tjänade enorma pengar på att - enkelt uttryckt - köpa upp huslån, paketera om dem och sedan sälja dem vidare. Redan juli 2005 kom varningar om överhettning utan att åtgärder vidtogs. Lehman Brothers konkurs ledde till att stora delar av de finansiella systemet sattes ur spel.

Finanskrisen 2008 kostade USA 70 000 miljarder dollar

Fastighetsspekulationen alstrade finanskrisen i USA 2008. Ekonomin dopades med lån med låga räntor från Ferderal Reserve, som är USA:s privatchartrade centralbank (Wall Street) sedan 1913. Finanspolitiken uppmuntrades av president Bush. President Obamas stimulanspaket ur ur krisen innehåller ofantliga 70 000 miljarder dollar som tillhör amerikanska folket. Detta är mer än summan av kostnaderna för USA:s krig under 1900-talet fram till idag 2010. Dö eller förlora var alternativen.

Se spelet som gav Finanskrisen 2008 videon 'Överdosen - den kommande finanskrisen'.

En räntehöjning med 1% kostar 700 miljarder dollar. Vid en uppföljning är 2/3 felriktade medel som inte ger någon förnyelse. Ett gigantiskt och fundamentalt finansmissbruk. Skuldsättningen gäller då USA och hela det amerikanska folket. Nästa finansbubbla kan gälla konkurser av nationer. Då är skyddsnäten förbrukade. Då kan världsbyggarnas planer bli till. Den liberalpolitiska utvecklingen förblindar och leder oss rakt in i en fälla.

Är den fria marknadsekonomin på väg att förgöra sig själv?

Internationella Valutafondens årsmöte i Washington okt 2010 avslutades utan någon som helst överenskommelse om samordning av ländernas valutapolitik. Om Kinas valuta skulle skrivas upp kraftigt, skulle landet kastas ut i ett socialt kaos som skulle vara förödande för ekonomin, säger kineserna. Kina anklagar dessutom USA för samma sak: USA-dollarn är för billig, eftersom USA har för låga räntor och trycker för mycket pengar för att skaffa sig egna fördelar på bekostnad av de mindre utvecklade länderna i världen. En konsekvens av valutaspekulationen. Kommer nu en ny världsvaluta eller ett handelskrig? USA vs KIna. I USA ligger ett förslag färdigt om strafftullar på nästan 30 procent mot alla kinesiska varor. Det fria varuflödet gäller då inte. I nov 2010 träffas G20.

Bilderberggruppen och finanskrisen

I över 14 år har författaren Daniel Estulin undersökt och forskat om Bilderberggruppens långtgående inflytande på näringsliv, ekonomi, global politik, krig och fred; och kontrollen över världens resurser och pengar i hans bok "True Story of the Bilderberg Group" and What They May Be Planning Now",2005.

Den 14-19 maj 2009 hade Bilderberggruppen ett möte där man bl.a. talade om två världsstrategier.

 • En väg där världen genomgår en långsam depression i stagnation med nedgång och fattigdom innan en ny monetär union kommer
 • En väg där världen genomgår en intensiv och kortare depression för en ny hållbar union

Finanskrisen handlade om att förstöra dollarn för att få en övergång till en global valuta, inrättandet av en global centralbank och ta steget att upplösa nationella suveräniteter. Krisen i USA blev även för hökarna för djup och man väntar nu på en återhämtning.

Vid samma tillfälle tog man upp frågan att främja Lissabonfördraget för antagande av nyliberala regler, öka privatiseringen inom EU, skapa färre sociala rättigheter till arbetstagare och att öka militärisering för att undertrycka utvecklingen av medborgerliga friheter och mänskliga rättigheter. Detta enligt Daniel Estulin om mötet i Bilderberggruppen.

  Världspolitikens korrupta dubbelspel och konfliktplan

Världsherrarna och skökan på Wall Street har fött och ammat den extrema högern och vänstern (H/V). Konflikter och hatet har piskats fram. Förändring genom kaos - Ordo ab Chaos - myntades av frimurarsekten Scottish Rite på 1300-talet. De offrar sina egna för saken skull. Världskrig, krig och revolutioner har skett avsiktligt för att med blodspengar omforma Europa och jordens samhällen. Världspolitiken är skapad av frimurare. USA är uppbyggt på frimureri. Flertalet av presidenterna är frimurare. Bavarian Club - Illuminatiorden Skull & Bonses - är den mäktigaste. Här ingår anglo-amerikaner och sionister med affärseliten, en kår av politiker, militärer, jurister och ekonomer. De politiska sekterna vann ett stort inflytande över Europa på 1700-talet. Rötterna är hedendomen och går ända tillbaka till babelionska läror och faronernas och materialismens Egypten.

"I själva verket finns det en annan och till stor del en oregistrerad historia. Den berättar om en historia som skiljer sig från våra hygieniserade läroböcker." Ur "America's Secret Establishment" av prof Antony Sutton. Igen sker en manipulerande propaganda. Professor Charles Highams avslöjar i sin bok "Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot" som bygger på dokument från 'US national archives' och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim. USA är uppbyggt av frimurare.

Se videon Banking with Hitler

Filmen avslöjar på vad som har skett bakom kulisserna i den dolda historien. 371 schweiziska banker anklagas för att ha samarbetat med Hitlers regim under Andra Världskrigt. Ett dolt Etablissemang är med och styr världen i generationer. BIS-banken (Rothschild) som idag styr 165 centralbanker bildades 1930 i Basel och medverkade till Hitlers krigsrustning tillsammans med västerländska företag. En av modern tids allra största skandaler.

Än värre ting har skett. Kommunismen är framodlad av väst för att skapa kaos och konflikt med kapitalismen. Dessa system har en gemensam moder och äger gemensamma mål genom materialismen. Så Stalin och Mao fick hjälp från USA. Detta lömska tänkande har format och lett världen. Se här. Andra världskriget var planlagt för att förändra Europas politiska karta för att bilda Europas Förenta Stater och genomföra globaliseringen. Det är den bistra saningen. Första Världskriget skedde även det avsiktligt för att få bort tsar- och kejsardömena i Ryssland resp. Europa. Många krig och kriser ingår i den nya ekonomiska världsplanen.

Liberalister och folkvalda, ni och vi alla har blivit lurade i ett gigantiskt bedrägeri av bankväldet och till att starta krig. Se upp ledare i Kyrkan. Bejaka inte detta. Stoppa denna fördärvliga och korrupta politik! "Sanningen skall göra oss fria!". Den som vill gör detta känt.

"Ni som är jordens köpmän, kungar och tjänare för världens folk har i era rävlyorna verkat i lömskhet, världsbedrägeri och massförstörelse av jorden och människor. Ni kaosets ledare har banat väg för kriser, mänskliga katastrofer och krig. Ni talar med dubbla tungor i tal om fred, gemenskap och demokrati med förräderiska avsikter. "

"Ni penningmånglare och finansens män bär på ett brott mot hela det mänskliga samfundet. I er förbannade girighet har ni rånat, fördärvat och mördat för er egen vinning skull och att fullfölja ert hemliga värv och förräderi. Är ni så ohyggligt blinda att ni har blivit ondskans hantlangare?"

"Ni som är media, folkets tjänare, varför är ni den nya ordningens megafoner och skandalpress i att förblinda, sprida nonsens, tysta sanningen, anpassa historien och torgföra lögnens filosofi och liberalism? Ohyggliga ting har hänt i historien och nutid som ni inte vill att vi ska veta!"

Förnekelsen är stor om detta. I de hierarkiska organisationernas toppskick torgförs detta listigt. De är införstodda, se deltaga

re i Bildberggruppen här nedan. Trots detta sker det inför våra ögon och blinda ser vi tidens utveckling. 13 påvar har som sagts varnat från 1730 - 1922 om dessa samhällsfientliga krafter som Kyrkans dödsfiende. Jorden skakar i katastrofer. Skogar brinner. Isar smälter. Romklubben sa 1972 att världens konsumtion är nu 1,3 x jordens produktion. Allt detta hör ihop i den sanslösa politikens mål och ideologier. Sanningen kommer att uppdagas. Höger eller vänster är inte motsatserna utan vad som är sant eller falskt.

Liberalismen fungerar som den trojanska hästen och är en giftig frukt som ger sken av frihet. En propaganda och villolära där falskt blir sant och vicerversa med media som megafoner. En massförstörelse av människor, relationer och tänkandet genom film och media i en dödskultur och nonsenvärld om den nya religionen.

Ju mer vi äter av den destomer blinda faller vi i slaveri och förfall. Blinda reduceras människor i en ny etik att bli ekonomiska varelser att konsumera och producera utan solidaritet. Ett polskifte för vägen till ett privatägt samhälle. Profitörnas enda etik är profit. Människan är inte längre ett mål i samhället utan ett medel i ett antisamhälle. Eliten vill göra folk till boskap i den förfalskade ekonomins herravälde. En religion skall förkunnas om Upprorsmannen dvs Antikrist.

När Zbigniew Brzezinski ledaren för den Trilaterala Kommissionen skriver i sin bok 'Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era', talar han om ett nytt samhälle där extrem vänster och höger förenas. ”Marxismen utgör ytterligare ett viktigt och kreativt skede i förfallet av människans universella vision”, och ”människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen”. Detta beskriver den liberala visionens innebörd. Kina förverkligade detta 1989 på Himmelska Fridens torg. Kapitalism och kommunism gick samman.

Den dolda världsagendan. Världens styrs av en hemlig samhällselit och en konfliktplanering.
Kommunismen är framutsprungen ur Illuminati som antitesen till kapitalismens tes och den är sponsrade av Wall Street! Syntesen syns nu i Kina. Konflikten styr framtiden, ger krig, makt och vinstflöden byggt på girighet.

Världspolitiken 1900-1973. Etablering av bankväldet. Federal Reserve Banks styr finansvärlden. Globalisering och erövring av nationella tillgångar genom krig, militärkupper och inbördeskrig.

Världspolitiken 1973-2010. Kapitalismen innehåller en allians med kommunismen.
Kina blev NVO 1989. USA stödde Stalin 1920 & Mao till makten 1949.

Terrorattacken 911. Ett skäl till Irakkriget

Klockan 9.37 lokal tid flög American Airlines Flight 77 av typ Boeing 757 som väger 80 ton in på låg höjd in mot Pentagon

 • 125 omkom i Pentagon
 • 54 offer i flygplanet

Fotobevis tagna efter Pentagon-attacken visar vrakdelar delar från ett mindre "plan".

Var är då planet? Var finns stjärten på planet, vingarna, bagaget, sätena, landningsställ och de stora motorerna? Vad hände med passagerarna? Skulle allt vara förintat av hettan?

Som bevis på att detta flygplan inte var en Boeing 757 finns följanda fakta, se även en studie:

 • bredden av hålet i byggnaden är långt ifrån tillräckligt bred. 15 m saknas.
 • planets vingbredd är mer än 37 m
 • bevakningskameror visar också på ett mindre flygande föremål
 • en Boing 757 borde ha synts
 • rotorn som hittats är max 1,5 meter bred.
 • Det rör sig då inte om en Pratt & Whitney-motor i en Boing 757, som har en diameter på 2,7 m (se bilden till vänster med reparatören)
 • jetmotorerna är gjorda av kobolt med en smältpunkt på 1495 °C
 • för att allt ska förångas, krävs det en temperatur på 2927 °C
 • en sådan hög temperatur skulle förvandlat stålbalkarna och annat i byggnaden till aska
 • sådana effekter och spår saknas för Pentagon-explosionen

Många frågetecken finns runt om 911. Hur kunde WTC 7 på 47 våningar kollapsa? Se video. Två explosioner hörs på videon och byggnaden rasar ihop lodrätt i en hög som om den sprängdes kontrollerat. Området utrymdes 1 timme innan. Brandmän vittnar om explosioner i en av WTC-byggnaderna. Utan 911 kunde inte Irakkriget starta. Genom en förevändning om terrorangreppet kastas en hel värld in i en okontrollerbar säkerhetsövervakning, som påverkar framtiden. Ofantlig summor av pengar svindlas bort. Minst 9 miljarder försvann för Iraks återuppbyggnad och kan inte redovisas. Iraks centralbank plundrades på minst $ 10 miljarder som fanns på bankens konton. Hela deras guldreserv försvann som var basen för Iraks dinar-sedlar. Genom detta var Irak utanför Wall Streets kontroll.

Neokonservativa

Försvarminstern Donald Rumsfield och biträdande försvarsministern Paul Wolfowitz är arkitekterna bakom Irakkriget. Planen är utvecklad i PNAC-projektet och fanns redan 1996. I projekt ingår även bl.a. vicepresident Dick Cheney.

Projektet för New American Century (PNAC) är en amerikansk tankesmedja  i Washington som varade från början av 1996 till 2006. I PNAC: s uttalade mål var att "främja amerikanskt globalt ledarskap." 

Grundläggande för PNAC var uppfattningen att "amerikanska ledarskapet är både bra för Amerika och bra för världen" och stöd för en Reagan- politik av militär styrka och amerikanska strävanden. PNAC utövade ett stort inflytande på administrationen för USA:s president George W. Bush och Bushadministrationens militära och utrikespolitiska utveckling, särskilt då kriget i Irak. Enligt de neokonservativa är demokrati och mänskliga rättigheter varje folks naturrätt. Därför har demokratier rätt att störta diktaturer. Men USA är först och främst intresserad av att pipelines kan gå igenom Afghanistan och oljan runt runt Kaspiska havet.

2 dagar efter efter attentatet 911 avslöjade Rumsfield och Wolfowitz att planering av krig mot Irak hade påbörjats. I själva verket hade PNAC redan 1996/97 planlagt krig mot Irak. Det som saknades var en förevändning.

Att skapa en fiende som sedan skall bekämpas i en världsomställningen.

Jihad i Afghanisatan utvecklats genom stöd från CIA under åren 1979-1989, för att förhindra Sovjets kontroll över Afghanistan och samtidigt försvaga Sovjet militärt och ekonomiskt. Afghanistans blev Sovjets "Vietnamnkrig". Vapen kom via Kina, Egypten och Pakistan. CIA stödde även madras-skolorna i Pakistan och Afghanistan. En politisk lavin spred sig med radikala islamister. CIA:s mobilisering bygger på

 1. Pre-radikalisering. Hets, uppvigling och finansiellt stöd mot sovjetisering
 2. Självidentifikation. Radikal islamism. Utveckling av madras-skolor
 3. Indoktrinering. Organisering, gerillakrigföring och vapentillförsel
 4. Jihad. Attacker mot Sovjettrupper

En av de rekryterade var Usama bin Ladin som deltog i jihad 1984-1989. 1984 var han ledare för Maktab al-Khidamar, en organisation som inrättats av Pakistans säkerhetstjänst (ISI) att vara tratten för CIA:s "pengar, vapen och soldater från omvärlden in i det afghanska kriget. Ur detta växte al-Qaida som en politisk motkraft. En ny motståndare är skapad som spred en terrorbekämpning världen runt. En fiende gör det möjligt att motivera förändringar och att föra krig. Fienden måste kunna övervakas när den gömmer sig i samhället. Washington Post publicerar en undersökning 7/12 2010 om utveckling sedan NY 11 sept 2001

 • 1.271 statliga organisationer och 1.931 privata företag verkar på program med anknytning till terrorism, inrikes säkerhet och intelligens i cirka 10.000 platser över hela USA.
 • Ca 854.000 personer, nästan 1,5 gånger så många människor som bor i Washington, DC, håller på med topphemliga säkerhetsprövning
 • I Washington i dess omgivningar finns 33 byggnader för topphemliga underrättelsearbeteunder byggnad eller har byggts sedan september 2001

EU och kontrollsamhället.

Efter 911 sker en utmejsling av grupper under ett nytt "terrorbegrepp". Nu kommer bekämpningen. För att motverka en radikalisering har EU satt in motåtgärder att på ett så tidigt stadium som möjligt stoppa radikaliseringsprocessen. Det nya förslaget från i mars 2010 är en uppmaning till medlemsländerna att sammanställa data och information om processer som leder till ”våldsinriktad radikalisering”. Förortsproblemen med arbetslöshet och utanförskap görs till potentiella riskområden. Nu gäller en EU-kultur där liberalismen präglad av privatiseringsiver och kortsiktigt vinsttänkande. En kultur som är fjärran från ungdomarnas verklighet. Utan den etiska grunden på människan för samhället, kan det det demokratiska samhället övergå i totalitära former.

Katastrofernas politik och kapitalism

I krigets fotspår kommer krigsprofitörerna som Blackwater, Bechtel, Halliburton/KBR, CACI och Titan. Washington Post avslöjar 2005 att $ 40 miljarder har gällt privata kontrakt i kriget. USA:s regering gör Irak-kriget till en attraktiv och lönsam affär och sprider en djup skuldsättning. Profiten går före allt.

Tortyren i Abu Ghraib-fängelset är ett exempel på hur normer suddas ut när entreprenörer är inblandade i underrättelseverksamheten. CACI försåg Irak med 36 förhörsledare i Irak. Center for Constitutional Rights (CCR) väckte åtal gällande CACI och Titan:s roll i Abu Ghrai-fängelset inför en amerikansk domstol i Colombia

"Vi tror att CACI och Titan deltar i en verksamhet för att tortera häktade med övergrepp och gör detta för att tjäna mer pengar, säger Susan Burke, en advokat som anlitats av Center for Constitutional Rights."

Studerar vi aktörerna i Irakkriget eller finanskraschen 2008 som finner vi samma aktörer. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Rockefellar, Kuhn Loeb, Bank of America, BIS-banken och Credit Suisse och alla är Rothschild-bolag.

Mitt under den pågående oljekatastrofen i den Mexikanska golfen framkommer graverande uppgifter om British Petroleums största ägare - banken Goldman Sachs. Under det första kvartal som föregick oljekatastrofen såldes hela 44 procent av aktieinnehavet i BP. Dessutom köpte Halliburton upp Boots & Coots tio dagar innan katastrofen, ett företag som är världsledande inom vissa typer av uppröjningar efter oljekatastrofer. Hade de vetskap och/eller planerade de för en katastrof? Då så mycket annat har skett genom avsiktliga olyckor, då kan även detta horribla gälla.

Världspolitikens konfliktutveckling för en ny världsordning (NVO).
Konflikten är inte till för att lösas utan för att styra världen.

Konfliktplanering bringar till de korrupta vinster, makt och kontroll över framtiden. Krig, revolution och katastrofer är en lönsam affär i katstrofkapitalismen. Kommunismen spreds i världen som antistesen till kapitalismen för en världskonflikt. Detta skapade en fiende att bekämpa. Terrorismen är frampiskad för att bekämpas. Det motiverar behovet av världspolis. Över en miljon är anställda inom säkerhetpolis istället för en verklig fred- och välfärdsutveckling. Endast elitens välfärd odlas. Vi kan fråga oss igen: Hur kunde Hitler rusta för krig? Varifrån kommer alla vapnen till rebeller och talibaner i Afghanistan i ett land som är så fattigt? Hur kunde de få supermakten Sovjet på fall 1984?


Det privata bankväldet.
Bank for International Settlements (BIS) - centralbankernas centralbank

1. Afghanistan:

Bank of Afghanistan

2. Albania:

Bank of Albania

3. Algeria:

Bank of Algeria

4. Angola:

Bank of Angola

5. Argentina:

Central Bank of Argentina

6. Armenia:

Central Bank of Armenia

7. Aruba:

Central Bank of Aruba

8. Australia:

Reserve Bank of Australia

9.  Austria:

Austrian National Bank

10.Azerbaijan:

Central Bank of Azerbaijan Republic

11.Bahamas:

Central Bank of The Bahamas

12.Bahrain:

Central Bank of Bahrain

13.Bangladesh:

Bangladesh Bank

14.Barbados:

Central Bank of Barbados

15.Belarus:

National Bank of the Republic of Belarus

16.Belgium:

National Bank of Belgium

17.Belize:

Central Bank of Belize

18.Benin:

Central Bank of West African States (BCEAO)

19.Bermuda:

Bermuda Monetary Authority

20.Bhutan:

Royal Monetary Authority of Bhutan

21.Bolivia:

Central Bank of Bolivia

22.Bosnia:

Central Bank of Bosnia and Herzegovina

23.Botswana:

Bank of Botswana

24.Brazil:

Central Bank of Brazil

25.Bulgaria:

Bulgarian National Bank

26.Burkina Faso:

Central Bank of West African States (BCEAO)

27.Burundi:

Bank of the Republic of Burundi

28.Cambodia:

National Bank of Cambodia

29.Cameroon:

Bank of Central African States

30.Canada:

Bank of Canada - Banque du Canada

31.Cayman Islands:

Cayman Islands Monetary Authority

32.Central African Republic:

Bank of Central African States

33.Chad:

Bank of Central African States

34.Chile:

Central Bank of Chile

35.China:

The People's Bank of China

36.Colombia:

Bank of the Republic

37.Congo:

Bank of Central African States

38.Costa Rica:

Central Bank of Costa Rica

39.Côte d'Ivoire:

Central Bank of West African States (BCEAO)

40.Croatia:

Croatian National Bank

41.Cuba:

Central Bank of Cuba

42.Cyprus:

Central Bank of Cyprus

43.Czech Republic:

Czech National Bank

44.Denmark:

National Bank of Denmark

45.Dominican Republic:

Central Bank of the Dominican Republic

46.East Caribbean area:

Eastern Caribbean Central Bank

47.Ecuador:

Central Bank of Ecuador

48.Egypt:

Central Bank of Egypt

49.El Salvador:

Central Reserve Bank of El Salvador

50.Equatorial Guinea:

Bank of Central African States

51.Estonia:

Bank of Estonia

52.Ethiopia:

National Bank of Ethiopia

53.European Union:

European Central Bank

54.Fiji:

Reserve Bank of Fiji

55.Finland:

Bank of Finland

56.France:

Bank of France

57.Gabon:

Bank of Central African States

58.The Gambia:

Central Bank of The Gambia

59.Georgia:

National Bank of Georgia

60.Germany:

Deutsche Bundesbank

61.Ghana:

Bank of Ghana

62.Greece:

Bank of Greece

63.Guatemala:

Bank of Guatemala

64.Guinea Bissau:

Central Bank of West African States (BCEAO)

65.Guyana:

Bank of Guyana

66.Haiti:

Central Bank of Haiti

67.Honduras:

Central Bank of Honduras

68.Hong Kong:

Hong Kong Monetary Authority

69.Hungary:

Magyar Nemzeti Bank

70.Iceland:

Central Bank of Iceland

71.India:

Reserve Bank of India

72.Indonesia:

Bank Indonesia

73.Iran:

The Central Bank of the Islamic Republic of Iran

74.Iraq:

Central Bank of Iraq

75.Ireland:

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

76.Israel:

Bank of Israel

77.Italy:

Bank of Italy

78.Jamaica:

Bank of Jamaica

79.Japan:

Bank of Japan

80.Jordan:

Central Bank of Jordan

81.Kazakhstan:

National Bank of Kazakhstan

82.Kenya:

Central Bank of Kenya

83.Korea:

Bank of Korea

84.Kuwait:

Central Bank of Kuwait

85.Kyrgyzstan:

National Bank of the Kyrgyz Republic

86.Latvia:

Bank of Latvia

87.Lebanon:

Central Bank of Lebanon

88.Lesotho:

Central Bank of Lesotho

89.Libya:

Central Bank of Libya

90.Lithuania:

Bank of Lithuania

91.Luxembourg:

Central Bank of Luxembourg

92.Macao:

Monetary Authority of Macao

93.Macedonia, FYR:

National Bank of the Republic of Macedonia

94.Madagascar:

Central Bank of Madagascar

95.Malawi:

Reserve Bank of Malawi

96.Malaysia:

Central Bank of Malaysia

97.Mali:

Central Bank of West African States (BCEAO)

98.Malta:

Central Bank of Malta

99.Mauritius:

Bank of Mauritius

100.               Mexico:

Bank of Mexico

101.               Moldova:

National Bank of Moldova

102.               Mongolia:

Bank of Mongolia

103.               Montenegro:

Central Bank of Montenegro

104.               Morocco:

Bank of Morocco

105.               Mozambique:

Bank of Mozambique

106.               Namibia:

Bank of Namibia

107.               Nepal:

Central Bank of Nepal

108.               Netherlands:

Netherlands Bank

109.               Netherlands Antilles:

Bank of the Netherlands Antilles

110.               New Zealand:

Reserve Bank of New Zealand

111.               Nicaragua:

Central Bank of Nicaragua

112.               Niger:

Central Bank of West African States (BCEAO)

113.               Nigeria:

Central Bank of Nigeria

114.               Norway:

Central Bank of Norway

115.               Oman:

Central Bank of Oman

116.               Pakistan:

State Bank of Pakistan

117.               Papua New Guinea:

Bank of Papua New Guinea

118.               Paraguay:

Central Bank of Paraguay

119.               Peru:

Central Reserve Bank of Peru

120.               Philippines:

Bangko Sentral ng Pilipinas

121.               Poland:

National Bank of Poland

122.               Portugal:

Bank of Portugal

123.               Qatar:

Qatar Central Bank

124.               Romania:

National Bank of Romania

125.               Russia:

Central Bank of Russia

126.               Rwanda:

National Bank of Rwanda

127.               San Marino:

Central Bank of the Republic of San Marino

128.               Samoa:

Central Bank of Samoa

129.               Saudi Arabia:

Saudi Arabian Monetary Agency

130.               Senegal:

Central Bank of West African States (BCEAO)

131.               Serbia:

National Bank of Serbia

132.               Seychelles:

Central Bank of Seychelles

133.               Sierra Leone:

Bank of Sierra Leone

134.               Singapore:

Monetary Authority of Singapore

135.               Slovakia:

National Bank of Slovakia

136.               Slovenia:

Bank of Slovenia

137.               Solomon Islands:

Central Bank of Solomon Islands

138.               South Africa:

South African Reserve Bank

139.               Spain:

Bank of Spain

140.               Sri Lanka:

Central Bank of Sri Lanka

141.               Sudan:

Bank of Sudan

142.               Surinam:

Central Bank of Suriname

143.               Swaziland:

The Central Bank of Swaziland

144.               Sweden:

Sveriges Riksbank

145.               Switzerland:

Swiss National Bank

146.               Tajikistan:

National Bank of Tajikistan

147.               Tanzania:

Bank of Tanzania

148.               Thailand:

Bank of Thailand

149.               Togo:

Central Bank of West African States (BCEAO)

150.               Tonga:

National Reserve Bank of Tonga

151.               Trinidad and Tobago:

Central Bank of Trinidad and Tobago

152.               Tunisia:

Central Bank of Tunisia

153.               Turkey:

Central Bank of the Republic of Turkey

154.               Uganda:

Bank of Uganda

155.               Ukraine:

National Bank of Ukraine

156.               United Arab Emirates:

Central Bank of United Arab Emirates

157.               United Kingdom:

Bank of England

158.               United States:

Board of Governors of the Federal Reserve System (Washington)

Federal Reserve Bank of New York

159.               Uruguay:

Central Bank of Uruguay

160.               Vanuatu:

Reserve Bank of Vanuatu

161.               Venezuela:

Central Bank of Venezuela

162.               Vietnam:

The State Bank of Vietnam

163.               Yemen:

Central Bank of Yemen

164.               Zambia:

Bank of Zambia

165.               Zimbabwe:

Reserve Bank of Zimbabwe

BIS grundades 1930 i Basel i Schweiz för att få ekonomin i Tyskland att expandera efter börskraschen 1929.

BIS fick 1930 en internationell immunitet i 55 länder och bildades för kunna ge lån vid internationella kriser. Det kom att gälla skapandet av Andra världskriget för ett nytt Europa och globaliseringen.

BIS blev samägt av världens största centralbanker. Där finns Morgan's First National Bank of New York, Federal Reserve i New York, Reichsbank och den centrala centralbankerna i England, Belgien Italien, Frankrike och Japan.

BIS:s verksamheten är nära nog osynlig. Trots att organisationen har en enorm makt, är den inte redovisningsskyldig till någon demokratisk församling.

2010 ingår 165 centralbanker under BIS, som beskriver huset Rothschilds bankvälde. Därtill tillkommer andra bankgrupper. Även Kinas, Indiens och Irans centralbank ingår i BIS.

1939 hade BIS förmedlat 294 milj schweiziska guldfranc in i Hitlers krigsrustning.

BIS har fungerat som en tvättinrättning av stulet guld i Europa. Vid Tysklands erövringar beslagtogs centralbankers guldreserver. De blev fiansens pirater och är det under hela 1900-talet.

I BIS:s styrelsen fanns nazister som Walther Funk och Hjalmar Schact. Ordförande i BIS var en amerikan, Thomas Mc Kittrick, som villigt umgicks med ledande nazister. Sverige var också representerad i styrelsenen genom riksbankchefen Ivar Rooth.

De arbetade de hand i hand med nazisterna. En av de största amerikanska bankerna höll en filial öppen i ett ockuperat Paris, som frös konton för franska judar.

I dokumentären "Banking with Hitler" avslöjades hur den amerikanske finansministern 1934-45, Henry Morgenthau i sin dagbok erkände hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna.

Professor Charles Highams avslöjande i sin bok "Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot" som bygger på dokument ur 'US national archives' och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim.

Higham avslöjar bland annat att JP Morgans General Motors mellan 1933 och 1939 pumpade in 30 miljoner dollar i I.G Farben, somvar med att skapa Auswitch - den slutliga lösningen.

IG Farben var på 30-talet världens största företag. IG Farben ägde en del av Auschwitz och tillverkade dessutom giftgasen Zyklon, vilken användes för storskaliga avrättningar i de nazistiska koncentrationslägren. Det var en direktör i IG Farben som 1936 tog fram krigsupprustningsplanem för Hitlers regering. Bosch var en huvudleverantör till den tyska krigsindustrin

JP Morgan hjälpte Hitler med stålproduktionen. Järnmalm kom från Sverige. Fram till krigsutbrottet 1 september 1939 var Sverige och Frankrike de största leverantörerna av järnmalm till Tyskland.

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel "Profits über alles! American corporations and Hitler" att en elit bestående av cirka 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. Bland dem finns Union carbide, General electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-cola, Ford, IBM och ITT.

Dessutom fanns många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland.

Professor Pauwels namnger Wall street-firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The Union bank, som är ägd av Brown Brothers Harriman som hade ett nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen. Chefen för Union bank, som genererade pengar till nazisterna via Thyssen, var Prescott Bush som är farfar till George W Bush.

Samtliga medlemmar i Union banks styrelse var medlemmar av Skull & Bones.

Andra banker som ingår i Rothschilds bankimperium är Inter-Alpha-gruppen som består av:

 • AIB Group, Irland
 • Banco Espírito Santo, Portugal
 • Commerzbank, Frankfurt am Main, Tyskland
 • ING Bank, NederländernaIntesa SanpaoloKBC Bank, BelgienNordea, Danmark, Finland och Sverige
 • National Bank of Greece, Grekland
 • The Royal Bank of Scotland Group, Storbritannien
 • Santander, Spanien
 • Société Générale, Frankrike

Ivar Kreuger och finanskriget

Efter Kreugerkraschen 1932 stiger Krügers motståndare fram. Den amerikanske finansmannen på Wall Street John Pierpont Morgan (JP Morgan) och svensken Marcus Wallenberg agerar för att ta över Kreugers marknader och bolag.

JP Morgan hade med sina intressen i de amerikanska järnvägarna, i stålföretaget US Steel och General Electric, fått i Kreuger en mäktig konkurrent på flera områden. Kreugers LM Ericsson hade t ex tagit över den amerikanska telefonimarknaden från Morgans ITT.

Wallenberg kontrollerade flera stora företag via den finansiella maktkoncentrationen som samlats i Enskilda Banken.

Hans finansiella sfär hotades av Kreugers monopolavtal med omvärlden - avtal som garanterade bara Kreuger, och ingen annan, tillgång till dessa länders marknader.

Ivar Kreugers finans- och industrikoncern

Ingenjören Ivar Kreuger (1880-1932) som bildade det första svenska globala företaget, AB Kreuger & Toll, blev kallad för "Tändstickskungen".

År 1911 blev han ombedd att genomföra en omorganisation av tändsticksfabrikerna i sin hemstad Kalmar med omnejd och var redan en väletablerad företagare.

Tillsammans med en annan ung byggnadsingenjör, Paul Toll, bildades byggnadsföretaget Kreuger & Toll som kom att medverka i flera större byggprojekt bl a i Stockholm. Under lärotid i USA, vann Kreuger erfarenheter att bygga med armerad betong.

Efter att Svenska Tändsticks Aktiebolaget bildandes 1917 kom verksamheten alltmer att inriktas på att bygga upp en finans- och industrikoncern med Svenska Tändsticks Aktiebolaget som grund.

Som störst omfattade koncernen 250 fabriker i 40-tal länder, varav monopol rådde eller monopolliknande förhållanden i 25 av dessa. Detta motsvarade omkring tre fjärdedelar av hela världens dåvarande tändsticksproduktion. Kapital anskaffades genom emission av aktier och s k Participating Debentures i STAB och holdingbolaget Kreuger & Toll. Med kapitalet förvärvades aktier i främst tändsticksföretag, svenska industriföretag och fastigheter.

Därutöver lånade AB Kreuger & Toll ut stora belopp till stater i utbyte mot monopol på tändstickstillverkning och/eller -försäljning i de olika länderna. AB Kreuger & Toll hade aktiemajoriteten i stora svenska industrier bl a LM Ericsson, SCA och Boliden. En viss del av det omfattande aktieinnehavet utgjorde säkerhet för banklån.

Kreuger utmanar Wall Street

Kreuger med all sannolikhet som första steg var ute efter ett nära nog fullständigt världsmonopol inom tändstickstillverkningen inkluderat Asien, Sydamerika och Afrika. När väl detta var uppfyllt kunde han börja höja priserna till en nivå som mycket snabbt skulle täcka skillnaderna mellan värdepapprens marknadsvärde och företagets verkliga ekonomiska ställning. Med det som bas kunde Kreuger gå vidare med samma strategi inom en rad andra områden som telekommunikation, verkstadsindustri, gruvnäringen, cellulosa- och skogsindustrin m.fl. branscher.

Försäljningen 1931 av en majoritetspost aktier i L.M. Ericsson till huvudkonkurrenten ITT, dvs JP Morgan som han hade förvärvat året innan, gick stick i stäv mot hans målsättning att öka aktieinnehavet i svensk industri och måste ses mot bakgrund av koncernens likviditetskris som blev akut mot slutet av 1931.

Börskraschen på Wall Street

Börskraschen på Wall Street 1929 sammanföll med tillkännagivandet av Kreuger och Toll dittills största emission på den amerikanska marknaden som bl a skulle gå till ett lån till Tyskland på 125 miljoner dollar.

Genom en omfattande baissespekulation har Kreugers fiender kommit över stora poster a v Kreugerpapper, som vid den här tiden kontrollerade viktiga delar av det svenska näringslivet: gruvföretaget Boliden, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Skandinaviska Banken, LM Ericsson med flera.

Baissespekulationen bygger på uppköp av aktier som snabbt förlorat sitt ekonomiska värde, innan de lika snabbt ökar i värde igen. Med hjälp av negativ ryktesspridning och samtidiga snabba utsläpp av Kreuger & Toll-aktier, minskar duon Wallenberg och Morgan hela Kreuger-koncernensvärde. Fler säljer. Småspekulanter grips av panik.

Aktiekurserna, som varit grunden för koncernens finansiella stabilitet, sjunker snabbt. Bakom kulisserna köper JP Morgan och Wallenberg upp de aktier som bjudits ut till panikförsäljning. Lånet från Riksbanken i Stockholm återgav Kreuger den finansiella basen. Han hade klarat den värsta krisen och var på väg tillbaka: Kreuger kunde börja rikta kontraslag mot sina fiender. Hans läge var långt ifrån hopplöst.

Riksbanken som med statsminister CG Ekmans ingripande kunde lösa den akuta krisen. Men statsminister CG Ekman hade överträtt sina befogenheter och tvangs avgå en månad innan riksdagsvalet 1932. Ändå dog han.

Mord eller självmord?

Ivar Kreuger avled den 12 mars 1932 i sin lägenhet i Paris.

Omständigheterna kring hans död blev aldrig helt klarlagda. Det fastställdes efter ofullständiga utredningar att Kreuger begick självmord, men andra uppfattningar gör gällande att han blev mördad.

Ett skott i bröstet mot en man på i en säng i en Parisvåning sätter stopp. På skrivbordet låg ett tjockt kuvert adresserat till Krister Littorin innehållande tre andra kuvert, ett adresserat till Littorin, och de andra till Ivar Kreugers syster Britta respektive till Sune Scheéle, som ansvarade för Kreugerkoncernens verksamhet i Indien. Brevet till Littorin var av någon oklar anledning skrivet på engelska trots att han var Kreugers närmaste svenska medarbetare. Han var vice VD för Svenska Tändsticks Aktiebolaget.

Krister Littorinan sågs efter Kreugerkraschen som medansvarig till koncernens katastrofala utveckling och fall och dömdes till tre månaders fängelse och ett skadestånd på 200 miljoner kronor.

Polisutredningen är, minst sagt, bristfällig. Men den visar åtminstone att Kreuger inte kunnat köpa revolvern själv – han befann sig bevisligen på en annan plats, i sällskap med andra män, när vapnet inköptes i en butik i Paris. Polisen struntar dock i att leta efter fingeravtryck på vapnet eller i lägenheten. Kreugers kropp placeras i en zinkkista för att med tåg föras hem till Sverige. Den obduktion som beställts och som regelmässigt genomförs i sådana är fall, ställs in. Ingen får undersöka Kreugers kropp. Flera frågor kring dödsfallet förblir olösta. Också frågan om vem som höll i vapnet. Begick Kreuger självmord? Eller blev han mördad?

Och i så fall: vem tjänade på Kreugers död?  Det som hände direkt efter skottet på Avenue Victor Emanuel III visar vem, vad och varför. Är svaret bland dem som tog över?

Vem tog över Kreugers imperium?

Tre dagar efter dödsfallet i Paris börjar slakten av Kreugers imperium. På ett kontor i Stockholm samlas en Kreugerkommission för att undersöka Kreugerkoncernens tillgångar och inventera papper och dokument som kan omsättas i kontanta tillgångar. Kommissionen består av män ur det kapitalistiska toppskiktet. Men ingen ur Kreugerkoncernens ledning.

Advokat Stenbeck har redan meddelat styrelsen i Kreuger & Toll att kommissionen agerar på "kungligt uppdrag", det vill säga på regeringens uppdrag. Detta var inte sant. Men det ger Wallenberg möjligheter att ostört stycka Kreugerkoncernen som det passar honom själv. Stenbecks roll är klar: han skall blanda bort korten för både regeringen, som oroligt ser på när landets ledande finansiella sfärer råkat i bråk med varandra, och för Kreugerkoncernens män.

Istället sitter här nu bara Wallenberg-män. Wallenbergssfären hade växt fram med hjälp av Stockholms Enskilda Bank. Det är bankdirektören Jacob Wallenberg och direktören Prytz från Svenska Kullagerfabriken (SKF). Ytterligare finansmän med Wallenberganknytning och Wallenbergs advokat, Stenbeck, farfar till mediamogulen Jan Stenbeck.

Han skall dessutom undersöka Kreugers tillgångar för att skaffa sina egna uppdragsgivare en klar bild av vad som finns att hämta hos Kreuger. Här fanns  Svenska Tändsticksaktibolaget (STAB), gruvföretaget Boliden, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), Skandinaviska Banken, LM Ericsson med flera. Vad hände? LM Ericsson kontrolleras sedan 1931 av JP Morgans finans- och industrikoncern.

Nytt ägande av Svenska Tändstickor AB (STAB) - en svindel

De flesta omdömena om Ivar Kreuger och STAB bygger okritiskt på den amerikanska internationellt verksamma revisionsbyrån Price, Waterhouse & Co (PW) medverkan i 1932 års Kreugerskandal.

Där är omdömet om STAB:s ekonomiska utveckling under Kreugereran entydigt. STAB hade varit en ekonomisk katastrof och i realiteten en gigantisk ekonomisk bluff.

Professor Karl-Gustaf Hildebrand påstår däremot i sin i källförteckningen i sin upplysande bok under hänvisning till bolagets skuldbörda:  “Swedish Match was an excellent company with significant earnings potential, and that conditions consequently existed for a progressive reduction of those debts.” 

Jacob Wallenberg var en av köparna av lämnade panter svarade för värderingarna i framlagda bokslut. Kreugerkommisionen anlitad revisionsfirma – Price, Waterhouse & Co – som endast lånade ut sitt namn mot betalning åt storbankerna i sammanhanget.

Vid tiden för Kreugers död i mars 1932 hade STAB monopol i 25 länder (etablerat i 43 länder) med bortemot 200 företag, 250 fabriker och 60 000 anställda. STAB svarade för åtminstone 40 procent av världens tändsticksproduktion.

Den strukturella uppbyggnaden av STAB-gruppen återspeglar den strategi, som Kreuger arbetade efter i alla sina företag. Man skulle äga allt från råvara och tillsatsvaror över produktion och teknisk utrustning till distribution. I STAB:s fall ingick i strukturen allt från aspskog och erforderliga kemikalier över sågverks- och tändsticksmaskiner till pappersbruk och etikettryckerier samt inte minst den nödvändiga marknadsföringsorganisationen.

Ivar Kreuger var verkställande direktör i STAB från dess grundande fram till sin död den 12 mars 1932 med Krister Littorin som vice VD under samma period.

 STAB:s ledning och delning efter Ivar Kreugers död 

Efter Ivar Kreugers död överlät sittande styrelse i STAB i realiteten ledningen av bolaget först på den granskningskommitté, som styrelsen i Kreuger & Toll formellt utsett, men reellt påtvingats av Riksbanken. Granskningskommittén hade fram till början av maj 1932 f d justitieministern Torsten Nothin som ordförande och Ernfried Browaldh (vice VD i Handelsbanken), Jacob Wallenberg (VD i Stockholms Enskilda Bank) och advokat Hugo Stenbeck som ledamöter.

Nothin avgick - detta redan den 21 april 1932 - i protest mot storbanksrepresentanternas sätt att sköta sitt uppdrag och någon ny ordförande utsågs inte. Bakom kommitténs, liksom i administrationens, arbete har man inga svårigheter att urskilja vice häradshövding Marcus Wallenbergs styrande hand.

I den nya styrelse för STAB som tillsattes blev Björn Prytz (VD i SKF) ordförande och Jacob Wallenberg vice ordförande. Ende ledamoten med erfarenhet från branschen och då endast från marknadssidan var Fred Ljungberg, som samtidigt utsågs till bolagets VD. Ingen från den gamla styrelsen fick fortsatt förtroende. 

För sitt granskningsarbete anlitade kommittén revisorsfirman Price, Waterhouse & Co. Likviditetssvårigheterna STAB var emellertid inte svårare, som historien avslöjar efteråt än att de med stöd från inblandade banker gick att räta upp.

Bankerna – framför allt Svenska Handelsbanken och Stockholms Enskilda Bank – hade dock också andra planer för Kreugers företagsgrupp. Man såg nu ett gyllene tillfälle att lägga beslag på några av dem och skaffa sig ett dominerande ägande i andra - företag som sedan visat sig vara några av landets värdefullaste och mest livskraftiga.

I detta spel blev Price, Waterhouse & Co:s som internationellt känd revisionsbyrå ett värdefullt redskap. Märkligt bara att en seriös revisionsbyrå ville låna sig till sådan medverkan för snöd vinnings skull! 

STAB ingick från början inte i PW:s uppdrag, vilket enligt Ernfrid Browald var formulerat med följande sensationella avgränsning utifrån uppdraget att ”biträda utredningsmännen med granskning av bolagets ställning”:

 ”Det överenskoms tillika, att uppdraget till Price, Waterhouse & Co borde så fixeras, att därav klart framginge, att firman icke hade något självständigt uppdrag att undersöka ställningen och vidtaga åtgärder, utan att den blott hade att såsom uppdragstagare från utredningsmännen verifiera det resultat, vartill dessa komme.”

Den 28 november 1932 lämnade PW sin ”slutrapport” för hela Kreugeruppdraget (främst fem ledande företag och bland dem STAB). 

Källor: http://www.riktpunkt.se/riktpunk/nr_3/16.htm
https://www.flashback.org/t535416
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreugerkraschen
http://www.dsm.nu/stab.html

Kritiken var förödande med påståendet, att gruppens tillgångar i verkligheten låg närmare en miljard under bokförda värden och att den i realiteten endast visat en vinst på 151 MSEK mot officiellt redovisade 1 179 MSEK under hela sin verksamhetstid. 

PW fick 300 000 SEK  (runt 10 MSEK i dagens penningvärde) i arvode för att låna ut sitt namn till storbankerna. Efteråt syns allt ingå i en deal med JP Morgan. JP Morgon hade genom banklån till Ivar Kreuger panter, som Wallenberg förmånligt övertog. Wall Street agerar så att det finns en finansfamilj i varje nation Dessa ingår i bankväl.

Finanspiraterna och Basel III - Bank for International Settlements

De som startade finanskrisen 1997 och 2008, finns med under BIS:s utövande och blir utvecklarna av nya regler för världens centralbanker. Redan 1974 startar det som kallas Basel I. Problemet var därför inte okänt, men Basel I är ändå mycket svagt. Aktörerna på Wall Street blir vinnare i alla lägen.

Processen för kriser börjar med att upphosa huslån för en skuldsättning och att öppna upp för en spekulation med frikostiga lån med låga räntor. Fastighetsmarknaden hetnar och blir till en växande bubbla. När ljungelden spritt sig kommer nästa steg. En ryktespridning om någon banks eller ett hypoteklåneinstituts obestånd; eller att en nation som Thailand hade brist på dollar som värdebas för sin valuta. Bubblan spricker. Banker kräver tillbaka sin lån eller så flyr sparbankskunder i panik.

Den elektroniska värdemängden på värdepapper och valutor börjar skena. Ekonomin som ett monetärt elektronisk system är därför ytterst känsligt och relativt. De stora centralbankerna kan därför ganska enkelt styra ekonomins uppgång eller nedgång bara med ett rykte eller en räntereglering. På samma sätt kan en oönskad enskild aktör på marknaden elimineras. Kreuger blev ett sådant fall.

Lehman Brothers blev en finasiell härdsmälta. Den drog med sig många i fallet. Var detta iscensatt? Huvudägarna har ett förflutet som visar på att de är kapabla att offra sin egna. Det visar "Banking with Hitler"!

Ännu lösare blir systemet, när värdet på valutor baseras på hus- eller statsobligationer. Efter att bubblan spruckit, kommer saneringen av de nationella ekonomier under IMF:s överseende. Sanering består främst i sociala nedskärningar, förändringar av arbetsförordningar eller att öppna upp för utländska banker och multinationella företags inlytande över nationella tillgångar eller naturrikedomar för att de ska bli marknadsvänliga stater.

De nya reglerna i Basel III om bankernas kapitalkrav är avsedda att förhindra en ny finanskris. Bank for International Settlements (BIS) säger att de nya reglerna om bankernas kapitalkrav, som hjälpt till att upprätta, kommer att göra världen "till en säkrare plats". De nya reglerna stärker de privatchartade centralbankerns ställning i en den internationella ekonomin.

För ett par veckor sedan varnade BdB, Federal Association of German Banks, för att Tysklands tio största banker skulle kunna behöva den dubbla summan, omkring 105 miljarder euro, i extra kapital enligt den nya internationella bankregleringen.

I slutet av 1974 träffades representanter för 11 I-länder i Basel i Schweiz. De skulle diskutera de problem som uppstått i bankvärlden sedan den västtyska banken Herstatt hade gått omkull. Resultatet blev "Baselkommittén för övervakning av banker". Sedan dess har kommittén sammanträtt fyra gånger per år och är nu underordnad den större bankorganisationen BIS (Bank for International Settlements). Sverige är den enda nordiska medlem.

I juli 1988 steg Baselkommittén ut på bankscenen på allvar. Efter sex års förhandlingar presenterades världens första gemensamma regler för kapitaltäckning i banker. Med kapitaltäckning menas den lägsta nivå på eget kapital som en bank får ha i relation till sina tillgångar. Reglerna, kallade Basel I i finansfolkmun, var enkla. En bank var tvungen att ha minst 4 procent av tillgångarna i eget kapital, så kallad primärkapitalrelation. Dessutom skulle den ha minst lika mycket i "eget kapital-liknande" tillgångar som förlagslån. Tillsammans ger det bankens kapitaltäckningsgrad, som måste vara minst 8 procent. Det innebär ett mycket stort risktagande. Pengar blir här imaginära tal.

I både USA och Europa har staten gått in med stora mängder eget kapital i bankerna och i flera fall skickat upp kapitaltäckningen över 10 procent. Martin Andersson, sedan i torsdags ny chef för Finansinspektionen, sade till DI häromveckan att även de svenska bankerna borde ta in mer kapital. Han borde veta vad som krävs. Som rådgivare till Bank of England var han med när brittiska jättebanker föll och förstatligades. Även dessa hade, med något undantag, hyfsade buffertsiffror. Att banker faller trots fina siffror har ställt allvarliga frågor om Basel II. Om 3 eller 4 procentenheters buffert inte är tillräckligt - vad är det då för buffert? Det är inte konstigt att bland andra finansmannen George Soros har krävt ett Basel III.

En pikant detalj är att ordföranden för den grupp inom kommittén som tog fram kapitaltäckningsreglerna Basel II var en svensk - förre chefen för Finansinspektionen, Claes Norgren. I en debattartikel i SvD i oktober i fjol försökte Norgren ta systemet i försvar genom att säga att det inte var fel på reglerna, felet var att de inte infördes i USA. Visst fanns roten till finanskrisen i USA. Och visst berodde en del av de europeiska haverierna på svallvågor över Atlanten. Men det är ett faktum att flera europeiska banker föll för att de, trots fina kapitaltäckningstal, i realiteten var bankrutta.

En ledstjärna för klassningen har varit tillgångarnas kreditbetyg, vilket har varit ett problem. Kreditbetyg för en lång rad bostadsobligationer och andra räntepapper visade sig under krisen vara av litet eller inget värde.

Den kriminella finansiella kartell som här skapadas är den "mörka kraft" bakom världens krig och globala elände. De "behåller den kejserliga kontrollen över den globala ekonomin". De är skildrar Finanspiraterna för vår tid.

EU - den första affärspolitiska superstaten

Nedanstående skisser bygger dels på de steg som gällt vid utvecklingen av EU dels det som i världshistorien skildras som mål. Utvecklingen har skett avsiktligt dolt utanför demokratins ramar. Politiker talar om demokrati men de deltar i församlingar utan offentlig insyn.

Visionen om Europas Förenat Stater var en liberal idé redan på 1800-talet. EU-projektet följer Monnetplanen.'Europa' var ursprungligen en kristen vision om kristen gemenskap, kultur och fredlig enhet.

Jean Monnet, en av de 7 fäderna till EU, förstod att Europas folk aldrig frivilligt skulle överge sina nationella identiteter. Därför fick man tillgripa det som kallats de små stegens tyranni. EU-projektet bygger inte på den demokratiska grundvalen. Med små stegen smulas suveräniteten sönder lite i sänder. Han beskriver i ett brev den 30 april 1952:

”Europas nationer ska ledas mot superstaten utan att deras folk förstår vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje steg är maskerad som att det vore ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till federation.”

John Pomian som var Joseph Retinger sekreterare påpekade följande när Bilderberg-gruppen bildade starten till EU-projektet:

"... Under de första 3 eller 4 år var det ett ytterst viktigt urval av deltagare i Bilderberggruppen för denna grannlaga och svåra uppgift. Detta gällde särskilt när det gäller politiker. Det var inte lätt att övertyga början tillsatta personer att komma.

Retinger visade stor skicklighet och en kuslig förmåga att plocka ut människor som under några år skulle ansluta sig till de högsta ämbetena i sina respektive länder. Idag finns det väldigt låga siffror bland regeringarna på båda sidorna av Atlanten som inte har genomgått åtminstone en av dessa möten. " (Pomian, sida 254-5)

Bilderberg-gruppen är ett holländskt initiativ
The Bilderberg Group and the project of European unification (rtf-fil)

Initiativet till den första kallelsen, den 28-30 maj 1954,till Bilderberggruppen kom genom Joseph Retinger tillsammans med Paul Rijkens, ordförande för Unilever. Namnet kommer från prins Bernhards hotell Bilderberg.

Retinger har tidigare mött honom. Betydelsen av Unilever var mycket stor. Unilever är en av de största och mäktigaste multinationella företag i världen och en av de främsta europeiska kapitalistiska företagen. Den rådgivande direktörerna från Unilever under 1950-talet var följande deltagare (och jag uppmärksammar banden till Rotterdam Bank och Philips,):

 • H. M. Hirschfield, styrelsemedlem för Philips och Rotterdam Bank. Under kriget tillhörde han Dutch Ministry of Economic Affairs. Han var även kommissionär för Marshallplanen i Holland
 • K. P. Van der Mandel, medlem i styrelsen för Rotterdam Bank
 • Paul Rijkens, medlem i styrelsen för Rotterdam Bank
 • H. L. Wolterson, ordförande Philips och styrelsen för Heldring och Pearson, som är knuten till Rotterdam Bank
 • P S. F Otten,vd för Philips

En kriminell kartell växer fram. Det leder till en rad händelser i bildandet av den första konferensen. Prins Bernhard, hög frimuare, reser till USA 1952 för att besöka sin gamle vän Walter Bedell Smith, som är chef för det nybildade CIA.

Smith la förslaget till den amerikanska organisationen i händerna på Charles D. Jackson, som var en särskild assistent för psykologisk krigföring till USA: s president. Han utsåg John S. Coleman, ordförande för Burroughs Corporation och ledamot i kommittén för den nationell handelspolitiken. Coleman blev USA: s ordförande i Bilderberg.

EU-projektet och Bilderberg var således från början ett holländskt initiativ och syftade till att "stärka banden" mellan Västeuropa och USA . En lista över vilka personer från de europeiska länderna i Nato samt Sverige, som skulle inbjudas till den första konferensen, utarbetades av Retinger tillsamans med prins Bernhard och Rijkens. Den resulterande i en grupp som bestod av:

 • De belgiska och italienska premiärministrarna, Paul van Zeeland och Alcide de Gasperi (CDU)
 • Deltagare från Frankrike såväl högern premiärministern Antoine Pinay och den socialdemokratiska ledaren Guy Mollet
 • Diplomater som Pietro Quaroni i ItalienPanavotis Pipinelis från Grekland
 • Tyske bolagsjurist Rudolf Miller och industrimannen Otto Wolff von Amerongen
 • Den danske utrikesministern Ole Björn Kraft (utgivare av Danmarks främsta dagstidning)
 • Denis Healey och Hugh Gaitskell från engelska Labourpartiet Robert Boothby.
 • Från konservativa partiet kom Sir Oliver och från den brittiska staten kom Sir Colin Gubbins, som hade titlaturen Special Operations Executive (SOE) under kriget

På den amerikanska sidan innehöll medlemmarna i den första Bilderberg-församling:

 • George Ball, som var chef för Lehman Brothers, en före detta hög UD tjänsteman, där han var arkitekt för den politik atlantiska partnerskapsrådet och senare medlem i den trilaterala kommissionen. George Ball var en nära kontakt med Jean Monnet pga sitt arbete som bolagsjurist för EKSG och den franska delegationen till Schumanplanen förhandlingarna.

 • David Rockefeller var nyckeln till ett amerikanskt medlemskap i Bilderberg. Utrymmet tillåter bara en korta skiss av hans direkta ekonomiska och politiska inblandning:

  • chef för Chase Manhattan Bank
  • medlem av Council on Foreign Relationsl
  • ledamot av Business Council
  • det amerikanska rådet för Internationella handelskammarengrundaren av den Trilaterala Kommissionen
 • Dean Rusk: USA: s utrikesminister 1961-1969, tidigare ordförande för Rockefeller Foundation 1952-1960
 • John Foster Dulles, själv en tidigare statssekreterare och en nära personlig vän till Jean Monnet
 • Dean Acheson, Truman statssekreterare och den verkliga författaren till Marshallplanen.

Den slutliga listan innehöll 67 deltagare. Första mötet hölls den 28-30 maj 1954. Sedan dess har koncernen utvidgade något med styrgrupp.

Efter Retinger död 1960 tog E H van der Beugel över som senare blev ordförande för KLM flygbolag och Internationella institutet för strategiska studier i London. Efter prins Bernhard avgången efter mutskandalen med Lockhead 1976, tog stolen över av den brittiske fd premiärministern Lord Home.

I sentida deltagare ingår inte bara affärsledare, politiker och kända frimurare utan även kungligheter för det nya framtiden.

Här finns Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel, Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, inflytelserika senatorer, kongressledamöter och parlamentariker, Pentagon och Nato, medlemmar i europeiska kungligheter, utvalda mediagestalter, och inbjudningar av andra - av särskilda skäl som Barack Obama och många av hans topptjänstemän. En namlista finns på deltagare under åren 1954-2008. Här finns från Sverige statsmän, diplomater, kungen, ÖB, politiker, industrialister, ledare för banker, nationalekonomer, fackföreningen och ledare för media:

Herbert Tingsten chefredaktör Dagens Nyheter. Nat. ekon. M Waldenström, Per Jacobsson Byggnads AB , Marcus Wallenberg, kabinettssekr, Erik Boheman, ambassadör Sven Dahlman, justitieminister Herman Kling, Olof Palme, Yngeve Holmberg, Björn H Lundvall L M Ericson, Kjell-Olof Feldt, utbildningsminister Sven Moberg, Ingemund Bengtsson, Anders Bjorgerd Bonnier, Gunnar Sträng, Krister Wickman, Torbjörn Fälldin, Ola Ullsten, Lars Wohlin, FN-ambassadör Anders Ferm, FN-ambassadör Max Jacobsson, kung Carl XVI Gustaf, Percy Barnevik, Carl Bildt, Leif Johansson Volvo, Leif Pagrotsky, Jacob Wallenberg, Lars-Eric Petterson Skandia, Björn Rosengren, Maurico Rojas, prof ekon, hist, Lund, Tom Hedelius Handelsbanken, Anders Åslund Carnigie, Björn Svedberg SEB, Mona Sahlin, Transportminister Uusman, Stig Larsson SJ, Hans Bergström DN, Lars Wohlin Riksbanken, Clas-Erik Odhner LO, Hans Werthen Elektrolux, Kai Hammerich Saab Scania AB, prof Assar Lindbeck ekon. hist. Sthlm, Curt Nicolin, Stig Synnergren ÖB, försvarminster AndersThunborg, Sten Gustfsson Saab-Scania, handeslminster Mats Hellström, statsekr. Carl Johan Åberg, Peter Wallenberg, Hans Zetterberg SvD, handelsminsiter Staffan Burestam Linder, Hans Blix Intern Atomenergiorganet IAEA, Bertil Torekull Svd, prof Lars Jonung nat.ekon, Handelshögskolan, Bo Ramfors SEB, Jessica Mathews Carnegies

Kungligheter som Juan Carlos I av Spanien och drottning Beatrix av Nederländerna har deltagit i möten. Under tidigare år har styrelseledamöter från många stora börsnoterade företag deltog, däribland IBM, Xerox, Royal holländska Shell, Nokia och Daimler.

2009 kom grekiske premiärministern Kostas Karamanlis, Finlands statsminister Matti Vanhanen, Sverige utrikesminister Carl Bildt, USA: s utrikesdepartement nummer två James Steinberg, USA: s finansminister Timothy Geithner, Världsbankens chef Robert Zoellick, Europeiska Kommissionens chef José Manuel Barroso, drottning Sofia av Spanien, och drottning Beatrix av Nederländerna.

En grekisk tidning har publicerat en lista på 113 stycken som skall ha deltagiti mötet de 13-15 maj 2009. Vi hittar där Sveriges utrikesminister - Carl Bildt, partiledare för Folkpartiet - Jan Björklund, chefstrategen för Microsoft - Craig Mundie, bankiren – David Rockefeller, USA:s finansminister - Timothy Franz Geithner, chefen för tidningen Washington Post - Donald Graham, Natos generalsekreterare - Jaap de Hoop Scheffer, Finlands premiärminister - Matti Vanhanen, bankirerna Jacob- och Marcus Wallenberg och många många fler ur den styrande ”eliten”.

Enligt uppgifter från Daniel Estulin, författare som granskat Bilderberggruppen, ska källor till honom uppgett att årets möte bland annat behandlat den amerikanska dollarns framtid och USA:s ekonomi, ”depression eller förlängd stagnering” och Lissabonföredraget.

Detta betyder att Carl BIldt aom svensk utrikesminsiter och Wallenberg känt de verkliga planerna för att starta en depression och låta dollarna fall. Bildt föreslår FN för lösningar på praktiskt taget alla problem i världen. Han åberopade EU som en ”modell av integration” och nationellt övergivande av nationell suveränitet i mötet i Grekland 2009

Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället

Mötena på prins Bernhards hotell Bilderberg skildras som privata möten för att de inte ska få stämpeln som hemliga.

Möten sker i sociala former med kontakter i ett nätverk.

Kees van der Pijl (född 1947) som är professor i International Relations vid the University of Sussex gör bedömning av den roll som Bilderberg innebar följande:

"I stället utgör den allsmäktiga hemlig Atlantens avdelning, tjänar Bilderberggruppen, i bästa fall som miljö för att utveckla idéer i den riktningen och en sekretess som är nödvändig för att tillåta artikulationen av skillnader i stället för att driva tydliga projekt i allmänhetens kännedom. I denna mening fungerar Bilderberg som laboratorium för nya initiativ i en atlantisk enighet. " (Van der Pijl s. 183)

Vid vissa tillfällen är gruppen känd att utöva verklig makt. En (icke namngiven) tysk deltagare vid i ett möte 1974, sex månader efter den arabisk israeliska kriget, i Edmond de Rothschild's hotell i Megève i Frankrike sa följande:

"Ett halvt dussin kunniga människor hade lyckats i praktiken att återställa världens rovgiriga monetära system igen [efter OPEC: s fyrdubbling av oljepriserna]. Det var viktigt att försöka knyta samman våra nätverk med personliga kontakter. Vi var tvungna att stå emot institutionalismen och den byråkratiska fastnaglingen genom att skapa nya förfaranden och kommittéer. Officiella organ bör flyttas fram och organiseras för att ratificera det som vi gemensamt i förväg har förberett . " (Sklar, s. 171)

Den europeiska "gemenskapen" och enheten

"Romfördraget undertecknades den 25 mars 1957 skapade den "gemensamma marknaden" (Europeiska ekonomiska gemenskapen).

Dess rötter fastställdes i EKSG (Europeiska kol-och stålgemenskapen) som fastställdes den 18 april 1951, baserat på Schumanplanen från den 9 maj 1950 (Vaughan 1976, Milward 1984).

Det är inte osannolikt att föreslå att vägen från den ena till den andra i själva verket gått igenom de första fem Bilderberg- konferenserna,

 • maj 1954 på Oosterbeek (Nederländerna)
 • mars 1955 i Barbizon (Frankrike)september samma år på Garmisch (Tyskland)
 • maj 1956 i Fredensborg (Danmark)slutligen i februari 1957 på St Simons Island (Georgia, USA)

Dessa hemliga möten spelade en avgörande roll för att övervinna den motsatta och centrifugala tendenser som symboliseras av

 • kollapsen för den europeiska försvarsgemenskapen 1954 genom den ungerska revolutionen och dess förtryck
 • fiaskot av det brittisk-franska äventyret i Suez 1956 - Sista skriket av en oberoende europeiska imperialismen

Ännu viktigare blev det att "protektionism", underförstått i detta europeiska enandets projekt, framgångsrikt kom att underordnas

 • "liberaliseringen"
 • amerikansk hegemoni genom ett nära samarbete med de viktigaste amerikanska spelare i alla led.

Beviset för detta måste helt och hållet vara byggt på indicier. Denna hypotes måste vara spekulativ, men jag tror att det är uppenbart att inleda en utredning. Den renas från alla uppgifter, som redogjorts tidigare, så att inte alla möjliga vägar leder till Rom-fördraget och så att det finns mycket mer av politiken m EU:s "integration" än vad de lagstiftande akterna visar."

Utvecklingen av European Round Table (ERT) och EU:s inre marknad
EU - ett rent affärspolitiskt projek
t

ERT, det industriella nätverket för EU:s inre marknad, grundades 1982 efter ett tal i New York av den dåvarande Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar. Han var rekryterad av Kissinger Associates och var mycket aktiv i Bilderberggruppen. Henry Kissinger ingick i ERT:s möten bl.a på Volvos huvudkontor under 80-talet. Gyllenhammar gav en vision och analys i New York inför 1.200 ledande affärsmän i USA om Europas framtid. Europas förening att bli en superaffärsstat.

”Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”

Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken och blandekonomin. I budskapet döljer sig frimurarnas fördolda språk och strategi. Genom att skapa en ekonomisk och politisk förlamning bröts de reformvänliga nationerna som Sverige och andra länder i Europa sönder och förvandals till EU- och marknadsvänliga stater. Alla grunder för ett demokratiskt agerande är utraderat. EU är ett affärspolitiskt projekt. Margaret Thatcher beordras att ”nedmontera brittisk suveränitet” men hon sade: ”No way”.  Så de såg till att hon avskedades. Detta bekräftades senare av Lady Thatcher under en konversation med Jim Tucker.

Belgaren och vicepresidenten för Europakommission Etienne Davignon grundade tillsammans med Pehr Gyllenhammar ERT med industrialster att utforma EU:s inre marknad. Möten skedde bl.a på Volvo i Göteborg, där Henry Kissinger deltog. De kom i busslaster. Gyllenhammar var sedan fler år tillbaka i tiden medlem i Internationella rådgivande kommittén för Rockefellers Chase Manhattan Bank. Vid bildandet ERT blev han även kontaktad av Henry Kissinger att gå med i styrelsen för hans nystartade Kissinger Associates. I denna krets finns världens främsta 'globalister'.

Än idag är Volvo inblandat. Leif Johannson är ordförande i ERT och ERT är kopplat till Bilderbergruppen.

Idag är Gyllenhammar vice ordförande i Rothschild Europe ordförande i Rothschild pensionsfonder och Senior Advisor to the Rothschild Group worldwide. Han är också medlem i Advisory Board av Planet Finance ", en internationell icke vinstdrivande organisation som syftar till att minska fattigdomen genom att bidra till utvecklingen av mikrofinanssektorn. Alla bankaffärer är av intresse.

För Sveriges del hörsammades talet i New York snabbt. Devalvering, spekulation, avreglering av kreditmarknaden och ubåten i Hårsfjärden lamslog och stöpte om Sverige ekonomisk och politiskt.

Systematiken och resultat sammanfaller så mycket att en operation genomförts med behjälpliga krafter inom och utanför Sveriges gränser. Detta har skett för många länder som inte följt en nyliberal ordning. Varför vill vi skymma detta? Det finns t.o.m bekräftelse om detta.

Carl Weinberger, fd USA:s försvarsminister, har bekräftat senare att USA under amerikanskt kommando har sänt ubåtar till Östersjön för att kontrollera svensk marinberedskap. De besitter tillgång på miniubåtar. Ett samarbete fanns med svenska officerare inom marinen utan den svenska regeringens vetskap. Hårsfjärden var en politisk kupp. Carl Bildt hetsade opinionen att Palmes regering var i maskopi med Sovjet och Bildt stod i kontakt med CIA som beskyddare.

Det visar på en agenda utanför protokollet. Syftet med ubåtar var att psykologiskt påverka svensk utrikes- och säkerhetspolitik om en kärnvapenfri zon. Svensk utrikespolitik desarmerades. Vi var en röst i världen för solidaritet och frihet mot militärkupper och förtryck av den tredje världens länder. Sverige tystnade. Vi går in i EU. Allt blir förvånansvärt likt Volvochefens indirekt uppmaning 1982 om Marshall-panen för nyordning. En ekonomisk kris sker samtidigt. Systematiken syns vara planerad. Men man skyller på ekonomins egenheter och regelverk.

Riksbankschefen Bengt Dennis, fullmäktiges ordförande Erik Åsbrink och finansministern Kjell-Olof Feldt säger att de begrep inte vad som hände vid avregleringen av kreditmarknaden, det som kallats för novemberrevolutionen 1985. "Men vi fick en ny finanspolitik!", var det sista svaret i intervjun i ett TV-program. Det gjorde det verkligen. Sverige blev omstöpt och vi flög flera generationer tillbaka i tiden. Bakåt blir framtid. Allt började med devalveringen av kronan, spekulation på valuta och fastigheter. 70-talets oljekris satte spår för alla plus problemen med valutaormen.

En som drev kampen mot det förhatliga välfärdssystemet var SAF:s ordförande och bilderbergaren Curt Nicolin. Han ingick i ERT och var fast besluten att styra det nyliberala flaggskeppet i hamn. Han fick med sig näringslivet med en hård kostnadsjakt, magra organisationer och kortsiktig lönsamhet 1983-1992. En stor kapitalförstörelse förvandlade strukturer. Stora kvalitetsförluster med miljardförluster var priset för att bryta ner Sverige. PG:s Marshall-hjälp infriades.

Den offentliga sektorn var förlegad och tärande och svenska folket ville bara ha högre löner och sjukskrev sig ständigt. Nu skulle detta bort. Med en retorik lika fräck som den var lögnaktig lyckades man hypnotisera och handlingsförlama såväl politiska motståndare som fackföreningar och hela det svenska folket.

Reallöne- och samhällsutvecklingen tvärbromsade. 500.000 i arbetslöshet. 100.000 företag i konkurs. En hel ungdomsgeneration kränktes och gick en oviss framtid till mötes. Dessa industrimän och bankirer har det gemensamma att de offra sina egna för sakens skull.

Soros var en aktör att desarmera svenska kronan. Finansmannen Soros tog lån i SEK som han sen omedelbart växlade till andra valutor. Sen när kronan släpptes lös så kunde han lösa lånen 20-30% billigare. George Soros har identifierats som en frontfigur i den engelsk-franska Rothschilds bankkoncernen. Supermiljardären hyllas 2009 i svensk media som en hjälte och ett orakel. Nog är det märkligt. Hänsynslöshet och girighet lovordas. Varför? Han blev ju väldigt rik på kuppen på andras bekostnad. Ny etik och listighet är att kunna lura systemet. Nytt system ska då tvinga alla till underkastelse. Alla ses som potentiella förbrytare. Återigen förändring genom kris.

Finanskrisen skedde 1982-1992 som kastade 500 000 människor och en hel ungdomsgeneration ut i arbetslöshet. Stor kapitalförstörelse skedde i en destruktiv och kortsiktig kostnadsjakt. "Har vi inga kulor i kassan, då har vi ingen affär!", löd en devis. Koncerner predikade kortsiktig lönsamhet och förlorade väldiga pengar genom kvalitetsförluster, som överskred besparingarna i permiteringar. Rädsla och stressjukdomarna växte våldsamt. Värlfärdssystemet nedmonterades. Utbildningssystemen och skolor hårdskars och kvaliteten i undervisning förlorades snabbt. Miljarder strömmade ut ur landet samtidigt som vi gnetsparade. En obegriplig logik. Politiker och företagerare agerar med samma "tänk". Ett stålbad. Extremismen kunde växa fram. Sverigedemokraterna (SD) är nu ett riksdagsparti. Allt detta ekar idag 2010. Samtidigt visar liberlismen nu ett nära ett miltitant agerande mot SD. En bekämpning som kännetecknar extremism. En väg bort från demokratin?

Var har allt detta planerats?
Samma mönster återupprepas i olika länder.

Den historien är dold men allt är en lång strävan genom de hemliga poltiska sekterna.

Bilderberg har bildats som ett hemligt organ utanför det demokratiska samhället och är inte som skildras i svensk press som en privat elitklubb. Här deltar statsministern, utrikesministern och svensk representanter från näringslivet i möten med de styrande i världen som formar en väg för framtiden enligt elitens konsensus. Bilderbergs policy är att möten sker på privat basis för att de inte ska offentliggöras. Hur kan detta vara en privat angelägenhet? Därför att världens utformning gäller den privata sektornas angelägenhet. Nya unioner är i botten affärsprojekt. Två forum finns. Det hemliga och det offentliga.

"Privat kontakt" betyder "hemlig verksamhet" för en vilseledning. Sekternas språk är tvetydig och leder till motsatsen i en antiutveckling. En politik sägs offentligt. En är dold. Det visar Monnetplanen. Språkdräkten, historien, händelsemönstrens effekter i och vittnesmålen om kaosmodellen avslöjar.

EU-projektet är ett affärspolitiskt projekt att följa nyliberala idéer, där alla stater blir marknadsvänliga, öppna för utvecklingen av privatiseringen, införa de 4 fri flödena mm. Vad döljer sig bakom liberalismen?

Vad menas med liberalism?

Liberalismen bygger ursprungligen på individualism och humanism som en mänsklig materiell befrielselära och etik. Den ska bygga på frihet, jämlikhet och broderskap. Liberalism är en politisk ideologi som till största del går ut på att individens frihet och samhällets framsteg går hand i hand, alltså är det bra för alla om en enskild person är fri att göra egna val att förverkliga sig själv och sina drömmar.

Inom liberalismen delar man in friheten i två olika kategorier:

1. Den ena är frihet från tvång, som går ut på politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr, censur och rörelsefrihet.
2. Den andra är valfrihet, som går ut på den enskilda individens rätt att själv välja bostad, arbete, fritidssysselsättning, vad han eller hon vill konsumera och så vidare.

En person som arbetar hårt och investerar sina pengar väl, och på det viset tjänar mycket pengar, förtjänar en större andel än de som inte arbetar och misslyckas i sina investeringar och därmed inte tjänar några pengar. Detta är ju Alliansen argument.

Liberalismens uppkomst
Upplysningstiden och franska revolutionen

Upplysningenstiden inleds på 1600-talet med utvecklingen av naturvetenskaperna, den mekaniska världsbilden och den rationella människan. Ur dett stiger både liberlismen och socialismen fram ur revolutionen.

Franska hovets kostsamma barockliv växte till en stor ekonomisk börda för folket och då främst bönderna. Genom industrialismen växte också en upprorisk borgarklass fram mot överklassen. Två intressenter fanns genom arbetare/bönder och borgare. Jacobinerna och sekten Grand Orient de France väntade på att genomföra den första socialpolitiska revolutionen. Den genomfördes 1789 och gällde frihet, jämlikhet och broderskap, som är mottot för Grand Orient de France. Tvetydigheten fanns från början. En ny materiell samhällsordning och ett samhälle utan kungadömet, kristendom och Guds närvaro. Franska revolutionen ledde till ett skräckvälde. En ny elit kom och utsågs att tala om vad som var frihet, jämlikhet och broderskap. De som inte stämde med mallen mördades. Ett kaos pågick i Frankrike i nära 100 år. Detta kom även att gälla Ryssland 1917.

Liberalismen och socialismen har således samma rötter!

Liberalismens ekonomi och friheter

Adam Smith som lade grunden till det liberala ekonomiska systemet framhöll i hans verk 'An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations' publicerades 1776, att ekonomin avlöper i enlighet med sina egna lagar om utbud och efterfrågan och att människan tjänar hela samhället om hon låter sig ledas av nyttotänkandet och söker sina egna fördelar.

Vad som sker här lägger grunden till marknadsekonomin och de fria marknadskrafterna. Den en gång av Gud skapade världen med naturlagarna i Oikonomia ersätts. De fria marknadskrafter ska bringas att omsluta jorden och samhällena.

Ekonomin överordnas samhällskroppen med nya friheter och egna lagar, som bygger på hypotesen att fysikaliska lagar råder som optimera tillgångar och efterfrågan, som matematiskt kan beskrivas. Projektet 'Europas enhet' är uppbyggt på en omvänd samhällsordning, en affärsstatsunion, där målet är kapitalets överordnade princip istället för människan. EU är ett kommersiellt och industriellt projekt grundat av industrialister, banker och globalister. Men samhället är en social enhet. Få inser vad som skett. Detta är en social, demokratisk och ekonomisk revolution. NVO bygger på samma grund. NVO är en ny världsordning. Ett omvänt tänkande krävs för ett genomförande, vilket pågår. Språkets innebörd förändras. Det kan framledes bli en tvingande konvertering.

Människan kan inte åstadkomma någon förändring av de rådande ekonomiska lagarna. Hon är bara »verkställande organ» och måste lyda de lagar som finns. EU:s 4:de frihet om människan gäller tillgängligheten på arbetsmarknaden. "Den fria människan" inskränks tilll ekonomin och marknaden. "Frihet" har fått en ny innebörd. De 4 fria flödan ingår i en fri marknadsekonomi.

Hon står mitt i kraftfältet av autonoma, självständiga marknadslagar, som beskrivs här i förtinglade termer. Den liberalistiska ideologin har skapat ekonomiska begrepp som talar om arbete som en marknadsvara, det handlar om utbud och efterfrågan, om köpkraft och konsumtion.

I liberalismens syn blir människan reducerad till en ekonomisk varelse att konsumera och leverera. Det ingår redan talpråket att vi ska leverera. Idrottare ska leverera medaljer. Språket ingår i en stor omvandlingsprocess. Ord och begrepp får en ny innebörd. 'Utveckling' kan i affärsvärlden döpas till 'operation'. Liberalismen är en ny begreppsvärld med en ny innebörd. I förändringsprocessen blir "bakåt" "framåt". Falskt blir sant och viceversa. Vi återvänder till hedendomen som sanning.

Detta myntande är en manipulering för ett nytt tänkande i andra banor, i ett produktions- och prestationstänkande. Framåt blir bakåt. Falskt samhälle blir sant samhälle. Utan ett socialt samhälle gäller det enbart ett tjänande för det privata och näringslivet. Människan blir en operatör i en produktion. Nästa steg blir en ekonomisk kollektivisering. Vid glider mot en socialism i ny tappning.

Det är skillnad mellan jobb och arbete. Det är jobbigt är något påfrestande. Jobb härrör från Biblen om Jobs jobbiga liv. Arbetets innebörd är ett skapande. Engelska har 'labour' och 'work' som arbetsbegrepp. Scientific work står för ett vetenskapligt skapande. Hant- och konstverk är skapande. 'Verk' är knutet till 'work'. Labour blir jobb, där människan är ett redskap och vara - en utförare.

Varifrån kommer ordet jobb? Det är hämtat från Bibeln om Jobs liv. Han blev nu berövad nästan allt han äger, och drabbades av en fruktansvärd sjukdom som orsakar de största lidanden till både kropp och själ.
Herren sade till Anklagaren: "Gör vad du vill med honom, bara du skonar hans liv." Så lämnade Anklagaren Herren. Han lät Job drabbas av varbölder från huvud till fot.
'Jobblinjen' innebär att människor blir redskap. Denna begreppsförvirring i liberalpolitiken förvillar. Det forna arbetarpartiet stod närmre gräsrötterna och människornas vardag. Inflytandet välkomnades även i industrivärlden. Det betydde länge arbetsfred.

I nytt samälle är arbetslivet förändrat till ett verkställande reglementerat tjänstearbete. Arbetets sociala och skapande innebörd innehåller en gemensam planering, beslutsfattande och uppföljning. Dialogen är nödvändig för processen, den fruktbara arbetsmiljön och för hälsan och värdigheten. Denna ersätts mer och mer av en toppstyrning och centalisering genom 'ekonomisterar'.

Stressrelaterade jobb utvecklades under krisen 1982-1992 och finns än idag. Då betonades kortsiktigheten och de magra organisationerna enligt "lean production". Kostnadsjakten ledde till en stor, ineffektiv, panikartad och vanvettig kapitalförstörelse fullständigt i onödan. Effektivitet och lägre kostnader går inte hand i hand. Lägre kostnader på ett ställe kan öka kostnaden på ett annat ställe. Detta skedde. Högre effektivitet kan sänka kostnader. Ökad produktivitet behöver inte heller vara lika med effektivitet.

Besparingar ledde till ökade kostnader och mycket lidande. Ett ekonomiskt inbördeskrig och nedrustning genomfördes med en våldsam arbetslöshet som följd. Riksbanken och Finansdepartemnetet lätt Sverige förblöda i 9 år tills kraschen fullbordades. Fullständigt obegripligt men så skötes det. Sverige lät sig tystas.

En 'militärisering' gör att arbeten blir jobb eller operationella aktiviteter. Människor stömlinjeformas. Detta gäller även samhällsutvecklingen i ett myndighetsutövande och en centralisering av beslut. Detsamma gäller även den överstatliga styrningen genom EU. Kommunernas ansvar försvinner uppåt. EMU stjäl nationell räntereglering från den egna centralbanken och överlåter den till EU:s centralbank. Skruvstädet dras åt. EU:s högsta samhällsprincip är det fria varuflödet. Kapitalet är överordnat samhället och medborgarna

På det viset har det använda språkbruket lyckats dölja att hela det ekonomiska livet är knutet till människan, samhället och naturen. Ekonomins ursprung genom Oikonomia som gäller jorden och människan att bygga samhället och hushålla med jordens resurser försvinner. Det monterära systemet att hantera pengar kallades ursprungligen för krematistik. Begreppet 'krämare' kommer från detta.

Liberalismen gjorde det stora misstaget att tillämpa lagbundenheten i den fysikaliska verkligheten på den ekonomiska. Den hävdar närvaron av en självsökande optimering.

Detta är inte sant!

Marknasekonomin är helt styrd av subjektiva och kortsiktiga intressen. Drivkraften är PROFIT. Profitörernas enda etik är profit. Om den kristna socialäran gällt så får alla handlingar en etisk innebörd att inte komma andra eller naturen till skada. En vinst kan uppnås men inte till förfång för omvärlden och för dem som deltar i den ekonomiska processen.

Samhället som en institution är baserad på det gemensamma bästa med och för varandra i en utveckling och omsorg. Att låta svårt sjuka i Sverige pga av sina sjudom kastas ned i en djupare fattigdom och t.o.m tvingas att byta ner sig i bostad, är nu en liberal samhällsetik. Denna värdegrund undergräver.

De strandsatta som inte klarar denna hårda ekonomiska lag får enskilda välvilliga personer ta hand om. I denna liberala värdegrund blir värdet av människan och hennes liv om hon är tillräckligt produktiv eller inte. Samhället står eller faller beroendet på den etiska synen. I slavsamhället var människan en vara och sämre behandlad än boskapen. Utan en sann etisk människosyn, står samhället på en vacklande grund. Detta är det djupt allvarlig då risken är att demokratin börjar upplösas och övergår till motsatsen.

Om de fria marknadskrafterna överordnas jorden, naturen och samhällen, sätter de även jordens livslagar ur spel. Som en lögn kan den inte råda över något. Detta ekonomiska teorem av verkligheten är ett mått på det mänskliga intellektets och förvillelsens labyrint. En vision med en kompassavvikles på 180o.

Ett skruvstäd tar vid. Liberal ekonomi har gjort sig överordnat människan och allt. Den gemensamma är är här kapitalets bästa att finnas i de fria marknadskrafterna. Vi har erfarit detta i finanskrisernas skövlingar.

Lettlands finanskris 2009

Lettland är ett av de senaste fallen vars ekonomi har krympt mer än något annat EU-lands och där regeringen klamrar sig fast vid ett halmstrå.

I flera veckor har huvudstaden skakats av demonstrationer, inklusive ett fullskaligt, gatstenskastande upplopp den 13 januari. Precis som på Island är letterna bestörta över sina ledares vägran att ta på sig något ansvar för krisen.

När Lettlands finansminister tillfrågades i tv om vad som hade orsakat krisen ryckte han på axlarna och sa: Ingenting speciellt".

Men Lettlands problem är verkligen speciella: precis den politik som gjorde att den ”baltiska tigern” kunde växa med 12 procent 2006 får nu också ekonomin att krympa våldsamt, med uppskattningsvis 10 procent i år: pengar som lösgjorts från alla regleringar flödar ut lika snabbt som de flödar in, och en hel del landar i politikers fickor på vägen.

Den nyliberala ekonomins konvertering för nationerna gäller nedskärning av sociala utgifter, en fri marknadsekonomi på alla områden utan statlig påverkan och släppa nationella tillgångar till multinationella företag. Människans frihet ersätts av ekonomins frihet. Ett lappkast.

Den liberala perverta demonkulturen. Programmeringen av ett nytt tänkande i världen

Att kontrollera tänkandet ingår. En propaganda och villolära sprids där falskt blir sant och vicerversa med media som megafoner. En massförstörelse sker av människor, förstörelse av relationer och tänkandet genom film och media i en dödskultur och nonsensvärld.

Genom psykologi sker kontroll av människors tänkande för att avkristna massorna

 • Frambringa de viljesvaga och moraliskt fördärvade människorna.
 • Film och datorspel med våldsdyrkan som bryter sönder känsloliv, empati och sociala band
 • Reklamvärlden, symbolism och idolskap. Adventstjärnan är 6-hörnad. Nu sprids den 5-hörnade i handeln och finns i många fönster vid julen. 5-hörningen ersätter den kristna symbolen med motsatsen. T-shirts märks med okulta och satiniska symboler. Även anti-lucior finns som kränker traditionen
 • Utveckla drog- och sexmissbruk
 • Okultism, Teosofi, spiritism, kanalisering och New Age
 • Naturralism, panteism, modernism, humanism, rationalism och ateism
 • Att skapa omedvetenhet bland människor för en makt över folket
 • Kontroll över historia - vad människor skall tro ha skett och dölja det som verkligt har skett
 • Kontroll av media - vad människor får veta och lära sig av aktuella händelser
 • Tortyrlab utvecklas. På 50-talet börjar vetenskapliga metoder tas fram för CIA för att bryta ned människans psyke genom elchocker och LSD-droger

llluminati-medlemmar främjar den ny tidens agenda, där Holywood finns som ett huvudcentra. Walt Disney var en av filmens Illuminatanhängare och Fantasia användes för att programmera barn. Illuminaterna ser människorna som patienter i en subtil process att förändra tänkandet. De har arbetat bakom kulisserna i hundratals år.

De leder fåren som är de oupplysta. Ungdomar flegmatiseras att ta emot det ockulta och magiska genom film och böcker. Några filmer som uppenbart skildrar Illuminatanhängare dagordning är filmen The Matrix.

Alla filmer med en ockult synpunkt eller som visa övernaturliga psykiska fenomen, astralresor, eller kontakt med andevärlden är garanterade att vara en del av denna agenda. Detta gäller även musik som knyts till demonliknande människokaraktärer

Videospel skildrar illusionen att vara en soldat i ett krig. Med vapen i sina händer sprids en imagenär massdöd. Allt detta skildras som ofarligt men detta finns för att programmera tänkandet.

Den kristna människosynen

Den kristna sociala läran står i bjärt kontrast till de livsnedbrytande och reducerande. Männniskans urprung är gudomligt med ett evigt mål. Den kristna synen gäller den fria människan att kunna ta ansvar. Människan är en andligt fri, social och skapande person. Skapandet är skeende inifrån-och-ut ur hennes person.

Den skapande människan är Guds avbild som den Skapande Guden. Bakom skapandes förmåga finns ansvaret, moralen och arbetets delaktighet i samhällets gemenskap och utveckling med och för varandra. Det skapta tingen blir kapitalet i samhällets ekonomi. Samhället speglar helt och hållet människan.

 • Som person är vi alla lika värda medsamma rättigheter till liv, frihet, arbete och värdighet.
 • Människans moraliska värde är högre än de skapta tingen (kapitalet)
 • Människa går därför före maskin, person före funktion och etik före teknik.
 • Det är inte möjligt att indela människor i olika klasser beroende på den typ det arbete hon utför. Det betyder i ett förverkligande ett klassfritt samhälle
 • Genom sitt arbete omdanar människan naturen, men hon "förverkligar även sig själv som människa". Genom arbetet blir hon "på ett sätt mera mänsklig”
 • Redan från begynnelsen av sitt liv i moderslivet är hon begåvad med potentiellt förnuft, en gryende frihet och spirande känslor. Hon är en människa med en själ från första stund
 • Till en början är det bara dolda anlag, hon förfogar ännu inte över sin förmåga, men hon utvecklas mot en allt större självständighet och samverkan med andra.
 • Genom sin genetiska härkomst, sina biologiska rötter och sin kroppsliga »tyngd» är människan bunden vid jorden och dess lagar.
 • Genom sina inneboende sociala tendenser ingår hon i och blir beroende av sin medmänskliga omvärld.
 • Känslomässiga och själsliga bindningar är uttryck för hennes växande frihet och moraliska mognad. »Människans värdighet kräver att hon handlar efter ett medvetet och fritt val, på ett personligt sätt, dvs bestämd och ledd inifrån, inte under inflytande av någon blind, inre impuls eller enbart av yttre tvång.

Hennes utveckling sträva efter att förverkliga 'varandets livsform' och inte 'ägandets livsform'. Den privata äganderätten skall tjäna ordningsfunktionen i samhället vilket inte betyder att den som äger mest också »är bäst». Vägen är att ta steget från att 'ha mer' till att 'vara mer' .

Den liberala paradoxen

Nyliberalismen överger därför den liberala synen på människan som mål och orsak för samhället och blir totalitär. Den överger människans värde och rätt. Allt underställs istället kapitalets överordnade princip och grund för samhället.

Det strider mot samhällets universella lag för samhällen. Allt detta strider mot demokrati och frihet. .

Moderater och Alliansen skulle nu kunna säga att "svenska folket har valt oss att avveckla det forna Sverige och låta nationen uppgå i ett modernt och en ny samhällsordning. Vi är stolta över att få göra detta." De vet vad som gäller men håller det dolt.

Kapitalet är ett resultat. Inte en orsak. Alla kapital kommer av ett arbete. Byggmästarn bygger. Ingenjören konstruerar. Författaren skriver. Allt beskriver detta skapandesom orsaken. Människan är subjektet och kapitalet objektet. I system blir människan slaven. Systemet är subjektet och människan objektet och medlet. Där finns människans kollektivisering.

Människans värde står därmed över kapitalet och kan inte och får inte underordnas kapitalet. Konsekvenserna är väldiga om det sker. De demokratiska och etiska mänskliga principerna urholkas genom detta. "Vi är det nya och enda arbetarpartiet i Sverige!", hör vi redan från de liberala.

Socialism, liberalism, rasism och rasbiologi. Den vetenskapliga människosynen

Den mordena politiken har samma källor och har sökt en ny syn på människan. Den vetenskapliga eller den ekonomiska människosynen. Homoäktenskapet kom som ett led i en ekonomisk liberal människosyn att demoraliser familjen, gynna produktionen och forma en liberaliserad religion.

Darwins evolutionsläran 1859, som gjorde människan till ett djur, väckte, och väcker än i dag, förtrytelse. Den la grund till en ny syn på människan och bildade socialdarwinismen om det överlägsna och underlägsna folken. Herbert Spencers teori om det naturliga urvalet – bl. a. att svaga och otillräckliga människor hamnar på samhällets botten, medan "rikt utrustade" personer klättrar uppåt på den sociala stegen – sammanslogs med Charles Darwins verk om människans arv och härstamning av Darwins kusin Francis Galton som myntade uttrycket eugenik. Mot detta sker tildragelsen i Lourdes 1858.

Tyska forskare talade om "rasbiologi" och "rashygien," där det första begreppet rörde det vetenskapliga utforskandet av rasskillnader och rashygien rörde tillämpningen av denna kunskap. Ämnet blev populärt och 1920 inrättar riksdagen med statsminister Hjalmar Branting i spetsen ett statligt institut för rasbiologi, det första av sitt slag i världen.

Under studien av samer (som kallades "lappar") i norra Sverige, mätte forskare skallarna på och fotograferade tvångskommenderade skolbarn och gamla i ålderdomshem. Många av dessa personer tvingades posera nakna och ställdes sedan ut till allmän beskådan i samband med olika föreläsningar och utställningar. Rasbiologi blev grunden i Sverige för lagar om äktenskapsingående – sterilisering – socialvård, enligt ett lexikon från 1950. Sverige blev en föregångare som kom att inspirera nationalsocialismen. Svenska Mejeriernas Riksförening gjorde 1937 reklam för A-människorna genom att äta deras mejeriprodukter. Nazismen var också då förankrad bland många i Sverige.

Under 1800-1850-talet första hälft utvecklade svensken Anders Retzius en del metoder för mätning av mänskliga kranier. Han delade in dessa i två huvudkategorier, lång- och kortskallar. De förra ansågs ha fler positiva egenskaper än de senare.

Nordens och Tysklands människor ansågs vara långskallar, medan till exempel finnar samer och slaver var kortskallar. Retzius mätmetoder fick stor spridning internationellt inom rasbiologin och blev snart använda för att upprätta ett system där en stor del av Europas befolkning definierades som överlägsna andra folk.

I kölvattnet på Darwin grundades det Svenska sällskapet för rashygien år 1909. I styrelsen satt Svante Arrhenius, ordföranden var Vilhelm Leche. Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som högerns Arvid Lindman och socialdemokraten Hjalmar Branting. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade i övrigt starkast möjliga politiska stöd. Det hör till saken att Hjalmar Branting var frimurare och blev socialist, därför att frimurarna drev poltiken om internationalism.

Tiden då Europa övergav demokratin och självständigheten

De små stegs tyranni visar vägen till den totalitära superstaten. I historien kommer det att skildras när Europa övergav demokratin. Vägen leder till en ekonomisk kollektivisering av medborgarna i ett totalt privatiserat samhälle. Vänster och höger flyter ihop i superkapitalisemen som i Kina 1989. Tidigare motpoler i kommunism och kapitalism uppgår i varandra.

Skuldsättningen och stålbadet är kopplat till varandra. USA är förberedd att ingår i federation. Myndigheter i USA tillhör inte längre USA utan US dvs United States! En framtida federation. Även USA:s folk är förda bakom ljuset och missnöjet mot den dolda agendan växer. Politiken och begreppsvärlden ryms inte längre i spektrat för traditionell vänster- och högerpolitik. Liberalismen innehåller både och. Den kan orsaka en motpol genom extremismen i vägen till en internationalism.

Varför?

Både ideologierna har en och samma moder och bär samma syfte. I det en fallet gäller det globaliseringen och i det andra fallet internationalen. Ursprunget finns att hämta i materialismens kultlära och slavsamhälle i forna Egypten. Detta är skildrat tidigare. Materialismen är en religion, där faraonen blev gudaförklarad. Sovjetsamhället liknade detta i sin statsreligion. Staten var det högsta och gudomen. Människan ägde ingen frihet och moral. Folket var boskap i en ekonomisk och industriell kollektivisering. I affärsstaten blir företagarna och finansmännen gudomen. Det finns även andra statsreligioner med samma effekt.

Vi ser en utveckling som går emot alla konventioner om ett fritt samhälle. Utveckling av den globala unionen sker inte i det offentliga rummet. Organiserade steg tas för en samhällsnedbrytning. Icke-demokratiska församlingar finns organiserade där politiska ledare deltar i samverkan med finansvärlden. Round Table utecklades 1891 genom imperialisten Cecil Rhodes för de engelsktalande folkes världsherravälde. En dold världsregering finns i De 300.s kommitté som bildades av britter 1729. Se mer här.

General Wesley Clark, hög frimurare och överbefälhavare över NATO-styrkorna i Kosovo, medgav till CNN i juni 1999:

"I det moderna Europa finns det ingen plats för homogena nationella stater. Det var en idé från 1800-talet och vi kommer att genomföra denna mångkulturalismen på 2000-talet, och vi kommer att skapa multietniska stater."

Det är en tes som inte bara gäller Europa utan är en väg för en allmän internationalism och världsstat. Flyktingströmmar bryter både ned och förstärker nationalismen. Det föder de politiska, demokratiska, etniska och sociala konflikter om rättigheter och friheten. Motstånd mot internationalism blir oundviklig och frambringar motsättningar enligt konflikplanen som blir kontraproduktiv som stärker en polisiär kontroll för den sociala och politiska omställningen.

FN.s fredsbevarande styrkor kommer att förvandlas till ett omgjort Nato att vara det enda organet som får ha vapen när övriga länder har avrustats i syfte för väldsfreden. Alla militära styrkor kommer att överföras FN:s kommando. FN spås bli den nya världsregeringen.

Nordamerikanska unionen - de nordamerikansk affärsstaterna

The North American Union är ett projekt som påbörjades 2004 organiserat av US av Council on Foreign, Relations Kanadas Council of Chief Executives och Mexikos Mexican Council on Foreign Relations. Projektet föreslår ett närmare ekonomiskt och socialt samarbete mellan de tre länderna. Begreppet USA är på väg att ta bort och ersätts av US. Med EU som modell blir även detta en affärsstatsunion i steg till en global affärsstatsunion.

Andra unioner är på väg att bildas:

 • Sydamerikanska unionen planeras gälla 2019 och likna EU
 • Afrikanska unionen etablerades 2002 genom att samarbetet inom Organisationen för afrikansk enhet (OAU) utvidgades. Unionens högkvarter ligger i Addis Abeba i Etiopien
 • Norafrika och Mellersta östern?

Enligt Bilderberggruppen, Kina och FN önskar man ersätta dollarn med en ny världsvaluta. Dollarn försvagas. Finanskriserna försvagar nationell ekonomi och självständighet genom skuldsättningen och beroendet till det internationella banksystemet. Med en ny världsvaluta skall en central global världsbank inrättas som ersätter IMF och världsbanken. Det är ett steg som kungjorts.

Triumviratet och det dolda imperiet

Slutsatser: Ett fåtal kan sätta en världslavin i rullning. De mäktigaste globalisterna, även med ofullständiga medlemlistor, kan spåras till en handfull hemliga sällskap och till en liten grupp som blir Rockefeller-Kissinger-Rothschilds triumvirat.

Dessa organisationer och människor är sällan, om någonsin, omnämnda i de vanliga nyheterna och de har aldrig upptecknats in i historieböckerna. Trots detta har svensk samhällselit och media deltagit på "privat" basis i Bilderberg om en global agenda, att bypassa demokratiprocessen för EU:s bildande, finansiella operationer, planer för dollarn och en global monitär union utan att informera och agera dvs hålla allt dolt.

Bredvid vår vardag lever denna overkliga och fördolda antiutveckling. I väst tål vi inte höra och är mycket rädda för ordet "konspiration", när hela processen av internationella relationer verkar vara en gigantisk konspiration, för att inte nämna alla andra områden som påverkas av detta som absolut inte kan förklaras från en konventionell synvinkel.

Det utmanar hela vårt medvetande och vår världsbild om vad som är rimligt. Det överskrider gränsen av ett svindlande världsbedrägeri. Stormaktskonflikter är stort nog men att det finns en liten grupp människor som verkar på ett personligt plan och iscensätter kaos för världen för att förändra. Detta gör dem till mänsklighetens dödsfiender. De är kristendomens och Kyrkans dödsfiender. Hela historien gäller detta. Utmanaren och upprorsmannen blir Antikrist.

Vi bär på en tillit till den västerländska demokratin att den aldrig överges eller sviks av de folkvalda även om det finns olika uppfattningar. Trots detta deltar de och känner planerna. De talar i skenbara ordalydelser som ska bringa lugn och förtroende för framtiden men de håller folk i ovetskap. Politiken och begreppsvärlden ryms inte längre i spektrat för traditionell vänster- och högerpolitik. Liberalismen innehåller både och. Och mer därtill. Den kan orsaka jordmånen för extremism i frustration.

Våra fria press och öppna samhälle klarar inte av upptäcka denna världsrevolution. Dessa media rör sig just i det traditionella och kortsiktiga spektrat. Redaktörer och journalister ser inte eller kan inte se. Eller de får inte se.

Världsrevolution bär likheter med Sions Vises Protokoll Machiavellis "Fursten". De tre innehåller en djup amoralisk politisk filosofi:
"Vår paroll är makt och hyckleri. Endast styrka segrar i politiska saker, i synnerhet om den är dold i de talanger, som är nödiga för statsmän..."

Sions Vises Protokoll anger frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister vara sionisternas redskap för att behärska världen. Dokumentet beskriver en uråldrig rasism och har förkastas som falskt! Det måste betonas. Protokollet påstås komma från den första sionistiska kongressen i Basel 1897 i Schweiz. Bankernas huvudstad. Ser man till vad som skett på världspolitikens arena de senast seklerna, i folkens vilseledning, aktivering av krig och revolutioner, miljoner av blodsoffer, flykt och förföljelser, elitens finansiella aktörer och operationer, då blir likheten kuslig.

Webb:kontakt@uppenbar.info
Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt.
Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.
Vi är alla syndare. Omvänd er och be till Kristus. Han är vårt enda hopp.