DEN GALNA LIBERALA REVOLUTIONEN

febr 2011

INNEHÅLL

1. Den liberalistiska makroekonomiska strukturomvandlingen 2. De två världsmotståndarna eller "das anschluss? 3. Den liberala revolutionen
4. De två folken: Affärsfolket och det vanliga folket 5. Den nyliberala visionen - NVO 6. Fälttåget mot den nationella suveräniteten - vägen till EU-staten

7. Lean Nation Sweden

8. Ex. Den magra och sönderdelade järnvägen 9. Ex. Vård över EU-nationsgränser och den magra vården
10. Nya människosynen 11. De höga el-priserna slår på all och sänker konkurrenskraften 12. Nato - ett försvar eller en världspolis?
13. Den kostiktiga ekonomin, skatten och hälsan 14 Bilderberg och mötet juni 2011 15. Märkesåret 10-årsdagen av 9 / 11

Vem äger fodran ifrån alla världens finanskriser? Finns det en skuld då måste det finnas en ägare.

Utvecklingen av den makroekonomiska förvaltningen

USA:s statsskuld är nu uppe i $ 14 127 miljarder i feb 2011.Ränte-betalningar kommer att växa från dagens 10,8 procent av statsbudgeten till 20 procent år 2020.

Samtidigt som USA fortsätter att hoppa fram på kryckor rusar Wall Street iväg som om ingenting har hänt. Fjolårets ersättningsnivåer uppgick till 135 miljarder dollar.

65 miljarder blev de svenska storbankernas samlade vinst i fjol. Hur gynnar detta Sverige? En tredjedel hamnar i ägarnas fickor. Krisen och kreditförlusterna är som bortblåsta. 2009 kom ett bonusregn på 5,4 miljarder.

En bedömning är att USA befinner sig i en större ekonomisk kris än vad Grekland gör. Delstaterna har svårt att hålla sin budgetramar. Nedbantningen av sociala tjänster är densamma här som i den övriga världen. Räntetillväxten är så omfattande att ekonomin kan knäckas. Det stora hotet är då en gigantisk kris. Samtidigt är Europas stater i svårigheter och försvagas. Allt har hiitills varit ett spel. Det har sagts i historien att de sociala strukturerna ska brytas ned.

Var finns alla pengar som förlorats och försvinner i räntor - ett jättetapp? USA:s 300 miljoner invånare är vilseledda inför problematiken. Alla tror att det bara är ett tillfälligt stopp på en konjunkturskurva. Det spelar ingen roll om det är demokrater eller republikaner vid makten. Det är som i den övriga världen en politik i det fördolda.

Efterverkningarna efter finanskrisen innehåller alla ett likartat mönster. Tunisien, som nu var aktuellt, har sedan 1990-talet varit IMF:s och Världsbankens särskilda ögonsten. IMF hyllar den numera internationellt efterlyste presidenten Ben Ali för hans pionjärinsats generösa regler för utländska investerare och deras utförsel av profit. I september lovordades hans regim för ”de långtgående strukturella reformer som förbättrat företagsklimatet och ekonomins konkurrenskraft”. Detta är en sammanfattning har skett steg för steg sedan Andra världskriget. Allt som beskrivs som rättvisa

Landet ”har gjort betydande framsteg i omfattande strukturella reformer som accelererat sedan 2004”. När Hosni Mubarak lade in en högre växel i sin nyliberala politik, lät privatisera 17 statliga företag på bara ett år och införde särskilda exportfrizoner enligt avtal med Israel och USA. IMF:s experter berömmer ”myndigheternas sunda makroekonomiska förvaltning”, prisar ”hanteringen av finanskrisen”, njuter av sjuprocentiga tillväxtsiffror. Detta skildrar hur skev den ekonomiska redovsningen är och tolkas. Det vanliga folkets liv syns inte.

Detta skildrar två skilda världen mellan dem som äger och dem som är det vanliga folket. Finanskrisernas huvudcentra leder till centralbanker och Imf som en skuldmotor för världen. En hjärntrust finns på Wall Street och USA:s privatstyrda centralbank.

De två världsmotståndarna eller "das anschluss"?

Förre tjeckiske presidenten Vaclav Havel talade i okt 2010 vid en konferens i Prag med titeln "Den värld vi vill leva i". Han såg det globala samhället som den "första ateistiska civilisationen". Detta samhälle, sade han, föredrog kortsiktiga vinster före den långsiktiga vinsten. Men dess farligaste aspekt var dess stolthet över sin myckna logik och endast respektera principen om profitens potential.

Två motståndare tycks nu framträda. Den liberalstyrda och den muslimska världen. Vart ska den arabiska revolutionen vända sig för friheten. Vilken makt är störst i världen? Den politiska makten eller affärsmakten? Är Egypten ett instrument och en vägvisare för andra länder att tro på friheten för att genomföra katalysen till "das anschluss"? Där väntar "de". Ett ja till en lögn. Så dyker Egypten åter upp på världsarenan.

Obama sa 1/2 att USA kommer att fortsätta att sträcka ut handen till Egypten och dess folk:
– Vi hör era röster, sa Obama, och jag är övertygad om att ni kommer att avgöra er egen framtid.

Likaså talar Carl Bildt om att en ny era begynner. Han var med i tiden 1982, då svensk politik desarmerades och sjönk Hårsfjärden och då han konfererade med CIA om en svensk maskopi med dåvarande Sovjet. Ubåten råkade komma från USA. Han är nu med och talar om demokrati. Han ingår i tankesmedja Bilderberg, där världsbyggarna maskerade planerna om EU och som nu fortsätter i demokratins namn vägen till den affärsmässiga internationalismens styre. Politiken handlar inte att styra åt folket utan att styra nationer trots folket.

 • jan 2011: utrikesminister Carl Bildt skriver på sin blogg: att diktaturen i Egypten är ”ett långt öppnar samhälle än åtskilliga andra i regionen” och att han tror ”att nyckeln till landets omedelbara politiska framtid ligger i presidentvalet i september”
 • febr 2011 säger utrikesminister Carl Bildt motsatsen: Med kvällens viktiga besked - som jag starkt välkomnar - är eran Mubarak i Egyptens politik över.

Två rum finns med EU- och världspolitiken:

 • det demokratiska rummet, där folkets ombud talar i lugnande termer till folket i sken av att demokratin och rättvisan gäller men de tänker ett annat. Statsministerns, försvarsministerns och utrikesminsterns retorik gäller en pseudo-demokrati. Demokratispråket är en fasad som döljer vägen till det nya hemmet i affärsrikets fullbordade internationalism och folkens slutliga socialisering. Tre folk gäller
  • affärsfolket som styr världen, de självutkorade
  • de vanliga människorna och de produktionsdugliga
  • de produktionsodugliga och ovärdiga om står utanför
 • rummet på tu-man-hand i tankesmedjan med de allierade som kallar sig filantroper. Wikeleaks har beskrivet detta. Här ser man länderna som frukträd och man äter upp frukten. Finanskriserna skapar tillgång på billigt kapital, när staterna kommer med skattepengar och räddningsoaket. Nordea har blivit stor att de i ett felsteg knäcker de nordiska finansekonomier.

Den liberala revolutionen

Runt om växer fort ekonomier i Asien, Kina, Sydamerika och även Afrika med låglönepolitik och låga sociala avgifter i internationalismen.

En bllarbetare i Kina kan tjäna 3000 kr/mån som är 1/10 jämfört med Sverige. En del bor på fabriken.

Vad händer? Europa och Sverige har en tredje form som liknar mer avveckling än utveckling i en dold fusion för ett centraltstyrt Europa.

Kina är inne i en enorm förändring. Jätteinvesteringar görs i gigantisk infrastrukturutveckling i ett aldrig skådat slag med plan om ett nät med snabbtåg genom detta väldiga rike.

Helt nya superstäder skall byggs upp på landsbygden från 40 - 100 milj människor. Dessa orter skapar en regional styrka, intern marknad och självständighet tillsammans med landsbygden.

En tåglinje planeras gå mellan Peking och London. Resan beräknas ta 2 dagar. Tåglinjer byggs för en fart på 350 km/tim. Tåg med toppfarter 450 - 500 km/tim finns utvecklade.

De pekar på ett framtida samarbetet mellan Kina och väst. Är Kina makten och efterträdaren till USA? Det stora resurskällorna finns i Euroasien.

Allt detta sedan 1989, då Kina enligt Milton Fiedmans koncept genomförde stålbadet på Himmelska Fridens torg. Kapitalism och kommunism i förening. En annan strategi är att investera tillverkande industri istället för köp statsobligationer. Volvo Cars är ett fall, som ska bygga en fabrik i Kina. Volvo Cars kinesaffär blev utformad av Rothschilds agent P G Gyllenhmmar, när Volvo var som svagast. Detta sker även i amerikanska bilindustrin. Ett förvagat USA blir ett byte en kinesisk expansion? Gamarna samlar sig. Väst är piskad för en överlevnad att utveckla nya teknik och energilösningar., som motiverar höga löner.

En enorm ekonomisk transformation har genomförts sedan dess 1990. Då regerade I-världen över den övriga världen med USA i spetsen. Inom I-världen bodde ca 19% av jordens befolkning men förbrukande 80 % av världens resurser. 81% levde på 20% av alla resurser.

De två folken - affärsfolket och det vanliga folket

The Economist berättat nu att 2010 kontrollerar 1% av de mest förmögna 43% av allt kapital i världen. De är mer än någon ensam regering har gjort. Affärseliten är den nya makten. De 10% rikaste kontrollerar 83%!! Se ovan.

0,5% eller 24 milj vuxna med en förmögenhet > $ 1 milj kontrollerar totalt 69,2 trillioner dollar mer än en tredjedel av världens samlade förmögenhet.

Richard Wilkinson och Kate Picketts bok Jämlikhetsanden visar att klyftorna bevisligen har ökat – mest inom länderna själva. Detta får inte luras oss att tro att lösningen gäller en aktiv fördelningspolitik, menar The Economist i samband med Davosmöter i jan 2011.

Tillväxt och frihandel skall tids nog låta "manna" falla ned från bordet även till det vanligt folk och hundarna. Världen består således av affärsfolket och det vanliga folket Detta är den liberala ekonomiska världssyn.

1990 fördelade världens tillgångar där I-världen nyttjades 80% med U-länder fick resten ca 20%. På 15 år så har bilden totalt förändrats. Hur kan det råda sådana extrema olikheter?

Om vi går till Europa och utvecklingen i Sverige så sker en nyliberal transformation av samhället genom utvecklingen av EU. Ekonomi kan beskrivas i två motsatta principer.

Den liberlistiska makroekonomiska strukturomvandlingen.

Den första principen är att samhället som en förening av människor för och med varandras gemensamma bästa.

Arbetet skapar kapitalet i varor, produkter, byggnade etc. Arbetets företräde framför kapitalet innebär då arbetet har företräde i den ekonomiska beslutsprocessen. Ett kollektivt samarbete.

Företag kan då inte bara vara vinstgeneratorer utan bär även social mål. Samhällsprojekt har då gjorts till sociala företag, t.ex ett brobygge utvecklingsländer.

Detta är den kristna läras beskrivning av samhället som en social organisk enhet. Människan är en unik person, med en fri vilja som en skapande varelse. Så är vi alla lika värda. Rättvis lön är ofrånkomligt. Vinster som görs måste tjäna människorna och hela samhället. Folkets och arbetets ekonomiska makt tillhör en naturordning. Alla ekonomiska handlingar har en etisk innebörd för samhälle och natur. Långsiktig vinst innehåller hållbarheten.

Arbetet är ett uppdrag, en plikt och en rättighet. I sant arbetet får människan vara den sociala varelse som hon från början är skapad till. Arbetet får sin mening när det utförs tillsammans med och för andra människor.

Det räcker att betrakta samhället i en bikupa för att förstå att detta äger sin riktighet. Kapitalet är resultatet och objektet i en skapande process. Arbetet är den skapande orsaken och bildar subjektet. Ekonomi innehåller både ett samhällsbygge och en hushållning av resurser. Den svenska vägen byggde på en folkhemstanke med en ekonomi som balanserad offentlig verksamhet och marknadsekonomins fluktationer. Länge fanns en kyrka/stat-relation som innehöll en viktig värdegrund för samhället sammanhållning.

Den socialistiska och kommunistiska ordningen betonade också den friheten.

Men även den sattekapitalet i fokus före människan i en gigantisk industrialism och statskapitalism med en elit som skulle skapa frihet, jämlikhet och broderskap uppifrån.

Folket blev en kollektiv boskapshjord med en stasreligion där endast staten var sann. Detta skulle utplåna intrång av privata och borgeliga krafter. Det klasslösa samhället.

Motståndare till sovjetstaten, var folket fiende, som motiverade terrorn.

Denna väg blev fruktad och hatad. Allt som inte är liberalism kallas nu för kommunism av högertrogna. Ryssland är ändå idag styrt av ett oligarkiskt system. Inga ideologiska system klarar av att skapa verklig frihet.

Privatkapitalism alstrar monopol och går också den mot det totalitära och "kommunism" i en ny ateistisk tappning.

Den andra principen gäller liberalismens ordning. Liberalism sägs vara nära förbundet med individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati.

Den liberala konflikten

Ett fritt näringsliv med marknadsekonomi och privat äganderätt ämnas vara ett led att garantera individens frihet. Liberaler är därför starkt skeptiska till statlig inblandning i den privata sfären. Här uppstår kluvenhet. F. folkpartiledaren Gunnar Helén säger: "Att vara liberal är att vara kluven".

Människans beslutsrätt avgör framtiden. Samhället går mot det totalitära utan människans rätt.

När kapitalet görs till subjektet, blir samhälle och människor för medlet för kapitalet. Där uppstår en konflikt. Liberalismen betonar friheten, en individuell frihet, men frihetens högsta princip gäller kapitalets frihet och de fria marknadskrafterna Den liberalistiska ideologin har skapat ett språkbuk som talar om arbete som en marknadsvara. De fria marknadsekonomi skapar varken frihet eller en naturlig samhällsoptimering. Allt styrs av profit.

Idag vet vi också att naturlagarna sätts ur spel. En självoptimering sker inte. Världsresurser plundras i kortsiktig profit. Vinster tas ut som tömmer all sann frihet och rätt. Diktaturer har försörjts. En blindhet har utvecklats utan dessa like.

EU har fastlagt 4 principer om frihet som medför att mänsklig frihet och människovärdet går förlorat. Detta är det fatala. De sjuka kastas nu ut ur samhället och socialcynsim sprider sig, som ger grogrund för motsättningar. Samhället som organisam upphävs och förvandlas till ett kommersiellt system. I

Detta är den nyliberala ekonomins ordning. Det rakt motsatta. Arbetet dvs de arbetande människornas intressen hamnar i skymundan. Värderingar kastas om. I svensk politik är högern det nya arbetarpartiet. Det som sant och gott i det ursprungliga med välfärd, solidaritet är nu bakåtsträvande, ont och falskt. Det nya är framtåtskridande och gott. Detta är den sista utmaningen. Kampen mellan ont och gott.

Till sin natur kan den jämöras med "dracula". Den förtär inte bara människor utan även samhället. Vinsten räknas för ett fåtal på bekostnad av andra. En bisarr utveckling. Etiken är pofit till max fortast möjligt utan hänsyn. Det viktiga är den ekonomiska redovisningen.

Detta polskifte kom under 1900-talets strider och finanskriserna. Asienkrisen kom när Asiens tigerekonomier växte i höjden och västs multinationella företag stod utanför. Omstörtningen kunde göras då ett valutasystemet var baserat på dollarn och då en fastighetsbubbla hade fått växa till sig. Ett rykte kom att Thailand inte hade tillräckligt med dollar för att hålla uppe kursen på sin valuta. Detta fick den elektroniska hjorden att börja skena.

Bankerna krävde in sina lån och fastighetsmarknaden och bubbla, punkterades snabbt. Byggnadsarbetena avstannade på halvfärdiga köpcentra, skyskrapor och turistorter; orörliga byggkranar hängde över Bangkoks hårt trafikerade gator. Sedan kom sanneringen. Imf krävde den generella nedskärningen av det sociala systemet:

 • privatisering av grundläggande samhällstjänster
 • oberoende centralbanker gentemot staten
 • låga social utgifter
 • total frihandel

  Den nyliberala visionen - den nya världsordningen

  Framtiden är uttalad sedan länge och genomförts i maskerade steg inför världens folk. En obehaglig sanning, som är förträngd och svår att yppa. Fortfarande uppfattas samhällsutvecklingen av gemene man som en evolution. Begrepp som sanning och lögn är flytande. Frustration råder nu bland människor att ett rent spel inte råder inför folket. Söndring sker inom de politiska partierna. Partiers värdegrunder vaklar. Inlåsta i överenskommelser som snärjer. Assimileringen av idén om den individuella friheten som urgröper gemenskapens grund. Tänk på dig själv och strunt i andra.

Fälttåget mot den nationell självständigheten.
Den dubbla retoriken. Vägen till EU-staten. Den liberala demokratin.

Etableringen av EU har skett genom en rad av olika fördrag. Varje fördrag var ett steg närmare till en superstat.

 • Folken kunde genom fördragen inte förstå att det fanns en dold avsikt bakom dessa.
 • Ett maktspel fanns som tillhör en oregistrerad historia.
 • Dessa allierade visste att Europas nationer och folk aldrig skulle släppa den nationella suveräniteten ifrån sig.
 • Varje steg skar bort en del av den.
 • Lissabonfördraget 2007 var ett avgörande steg till den totala EU-staten.
 • Runt om Europa växte protesterna och oron. Irland valde att rösta och röstade nej, med de tvingades att rösta om så att svaret blev rätt.

Sverige fick aldrig folkomrösta. Fredrik Reinfeldt skrev under fördraget 2008. Innebörden var ett brott mot den svenska konstitutionen,

som förbjuder: "överlämnandet av Sverige till främmande makt".

Om någon folkomröstning skulle göras så var det absolut detta. Den största förändringen i svenska historia. Ändå skedde det inte. Alliansen stod emot. Cecilia Malmström, EU- parlamentariker, förklarade 2009 den nyliberala demokratin:

”Jag är helt med på att folkomröstningar ofta har en folkbildande effekt. Men att automatiskt se folkomröstningar som en högre form av demokrati än den representativa demokratin vi är i mina ögon felaktigt. Folkomröstningar ska användas sparsamt och när det är en fråga där svaret är enkelt att tolka, och detta är inte fallet med Lissabonfördraget. Att riksdagen, liksom 25 andra europeiska parlament, godkänt Lissabonfördraget är legitimt och enligt demokratiska metoder”

Dessutom fanns ett organ fjärran från demokratin, som förberedde och förankrade beslut ovan våra huvuden med en särskild utvald grupp som representerade samhällets olika områden med deltagare från både Europa och USA. Första mötet hölls 1954 på hotell Bilderberg, som ägdes av prins Bernhard av Holland. Därav namnet gruppen "Bilderberg".

Hemlighetsmakeriet var rigoröst. Bilderberg har bildats som ett hemligt organ utanför det demokratiska samhället och är inte som skildras i svensk press en privat elitklubb. Men Bilderbergs policy är att mötena ska ske på privat basis för att agendan inte ska bli offentliggjord.

Hur kan detta vara en privat angelägenhet? Det handlar ju om hela samhället! Därför att liberalpolitiken gäller den privata affärssektorns angelägenhet. Betydelsen har förnekats av deltagare. Statsministern Fredrik Reinfeldt talar om sin medverkan i Aftonbladet:

”Man får en bred inblick i världspolitiken!

Detta är ett missvisande uttalande. Bilderberg är ingen privat inrättning för en politisk orientering utan en sammanslutning för att skapa ett nytt Europa bakom ryggen. Folken och vi fick inte veta vad som gällde vår framtid. Det är ingen liten krets som ingår alliansen.

Den 24 november 2010 röstade Sveriges regering och riksdag ja för Sveriges nya grundlag, vilket innebär att Sveriges verkliga självständighet upphör. Den innebar också att EU och Lissabonfördraget skrevs in i Sveriges grundlag. Detta innebär antagligen också att politikerna nu inte ens behöver informera medborgarna om nya steg och fördrag inom EU.

Finanskrisen i Europa hotar EMU genom Grekland, Portugal och Spanien. Nya räddningspaket behövs. Finansministrarna möttess i Bryssel i jan 2011:

”Vi glider mot att förvandla EU till en finanspolitisk union utan att fullt förstå vad vi faktiskt gör, mot Europas förenta stater”, säger Andrew Duff, brittisk liberaldemokratisk ledamot i Europaparlamentet.

Detta innebär att alla politik samordnas centralt

Båda systemen bär 5-stjärnan. Det röda systemet bekämpades och det blå systemet tar vid fast med 12 stjärnor.

Lean Nation Sweden - den magra nationen Sverige

Svensk finans- och inrikespolitik bygger på ett långtgående sparande som hyllas av EU och IMF, Internationella valutarefonden. Alltsedan krisen 1982-1992 förvandlades den offentliga verksamhete till ett minimum. Även företag skar ner kraftigt trots att man gjorde förluster pga. en förlorad kompetens genom stora avgångar. "Vi fick en ny finanspolitik!" heter det efter finanskraschen.

Organisationernas nedbantning blec kontraproduktiv. Arbete utförs nu i sjuka organisationer som producera sjuka människor. Vård och skola går på knäna. Under 80-talet kom den ny organisationsmodellen. "Lean production" - mager produktion - en japansk modell som egentligen byggde på ett nära samspel mellan företagens produktion och leverantörer.

"Ur-hand-i-mun" (Just-in-time) skulle man kunna säga. Ursprungligen var begreppet "Fragile Production", som bygger Tao om den manliga och kvinnliga aspekten i ett nära och intensivt samspel.

Allt det förvrängdes till "profit till max så fort som möjligt".

Detta blev i Sverige ett utmärglande och stressintensivt MISSFOSTER som fördärvat arbete och samhälle. Modellen infördes 1982-1992 av SAF när Sverige förblödde och kraschade.

Ett verktyg som rev företag, vård och skola in vansinnets rationaliseringar. Människan är inte längre en människa utan en träl att producera och konsumera. En gravt sjuk som inte producerar kastas ut ur samhället. Den nya "rasen" är de produktionsdugliga. Ett samhälle baserat på cynism. Allt detta tillhör nyliberalismen. Kapitalets frihet gäller över oss alla.

Aggressiva magra organisationer med dyra vd-ar och toppstyrning förkväver verklig effektiviet och blir kontraproduktiva i fler skadade. Organisationer blir friska, kreativa och effektiva med friska arbeten. Detta kan inte de fria marknadskrafterna identifiera. Allt blir tvärtom i ny samhällsmodell.

Ex. Den magra och sönderdelade järnvägen

I dag är SJ ett söndertrassat och anorektiskt bolag utan egna tillgångar. SJ:s utveckling har bestått i att stycka och sälja ut sina basresurser som tillhör kärnverksamheten.

Ständiga kravet på att halvera kostnaden tar t.ex. ihjäl SJ. Sverige tillhör de länder som har investerat minst i järnvägen sedan 1980-talet. Ett tågkaos påverkar tillförlitligheten hos en effektiv och långsiktig kommunikation.

Centern föreslår i jan 2011 en reformering av järnvägen med en ökade konkurrenskraft med

 • nya banavgifter, straffavgifter på försumlighet,
 • lönsamhetsutvärdering av olika banavsnitt
 • sänkt avkastningsgrad på SJ.

Är detta den marknadstänkande lösningen eller är det ett sätt att strypa SJ än mer?

Nu har vi ju en avreglerad tågmarknad, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Hur blev det? SJ är beviset på hur ett profit- och marknadstänkande totalt vilseleder, demolerar och söndertrasar organisationen, ett effektivt ledarskap och samarbetet i verksamheterna. Verksamheten är uppdelar i 9 bolag, där var och en har sin vinstmål.

Inte ens tågen och vagnarna äger man själva. Förre SJ-chefen Stig Larsson sålde ut tillgångar för åtta miljarder, bland annat företagen Swebus och ASG, men också fastigheter, hotellverksamhet - och tåg. Dessutom såldes alla lok, vagnar och X2000-tåg genom avancerade sell-leaseback affärer med amerikanska företag som i sin tur skatteplanerade med tillgångarna. Så lurar man sig själv att finansiera upprustningen av järnvägen genom att sälja egna tillgångar. Miljardräkningen kommer om några år.

Den ena handen vet inte vad den andra gör. Euromint Rail har fått ansvaret för fjärrmanöversystemet. Tågen behöver renoveras, men reparatörerna på verkstäderna är anställda på EuroMaint Rail och de har inte ens sett till att ha inne de reservdelar SJ behöver. Dessutom har EuroMaints inte råd att skaffa reservdelarna utan att de blir förskotterade. EuroMaints tågreperatörer säger i sin tur att tågen inte får stå still tillräckligt länge för att de ska hinna reparera dem ordentligt.

En fara för civil säkerhet. En privatisering på felaktiva grunder. Svag organisation, bristen på ledarskap och integration är nyckelfrågor. SJ har gått från affärsverk med en enväldig generaldirektör till en uppsjö av bolag med dyra vd-ar med djupa motsättningar i egenintressen. Allt är bevis på att toppstyrda och hierarkiska organisationer inte fungerar. Anställda som är operativt ansvariga för trafik hörsammas inte.

SJ AB är inte ett led i en primär och långsiktig utveckling av infrastrukturen och energiomställningen i Sverige med nuvarande Allianspolitik. Med som Kina som ex sker utveckling tvärs igenom hela landet. Det skulle kunna ske även här och stärka självständighet regional.

Sverige saknar utveckling genom Alliansen. På område efter område blir vi sämre och sämre. Alliansen nedrustar oss. Pengar omprioriteras. SJ:s ekonomi visar att det faktiskt finns pengar som skulle kunna satsas på underhåll och nya tåg.

Fokusering på kapital och rationaliseringar stänger framtiden. Sjuka kastas ut är Alliansmodellen. Trots förbättrad ekonomi växer inga fler jobb. Vansinnet med höga elpriser äter upp utvecklingen för andra. Denna PROFIT skapar ineffektivitet och är en stor broms. Investera i utveckling. Kina spara inte. De satsar på infrastrukturutveckling och snabbtåg. Det är arbete som skapar kapital och inte tvärtom. Ekonomi betyder två saker. Bygga samhället och hushålla med resurserna. Ekonomi är ett social förlopp. Människan är den viktigaste resursen som orsak till all utveckling. Om vi ser allt i kostnader, då dör allt. Hela samhället är en kostnad. Vi ser i världen ett fåtalets rikedom och att nationer ska bli magra och osjälvständiga.

Ex. Vård över EU:s nationsgränser och mager vård .

Europapolitikerna Christofer Fjelner och Gunnar Hökmark (M) vill främjar en fjärrvård över EU:s nationsgränser istället för en utvecklad god närvård i Sverige enligt SvD den 20/1 2001. Svensk vår år på knäna. Akutmottagning kan ta 1 dygn innan hjälp kan ges t.ex vid njurstensfall.

Grunden gäller fördraget att om den fria rörligheten inom EU. Svensk personal i sjukvården går nu på knäna pga de magra organisationerna och den stora stressen. En samhällsfarlig utveckling. Moderater ser här lösningen att patienter ska söka vård utomlands t.ex i Polen, som många idag tvingas till för att korta väntetider. M har förkastat den svenska utvecklingen som trångsynt och bakåtsträvande.

Låt oss komma ihåg att det var folk- och arbetarrörelsen i brukssamhället som en gång bildade brukskassorna för att ta hand om dem som blev skadade, sjuka och skydda deras familjer. Detta grundlade den Försäkringskassan.

På samma sätt ska varuflöden över gränserna stimuleras. Nu kan potatis och äpple gå med lastbil till Sverige, som är rikt på båda. EU kar kristiserat Sveriges marknadsföring av närodlat som ett smart val.

Ex En ny människosyn tar form i Sverige genom nya regler.

Gravt svårt sjuka riskera att blir utförsäkrade och hamna i än värre situation i en marginaliserad ekonomi. Värdegrunden ligger i produktionsduglighet. De produktionsdugliga är den nya synen. Ett ekonomiskt värde. Samtidigt talar om Kd om relationsrelaterad välfärd.

Efter år 2000 kommer en upplösning av familjegrunden. Idag finns även en genuspedagogik om könsneutralitet i förskolan. Istället för att tala om "han" eller "hon" talar man om "hen". En stark fokusering på individualitet, Man läser böcker om familjer med "dubbelmamma" eller "dubbelpappa". Den splittrade familjen tillhör den nya ordningen. Arbetslivet är det nya äktenskapet och familjen. Olika kön ska bli likavärdiga produktionsenheter i den ny jämlikheten. Utvecklings etik handlar produktion och individens leveransförmåga.

Ex De höga elpriser n slår på allt och sänker konkurrenskraften i subotimering

Elpriserna har stigit 250% sedan juni 2010. I början av januari 2011 var priset 1,02 kr/kWh. Än högre har gällt i vinter.Till detta kommer skatt och moms på ca 50 öre. Våren 2010 fick vi betala 1,39 kr/kWh. Nästa vinter kan priset stiga ytterligare.

Näringsminstern Maud Olofsson råder villaägare att investera i 3-glasfönster och att vindisolera väggarna.En investering på 100. 000-tals kronor för en villaägare. Ett hån anser många. Med nya lån ökar skuldsättningen för husägarna. Tanken att regeringen sänker el-skatten finns inte. Ett el-uppror har väckts. 360 000 människor har skrivit under protesten.

Elkunderna i Sverige och övriga Norden har bidragit till statliga Vattenfalls rekordvinst på drygt sex miljarder kronor för första kvartalet 2010. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan. Höga elpriser är huvudorsaken De tjänande 1,6 miljarder mer än samma period 2009. Det ger en vinstökning på nästan 40 procent.

En utveckling som slår hårt på boendekostnaden och industriell förmåga. El-marknad präglas en en monopolisering. Eneginfrågan är samhällets bas och påverkar allt. Den fria marknadsekonomi leder inte till en optimering till samhällets och boendes bästa. Ett fåtal tar de hem de stora vinsterna på bekostnad. I resultatredovisning är bolgaen ytterst lönsamma.

Vattenfall, Fortum (finska staten) och Eon är tre bolag som producerar billig el med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. De kan nu sälja sin billigt tillverkade el – till marknadens högsta priser. Hur är detta möjligt?

Priset sätts utifrån hur mycket det kostar att producera ur den dyraste källan.

El med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft kostar långt mindre att producera än el från gasturbiner eller oljekondensverk – som behövts för att klara elkonsumtionen de senaste bistra vintrarna. Kärnkraften i Sverige ligger under flera år bland de sämsta i Europa när det gäller tillgänglighet:

 • 2009 var det tillgängligheten 65
 • 2010 var den 68%

Priset styrs nu av kostnaderna av el-produktionen från gasturbiner eller oljekondensverken. De producenterna som har billig produktion tjänar därför våldsamma pengar just nu. Stiger oljepriset då stiger även vinsterna i denna prismodell enligt den ekonomiska liberalismens logik. Alla elmarknader i Europa tillämpar detta sätt. Marknaden tar således ut sitt pris utan hänsyn till det bästa.

Så blir orättvisan och ofärden rättvis för alla. Ingen presenterar någon annan modell. Och att återreglera marknaden är en politisk fråga. Det är svårt med tanke på utvecklingen inom EU. En ond cirkel skapas.

I en undersökning av Energiinspektion (Ei) finns utöver de 3 stora 16 bolag där är 15 kommunala och privat ökända Ekfors Kraft! Ägandet har tydligen inte påverkat prisbildningen. Kommuner tar även de ut ett högre pris, men Trelleborgs politiker har valt att inte ta ut någon avkastning från sitt nätbolag.

Uppropet kräver att näringsminister Maud Olofsson granskar den övervakande myndigheten Elmarknadsinspektionen (EI). Det är viktigt att verksamhet av monopolkaraktär granskas. Marknadskrafterna driver fram monopol.

EU-politiken prioriterar det fria varuflödet och kapitalflödet. Energin som är samhällets basresurs styrs av förtjänsten till producenten och inte av det som gynnar samhällsnyttan. Istället gäller motsatsen. Vinst för fåtalet på andras bekostnad gäller även här.

En förändring skulle innebära en återreglerad marknad. Detta visar hur marknadsekonomin dränerar resurser. Drivkraften ligger i profit till maximun fortast möjligt utan hänsyn hur den slår. "Business as usual." Kvartalsrapporterna på energibolagen kan därför visa upp de goda resultaten.

Detta drabbar hårt familjer med egna hus med väldiga boendelån och hög skuldsättning. En familj med ett hus i Hallsberg på 90 kvm har hade en elräkning på 7342 kr för november/december månad.

Nato - ett försvar eller en ny världspolis?

Värnplikten upphör och legosoldat är ett nytt yrkesområde för ungdomen ut ur arbetslösheten. Men är det en framtid?

Samtidigt ska Sverige svara upp med insatser inom Nato och då i Afghanistan. Den civila hjälpen är marginell från EU och Sverige. Ett krig har pågått i över 10 år med enorma kostnader och lidanden. Bristen på vatten, el, bostäder, vägar, försörjning mm är förutsättning för en återuppbyggnad och fred, men istället kommer soldater. Krig fred än en gång ett motto att lösa kriser.

Carl Bildt skrev i Washington Post den 8 januari 2010 tillsammans med Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen:

”Europa kan ta sitt ansvar (och dela bördorna med USA). Att Europa kan leverera och kan vara en verklig partner för USA. Det är vad som händer nu i det globala uppdraget i Afghanistan. Det är viktigt att Amerika erkänner sina partners i denna kritiska tid." "Sverige, Europa och Kanada kommer att fortsätta vara USA:s allierade, partners och vapenbröder."

Den kortsiktiga ekonomin, skatten och folkhälsan. Det inhumana samhällets poltik.

Begreppet hälsa har varit en fråga i 20 års tid utan en lösning. De stressrelaterade sjukdomarna raserar redan på 80-talet. Vad hände då? SAF med storföretagen och Volvo går i bräschen för "lean production" - mager produktion. Alla följde efter och även dem i den offentliga verksamheten för att döda den svenska välfärdsmodellen. Allt blir magert och sönderstressat. Samhället lider av anorexia. En kortsiktig ekonomi slukar samhällets och folkets framtid. Nedskärningspolitik gäller istället för en utvecklingspolitik. De sjuka och magra organisationerna frambringar förluster och skadade människor; och innehåller så en stor samhällsfara!

Ekonomi och skatt är inte bara en plånbok, Fredrik Reinfeldt, utan är även hälsan. Ett samhälle kan aldrig bli effektivt med en utslagning och när hälsan står på spel. På 80-talet kom de hälsofarliga, kostnadsjagande och kortsiktiga organisationerna. Den svenska modellen ersattes av samhällets anorexia. Regeringen och liberaler söker ingen förändring utan offrar och maskerar med sjukförsäkringsreformer, som kastar ut overksamma och tvingar ut cancersjuka som står under långtidsbehandling ut i arbetslivet, när arbetsmarknaden är demolerad. 545 förändring har genomfört sedan 1991. Det är det inhumana samhällets politik och logik som råder. De är ej längre folkets välgörare utan affärsfolkets.

Hur skall Regering kunna slussa ut unga och arbetslösa på arbetsmarknaden, när dörrarna är stängda? Vanställda organisationer är hälsofarliga. Ni vill tvinga ut cancersjuka som står under långtidsbehandling ut i arbetslivet, när arbetsmarknaden är demolerad.

Modellen som har gällt i årtionden är att när personal slutar eller går i pension så sker ingen nytillsättning. Då sker inte heller någon förnyelse och återväxt. De som är kvar får offra sig än mer. Det är en ohållbar väg. Ni stänger av kranar.

Var finns samhällsbygget? Vem är det som har skapat alla kriser? Vart strömmar miljarderna? Hur kan Alliansen tala om framåtskridande när hälsan står på spel för människor och samhälle? Hur har det gått för SJ, skola och vården? En kravmaskin har utvecklats.

Det är en lång resa och det är komplexa frågor som inte ska bagatelliserassäger Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson om förtidspensionering av ca 27 000 personer under 30 år 2010. Ni ser flödet men tycks inte förstå orsaken. En viktig del i samhällsekonomin är borta för framtiden. Sjukförsäkringen har förändrats 545 gånger sedan 1991.

Det är som Regering vill stoppa flödet och utan förstå varför det läcker? Varför har det blivit så här? Varför blir människor sjuka? Vi ser hur det börjar störtar 1990!

För kapitaltillväxt krävs det återväxt och en förnyelse. Annars blir det en öken. Alla förlora. Ekonomi kommer ur ett socialt förlopp.

Bonden sår för en ny skörd och återinvesterar sedan. Det finns ingen evig tillväxt. Den ursprungliga japanska modellen följde en universell filosofi om dynamiken mellan den manliga och kvinnliga aspekten enligt i det som stöder en utveckling och det som växer och föds. Trädgårdsmästaren vattnar trädet för att det ska växa! Traditionen bygger naturbetraktelser i sekler och finns i konsten.

Allt förvrängdes och gjordes om till resursnåla företag. Modern ekonomi har blivit extremt ensidig och självstrypande med onda cirklar som en följd. Företagare har blivit kassörer i bankernas gyllene skuldtider.

Begreppet ”utveckling” försvinner i en mänsklig mening, i organisationer och om samhällets framtid. Allt tycks bli en överordnad makroörvaltning, där ”halvering av kostnaderna” är antitesen till "utvecklingen".

Hur har dessa vanställda tankegångar ha fått fotfäste? Den historien är långa och har skildrats. En fråga träder fram ur historien: vem äger den lagliga rättten att skapar nya pengar? Sedeln blev verktyget att kunna genomföra all skuldsättning utan folkens inrådan. Man skapade "nya" pengar ur luften med ränta. De rånar så huset där de bor. Processen att skapa pengar, kom att ägas och kontrolleras av privata centralbanker. De blev de allsmäktiga på jorden, självutkorade och gudaliknande.

”Lean production” kom till Sverige i början på 80-talet. En revolution. En bok spred sig som en löpeld om en ny produktionsfilosofi i "In search of Excellence". Vinnaren var den som hade låga kostnader. Nu gällde kostnadsjakten till förträffligheten. Kortsiktighet tog överhanden. Storföretagen började vandra denna väg med Volvo bland de första. Den stora omdaningen satte i gång. En utveckling i absurdum och gigantisk förlust för alla.

Sjukförsäkningen har förändrats 545 gånger för att begränsa och kontrollera utflödet av sjuka. Varför blev människor så sjuka under 80-talet? Vad är orsak och verkan i detta? Varför har denna utveckling fått pågå i 20 år utan att frågan har ställts? Vad är hälsan i ekonomin? I stället fortgår förlusterna och de sjuka och arbetslösa angrips som om de vore en grupp prarasiter. De nya organisationernas hälsofara slår på hela samhällets konkurrensförmåga att utvecklas och skapa omsorg. Framför allt hotar det ungdomens framtid.

Den svenska modellen försvann i djupen 1982-1992 med den nya finanspolitiken. Dramat ekar ännu. Sverige krossades.

Jag var med och såg allt ske inför mina ögon inifrån en organisation. Jag har arbetat i en stor industrikoncern i mer än 25 år och dragit många lass som gynnat företagets avans och utveckling. Många föll överallt. Kurvan visar katastrofen 1990-1994. Ca 90.000 företag försvann som rövade framtid och arbeten. Goda företag försvann.

Alla skulle ta efter. Den magra organisationen blev ett föredöme i ledarskapet men också ett helvete för många.

Sjuktalen skenade och steg i kostnader till 80 miljarder 2002. En gigantisk förlust tillsammans med det enorma finanstappet på över 200 miljarder kronor genom spekulationen på kronan och fastigheter för öppna oss inför den stora plundringen. Det var inga illvilliga och omoraliska människor som fälldes.

Jag minns när "lean production" kom till oss. En ny VD hade installerats på 80-talet. Han kallade ihop alla i sin ledning till ett seminarium. Han talade i korta ordalag om framtiden:

"Det finns 3 saker som är viktiga:

1. Kortsiktighet

2. Kortsiktighet

3. Kortsiktighet

Har vi inga kulor i kassan, då har vi ingen affär." 

Alla häpnade och blev mållösa då utvecklingen av nya produkter krävde en långskitig planering. Självständiga budgetar drogs in. Även fikat åtstramades. Det resurssnåla gällde. Kostnadsjakten för överlevnad. De framgångsrika hade låga kostnader. Företaget gick till mötes en våldsam permitteringsvåg. Ett stort produktprojekt kom sedan att stå utan kompetens. Kvalitetsförlusterna kostade mångmiljarder och orsakade stora tidsförseningar. 

Samma gällde i offentlig verksamhet. En kapitalförstörelse och utveckling kastades i sjön. En kapitalförstörelse utan dess like. Sjukhus las ned med uppbyggd kompetens och sjukvårdsanläggningar som i Uddevalla och nya byggdes upp för centralism.

Rötterna till samhället, solidaritet, gemenskap, rättvisa, skolan, vård och utveckling för människor kapades. Ny etik blev profit. 100 000-tals kasts ut i arbetslöshet 1990-1994. 90 000 företag skulle försvinna. Hela branscher kom i utländsk ägo.

Samtidigt sker angreppet mot svensk utrikespolitik. Allt sker i hand-i-hand. Ubåten i Hårsfjärden 1982 kom från USA och ingick i "The secret war against Sweden", får att få Sverige att svänga till höger. Ordo ab Chaos är den beprövade amerikanska metoden att förändra världen i en önskad rikting

Samhällseffektivitet eller som det kallas sysselsättningsgraden sjunker från 84 % 1990 till 72 % 1994. Ökade lite men sjönk under perioden då Alliansen tog makten sjunker den ner igen till 72 %. Arbetsmarkanden har stått still i 20 år.

1992-2001 blev en stor tsunamivåg som sköljde över Sverige. Generationers utveckling raserades. Den svenska modellen upphörde och förvandlades till ett samhälle i anorexia.

Mager produktion, magra företag, mager skola, mager vård, mager arbetsmarknad och ett magert samhälle med välgödda bankirer och dyra VD-are, som med sin kompetens slukar samhällets förmåga att utvecklas.

Enligt Försäkringskassan har sju av tio förtidspensionärer under 30 år en psykisk diagnos. Regeringens främsta vallöfte var att minska utanförskapet.

Återigen sägs en sak och görs en annan. Samtidigt talar M och liberala medier om vår ekonomi som ett föredöme och Sverige som en tigerekonomi i Davos, inför EU och IMF:

I dag får 26 597 förtidspension, eller aktivitetsersättning som det kallas nu mera. Det är en ökning med 37 procent sedan 2006, då de borgerliga partierna tog över regeringsmakten. Många unga förtidspensionärer lider av psykisk ohälsa.

Tydligen har insikten om hur allt har uppstått och vilka samband som råder mellan arbete och hälsa aldrig kommit till klarhet. 

Folket ska lida för att det utvalda folket och fåtalet ska få sina jätteinkomster. Hela branscher och viktiga industriföretag försvann till utlandet eller gick i graven. Arbetets organisering är i högsta grad en social fråga som rör samhällets hållbarhet!

Det räcker att gå in i butik med dagligvaror så ser vi vad som har hänt med svensk livsmedelsindustri.  Ett bombnedslag som slog ut arbets- och försörjningens nätverk och verksamheter som aldrig har blivit ersatta.

Svenska sysselsättningsgraden eller samhällseffektiviteten uppgår 1991 till 84% medan nivån 1994 och 2010 stannar på 72%. Allstå ingen förändring på 20 år!

Företagen kräver sedan 1992 högpresterande arbetskraft. Avgångar ersätts inte. Personal ska nu prestera än mer i företagen, skolor och vården i kostnadsjakten. Akuten i Göteborg är en väntetid på över ett dygn t.ex för ett njutstensanfall. Nya pålagor läggs på personalens axlar.

Samtidig ska unga familjer ta bostadslån på miljonbelopp och utsätter sig bankernas skoningslösa skuldsättningsfilosofi.

Många ekonomiska faktorer slår mot samhällets sociala konstitution. Aktörerna på finansmarknaden äter frukterna på ett träd, som åldras. Förnyelsen sker inte. Inga frön planteras. Allt bygger på profit och kort sikt.

Samhället klyvs i två delar. En del blir och tillhör kapitalets värld. Samhället som är folket står och ser på hur framtiden utplundras och självständighet glider bort. Utan självständighet förlorar vi friheten. Där ligger det stor allvaret. I Eurokrisen spår exporteras nedskrärningspolitiken till krisdrabbade länder. För att kunna låna ut pengar via räddningsfonden kräver EU en bibehållen konkurrenskraft vilket översatt betyder "sänkta löner". Folket blir räddningsfonden i paktiken. Allt blir tvärtom genom finanskrisernas skuldsättning.

En färsk rapport från Europeiska centralbanken ECB slår fast att banker med statsgaranti drivs betydligt mer riskfyllt än de som vet att ingen kommer till undsättning om det går snett.

Skattebetalarna har blivit den osynliga bankfonden. Bank of England har visat att detta maffialiknande beskydd och hasardspel i praktiken är en enorm subvention som gör att bankerna kan låna billigare än om de stod på egna ben. Värdet av detta osynliga stöd uppskattar banken till över 50 miljarder pund om året för de fem största brittiska bankerna mellan 2007 och 2009. Det är lika mycket som alla brittiska bankers samlade årsvinst före krisen!

Det som skulle gällt som utrymme för samhällets utveckling utplånas. Banksamhället kommer aldrig att agera långsiktigt och för samhällsutveckling. De äter av frukterna av trädet tills frukterna tar slut och trädet dör. En rovgirighet av globalt format.

Storleken på arbetsmarknaden är måttet på vår framtidspotential. Den har stått still i 20 år. SJ visar på samhällets förslitningsgrad och en politik som står i strid med ett naturligt arbete, organisationens verklig innebörd och effektivitet till samverkan och en bas för en hållbar infrastruktur. Produktivitet är inte likvärdigt med produktivitet. Effektivitet handlar om ändamålet och hur resurser används på ett klokt sätt och långsiktigt att uppnå detta. Det naturliga arbete innehåller en potential som bygger på ett skapande. Arbetet skapar kapital. Kapital på arbete ger armod och träldom. Vägen är då att inkassera och att skuldsätta folk som kassakor.

För att trädet ska växa, behövs det vattnas. Utveckling och stöd är två sidor som hör ihop. Samhället är växten. Folket är växten. Var finns stödet? Den rationaliseras bort i det anorektiska samhället. En katastrofekonomi.  Inget växer. Trädet dör sakta. Människor utarmas. Ungdomar kvävs och tappar hopp.

Om vi tar Kina som ett ex så sker en enorm satsning på snabbtåg genom landet för framtiden. Ett utryck för en vision. Tiden för den nya finanspolitiken från 1992 har gått ut på motsatsen att överföra och centralisera produktionen till Centraleuropa. Landsbygden töms. Koncentrationen av folket sker mot några storstäder som skapar höga bokostnader och en trafikinfarkt. Ekonomi gäller hushållningen och samhällsbygget som hör ihop. Korsiktighetens och profitens ekonomi dräper detta. ”Strictly Business” uttrycker vansinnets förenklade logik och etik.

Om Sverige ska komma till rätta med folkhälsan, de stressrelaterade sjukdomarna, förtidspensioneringen och arbetslöshetens tröstlöshet, måste vi vända bort från de magra organisationerna produktion av sjuka till de friska organisationer med naturliga och meningsfulla arbeten. Liberal ekonomi visar inte rätt väg.

Bilderberg, den globala etliten och konferensen 2011

http://bilderberg2011.com/

I juni 2011  i St. Moritz i Schweiz genomfördes ett möte i Bilderberg med den globala eliten som är finansens ingenjörer. Carl Bildt ingår  i själva kärngruppen.

Vissa uppgifter gäller Bilderbergs dagordning, som tyder på att Bilderberg är nu oroad över att den amerikanska kongressen snart kan vända sig mot dem och den olagliga invasionen enligt amerikans författning mot diktatorn Muammar Gadaffi under en humanitära täckmantel för Nato och USA, som gäller helt andra avsikter. Ett spel om demokrati, olja och världsekonomisk kontroll.

Kolumnisten Patrick Buchanan  i USA noterade nyligen, att i kongressen stiger en opposition mot ett falskt krig i strid med konstitutionen. Förra veckan ville Representanthusets talman John Boehner verka för man skulle ansluta sig till en resolution att med demokraterna kritisera president Obamas krig i Libyen. Det strider mot författningen. Krav är ett totalt amerikanskt tillbakadragande inom 15 dagar. Mer än en tredjedel av Republikaner röstade för att dra sig ur NATO-koalitionen i anfallet av Gaddafi för att tvinga Nato till ett tillbakadragande

Källor inom oljeindustrin varnar för att oljpriserna skjuter i höjden. Gaspriserna har redan nått historiska nivåer pga av den globala eliten som vill förstöra de nationella ekonomierna och dollarn. De vill nu kunna exploatera energikriserna för en förändring genom ett globalt kaos för hela världen. Eliten möts nu bakom stängda dörrar i Schweiz verkar nu för ett bredare krig och oberäkneliga lidande i Mellanöstern. Ohyggliga syften men vi ser vad som händer.

De använder enorma summor pengar skapas ur intet och de förstör våra samhällen och förgöra människor över hela världen bara för girighet. De söker makt och förstöra hela länder, som Grekland, Spanien, Portugal eller Irland och Schweiz kommer att vara en av de sista i raden.

De använder Kina som arbetsslavar. En person som Josef Ackermann, som är schweizisk medborgare, finns överst på en tysk bank och han använder sin makt för girighet och respekterar inte de vanliga människorna. Han är en Bilderberger och bryr sig inte om Schweiz eller något annat land. 

http://bilderberg2011.com/category/bilderberg-agenda/

Josef Ackermann, vd för Deutsche Bank och medlem i Bilderberg styrkommitté är omnämnd som en av de viktigaste personerna med planer på att censurera internet och stänga ner en av de sista platser där yttrandefriheten stör deras planer för fullständig kontroll.

Ett vittne berättar.

 Jag har arbetat för schweiziska banker i många år. Jag utsågs till en av de bästa chefer i en av de största schweiziska bankerna. Under mitt arbete var jag inblandad i betalningen, i direkta pengar till en person som dödat presidenten i ett främmande land. Jag var vid det möte där man beslutade att ge dessa kontanter till mördaren. Detta gav mig en oerhörd huvudvärk och oro mitt samvete. Det var inte det enda fallet som var riktigt dålig men det var det värsta.

En särskild utbetalningsfond förvaltas i en särskild plats i banken. Kodade brev kommer från utlandet för utbetalningar. De viktigaste brev är handskrivna. Vi var tvungna att dechiffrera dem för att betala ut en viss summa pengar från konton för morden på människor, finansiering av revolutioner, finansiering av strejker, finansiering av allehanda partier. Jag vet att vissa människor som är Bilderbergarna varit inblandade i sådana uppdrag. Jag menar att de gav order om att döda. Jag föredrar att inte ge de exakta åren men det var på 80-talet. Jag vet att vissa människor som är Bilderbergarna varit inblandade i sådana uppdrag. Jag menar att de gav order om att döda. Flera hemliga tjänster från utlandet, mest engelskspråkiga, gav order om att finansiera olagliga handlingar, även dödandet av människor genom schweiziska banker. Vi var tvungna att betala på uppdrag av utländska makter för mord på personer som inte följde order från Bilderberg, IMF eller Världsbanken till exempel.

Breven var en betalningsinstruktion beställt av en utländsk underrättelsetjänst skrivna för hand för att betala ett visst belopp till en person som dödat en ledare i ett främmande land. Och det var inte det enda fallet. Vi fick flera sådana handskrivna brev som kommer från utländska säkerhetstjänster som ger order om att utbetalningen pengar från hemliga konton för att finansiera revolutioner eller för att döda människor. Jag kan bekräfta vad John Perkins har skrivit i sin bok "Confession of an Economic Hit Man". Det finns verkligen ett sådan tsystem och schweiziska banker är inblandade i sådana fall.

Penningproduktionen är ett rån av alla. De flesta normala människor betalar skatter och följa lagarna. Vad som händer här är helt emot våra schweiziska värderingar, liksom neutralitet, ärlighet och god tro. I de möten som jag var inblandad i var diskussioner som är  helt mot våra demokratiska principer. De flesta av cheferna för schweiziska banker kommer inte längre från lokalbefolkningen. De är utlänningar, främst anglosaxer, antingen amerikaner eller britter. De respekterar inte vår neutralitet och våra värderingar, de är emot vår direkta demokrati, de använder bara de schweiziska bankerna för deras olagliga metoder.

De har enorma summor pengar tillgängliga och använda den för att förstöra hela länder. De förstör vår bransch och för att bygga upp det i Kina. Å andra sidan öppnar de upp portarna i Europa för alla kinesiska produkter. Den arbetsföra befolkningen i Europa tjänar mindre och mindre. Det verkliga syftet är att förstöra Europa.

PS När BIS grundades 1930 fanns en internationell överenskommelse att hålla Schweiz i en frizon från alla krig och konflikter. Här finns 165 banker sammanknutna i finansriket.

Märkesåret 10-årsdagen av 9 / 11

Amerikanerna är bundna till historien om den 9 /11 muslimsk terrorattack, eftersom det är det som motiverar slakt av civilbefolkningen i flera muslimska länder. Michel Chossudovsky, som är professor i nationalekonomi (emeritus) vid University of Ottawa är forskare inom området för den ekonomiska globaliseringen i världen. 911 la grunden till kriget mot terrorism och al-Qaida, som kom till som ett resultat av CIA:s understöd till rebellerna i Sovjetinvasionen.

Kriget i Afghanistan inleddes den 7 oktober 2001, en månad efter 911, med USA:s väpnade styrkor tillsammans med Storbritannien, och den afghanska United Front (Norra Alliansen). Detta lanserades som Operation Enduring Freedom, som svar till 11 september-attackerna mot USA med det uttalade målet att eliminera al-Qaidas terroristorganisation. USA sade också att det skulle ta bort talibanerna regim från makten och skapa en livskraftig demokratisk stat.

En sådan omfattande operation borde tagit månader att förbreda dvs långt före 911.

Beslutet borde skett i krigskabinettet redan den 9 eller 10 sept. Allmänheten blev aldrig informerade av media om den storskalig militäroperationen. I en videointervju av GlobalResearchTV.com, talar James Corbett med professor Michel Chossudovsky om sanningen runt den 9 / 11.

Frågan är vem som står bakom al-Qaida. Al-Qaida används i väst som ett verktyg för att motivera krigsoperationen i andra länder i ge sken av detta ska försvara demokratin och de mänskliga rättgheterna. Bakom gömmer sig en manipulering, skapande av ett socialt kaos, lögner och verksamhet för den finansiella marknaden.

Historien visar att CIA byggde upp mujahedins nätverk i Afganistan och Pakistan under Sovjetinvansionen. Mujahedins kaossprinden terror, bjuder in internationella krigsoperationer. Mujahedin används för skapa revolutioner i den muslimska världen och så bana väg för den internationella marknaden. De sprids till olika delar i världen, som beskriver en globalt välorganiserade organisation med tillgång till stora resurser.

I kriget i Bosnien 1992-1995 utvecklades den bosniska mujahedin som bestod av utländska muslimska volontärer. De anlände i centrala Bosnien under andra halvan av 1992 i syfte att hjälpa sina bosniska muslimer att försvara sig från de serbiska och kroatiska styrkorna. Enorma grymheter begicks. Videoinspelningar spreds om avrättningar som en krigspropaganda. Nato kunde nu gripa in för att förhindra ett muslimskt Bosnien. Mujahedin fungerar som lejda legosoldater.

Al-Qaida upproret i Syrien: Rekrytering Jihadister att föra Natos "humanitära krig"

Det finns en fortsättning i det som sker i Libyen och Syrien.

Det var inte ett resultat av interna politiska motsättningar, utan snarare en konsekvens av en medveten plan av den USA-Nato-alliansen för att utlösa ett socialt kaos, att misskreditera den syriska regeringen för Bashar al-Assad och slutligen destabilisera Syrien som en stat.

Samma metod gällde det tidiga skedet i Irak för att sprida kaos. Den första skotten riktades mot irakiska poliser vid en vägspärr. Det var tidigt på Irakkriget, den 22 dec 2004 och det visade sig att skotten kom inte från rebeller eller kriminella. De avfyrades av ett amerikanskt privat säkerhetsföretag som heter Custer Battles, enligt en incident rapport i ett arkiv med mer än 300.000 klassificeras militära dokument har offentliggjorts av Wikileaks.

Sedan mitten av mars 2011 har i hemlighet islamistiska väpnade grupper som stöds av västerländska och israeliska underrättelsetjänsten utfört terroristattacker mot regeringsbyggnader och mordbränder.

Väl utbildade beväpnade män och krypskyttar har riktat vapen mot polisen, de väpnade styrkorna och obeväpnade civila. Syftet med detta väpnade uppror är att utlösa svaret från polisen och de väpnade styrkorna, inbegripande genom användningen av stridsvagnar och bepansrade fordon i syfte att på sikt motivera en "humanitär" militär intervention, under Natos "ansvar att skydda" mandat. Nato bildar en fortsättning på USA.

Den roll som militäralliansen USA-Nato-Israel nämns inte upp i de västerländska medierna. Hela Mellersta Östern-frågan göms i detta. Dessutom har flera "progressiva röster" accepterat "Nato konsensus" till ett nominellt värde: "en fredsprotest" mot "våld från den syriska polisen och armén".

Detta uppror i Syrien har liknande funktioner som Libyen är integrerat med paramilitära brigader anslutna till al-Qaida. Den senaste utvecklingen pekar på fullfjädrade väpnade uppror, integrerat med islamistiska "frihetskämpar" utbildade och utrustade av Nato och Turkiets överkommandot.

Enligt israeliska underrättelsekällor: Natos högkvarter i Bryssel och den turkiska högsta ledningen utarbetar samtidigt planer för sin första militära insteget i Syrien. De beväpnar rebellerna med vapen för att bekämpa stridsvagnar och helikoptrar. Detta sker istället för att upprepa den libyska modellen av flyganfall. Natos strateger tänker mer i termer av att försörja rebelleran med stora mängder anti-tank-vapen, raketer för bekämpning av flyg, granatkastare och tunga kulsprutor för att slå tillbaka regeringens pansartrupperna.

Leveransen av vapen till rebellerna genomföras "landvägen, nämligen genom Turkiet och under turkiska armén skydd. Alternativt är att vapnen transporteras med lastbil till Syrien under turkisk militärbevakning till rebelledare med planerade Rendez-Vous.

Västmakter hjälpte Kadaffi-regimen 2/9 Ekot.

Muammar Kadaffis regim stod i tät kontakt med USA:s och Storbritanniens regeringar och deras säkerhetstjänster, visar dokument i Tripoli. Han fick också hjälp från väst att snygga till Libyens skamfilade rykte.

I dag tar hela Nato och övriga västerländska regimer avstånd från Gaddafi och stödjer i stället rebellerna. Men det har inte alltid varit så. Dokument som hittats i en av Libyens säkerhetstjänsts byggnader i Tripoli avslöjar tätare band mellan den gamla diktaturen och väst än vad som tidigare varit känt.
Skickade hem regimkritiker

CIA var bara en av flera utländska säkerhetstjänster som samarbetade med Gaddafi. Dokumenten visar enligt AP på att CIA ordnat så att flera misstänkta terrorister skickats till Libyen. Ett fall är det med nuvarande rebelledaren Abdel-Hakim Belhaj, som själv säger att han blivit torterad av CIA. Att han varit fånge och överlämnades till Libyen bekräftas av dokumenten.

Det finns också uppgifter om att den brittisk regeringen bett att förre premiärministern Tony Blair skulle få träffa Khadaffi i hans berömda tält. MI6 förklarade att premiärministerns kansli på 10 Downing Street var angeläget om att Blair skulle få "möta Ledaren i tältet - av det enkla faktum att journalister älskar det"